Show simple item record

Primary school teachers’ experience in the planning and implementation of supplementary teaching of mathematics

dc.contributorШевкушић, Славица
dc.creatorБлажевић, Инес
dc.creatorМишурац, Ирена
dc.creatorЈурић, Јосипа
dc.date.accessioned2022-10-03T17:58:58Z
dc.date.available2022-10-03T17:58:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0579-6431
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/817
dc.description.abstractОсновну карактеристику наставе математике представља изузетна хијерархијска веза између њених садржаја, па је стога важно одмах разрешити евентуалне нејасноће у разумевању и примени математичких концепата које примећујемо код ученика током њиховог учења. Када ученици не успеју да остваре задовољавајуће резултате током редовне наставе, потребно је организовати допунску наставу ради поправљања њиховог успеха, као вид педагошке интервенције. Циљ овог рада јесте да испитамо како наставници у основном образовању у Хрватској планирају и реализују допунску наставу математике. Резултати емпиријског дела истраживања, у коме је учествовало 198 наставника који су попуњавали упитник, показали су како наставници основних школа припремају допунске часове математике, то јест шта сматрају кључним факторима приликом планирања ових часова. Дескриптивна анализа, анализа фактора, т-тест за независне узорке, једносмерна анализа варијансе независних узорака и корелациона анализа коришћени су у анализи података. Показано је да наставници разумеју значај ангажовања ученика који имају различите врсте потешкоћа, као и да је потребна адаптација метода наставе током допунских часова математике. Свесни су да је ученицима потребна додатна помоћ тако да ангажују и родитеље ученика током овог процеса. Добијени резултати истраживања могу представљати подстицај наставницима у осмишљавању квалитетне допунске наставе како би помогли сваком ученику, којем је то потребно, на најефикаснији могући начин.sr
dc.description.abstractThe basic characteristic of teaching mathematics is an outstanding hierarchical connection of its contents, so it is important to promptly resolve possible ambiguities in understanding and applying mathematical concepts that we observe in students during their learning. In situations when students fail to achieve satisfactory results during regular classes, it is necessary to organize supplementary classes to improve their results as a means of pedagogical intervention. In this paper our goal was to present the planning and implementation of supplementary teaching of mathematics in primary education in Croatia. The results of the empirical part of the research conducted among 198 primary school teachers through the survey showed us how primary school teachers prepare supplementary mathematics classes, i.e. what they consider to be the key aspects in planning. Descriptive analysis, factor analysis, t-test for independent samples, one-way analysis of variance for independent samples and correlation analysis were used in the data analysis. Results showed that teachers understand the importance of involving students with different types of difficulties and the adaptation of teaching methods during supplementary mathematics classes. They are aware that students need more help so they involve students’ parents. The obtained research results are an incentive for teachers to think when planning quality supplementary classes in order to help each student in need as efficiently as possible.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceЗборник Института за педагошка истраживањаsr
dc.subjectдопунска настава математикеsr
dc.subjectиндивидуализацијаsr
dc.subjectученици основних школаsr
dc.subjectнаставнициsr
dc.subjectпланирање наставе математикеsr
dc.subjectsupplementary mathematics teachingsr
dc.subjectindividualizationsr
dc.subjectprimary school studentssr
dc.subjectteacherssr
dc.subjectplanning teaching of mathematicssr
dc.titleИскуство наставника основне школе у планирању и реализовању допунске наставе математикеsr
dc.titlePrimary school teachers’ experience in the planning and implementation of supplementary teaching of mathematicssr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage39
dc.citation.issue1
dc.citation.rankM23
dc.citation.spage27
dc.citation.volume54
dc.identifier.doi10.2298/ZIPI2201027B
dc.identifier.doi820-9270 (Online)
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2490/Iskustvo_nastavnika_osnovne_skole_u_planiranju_i_realizovanju_dopunske_nastave_matematike_2022.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record