Show simple item record

dc.contributorЂерић, Ивана
dc.contributorГутвајн, Николета
dc.contributorЈошић, Смиљана
dc.contributorШева, Нада
dc.creatorМедар, Јелена
dc.creatorРатковић, Марија
dc.date.accessioned2021-07-05T09:16:17Z
dc.date.available2021-07-05T09:16:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-7447-155-5
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/532
dc.description.abstractНесумњив је значај стручног усавршавања учитеља за академско постигнуће ученика. С тим у вези, циљ овог рада био је да се испита повезаност стручног усавршавања учитеља у различитим областима њиховог рада са постигнућем ученика из математике у истраживању TIMSS 2019. Узорак je чинило 4279 ученика четвртог разреда основних школа у Србији. Посматрано је да ли се 214 учитеља ових ученика усавршавало у некој од следећих области: (а) садржаји из математике, (б) методика наставе математике, (в) наставни програм из математике, (г) интегрисање информационих технологија у наставу, (д) унапређивање критичког мишљења или вештина решавања проблема код ученика, (ђ) оцењивање из математике, (е) одговарање на индивидуалне потребе ученика. Подаци о стручном усавршавању прикупљени су на основу питања из упитника који је био намењен учитељима, а подаци о постигнућу ученика добијени су путем тестова знања из математике. За обраду података коришћен је t-тест како би се утврдило да ли постоји значајна разлика у постигнућу ученика из математике у односу на то да ли су се њихови учитељи усавршавали у некој од наведених области. Резултати истраживања су показали да значајно више постигнуће из математике имају они ученици чији су се учитељи усавршавали у некој од следећих области: (а) садржаји из математике (М1=521,27 према М2=510,86), (б) методика наставе математике (М1=525,97 према М2=511,17), (в) наставни програм из математике (М1=523,02 према М2=512,4), (г) унапређивање критичког мишљења или вештина решавања проблема код ученика (М1=519,3 према М2=512,55), у односу на ученике чији учитељи нису имали стручне обуке у наведеним областима. Међутим, није утврђена значајна разлика у постигнућима ученика оних учитеља који су се усавршавали, односно који нису имали професионалне обуке у осталим наведеним областима. Резултати потврђују значај усваршавања учитеља у домену дидактичких и методичких знања из области математике за постигнуће ученика у четвртом разреду основне школе. С обзиром на то да анализиране области стручног усавршавања у овом раду, нису биле у истој мери значајне за постигнуће ученика из математике, неопходно је даље испитати услове који су довели до ових разлика.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.relation404-02-42/2018-17sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceTIMSS2019 : резултати и импликацијеsr
dc.subjectпостигнуће ученикаsr
dc.subjectстручно усавршавање учитељаsr
dc.subjectматематикаsr
dc.subjectдидактичка и методичка знањаsr
dc.subjectTIMSS 2019sr
dc.titleПовезаност стручног усавршавања учитеља са постигнућем ученика у области математикеsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage35
dc.citation.spage34
dc.description.otherЗборник резимеа : XXVII нaучнa кoнфeрeнциja „Пeдaгoшкa истрaживaњa и шкoлскa прaксa”sr
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/1479/Povezanost_2021.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_532
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record