Show simple item record

Teachers’ support and students’ perceptions of school connectedness: a multilevel study

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorНинковић, Стефан
dc.creatorКнежевић Флорић, Оливера
dc.date.accessioned2022-10-03T19:50:29Z
dc.date.available2022-10-03T19:50:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.issn1820-9270 (Online)
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/819
dc.description.abstractПовезаност са школом је значајан конструкт који има бројне позитивне исходе за ученике, те је стога важно испитати његове детерминанте. Повезаност ученика са школом зависи од њихове интеракције са наставницима. Циљ овог рада представља испитивање односа између социјалне подршке наставника и ученичких перцепција повезаности са школом. У истраживању је учествовало 325 средњошколаца из 29 одељења. Коришћени су истраживачки инструменти за процену ученичких перцепција подршке наставника, подршке одељењског старешине и повезаности ученика са школом. У обради података примењене су технике хијерархијског моделовања, будући да су ученици груписани у одељења. Добијени резултати су показали да, након контролисања ефекта пола и типа школе, подршка наставника на индивидуалном (ученичком) нивоу значајно предвиђа повезаност ученика са школом. Поред тога, посматрано на нивоу одељења, подршка одељењског старешине била је у позитивном односу са повезаношћу ученика са школом. Однос између подршке наставника и повезаности ученика са школом није значајно варирао по одељењима. Ова студија указује да подршка наставника има важну улогу у развијању повезаности ученика са школом. Импликације овог рада су релевантне за иницијално образовање и професионални развој наставника.sr
dc.description.abstractSchool connectedness is a significant construct that has various positive outcomes for students, so it is important to investigate its determinants. Students’ connectedness to school depends on their interaction with teachers. The aim of this study was to examine the relationship between teachers’ support and students’ perceptions of school connectedness. Participants were 325 students from 29 high school classes. Data were collected using research tools for assessing students’ perceptions of teachers’ support, homeroom teachers’ support, and school connectedness. Multilevel modeling was applied, since students were nested within classrooms. The obtained results revealed that, after controlling the effects of gender and type of school, the teacher’s support significantly predicted the students’ connectedness to school at the individual (student) level. In addition, class-level homeroom teacher’s support was positively associated with students’ school connectedness at the class level. The relation between teachers’ support and students’ school connectedness did not significantly vary across classes. This study indicates that teachers’ support plays an important role in fostering students’ connectedness to school. Implications of this study are relevant for teachers’ initial education and professional development.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectповезаност са школомsr
dc.subjectподршка наставникаsr
dc.subjectодељењске старешинеsr
dc.subjectхијерархијско моделовањеsr
dc.subjectсредња школаsr
dc.subjectschool connectednesssr
dc.subjectteachers’ supporsr
dc.subjecthomeroom teacherssr
dc.subjectmultilevel modelingsr
dc.subjecthigh schoolsr
dc.titleПодршка наставника и повезаност ученика са школом: хијерархијско моделовањеsr
dc.titleTeachers’ support and students’ perceptions of school connectedness: a multilevel studysr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage59
dc.citation.issue1
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage41
dc.citation.volume54
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2201041N
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2492/Podrska_nastavnika_i_povezanost_ucenika_sa_skolom_hijerarhijsko_modelovanje_2022.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record