Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion4100139.67%0.00
2type_keyword:book4098639.66%0.00
3rights_keyword:openAccess4092239.60%0.00
4subject_keyword:darovitost2121020.52%0.00
5subject_keyword:darovito dete2118320.50%0.00
6subject_keyword:gifted child2116020.47%0.00
7subject_keyword:giftedness1896418.35%0.00
8subject_keyword:creativity1581515.30%0.00
9subject_keyword:daroviti učenici1436513.90%0.00
10dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]1372113.28%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
103348100.00%0.00