Show simple item record

Online learning tools as a means of teaching during a pandemic

dc.contributorМинић, Весна
dc.creatorПараушић, Ана
dc.creatorСтојановић, Марија
dc.creatorПоповић Ћитић, Бранислава
dc.creatorКовачевић Лепојевић, Марина
dc.creatorБуквић Бранковић, Лидија
dc.date.accessioned2022-11-10T10:09:16Z
dc.date.available2022-11-10T10:09:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1452-9343
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/853
dc.description.abstractПандемија вируса КОВИД-19 довела је до нужне имплементације наставе на даљину посредством коришћења дигиталних технологија и алата за онлајн учење. Иако су институције задужене за квалитет образовања и васпитања у нашој земљи организовале обуке запослених за употребу алата за онлајн учење, истраживачки налази сугеришу да дигиталне компетенције наставника и даље нису на завидном нивоу, те упућују на јасну потребу наставника за додатном обуком и подршком у овом домену. С тим у вези, направљен је преглед 70 алата за онлајн учење, а у овом раду издвојени су они који би могли бити од највеће користи наставницима. Циљ рада је сагледавање услова и начина њиховог коришћења, као и указивање на предности и ограничења која се везују за њихову употребу. У раду ће бити предложена типологија алата за онлајн учење и приказни неки од алата карактеристични за сваки тип. Неопходност брзог прилагођавања новонасталој ситуацији и прелазак на учење на даљину указали су на потребу континуиране едукације наставника у области извођења онлајн наставе. У циљу овладавања вештинама коришћења алата за онлајн учење у наставној пракси, пожељно би било припремити одговарајуће водиче или приручнике за њихову примену.sr
dc.description.abstractThe COVID-19 virus pandemic has led to the necessary implementation of distance teaching through the use of digital technologies and online learning tools. Although the institutions in charge of the quality of education in our country have organized training for employees to use online learning tools, research findings suggest that digital competencies of teachers are still not at an enviable level, and point to a clear need for teachers for additional training and support in this area. In this regard, an overview of 70 online learning tools was made, and in this paper, those that could be of the greatest benefit to teachers were singled out. The aim of this paper is to consider the conditions and methods of their use, as well as to point out the advantages and limitations associated with their use. The paper will also propose a typology of online learning tools and show some of the tools specific to each type. The need to quickly adapt to the new situation and the transition to distance learning pointed to the need for continuous education of teachers in the field of online teaching. In order to master the skills of using online learning tools in teaching practice, it would be desirable to prepare appropriate guides or manuals for their application.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherЛепосавић : Учитељски факултет у Призренуsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЗборник радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавићsr
dc.subjectалати за онлајн учењеsr
dc.subjectонлајн наставаsr
dc.subjectнастава на даљинуsr
dc.subjectобразовање током пандемијеsr
dc.subjectonline learning toolssr
dc.subjectonline teachingsr
dc.subjectdistance learningsr
dc.subjectpandemic educationsr
dc.titleАлати за онлајн учење као средства за извођење наставе током пандемијеsr
dc.titleOnline learning tools as a means of teaching during a pandemicsr
dc.titleAlati za onlajn učenje kao sredstva za izvođenje nastave tokom pandemijesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage86
dc.citation.issue18
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage69
dc.description.other[https://zbornikradova.uf-pz.net/arhiva-brojeva/broj-18-2022/]sr
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2671/Online_learning_tools_as_a_means_of_teaching_during_a_pandemic_2022.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_853
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record