Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion54794227.02%0.00
2rights_keyword:openAccess50207024.76%0.00
3type_keyword:article33549716.54%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]27628813.62%0.00
5dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]1663588.20%0.00
6subject_keyword:teachers1662848.20%0.00
7type_keyword:bookPart1536257.57%0.00
8subject_keyword:students1353806.68%0.00
9type_keyword:conferenceObject1151345.68%0.00
10dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]1126825.56%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
2028080100.00%0.00