Show simple item record

Education for sustainable development in study programmes of teacher education faculties in Croatia

dc.contributorStanišić, Jelena
dc.contributorRadulović, Mladen
dc.creatorVukelić, Nena
dc.creatorČekolj, Nadja
dc.creatorGregorović Belaić, Zlatka
dc.date.accessioned2021-07-20T09:14:04Z
dc.date.available2021-07-20T09:14:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-7447-147-0
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/552
dc.description.abstractObrazovanje za održivi razvoj (OOR) odnosi se na obrazovne programe i iskustva osmišljena da omoguće usvajanje znanja, veština i vrednosti potrebnih da se oblikuje održiva budućnost. Jednim od glavnih prioriteta obrazovanja za održivi razvoj smatra se obrazovanje budućih učitelja kao najvažnijih nosilaca promena i podsticanja održivog razvoja. U osposobljavanju i pripremi budućih učitelja za obrazovanje za održivi razvoj prepoznata je ključna uloga visokog obrazovanja te su očigledni i kvalitativni pomaci u praksi. S tim u vezi, u Hrvatskoj se sve više radi na integraciji sadržaja održivog razvoja na studijima usmerenim na obrazovanje budućih učitelja. Istovremeno nedostaju sistemski podaci o integraciji. U nacionalnom istraživačkom kontekstu ne postoji pregled zastupljenosti sadržaja i ishoda učenja za održivi razvoj u studijskim programima učiteljskih fakulteta. Retki su primeri analize programa isključivo pojedinačnih fakulteta ili univerziteta. Stoga, cilj ovog rada jeste da se analizira zastupljenost sadržaja i ishoda učenja obrazovanja za održivi razvoj u studijskim programima učiteljskih fakulteta u Hrvatskoj. Primenjena je metoda analize sadržaja. Preliminarni rezultati upućuju da su u 11 predmeta u svim studijskim programima učiteljskih fakulteta u RH uključeni sadržaji obrazovanja za održivi razvoj. Od navedenog broja samo je jedan predmet direktno usmeren na celokupan održivi razvoj, dok su preostali predmeti usmereni na partikularne teme održivog razvoja, ponajviše ekološke. Rezultati analize pokazuju da su sadržaji obrazovanja za održivi razvoj zastupljeni u vrlo malom broju u studijskim programima učiteljskih fakulteta u Hrvatskoj. Navedeno upućuje na zaključak da postojeće obrazovanje ne osposobljava buduće učitelje u dovoljnoj meri za odgovor na zahteve koje postavlja implementacija obrazovanja za održivi razvoj.sr
dc.description.abstractEducation for Sustainable Development (EDS) refers to educational programmes and experiences designed to improve knowledge, competencies and values needed for building sustainable future. One of the main priorities of EDS is the education of future teachers who are the most important agents of change and advocates of sustainable development. Higher education has a significant role in training and preparation of future teachers for EDS. Numerous recent studies in the field of higher education for sustainability are focused on potential solutions for integration of EDS in curricula. Qualitative progress in practice is also visible in Croatia. Implementation of sustainable development content in educational programmes for future teachers is more frequent. However, at the same time there is a lack of systematic data on implementation of such contents. In national research context there are no data of existence of contents and learning outcomes of EDS in the programmes of teacher education faculties. The examples of programme analysis are scarce and belong exclusively to individual faculties or universities. Therefore, the aim of this paper is to analyse existence of contents and learning outcomes of EDS in the programmes of teacher education faculties in Croatia. The content analysis method was applied. Preliminary results indicate that in the study programmes of all teacher education faculties in Croatia, altogether 11 courses include the contents of EDS. Out of this number, there is only one course directly focused on overall sustainable development, while the focus of remaining courses lies on specific topics of sustainable development, mostly regarding ecology. The results of the analysis indicate that EDS contents are very poorly represented in the programmes of teacher education faculties in Croatia. This leads to conclusion that existing education does not prepare future teachers adequately so as to respond to requirements that implementation of ESD puts before them.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBeograd : Institut za pedagoška istraživanjasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceObrazovanje u funkciji modernizacije društvasr
dc.subjectobrazovanje za održivi razvojsr
dc.subject(budući) učiteljisr
dc.subjectanaliza studijskih programasr
dc.subjectobrazovanje učiteljasr
dc.subjecteducation for sustainable developmentsr
dc.subject(future) teacherssr
dc.subjectanalysis of education programmessr
dc.subjectteacher educationsr
dc.titleObrazovanje za održivi razvoj u studijskim programima učiteljskih fakulteta u Hrvatskojsr
dc.titleEducation for sustainable development in study programmes of teacher education faculties in Croatiasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage55
dc.citation.spage54
dc.description.otherZbornik rezimea / 24. Međunarodna naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksasr
dc.description.otherBook of abstracts / 24th International Scientific Conference "Educational Research and School Practice"
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/1651/Obrazovanje_za_odrzivi_razvoj_2019.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record