Show simple item record

University education in Serbia during the COVID-19 pandemic - students’ perspective

dc.contributorŠevkušić, Slavica
dc.creatorOsmanović-Zajić, Jelena
dc.creatorMaksimović, Jelena
dc.creatorLazić, Natalija
dc.date.accessioned2023-02-13T11:09:32Z
dc.date.available2023-02-13T11:09:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.issn1820-9270 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/902
dc.description.abstractПандемија вируса COVID–19 условила је наставак образовања на универзитетима у Србији преласком на онлајн наставу. С тим у вези, у фокусу нашег истраживања је успешност високошколске наставе за време пандемије COVID–19 у Србији. У раду је примењена дескриптивна метода са техником скалирања и инструментом скала процене Ликертовог типа (СОУВ). Узорак је чинило 400 студената из Србије. Резултати истраживања показали су добре стране и слабости у реализовању високошколске наставе за време пандемије COVID–19 у Србији из студентске перспективе, чиме се потенцијално ствара основа за повећање њеног квалитета. Факторизацијом података издвојени су главни чиниоци на основу којих је даље обављена статистичка обрада података: начин реализације предавања и вежби, доминантне платорме за извођење наставе, начини полагања испита и постигнућа студената у време пандемије. Резултати показују да онлајн настава не може заменити квалитет традиционалне наставе. Такође, резултати показују да су најчешће коришћене платформе Google meet, Zoom и Google Classroom. Већина студената сматра да онлајн полагање испита доприноси економизацији времена и финансија што се истакло као предност, а да се као недостатак истичу технички проблеми који могу ометати извођење испита. Поред тога, истраживање је показало да је студирање у доба пандемије допринело стимулацији информатичке писмености. Студенти су исказивали ставове о добрим странама и слабостима високошколске наставе што може да се узме у обзир као основа за побољшање њеног квалитета. Такође, указивањем на испољене предности и слабости високошколске наставе, намера је да се подстакну будућа истраживања којима би се дубље проникло у концепт реализовања универзитетске наставе за време пандемије.sr
dc.description.abstractThe COVID-19 pandemic forced the transition to online teaching and learning in Serbian higher education. Therefore, this paper studies the results achieved at Serbian universities during the Covid-19 pandemic. The methods used are the descriptive method together with the scaling technique and the Likert scale. The sample included 400 tertiary-level students from Serbia. The obtained results showed both advantages and disadvantages of online university teaching and learning during the pandemic from the students’ perspective, which might contribute to the improvement of this mode of teaching. (SOUV). Factor analysis was applied to determine the main variables that were used for further statistical data processing: the manner in which lectures and tutorials were held, the predominant teaching platforms used, the mode of examination and students’ academic achievements during the pandemic. The results proved that online teaching could not replace the traditional mode of teaching. Moreover, the results showed that the predominant teaching platforms used were Google Meet, Zoom and Google Classroom. The majority of the students claimed that the main advantage of taking examinations online was saving time and money, whreas its main disadvantage was techincal issues that could impede the process of examination. Also, this research proved that studying in time of the pandemic stimulated their digital literacy. The fact that the respondents stated both advantages and disadvantages of virtual teaching may contribute to the improvement of this manner of teaching. Thus, this paper aims to stimulate future research that will provide an indepth analysis of tertiary-level teaching during the pandemic.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200165/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectCOVID –19sr
dc.subjectонлајн учењеsr
dc.subjectвисокошколска наставаsr
dc.subjectстудентиsr
dc.subjectCOVID -19sr
dc.subjectonline learningsr
dc.subjectuniversity teachingsr
dc.subjectstudentssr
dc.titleВисокошколска настава у србији за време пандемије covid–19 из перспективе студенатаsr
dc.titleUniversity education in Serbia during the COVID-19 pandemic - students’ perspectivesr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage298
dc.citation.issue2
dc.citation.spage279
dc.citation.volume54
dc.identifier.doidoi.org/10.2298/ZIPI2202279O
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2807/University_education_in_Serbia_during_the_COVID_19_pandemic_students_perspective_2022.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record