Show simple item record

The effects of negative life events and dark tetrad traits on antisocial behaviour in adolescents

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorVelimirović, Mina
dc.creatorBojanić, Marija
dc.creatorDinić, Bojana
dc.date.accessioned2022-10-03T20:00:48Z
dc.date.available2022-10-03T20:00:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.issn1820-9270 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/820
dc.description.abstractПретходна истраживања доследно показују да је изложеност негативним животним догађајима повезана са склоношћу ка антисоцијалним понашањима, али када се испитује повезаност са унутрашњим чиниоцима попут особина личности, резултати истраживања нису доследни. Циљ овог истраживања представља испитивање ефеката учесталости негативних животних догађаја у контексту породичних, вршњачких и школских прилика и црта Мрачне тетраде (нарцизам, макијавелизам, психопатија и садизам) на различите облике антисоцијалног понашања код адолесцената, попут кршења норми, злоупотребе супстанци, агресије и вандализма. Узорак је чинио 221 средњошколац (66% девојака) из три града у Србији. Резултати показују да су негативни животни догађаји значајни позитивни предиктори кршења норми, агресије и вандализма, док се предикција злоупотребе дрога губи увођењем мрачних црта у регресиони модел. Када су у питању мрачне црте, нарцизам, психопатија и садизам су значајани позитивни предиктори кршења норми и агресије, док садизам поред кршења норми и агресије значајно предвиђа и вандализам. Макијавелизам није показао значајне доприносе у објашњењу антисоцијалних понашања. Резултати упућују на то да се кршење норми у великом степену може објаснити и негативним догађајима и особинама личности, док се агресија више објашњава особинама личности. Испитивани чиниоци у мањој мери објашњавају вандализам и злоупотребу дрога. O резултатима је дискутовано у контексту могуће превенције склоности ка антисоцијалном понашању код адолесцената.sr
dc.description.abstractPrevious studies have shown that exposure to adverse life events is positively associated with a tendency towards antisocial behavior. However, results concerning relationships between antisocial behaviour and internal factors, such as personality traits, are not so consistent. The present study aimed to examine the effects of negative life events and Dark Tetrad traits (narcissism, Machiavellianism, psychopathy, and sadism) on different antisocial behaviors, including norm-breaking, aggression, vandalism, and drug use. The sample included 221 high school students (66% females) from three cities in Serbia. Results showed that negative life events significantly predicted norm-breaking, aggression, and vandalism, while such life events’ power to predict drug use ceased once the dark traits were added to the regression model. In the case of dark traits, narcissism, psychopathy, and sadism positively predicted norm-breaking and aggression, while sadism also predicted vandalism. Machiavellianism did not significantly predict any of the antisocial behaviors. Тhe results suggest that norm-breaking is largely explained by both negative life events and personality traits. Aggression, on the other hand, is better explained by personality traits. Finally, the examined factors contribute much less to the explanation of vandalism and drug use.The results are discussed in the context of possible prevention of antisocial behavior in adolescents.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectантисоцијална понашањаsr
dc.subjectделинквенцијаsr
dc.subjectнегативни животни догађајиsr
dc.subjectМрачна тетрадаsr
dc.subjectМрачна тријадаsr
dc.subjectantisocial behaviorsr
dc.subjectdelinquencysr
dc.subjectnegative life eventssr
dc.subjectdark tetradsr
dc.subjectdark triadsr
dc.titleЕфекти негативних животних догађаја и црта мрачне тетраде на антисоцијално понашање адолесценатasr
dc.titleThe effects of negative life events and dark tetrad traits on antisocial behaviour in adolescentssr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage81
dc.citation.issue1
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage61
dc.citation.volume54
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2201061V
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2493/Efekti_negativnih_zivotnih_dogadjaja_i_crta_mracne_tetrade_na_antisocijalno_ponasanje_adolescenata_2022.pdf
dc.identifier.wos00085285600000
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record