Show simple item record

dc.contributorГутвајн, Николета
dc.contributorРанђеловић, Бранислав
dc.contributorСтојковић, Јелена
dc.creatorТрајковић, Марија
dc.creatorГутвајн, Николета
dc.creatorКовачевић-Лепојевић, Марина
dc.date.accessioned2023-12-15T18:46:32Z
dc.date.available2023-12-15T18:46:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-86-7447-166-1
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1023
dc.description.abstractнаучној литератури постоје различита схватања која се тичу мотивације у области читања. У овом раду мотивисаност ученика да читају односи се на унутрашњу мотивацију ученика за читање, односно на ангажовање у читању ради сопственог уживања или перцепције значаја читања. Осећај припадности школи подразумева осећај ученика да их други актери школског живота прихватају, поштују, ангажују и подржавају. Полазећи од основних постулата Теорије самодетерминације и схватања припадности као фундаменталне људске потребе, која представља предуслов за позитивне резултате у било ком домену, спроведена је секундарна анализа података у циљу сагледавања варијација нивоа мотивисаности ученика да читају у односу на ниво њиховог осећаја припадности школи. У раду су анализирани подаци добијени на узорку од 3953 ученика четвртог разреда основних школа у Србији. У обради података примењена је једнофакторска анализа варијансе за независне узорке. Резултати показују да постоје значајне разлике између нивоа мотивације у области читања код ученика који имају висок осећај припадности школи, ученика који имају умерени осећај припадности школи и ученика који имају низак осећај припадности школи (F = 25.61, df1= 51, df2 = 3901 p < 0.01, η2 = .25). Накнадни post hoc тест указује на то да су ученици који имају висок осећај припадности школи значајно више мотивисани да читају у односу на ученике који имају умерени или низак осећај припадности школи. Значајне разлике у манифестовању мотивације у области читања бележе се и у корист ученика који имају умерени осећај припадности школи у односу на ученике који имају низак осећај припадности школи. Добијени налази могу бити значајна смерница да се приликом планирања стратегија подстицања мотивисаности ученика да читају нарочито узимају у обзир активности које доприносе осећају припадности школи, попут кооперативних активности, ангажованости наставника или омогућавања избора ученицима. Резултати могу послужити и као полазна основа за дубље испитивање односа између ова два конструкта.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за педагошка истраживањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourcePIRLS 2021: резултати и импликацијеsr
dc.subjectосећај припадности школиsr
dc.subjectмотивација у домену читањаsr
dc.subjectистраживање PIRLSsr
dc.titleМотивисаност ученика да читају и осећај припадности школиsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage22
dc.citation.spage21
dc.description.otherЗБOРНИК РЕЗИМЕА XXX нaучнa кoнфeрeнциja „Пeдaгoшкa истрaживaњa и шкoлскa прaксa” PIRLS 2021: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕsr
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/3187/bitstream_3187.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record