Show simple item record

An Evaluation of the Trefoil Approach

dc.creatorŠefer, Jasmina
dc.date.accessioned2022-02-21T11:16:07Z
dc.date.available2022-02-21T11:16:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-7447-138-8
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/753
dc.description.abstractMonografija prikazuje rezultate primene pedagoškog pristupa Trolist u okviru projekta „Od podsticanja inicijatiive, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu“. Projekat je obuhvatio teorijsku pripremu za razvijanje novog pedagoškog pristupa Trolist, preliminarno istraživanje, definisanje metodologije i instrumenata i realizaciju istraživanja njegove primene u jednoj osnovnoj školi1. U aktivnostima su učestvovali istraživači Instituta za pedagoška istraživanja i spoljni saradnici. Neke rezultate istraživači Instituta su već objavili u naučnim časopisima. Cilj ove publikacije, koju je pripremio rukovodilac projekta, jeste da rezultati budu interpretirani na integralan način, povezani u celinu i razmotreni u njihovom međuodnosu radi uspešnije dalje primene u pedagoškoj praksi. U prvom delu ove monografije izloženi su cilj, istraživačka pitanja, pretpostavke, zadaci i faze istraživačkog projekta „Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu”, koji je realizovan u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu.2 U drugom delu monografije, Koncepcija pedagoškog pristupa Trolist, prikazan je pedagoški pristup Trolist koji je u okviru pomenutog projekta razvijen u Institutu za pedagoška istraživanja. Izložene su teorijske i empirijske osnove pristupa Trolist i osnovni pojmovi na kojima se on zasniva – podsticanje stvaralaštva, inicijative i saradnje, organizovanjem različitih aktivnosti u školi.3 U trećem delu monografije, Obrazovna praksa u Srbiji i Trolist, izloženi su rezultati preliminarnog istraživanja koji se odnose na percepciju nastavnika i učenika u Srbiji o zastupljenosti inicijative, saradnje i stvaralačkog rada učenika u osnovnoj školi. U četvrtom delu, Ogledno uvođenje i evaluacija Trolista – metodologija, prikazan je ogled realizovan u jednoj beogradskoj osnovnoj školi u okviru koga je uveden i testiran pomenuti pristup obrazovanju. Istraživači Instituta za pedagoška istraživanja su nekoliko godina longitudinalno upućivali, obučavali, pratili i evaluirali nastavnike u izabranoj školi, u čemu su im pomagali i spoljni saradnici. Prilikom evaluacije, korišćene su informacije dobijene od različitih posmatrača (stručnjaci, istraživači) i aktera u obrazovanju (nastavnici, učenici, pedagoška služba, direktor). Opisan je način uvođenja Trolista u praksu i prikazane su kvalilitativne i kvantitavne metode i instrumenti koji su razvijeni za formativno praćenje procesa i sumativno evaluiranje efekata pedagoškog rada na podsticanje inicijative, saradnje i stvaralaštva učenika u celoj školi – na svim uzrastima i u okviru svih nastavnih predmeta. (Vodiči za uvođenje Trolista u školsku praksu i korišćeni instrumenti za evaluaciju rezultata dati su u prilozima.) U petom delu ove monografije, Rezultati uvođenja i evaluacija Trolista, prikazani su efekti Trolista. Rezultati, koji su objavljeni u naučnim časopisima, ovde su dopunjeni, objedinjeni i sumirani. Pored toga, formulisani su i predlozi za pedagošku primenu i otvoreni novi konceptualni problemi za dalja naučna istraživanja. Šesti deo sadrži priloge, a sedmi sažetu verzija monografije na engleskom jeziku. Na kraju monografije nalaze se korišćena literatura i indeks autora. Ova naučna monografija je namenjena istraživačima koji se bave procesom i promenama u obrazovanju, nosiocima obrazovne politike i nastavnicima zainteresovanim za lično usavršavanje i napredovanje u praksi. Namera nam je bila da ispitamo mogućnosti podsticanja stvaralačkog rada, inicijative i saradnje učenika u školi.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Institut za pedagoška istraživanjasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179034/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjecttrolistsr
dc.subjectdruštvosr
dc.subjectidentitetsr
dc.subjectevaluacijasr
dc.subjectobrazovna praksasr
dc.subjectSrbijasr
dc.subjectškolesr
dc.subjectpedagogijasr
dc.titleEvaluacija pristupa Trolist : stvaralaštvo, inicijativa i saradnja učenikasr
dc.titleAn Evaluation of the Trefoil Approachsr
dc.typebooksr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage405
dc.citation.spage11
dc.description.otherNaziv zbirke: Biblioteka "Istraživački radovi" 98sr
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2292/Evaluacija_pristupa_Trolist_2018.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss265338892


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record