Now showing items 57-76 of 212

   Titles
   Obrazovanje u Hrvatskoj zajednici u SR Jugoslaviji [1]
   Online studying at university during the period of COVID-19 virus pandemic: students’ motivation and resilience [1]
   Orthodox christian ontology and the problem of tolerance among people [1]
   Oбрaзoвaњe и друштвeнe нejeднaкoсти: Утицaj културних и eкoнoмских фaктoрa нa доступност образовања [1]
   Paradigma pozitivnog razvoja: Mogućnost inoviranja praksi inkluzivnog obrazovanja [1]
   Pisano izražavanje: kompetencije učenika sa smetnjama u razvoju u razrednoj nastavi [1]
   Pluralistic cognitive style: tolerance of individuality or something else [1]
   Podsticanje otvorenosti za učenje i razvoj: Istraživački nalazi o komponentama u procesu učenja [1]
   Pravno regulisanje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji i pojedinim zemljama u regionu [1]
   Preschool teachers’ perception of professional training contribution to the development of competences in the field of inclusive education [1]
   Primary school and preschool teacher motivation for horizontal learning: the challenge and perspective of the professional learning communities development [1]
   Principalship in Austria: balancing accountability and improvement [1]
   Procena razvojnih prednosti učenika koji imaju teškoće u emocionalnom i socijalnom razvoju [1]
   Psychology of learning in adulthood: cognitive processes and motivation for learning a foreign language [1]
   Rane obrazovne aktivnosti roditelja sa decom i školsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka [1]
   Recent views on the leadership in education [1]
   Recognition of a gifted child’s educational needs in school [1]
   Recognition of diversity through dramatic activities [1]
   Recognition of individual differences in active learning [1]
   Relation between cultural capital, school equipment and student achievement [1]