Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion1895523.31%0.00
2rights_keyword:openAccess1893223.28%0.00
3type_keyword:article1798822.12%0.00
4source_keyword:Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja1201014.77%0.00
5dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]1097113.49%0.00
6rank_keyword:M24974111.98%0.00
7dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]930211.44%0.00
8subject_keyword:primary school79719.80%0.00
9dateIssued_keyword:[1991 TO 1999]74689.18%0.00
10subject_keyword:osnovna škola73319.01%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
81321100.00%0.00