Show simple item record

Using educational implications of research on implicit theories of creativity

dc.contributorГојков, Грозданка
dc.contributorПртљага, Снежана
dc.creatorМаксић, Славица
dc.creatorЈелена, Павловић
dc.date.accessioned2022-01-27T12:30:19Z
dc.date.available2022-01-27T12:30:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-86-7372-213-9
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/731
dc.description.abstractИспитују се могућности за коришћење резултата истраживања о имплицитним теоријама креативности васпитача и наставника за унапређење васпитне и образовне праксе у вртићу и основној школи. Анализа уверења васпитача и наставника основне школе открива разлике у њиховом опажању креативности, као и недоследност у уверењима наставника о доприносу школе развоју креативности, када се примене различите методе испитивања. Налази указују на потребу за интервенцијом ради превазилажења уверења васпитача да је школа неподстицајно окружење за креативност и уверења наставника да су уметнички предмети област у којој се креативност може превасходно подстицати у школи. Ограничења која изражавају наставници у својим уверењима о доприносу школе развоју креативности сагласна су са постојећим прописима о остваривању креативности као исхода васпитно-образовног рада, што значи да је потребно преиспитивање и званичних опредељења о могућностима за подстицање креативности у школи.sr
dc.description.abstractThe paper examines possibilities of improving educational practice in pre-school and primary school setting based on research findings on teachers' implicit theories of creativity. Analysis of pre-school and primary school teachers' beliefs points to the differences in their views of creativity and to inconsistencies in their beliefs about the role of school in nurturing creativity when multiple research methods are employed. Research findings indicate that there is a need for intervention aimed at overcoming pre-school teachers' beliefs about school as an unsupporting environment for creativity development, as well as primary school teachers' beliefs about art subjects as the main context for creativity development in school. Teachers' beliefs about barriers that school imposes on creativity development are congruent with the current regulations on creativity as a educational goal, which implies a need for rethinking official views on fostering creativity at school.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherВршац : Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов"sr
dc.publisherАрад : Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47008/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceDarovitost i kreativnost - razvojna perspektiva kreativne performansesr
dc.subjectимплицитне теорије креативностиsr
dc.subjectпедагошке импликацијеsr
dc.subjectосновна школаsr
dc.subjectваспитачиsr
dc.subjectнаставнициsr
dc.subjectimplicit theories of creativitysr
dc.subjecteducational implicationssr
dc.subjectprimary schoolsr
dc.subjectpreschool teacherssr
dc.subjectprimary school teacherssr
dc.titleUpotreba pedagoških implikacija istraživačkih nalaza o implicitnim teorijama kreativnostisr
dc.titleUsing educational implications of research on implicit theories of creativitysr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage164
dc.citation.spage160
dc.citation.volume20
dc.description.otherMeđunarodni naučni skup Darovitost i kreativnost - razvojna perspektiva kreativne performanse (2014 ; Vršac)sr
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2213/bitstream_2213.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss286162439


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record