Proces helenizacije i romanizacije na tlu Balkana i susednih oblasti u helenističkom i rimskom periodu

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/147008/RS//

Proces helenizacije i romanizacije na tlu Balkana i susednih oblasti u helenističkom i rimskom periodu (en)
Процес хеленизације и романизације на тлу Балкана и суседних области у хеленистичком и римском периоду (sr)
Proces helenizacije i romanizacije na tlu Balkana i susednih oblasti u helenističkom i rimskom periodu (sr_RS)
Authors

Publications

Влияние восприятия самоэффективности на школьную успеваемость учеников

Гутвайн, Николета

(Москва : РУДН, 2019)

TY - CONF
AU - Гутвайн, Николета
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/869
AB - Фокусом нашего исследования является
концепция саммоэффективности, так как она существенно
объясняет факторы мотивации, поведения и успеваемости
учеников.
AB - Self-efficacy concept is in our research focus because
of its importance for explaining student motivation, behavior, and
achievement.
PB - Москва : РУДН
C3 - Инновации в психологической науке и практике
T1 - Влияние восприятия самоэффективности на школьную успеваемость учеников
T1 - Self-efficacy and school achievement
SP - 166
SP - 172
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_869
ER - 
@conference{
author = "Гутвайн, Николета",
year = "2019",
abstract = "Фокусом нашего исследования является
концепция саммоэффективности, так как она существенно
объясняет факторы мотивации, поведения и успеваемости
учеников., Self-efficacy concept is in our research focus because
of its importance for explaining student motivation, behavior, and
achievement.",
publisher = "Москва : РУДН",
journal = "Инновации в психологической науке и практике",
title = "Влияние восприятия самоэффективности на школьную успеваемость учеников, Self-efficacy and school achievement",
pages = "166-172",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_869"
}
Гутвайн, Н.. (2019). Влияние восприятия самоэффективности на школьную успеваемость учеников. in Инновации в психологической науке и практике
Москва : РУДН., 166.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_869
Гутвайн Н. Влияние восприятия самоэффективности на школьную успеваемость учеников. in Инновации в психологической науке и практике. 2019;:166.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_869 .
Гутвайн, Николета, "Влияние восприятия самоэффективности на школьную успеваемость учеников" in Инновации в психологической науке и практике (2019):166,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_869 .

Карактеристике ученика са агресивним и са делинквентним понашањем? Препоруке за интервенције у школском контексту

Ковачевић Лепојевић, Марина

(Београд : Издавачко предузеће Социјална мисао, 2019)

TY - JOUR
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/629
AB - Укључивање ученика са проблемима у понашању у образовни процес представља
посебан изазов за наставнике и стручне сараднике. Циљ рада представља сагледавање
разлика између учениика који испољавају агресивно и делинквентно понашање. Школе
у којима је агресивно и делинквентно понашање заступљеније разликују се од оних
у којима је оно мање заступљено по лошијим односима између наставника и ученика и
међу ученицима, нејасним и неконзистентним школским правилима, слабој посвећености
школи и друго. На основу уочених специфичности, формулисане су практичне препоруке за
реализацију интервенција усмерених на превенцију и третман делинквентног и агресивног
понашања у школском контексту. Највише емипијских доказа налази се за школске програме
игра доброг понашања, руковођења одељењем и унапређивање вршњачких интеракција.
AB - Inclusion of students with behavioral problems in the educational process
is a particular challenge for teachers and practitioners. The aim of the paper is
to understand the differences between the characteristics of students with aggressive
and delinquent behavior. Schools in which aggressive and delinquent
behavior are more frequent than those in which they are less represented by
poorer teacher-student relationships, unclear and inconsistent school rules, poor
school commitment, and more. Based on the specificities identified, practical
recommendations have been formulated to implement interventions aimed at
preventing and treating delinquent and aggressive behavior in a school context.
The most empirical evidence is found for good behavior game, classroom
management interventions and enhancing peer interactions.
PB - Београд : Издавачко предузеће Социјална мисао
PB - Београд : Републички завод за социјалну заштиту Србије
T2 - Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе
T1 - Карактеристике ученика са агресивним и са делинквентним понашањем? Препоруке за интервенције у школском контексту
T1 - Characteristics of students with aggressive and delinquent behavior? Recommendations for interventions in school context
EP - 86
IS - 2
SP - 69
VL - 97
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_629
ER - 
@article{
author = "Ковачевић Лепојевић, Марина",
year = "2019",
abstract = "Укључивање ученика са проблемима у понашању у образовни процес представља
посебан изазов за наставнике и стручне сараднике. Циљ рада представља сагледавање
разлика између учениика који испољавају агресивно и делинквентно понашање. Школе
у којима је агресивно и делинквентно понашање заступљеније разликују се од оних
у којима је оно мање заступљено по лошијим односима између наставника и ученика и
међу ученицима, нејасним и неконзистентним школским правилима, слабој посвећености
школи и друго. На основу уочених специфичности, формулисане су практичне препоруке за
реализацију интервенција усмерених на превенцију и третман делинквентног и агресивног
понашања у школском контексту. Највише емипијских доказа налази се за школске програме
игра доброг понашања, руковођења одељењем и унапређивање вршњачких интеракција., Inclusion of students with behavioral problems in the educational process
is a particular challenge for teachers and practitioners. The aim of the paper is
to understand the differences between the characteristics of students with aggressive
and delinquent behavior. Schools in which aggressive and delinquent
behavior are more frequent than those in which they are less represented by
poorer teacher-student relationships, unclear and inconsistent school rules, poor
school commitment, and more. Based on the specificities identified, practical
recommendations have been formulated to implement interventions aimed at
preventing and treating delinquent and aggressive behavior in a school context.
The most empirical evidence is found for good behavior game, classroom
management interventions and enhancing peer interactions.",
publisher = "Београд : Издавачко предузеће Социјална мисао, Београд : Републички завод за социјалну заштиту Србије",
journal = "Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе",
title = "Карактеристике ученика са агресивним и са делинквентним понашањем? Препоруке за интервенције у школском контексту, Characteristics of students with aggressive and delinquent behavior? Recommendations for interventions in school context",
pages = "86-69",
number = "2",
volume = "97",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_629"
}
Ковачевић Лепојевић, М.. (2019). Карактеристике ученика са агресивним и са делинквентним понашањем? Препоруке за интервенције у школском контексту. in Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе
Београд : Издавачко предузеће Социјална мисао., 97(2), 69-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_629
Ковачевић Лепојевић М. Карактеристике ученика са агресивним и са делинквентним понашањем? Препоруке за интервенције у школском контексту. in Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе. 2019;97(2):69-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_629 .
Ковачевић Лепојевић, Марина, "Карактеристике ученика са агресивним и са делинквентним понашањем? Препоруке за интервенције у школском контексту" in Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 97, no. 2 (2019):69-86,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_629 .

Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja

Vesić, Dragan; Vujačić, Milja; Joksimović, Aleksandra

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2018)

TY - CONF
AU - Vesić, Dragan
AU - Vujačić, Milja
AU - Joksimović, Aleksandra
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/810
AB - Tematska analiza predstavlja fleksibilan metod za identifikovanje, tumačenje i
izveštavanje o obrascima uočenim u analiziranim podacima (Braun & Clarke, 2006). Data
fleksibilnost, sa jedne strane, daje prostor za različite izbore u vezi sa načinima upotrebe
tematske analize za konkretne istraživačke svrhe, dok sa druge strane, istraživače može dovesti
u neugodnu poziciju ukoliko dati izbori nisu jasni i eksplicirani.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
PB - Beograd : Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta
C3 - Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova
T1 - Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja
EP - 155
SP - 151
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810
ER - 
@conference{
author = "Vesić, Dragan and Vujačić, Milja and Joksimović, Aleksandra",
year = "2018",
abstract = "Tematska analiza predstavlja fleksibilan metod za identifikovanje, tumačenje i
izveštavanje o obrascima uočenim u analiziranim podacima (Braun & Clarke, 2006). Data
fleksibilnost, sa jedne strane, daje prostor za različite izbore u vezi sa načinima upotrebe
tematske analize za konkretne istraživačke svrhe, dok sa druge strane, istraživače može dovesti
u neugodnu poziciju ukoliko dati izbori nisu jasni i eksplicirani.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, Beograd : Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta",
journal = "Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova",
title = "Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja",
pages = "155-151",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810"
}
Vesić, D., Vujačić, M.,& Joksimović, A.. (2018). Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja. in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 151-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810
Vesić D, Vujačić M, Joksimović A. Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja. in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova. 2018;:151-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810 .
Vesić, Dragan, Vujačić, Milja, Joksimović, Aleksandra, "Metodološki izazovi u primeni tematske analize sadržaja – primer jednog istraživanja" in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi - Zbornik radova (2018):151-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_810 .