Show simple item record

Motivi profesionalnog izbora i vrednosni prioriteti budućih vaspitača i učitelja

dc.creatorMarušić-Jablanović, Milica
dc.date.accessioned2021-03-17T13:37:52Z
dc.date.available2021-03-17T13:37:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0547-3330
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/275
dc.description.abstractThe paper presents a study that aimed to establish the nature of the link between the value orientation of future nursery and elementary school teachers and the motivation for their career choice. Two instruments were used - the Schwartz Portrait Values Questionnaire (PVQ-21) and the Career Choice Scale. The findings suggest that the motivation for the respondents' career choice and their value orientation are relatively homogeneous, but also that two groups of students can be distinguished according to dominant motivating factors, and that these two groups also differ in their value priorities. Non-parametric correlation showed that each type of motivation reflected different values - in individuals whose dominant motivation was intrinsic, the values of benevolence, self-direction and achievement were more pronounced, while stronger altruistic motivation correlated with more pronounced values of benevolence and universalism. On the other hand, extrinsic motivation correlated with the values of hedonism and power, which the initial theoretical model locates at the opposite end to the values corresponding to altruistic motivation. The research findings are important for understanding the reasons behind nursery and elementary school teachers' career choice and the goals they are guided by in their life and work, and are also important for the career guidance process.en
dc.description.abstractU radu se predstavlja istraživanje koje je imalo za cilj da se utvrdi na koji način je vrednosna orijentacija budućih vaspitača i učitelja povezana sa razlozima njihovog profesionalnog opredeljenja. Primenjena su dva instrumenta - Švarcov upitnik za ispitivanje ličnih vrednosti PVQ-21 i skala izbora studija. Rezultati ukazuju na to da su među ispitanicima motivacija profesionalnog izbora i vrednosna orijentacija relativno homogene, ali i da se na osnovu dominantnih motiva mogu raspoznati dve grupe studenata, koje se međusobno razlikuju i po vrednosnim prioritetima. Pomoću neparametrijske korelacije utvrđeno je da svaka vrsta motivacije odražava različite vrednosti - kod pojedinaca koji imaju izraženiju intrinzičku motivaciju izraženije su vrednosti benevolentnosti, samousmerenosti i postignuća, dok je sa jačom altruističkom motivacijom povezano jače vrednovanje benevolentnosti i univerzalizma. S druge strane, ekstrinzička motivacija povezuje se sa vrednostima hedonizam i moć koje se u polaznom teorijskom modelu nalaze na suprotnom kraju od vrednosti koje odgovaraju altruističkoj motivaciji. Rezultati istraživanja značajni su za razumevanje razloga profesionalnog opredeljenja vaspitača i učitelja i ciljeva kojima se oni rukovode u životu i radu, kao i za proces profesionalne orijentacije.sr
dc.publisherPedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47008/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179034/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceNastava i vaspitanje
dc.subjectcareer choice motivationen
dc.subjectpersonal valuesen
dc.subjectelementary school teachersen
dc.subjectnursery school teachersen
dc.subjectmotivacija za izbor profesijesr
dc.subjectlične vrednostisr
dc.subjectučitelji i vaspitačisr
dc.titleCareer choice motivation and value priorities of future nursery and elementary school teachersen
dc.titleMotivi profesionalnog izbora i vrednosni prioriteti budućih vaspitača i učiteljasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage540
dc.citation.issue3
dc.citation.other65(3): 525-540
dc.citation.rankM24
dc.citation.spage525
dc.citation.volume65
dc.identifier.doi10.5937/nasvas1603525M
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/142/272.pdf
dc.identifier.rcubconv_300
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record