Now showing items 197-216 of 216

   Titles
   What are interests of our children and why is it not the school [1]
   Who am i at school : self-narratives of elementary school students [1]
   Wool-felting technique in working with children and young people with behavioral problems [1]
   Young pupils’ intuitive understanding and strategies of area measurement [1]
   Značaj jezičke kulture u procesima modernizacije društva [1]
   Značaj kooperativne nastave za formiranje pozitivnog stava prema čitanju [1]
   Značaj kvalitativnog pristupa u oblasti procene Inteligencije [1]
   Značaj motivacije prilikom učenja stranih jezika u odrasloj dobi [1]
   Извори грешака у TIMSS задацима из области биологије [1]
   Компаративна анализа утицаја културног капитала на постигнуће ученика: Србија, регион и Западна Европа [1]
   Контекстуалност образовних стандарда : димензија без које се (не)може [1]
   Мотивациони профили и постигнуће ученика у математици и природним наукама: TIMSS 2019 [1]
   Постигнуће четвртака у области геометрије и геометријског мерења из перспективе истраживања TIMSS 2019 [1]
   Предшколско васпитање и образовање као детерминанта постигнућа ученика из Босне и Херцеговине у истраживању TIMSS 2019 [1]
   Разломци и децимални запис у истраживању TIMSS 2019: постигнуће ученика четвртог разреда из Србије [1]
   Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука [1]
   Чиниоци постигнућа ученика из математике и природних наука у студији TIMSS 2019 [1]
   Школска клима, дисциплина и мотивација за учење математике и природних наука [1]
   Шта можемо да научимо из студије TIMSS 2019? [1]
   Језичке карактеристике одговора ученика у области природних наука: TIMSS 2019 у Србији [1]