Now showing items 20-39 of 216

   Titles
   Da li je eksterna evaluacija pokretač unapređenja nastave i učenja? [1]
   Da li je iskustveno učenje u prirodnom okruženju podsticajnije od iskustvenog učenja u učionici? [1]
   Development of student competence for modern society – constructivist approach to teaching [1]
   Development planning process and horizontal learning of teachers and preschool teachers [1]
   Digital competences of university teachers [1]
   Digitalne kompetencije univerzitetskih nastavnika [1]
   Doprinos kvalitativnih istraživanja izučavanju obrazovnih nejednakosti [1]
   Dual education and equity : review from the perspective of french sociology of education [1]
   Dualno obrazovanje i pravičnost : osvrt iz perspektive Francuske sociologije obrazovanja [1]
   Early childhood pedagogue as a driver of change [1]
   Education for sustainable development in study programmes of teacher education faculties in Croatia [1]
   Educational habitus and social inequalities [1]
   Efekti kooperativnog učenja na motivaciju učenika za učenje [1]
   Effects of cooperative learning on student motivation for learning [1]
   Ekološko obrazovanje u Srbiji : trenutno stanje i pravci razvoja [1]
   Encouraging student motivation in fine arts teaching [1]
   Encouraging student personality development and values of social inclusion: teacher competences and motivation [1]
   Environmental education in Serbia:current situation and development trends [1]
   Epistemological beliefs, learning goals and strategies, and academic success [1]
   Epistemološka uverenja, ciljevi i strategije učenja i uspeh na studijama [1]