Show simple item record

dc.contributorЂерић, Ивана
dc.contributorГутвајн, Николета
dc.contributorЈошић, Смиљана
dc.contributorШева, Нада
dc.creatorЏумхур, Жaнета
dc.creatorХасанагић, Анела
dc.date.accessioned2021-07-05T09:15:46Z
dc.date.available2021-07-05T09:15:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-7447-155-5
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/530
dc.description.abstractПредшколско васпитање се сматра значајним индикатором академског постигнућа дјеце широм свијета, стога многе земље настоје повећати обухват дјеце обавезним предшколским програмом што раније. У овом истраживању смо користили податке прикупљене у оквиру истраживања TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study). Босна и Херцеговина је први пут учествовала управо у овом TIMSS циклусу, а тестирани су ученици четвртог разреда основне школе. Просјечно постигнуће ученика из БиХ у математици је 452 бода, док је у природним наукама 459 бодова. Притом, у оба подручја је ријеч о ниском нивоу постигнућа на TIMSS скали. Анализирајући податке, најприје смо провјерили да ли су похађање програма предшколског васпитања и образовања и дужина похађања датог програма значајне детерминанте постигнућа из математике и природних наука. Резултати су показали да је дужина похађања значајна детерминанта академских постигнућа дјеце из математике и природних наука, док само похађање није значајна детерминанта. Можемо да закључимо да краткорочни програми предшколског васпитања и образовања не доносе академске резултате на очекиван начин. Надаље, провјерили смо смјер разлика унутар испитиваних когнитивних домена из математике и природних наука, као и садржајних домена у односу на дужину похађања програма предшколског васпитања и образовања. Када је у питању математика, резултати готово једнозначно показују да не постоје статистички значајне разлике у постигнућу између ученика који нису похађали предшколске програме и оних ученика који су похађали годину и мање ове програме. Резултати који се односе на природне науке су слични, али не толико једнозначни као из математике. Ниже резултате из природних наука имају ученици који нису похађали и они који су похађали годину и краће програме предшколског васпитања и образовања у односу на ученике који су похађали ове програме двије или три и више година. У математици као и у науци, у домену расуђивање, ученици који су похађали три и више година предшколски програм остварују најбоље резултате, који се сврставају у средњи ниво постигнућа. Можемо закључити да програм обавезног предшколског васпитања и образовања какав се тренутно нуди у БиХ, не постиже очекиване резултате. Заправо, да би програм предшколског васпитања и образовања био ефикасан, нужно је да траје најмање двије године, јер тек тада можемо очекивати и постигнућа која су ближе просјеку TIMSS скале за математику и природне науке.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.relation404-02-42/2018-17sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceTIMSS2019 : резултати и импликацијеsr
dc.subjectпостигнућа ученикаsr
dc.subjectпредшколско васпитање и образовањеsr
dc.subjectкогнитивни и садржајни домениsr
dc.titleПредшколско васпитање и образовање као детерминанта постигнућа ученика из Босне и Херцеговине у истраживању TIMSS 2019sr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage31
dc.citation.spage30
dc.description.otherЗборник резимеа : XXVII нaучнa кoнфeрeнциja „Пeдaгoшкa истрaживaњa и шкoлскa прaксa”sr
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/1477/Predskolsko_vaspitanje_2021.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record