Now showing items 115-134 of 216

   Titles
   Parameters of professional activities of the students [1]
   Parametri profesionalnih aktivnosti studenata [1]
   Parental attachment and externalising problems at high school students [1]
   Pedagogical idea of motivation derived from ontological need of human being [1]
   Pedagoška ideja motivacije izvedena iz ontološke potrebe ljudskog bića [1]
   Podrška putem društvenih mreža iz perspektive osoba oštećenog sluha [1]
   Podrška roditeljima u nekim zemljama Evropske unije : Iskustva i tendencije [1]
   Podsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulture [1]
   Podsticanjе razvoja ličnosti učenika i vrednosti socijalne inkluzije: kompetencije i motivacija nastavnika [1]
   Podudarnost učeničkih i roditeljskih srednjoškolskih aspiracija: perspektiva učenika završnih razreda zagrebačkih osnovnih škola [1]
   Political roots of durkheim’s understanding of role of upbringing and education [1]
   Politički koreni dirkemovog shvatanja uloge vaspitanja i obrazovanja [1]
   Positive discipline in family and school : importance for development of adolecents’ self-esteem [1]
   Povezanost motivacije, strategija učenja i akademskog postignuća studenata [1]
   Povezanost podrške nastavnika, motivacije za školsko učenje i školskog angažovanja učenika srednjih stručnih škola i gimnazija [1]
   Povezivanje sadržaja iz oblasti hemije i etnologije : učenje putem istraživanja [1]
   Pozitivna disciplina u porodici i školi : značaj za razvoj samopoštovanja adolecenata [1]
   Predškolski pedagog kao pokretač promene [1]
   Primena računara kao izbor učenika: potencijalna strategija za unapređivanje motivacije u nastavi engleskog jezika [1]
   Procena kapaciteta škole za prevenciju vršnjačkog nasilja [1]