Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: Ipirinfo@ipisr.org.rs