Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion1235228.18%0.00
2rights_keyword:openAccess1092424.92%0.00
3type_keyword:bookPart1022123.32%0.00
4subject_keyword:ученици672215.33%0.00
5subject_keyword:students42469.69%0.00
6subject_keyword:education40799.30%0.00
7source_keyword:Истраживања у школи37708.60%0.00
8dateIssued_keyword:201836088.23%0.00
9dateIssued_keyword:[2020 TO 2021]34637.90%0.00
10subject_keyword:school33467.63%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
43837100.00%0.00