Show simple item record

dc.creatorPopović-Ćitić, Branislava
dc.creatorKovačević-Lepojević, Marina
dc.creatorBukvić Branković, Lidija
dc.creatorStojanović, Marija
dc.date.accessioned2022-04-14T10:28:08Z
dc.date.available2022-04-14T10:28:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-84765-58-3
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/793
dc.descriptionZbornik rezimea – Međunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije” , Zlatibor,17- 20. Februar, 2022.
dc.description.abstractUvažavanje različitosti, kao jedne od ključnih vrednosti savremenih društava,aktuelizovano je poslednjih godina u okvirima formalnog sistema obrazovanja ivaspitanja, primarno pod uticajem koncepta interkulturalnog obrazovanja i procesausmerenih na unapređivanje demokratske kulture u školama. Za potrebe identifikovanjabazičnih konstrukata značajnih za inkorporiranje različitosti u korpus vrednosti koje sepraktikuju u uslovima školskog okruženja, sprovedena je kritička analiza relevantnenacionalne legislative, izvršen je temeljni pregled niza teorijskih koncepata u kojima seuvažavanje različitosti pojavljuje kao konstitutivni element, te su selektovani elementi iprimeri dobre prakse u ovom domenu. Nalazi, dobijeni ovako koncipiranimistraživanjem, ukazuju da nivo poštovanja i negovanja različitosti u školskom setinguprimarno zavisi od međudejstva faktora koji deluju na tri nivoa – kontekstualnom,relacionom i individualnom. Na nivou organizacionog konteksta u kome se negovanjerazličitosti praktikuje, ključnim konstruktom ocenjuje se školska kultura, definisana kaosistem vrednosti, normi, ciljeva i prakse koji dele svi akteri školskog života. Zajedničkavizija, organizaciona posvećenost, orijentisanost ka ciljevima i inovacijama, kvalitetformalnih i neformalnih odnosa, podržavajuće i strukturirano liderstvo, te učešće udonošenju odluka, smatraju se elementima školske kulture koji su u direktnoj funkcijipromocije različitosti. Na relacionom nivou najuticajnijim se pokazuje kvalitet školskeklime, izražen kroz negovanje skladnih interpersonalnih odnosa između svih učesnikaobrazovnovaspitnog procesa, definisanje jasnih očekivanja i pravednih pravila koja sedosledno primenjuju, korišćenje tehnika pozitivnog disciplinovanja i socioemocionalnogučenja, te prakse koja direktno promoviše uvažavanje različitosti. Kada je u pitanjuindividualni nivo, ključnim se pokazuju kulturalne kompetencije nastavnika izražene krozkulturalnu svesnost, znanje i veštine, te posledičnu primenu kulturalno kompetentneprakse – u formi kulturalno kompetentnog rukovođenja odeljenjem, primene kulturalnoresponzivnih programa nastave i učenja, kao i aktivne saradnje sa roditeljima različitihkulturnih identiteta. Posmatrano iz ugla učenika, važnom pretpostavkom kulturalnokompetentnog ponašanja smatra se razvijanje kulturalne senzitivnosti kao otvorenespremnosti da se ostvare interakcije sa pripadnicima drugih kultura, uz istovremenopoštovanje i uvažavanje kulturalnih razlika. Sumarno gledano, može se zaključiti danapori ka promociji različitosti u školskom okruženju, ukoliko pretenduju da buduefektivni, nužno zahtevaju holistički pristup konstruktima školske kulture, pozitivneškolske klime i kulturalnih kompetencija, koji svojim međuzavisnim delovanjem kreirajuprostor za negovanje interkulturalnog obrazovanja i razvijanje demokratske kulture.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Društvo defektologa Srbijesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceMeđunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije”sr
dc.subjectuvažavanje različitostisr
dc.subjectinterkulturalno obrazovanjesr
dc.subjectškolska kulturasr
dc.subjectkulturalne kompetencijesr
dc.subjectrespect for diversity
dc.subjectintercultural education
dc.subjectschool culture
dc.subjectschool climate
dc.subjectcultural competences
dc.titlePretpostavke uvažavanja različitosti u školskom okruženju: identifikacija ključnih konstrukatasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.epage90
dc.citation.spage90
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2407/Pretpostavke_uvazavanja_razlicitosti_u_skolskom_okruzenju_identifikacija_2022.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss57739785


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record