Now showing items 101-120 of 216

   Titles
   O vrednovanju kvalitativnih istraživanja na primeru retkih bolesti – da li smo i mi „siročići“? [1]
   Obrazovanje nastavnika i njegova usklađenost sa tržištem rada [1]
   Obrazovanje za održivi razvoj u studijskim programima učiteljskih fakulteta u Hrvatskoj [1]
   Obrazovni habitus i društvene nejednakosti [1]
   Ocena kao faktor motivacije učenika: teorijska polazišta i zakonski okvir [1]
   Odgovornost studenata i odlaganje obaveza tokom studiranja [1]
   Odluke studenata o vakcinaciji protiv virusa COVID-19 – za ili protiv? [1]
   Odnos altruistički motivisanih nastavnika prema vršnjačkom nasilju [1]
   Odnos intersubjektivne saglasnosti i konsenzusa: rigidna dama i gospodin sa hiljadu maski [1]
   Odnos između socioekonomskog statusa i motivacije za izbor profesije nastavnika [1]
   Onlajn akciona istraživanja kao način motivisanja roditelja da ostvare kvalitetniju saradnju sa predškolskom ustanovom [1]
   Online action researches as mode of motivating parents to ensure better cooperation with preschool institutions [1]
   Opinion of preschool teachers on outdoor learning [1]
   Osnovne pretpostavke razvijanja motivacije za učenje [1]
   Parameters of professional activities of the students [1]
   Parametri profesionalnih aktivnosti studenata [1]
   Parental attachment and externalising problems at high school students [1]
   Pedagogical idea of motivation derived from ontological need of human being [1]
   Pedagoška ideja motivacije izvedena iz ontološke potrebe ljudskog bića [1]
   Podrška putem društvenih mreža iz perspektive osoba oštećenog sluha [1]