Show simple item record

Parents’ perspective in the evaluation of a parental report inventory for the assessment of child communication development

dc.contributorŠevkušić, Slavica
dc.creatorАнђелковић, Даринка
dc.creatorСавић, Маја
dc.creatorТутњевић, Славица
dc.date.accessioned2023-08-14T10:53:06Z
dc.date.available2023-08-14T10:53:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.issn1820-9270 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/948
dc.description.abstractИзвештај родитеља је прихваћен у истраживањима и пракси као валидан и поуздан извор података о комуникацијском развоју детета и евентуалном кашњењу у развоју. Ипак се морају имати у виду значајна ограничења као што су пристрасност родитеља, ограничења у разумевању дечије језичке продукције, образовање родитеља и мањкавости у лингвистичком знању родитеља. Имајући у виду да су управо родитељи највише заинтересовани за адекватну процену дететовог развоја, важно је од њих добити поуздане информације. У овом раду анализирамо како родитељи виде родитељски извештај као методу за прикупљање података синтетизујући њихова искуства са адаптираном верзијом МекАртур-Бејтс инвентара комуникацијског развоја (CDI-I и CDI-II). У том циљу урађена је тематска анализа дискусија у фокус групама са родитељима, као и одговора на отворена валидациона питања на крају инвентара. На основу квалитативне индуктивне тематске анализе дискусије идентификовано је шест тема и њихових подтема које су у овом раду приказане уз цитирање илустративних примера. Резултати су показали да адаптација оригиналног CDI за језике са битно различитом морфосинтаксичком структуром може стварати тешкоће у разумевању упитничких ставки ван контекста. У раду приказујемо тешкоће и предности извештавања родитеља и критичко преиспитивање ове методе за процену језичког развоја. Дискутујемо о потенцијалним решењима која могу помоћи да се превазиђу тешкоће у вези са извештавањем родитеља о комуникацији њиховог детета, као и дилеме истраживача и практичара у вези са валидношћу и поузданошћу родитељског извештавања.sr
dc.description.abstractParents’ reports are accepted in practice and can be a valid and reliable source of information in research on children’s communicative development and any delays in this. Nevertheless, parents’ reports may have important limitations that need to be considered: parental positive bias; parents’ understanding of the child language comprehension; and parents’ education and limited linguistic knowledge. In this paper, we take the stance that parents are most interested in an adequate assessment, and obtaining reliable input from them is certainly important. We amplify the voice of parents by synthesizing their experiences with a parental report inventory as a method based on the usage of the adapted version of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory. With that aim, we conducted a qualitative inductive thematic analysis of focus group discussions and additional open-ended validation questions. Six emerging themes and sub-themes were identified and presented with illustrative quotations. Results revealed that the adaptation of original CDIs to languages with radically different morpho-syntactic structures may produce items that are hard to recognize and understand without a context. We bring to light parent-specific difficulties in performing this task and provide a critical understanding of parents’ reports as a method of language development assessment. We discuss potential solutions to parents’ dilemmas that inevitably arise when reporting on their child’s communication, as well as answers to researchers’/practitioners’ dilemmas regarding the validity and reliability of parental reporting.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200163/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200167/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectразвој комуникацијеsr
dc.subjectпроцена комуникације дететаsr
dc.subjectизвештај родитељаsr
dc.subjectукљученост родитељаsr
dc.subjectтематска анализаsr
dc.subjectcommunication developmentsr
dc.subjectchild communication assessmentsr
dc.subjectparents reportssr
dc.subjectparental involvementsr
dc.subjectthematic analysissr
dc.titleПерспектива родитеља у евалуацији инвентара за процену комуникацијског развоја децеsr
dc.titleParents’ perspective in the evaluation of a parental report inventory for the assessment of child communication development
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage142
dc.citation.issue1
dc.citation.issue113
dc.citation.volume55
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2301113A
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2956/0579-64312301113A.pdf
dc.identifier.scopus2-s2.0-85166525202
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record