Pavlović, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-0580-0886
 • Pavlović, Jelena (19)
Projects

Author's Bibliography

How to integrate coaching into teacher training programs

Gutvajn, Nikoleta; Pavlović, Jelena

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2021)

TY - CHAP
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/662
AB - In the chapter How to integrate coaching into teacher training programs
authors Nikoleta Gutvajn and Jelena Pavlović introduce an approach to teachers’
professional development that combines traditional training with coaching as
an intervention. In the first part of the chapter, the authors elaborate on the
differences between the terms professional development, training and coaching.
The authors also articulate some of the guiding principles for integrating coaching
into teacher training programs. A model of integration of training and coaching
is exemplified with an accredited professional development program in Serbia.
Finally, the authors offer some concluding remarks regarding integrating coaching
into teacher training programs.
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
T2 - Problems and perspectives of contemporary education
T1 - How to integrate coaching into teacher training programs
EP - 172
SP - 159
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662
ER - 
@inbook{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Pavlović, Jelena",
year = "2021",
abstract = "In the chapter How to integrate coaching into teacher training programs
authors Nikoleta Gutvajn and Jelena Pavlović introduce an approach to teachers’
professional development that combines traditional training with coaching as
an intervention. In the first part of the chapter, the authors elaborate on the
differences between the terms professional development, training and coaching.
The authors also articulate some of the guiding principles for integrating coaching
into teacher training programs. A model of integration of training and coaching
is exemplified with an accredited professional development program in Serbia.
Finally, the authors offer some concluding remarks regarding integrating coaching
into teacher training programs.",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Problems and perspectives of contemporary education",
booktitle = "How to integrate coaching into teacher training programs",
pages = "172-159",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662"
}
Gutvajn, N.,& Pavlović, J.. (2021). How to integrate coaching into teacher training programs. in Problems and perspectives of contemporary education
Belgrade : Institute for Educational Research., 159-172.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662
Gutvajn N, Pavlović J. How to integrate coaching into teacher training programs. in Problems and perspectives of contemporary education. 2021;:159-172.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662 .
Gutvajn, Nikoleta, Pavlović, Jelena, "How to integrate coaching into teacher training programs" in Problems and perspectives of contemporary education (2021):159-172,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662 .

Teachers' beliefs about creativity: From individualism to activism

Maksić, Slavica; Pavlović, Jelena

(Novi Sad : Faculty of Philosophy, 2021)

TY - CONF
AU - Maksić, Slavica
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/688
AB - Implicitne teorije kreativnosti čini skup uverenja o prirodi i razvoju kreativnosti koji
utiče na to kako će kreativnost biti percipirana i kako će biti podržana u realnim
uslovima. U tom smislu, uverenja nastavnika o kreativnosti predstavljaju značajan aspekt njihovog odnosa prema kreativnosti učenika. U saopštenju se predstavljaju
rezultati ispitivanja uverenja vaspitača i nastavnika o kreativnosti i njenom
ispoljavanju u obrazovnom kontekstu. Cilj studije bio je da se identifikuju uverenja
vaspitača i nastavnika koji rade na različitim nivoima formalnog obrazovanja. U
ispitivanju su učestvovali vaspitači iz predškolskih ustanova, nastavnici osnovne
škole, nastavnici srednje škole i univerzitetski nastavnici (N=645). Među ispitanicima
su preovladavale žene (77,7%), dok je prosečna starost ispitanika bila 42 godine.
Primenjen je Upitnik za ispitivanje implicitnih teorija o kreativnosti sa otvorenim i
zatvorenim pitanjima. Analizirani su odgovori na pitanja o konceptu i ispoljavanju
kreativnosti na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja. Prikupljeni podaci obrađeni su
primenom tematske analize sa unapred definisanim kodnim sistemom u okviru 4P
Modela kreativnosti. Kvantitativna analiza je obuhvatila testiranje razlika u
uverenjima vaspitača i tri grupe nastavnika. Utvrđeno je da su vaspitači i nastavnici
dominantno definisa kreativnost kao kreativnu osobu (ličnost, sposobnosti,
motivacija, znanje, talenat), dok su manifestacije kreativnosti češće viđene kao
kreativni procesi (kognitivni, ekspresivni, praktični, imaginativni). Određivanje
kreativnosti kao svojstva osobe nazvano je implicitni individualizam, a opažanje
kreativnosti kao procesa implicitni aktivizam, što je bilo uporedivo sa naučnim
teorijama kreativnosti. Dihotomija koja se pojavljuje u naučnim teorijama, gde
dominira individualističko tumačenje kreativnosti odraslih i procesno tumačenje
kreativnosti dece, kod nastavnika se javlja kao razlika između konceptualizacije i
percepcije kreativnosti u obrazovnom procesu. Dobijeni rezultati diskutovani su u
kontekstu potrebe za povezivanjem procesnog opažanja ispoljavanja kreativnosti sa
individualističkim definicijama kreativnosti radi pružanja adekvatne obrazovne
podrške kreativnosti. Obrazovna podrška opravdana je opažanjem kreativnosti kao
procesa na koje se može uticati, ali ostaje nejasno da li i kada će ta podrška doprineti
razvoju kreativne osobe. Zaključeno je da vaspitači i nastavnici treba da se upoznaju
sa sopstvenim uverenjima u cilju izbegavanja njihovih ograničavajućih efekata na
kreativnost njihovih učenika i studenata.
AB - Implicit theories of creativity are a set of beliefs about the nature and nurture of
creativity that affect how creativity will be perceived and how it will be supported in
real life conditions. In this sense, teachers’ beliefs about creativity are relevant
aspects of the way they relate to creativity of their students. Here are presented
results of a study into teachers’ beliefs on creativity and its manifestation in
education settings. The goal of the study was to identify beliefs of teachers working
at different levels of formal education. Teachers who participated in the study came from preschool institutions, primary school, secondary school, and higher education
(N=645). Majority of participants were women (77.7%), while the average age of the
participants was 42 years. It was administered The Implicit Theories of Creativity
Questionnaire with multiple open-ended and closed questions. We analyzed
teachers’ answers to questions regarding their definition of creativity and its
manifestation at all levels of schooling. Collected data were analysed by means of
thematic analysis with a predefined coding system within the framework of the 4P’
Model of creativity. Quantitative analysis included testing differences in beliefs of
four groups of teachers. It was found that teachers from all levels of schooling
dominantly defined creativity as a creative person (personality, ability, motivation,
knowledge, talent), while manifestations of creativity were more frequently seen as
a creative process (cognitive, expressive, practical, imaginative). Defining creativity
as a creative person was called implicit individualism, and perceiving creativity as a
creative process was called implicit activism, which was comparable to scientific
theories of creativity. The dichotomy that appears in scientific theories, where the
individualistic interpretation of adult creativity and the process interpretation of
children's creativity dominate, appears in teachers’ beliefs as the difference
between conceptualization and perception of creativity in the educational process.
The obtained results were discussed in the context of the need to connect the
process perception of creativity with individualistic definition of creativity in order
to provide adequate educational support for creativity. Educational support is
justified by the perception of creativity as a process that can be influenced, but it
remains unclear whether and when this support will contribute to the development
of a creative person. It was concluded that teachers need to learn about their own
beliefs in order to avoid their limiting effects on students’ creativity.
PB - Novi Sad : Faculty of Philosophy
C3 - Current trends in psychology 2021
T1 - Teachers' beliefs about creativity: From individualism to activism
T1 - Uverenja vaspitača i nastavnika o kreativnosti: od individualizma do aktivizma
EP - 182
SP - 180
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_688
ER - 
@conference{
author = "Maksić, Slavica and Pavlović, Jelena",
year = "2021",
abstract = "Implicitne teorije kreativnosti čini skup uverenja o prirodi i razvoju kreativnosti koji
utiče na to kako će kreativnost biti percipirana i kako će biti podržana u realnim
uslovima. U tom smislu, uverenja nastavnika o kreativnosti predstavljaju značajan aspekt njihovog odnosa prema kreativnosti učenika. U saopštenju se predstavljaju
rezultati ispitivanja uverenja vaspitača i nastavnika o kreativnosti i njenom
ispoljavanju u obrazovnom kontekstu. Cilj studije bio je da se identifikuju uverenja
vaspitača i nastavnika koji rade na različitim nivoima formalnog obrazovanja. U
ispitivanju su učestvovali vaspitači iz predškolskih ustanova, nastavnici osnovne
škole, nastavnici srednje škole i univerzitetski nastavnici (N=645). Među ispitanicima
su preovladavale žene (77,7%), dok je prosečna starost ispitanika bila 42 godine.
Primenjen je Upitnik za ispitivanje implicitnih teorija o kreativnosti sa otvorenim i
zatvorenim pitanjima. Analizirani su odgovori na pitanja o konceptu i ispoljavanju
kreativnosti na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja. Prikupljeni podaci obrađeni su
primenom tematske analize sa unapred definisanim kodnim sistemom u okviru 4P
Modela kreativnosti. Kvantitativna analiza je obuhvatila testiranje razlika u
uverenjima vaspitača i tri grupe nastavnika. Utvrđeno je da su vaspitači i nastavnici
dominantno definisa kreativnost kao kreativnu osobu (ličnost, sposobnosti,
motivacija, znanje, talenat), dok su manifestacije kreativnosti češće viđene kao
kreativni procesi (kognitivni, ekspresivni, praktični, imaginativni). Određivanje
kreativnosti kao svojstva osobe nazvano je implicitni individualizam, a opažanje
kreativnosti kao procesa implicitni aktivizam, što je bilo uporedivo sa naučnim
teorijama kreativnosti. Dihotomija koja se pojavljuje u naučnim teorijama, gde
dominira individualističko tumačenje kreativnosti odraslih i procesno tumačenje
kreativnosti dece, kod nastavnika se javlja kao razlika između konceptualizacije i
percepcije kreativnosti u obrazovnom procesu. Dobijeni rezultati diskutovani su u
kontekstu potrebe za povezivanjem procesnog opažanja ispoljavanja kreativnosti sa
individualističkim definicijama kreativnosti radi pružanja adekvatne obrazovne
podrške kreativnosti. Obrazovna podrška opravdana je opažanjem kreativnosti kao
procesa na koje se može uticati, ali ostaje nejasno da li i kada će ta podrška doprineti
razvoju kreativne osobe. Zaključeno je da vaspitači i nastavnici treba da se upoznaju
sa sopstvenim uverenjima u cilju izbegavanja njihovih ograničavajućih efekata na
kreativnost njihovih učenika i studenata., Implicit theories of creativity are a set of beliefs about the nature and nurture of
creativity that affect how creativity will be perceived and how it will be supported in
real life conditions. In this sense, teachers’ beliefs about creativity are relevant
aspects of the way they relate to creativity of their students. Here are presented
results of a study into teachers’ beliefs on creativity and its manifestation in
education settings. The goal of the study was to identify beliefs of teachers working
at different levels of formal education. Teachers who participated in the study came from preschool institutions, primary school, secondary school, and higher education
(N=645). Majority of participants were women (77.7%), while the average age of the
participants was 42 years. It was administered The Implicit Theories of Creativity
Questionnaire with multiple open-ended and closed questions. We analyzed
teachers’ answers to questions regarding their definition of creativity and its
manifestation at all levels of schooling. Collected data were analysed by means of
thematic analysis with a predefined coding system within the framework of the 4P’
Model of creativity. Quantitative analysis included testing differences in beliefs of
four groups of teachers. It was found that teachers from all levels of schooling
dominantly defined creativity as a creative person (personality, ability, motivation,
knowledge, talent), while manifestations of creativity were more frequently seen as
a creative process (cognitive, expressive, practical, imaginative). Defining creativity
as a creative person was called implicit individualism, and perceiving creativity as a
creative process was called implicit activism, which was comparable to scientific
theories of creativity. The dichotomy that appears in scientific theories, where the
individualistic interpretation of adult creativity and the process interpretation of
children's creativity dominate, appears in teachers’ beliefs as the difference
between conceptualization and perception of creativity in the educational process.
The obtained results were discussed in the context of the need to connect the
process perception of creativity with individualistic definition of creativity in order
to provide adequate educational support for creativity. Educational support is
justified by the perception of creativity as a process that can be influenced, but it
remains unclear whether and when this support will contribute to the development
of a creative person. It was concluded that teachers need to learn about their own
beliefs in order to avoid their limiting effects on students’ creativity.",
publisher = "Novi Sad : Faculty of Philosophy",
journal = "Current trends in psychology 2021",
title = "Teachers' beliefs about creativity: From individualism to activism, Uverenja vaspitača i nastavnika o kreativnosti: od individualizma do aktivizma",
pages = "182-180",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_688"
}
Maksić, S.,& Pavlović, J.. (2021). Teachers' beliefs about creativity: From individualism to activism. in Current trends in psychology 2021
Novi Sad : Faculty of Philosophy., 180-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_688
Maksić S, Pavlović J. Teachers' beliefs about creativity: From individualism to activism. in Current trends in psychology 2021. 2021;:180-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_688 .
Maksić, Slavica, Pavlović, Jelena, "Teachers' beliefs about creativity: From individualism to activism" in Current trends in psychology 2021 (2021):180-182,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_688 .

Kvalitativna istraživanja i APA 7

Pavlović, Jelena

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CONF
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/415
AB - Uprkos činjenici da su kvalitativna istraživanja u društvenim naukama prisutna već nekoliko
decenija, čini se da je pitanje njihovog akademskog legitimiteta bilo jedno od pitanja u odnosu
na koja dugo nije postojao opšti konsenzus. U ovom radu biće diskutovan razvoj standarda
izveštavanja kvalitativnih istraživanja koji su uključeni u sedmo izdanje APA Priručnika za
publikovanje (2020). Diskutovaće se implikacije ovog istorijskog događaja kojim je konačno
potvrđen naučni kredibilitet i značaj kvalitativnih istraživanja.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
PB - Beograd : Institut za psihologiju
C3 - Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
T1 - Kvalitativna istraživanja i APA 7
EP - 11
SP - 9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_415
ER - 
@conference{
author = "Pavlović, Jelena",
year = "2021",
abstract = "Uprkos činjenici da su kvalitativna istraživanja u društvenim naukama prisutna već nekoliko
decenija, čini se da je pitanje njihovog akademskog legitimiteta bilo jedno od pitanja u odnosu
na koja dugo nije postojao opšti konsenzus. U ovom radu biće diskutovan razvoj standarda
izveštavanja kvalitativnih istraživanja koji su uključeni u sedmo izdanje APA Priručnika za
publikovanje (2020). Diskutovaće se implikacije ovog istorijskog događaja kojim je konačno
potvrđen naučni kredibilitet i značaj kvalitativnih istraživanja.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, Beograd : Institut za psihologiju",
journal = "Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika",
title = "Kvalitativna istraživanja i APA 7",
pages = "11-9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_415"
}
Pavlović, J.. (2021). Kvalitativna istraživanja i APA 7. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 9-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_415
Pavlović J. Kvalitativna istraživanja i APA 7. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika. 2021;:9-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_415 .
Pavlović, Jelena, "Kvalitativna istraživanja i APA 7" in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika (2021):9-11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_415 .

Educators’ Beliefs about Creativity Development in Educational Setting

Pavlović, Jelena; Maksić, Slavica

(Beograd : Institut za psihologiju, 2020)

TY - CONF
AU - Pavlović, Jelena
AU - Maksić, Slavica
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/463
AB - The goal of the study was to identify educators’
beliefs about creativity development of children and
youth in educational setting by applying the Expert
Model of Supporting Creativity. Research participants
included educators from preschools, primary schools,
secondary schools and universities. Implicit theories
of creativity questionnaire was administered, while
answers to one question regarding the potential for
creativity development in educational settings were
analyzed. Data were analyzed using thematic analysis
with a predefined coding scheme. Statistically
significant differences were identified in educators’
beliefs about the contribution of educational
institutions in students’ creativity development.
Preschool educators pointed to the contribution of the
free activities, educational climate, managing
creativity and partnership more frequently, while
university educators pointed to the teaching activities,
teachers and the study program. We discuss how
educators’ beliefs can be transformed to provide the
focus on developmental needs of children and youth
during their schooling.
PB - Beograd : Institut za psihologiju
PB - Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
C3 - Empirical studies in psychology
T1 - Educators’ Beliefs about Creativity Development in Educational Setting
EP - 50
SP - 48
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_463
ER - 
@conference{
author = "Pavlović, Jelena and Maksić, Slavica",
year = "2020",
abstract = "The goal of the study was to identify educators’
beliefs about creativity development of children and
youth in educational setting by applying the Expert
Model of Supporting Creativity. Research participants
included educators from preschools, primary schools,
secondary schools and universities. Implicit theories
of creativity questionnaire was administered, while
answers to one question regarding the potential for
creativity development in educational settings were
analyzed. Data were analyzed using thematic analysis
with a predefined coding scheme. Statistically
significant differences were identified in educators’
beliefs about the contribution of educational
institutions in students’ creativity development.
Preschool educators pointed to the contribution of the
free activities, educational climate, managing
creativity and partnership more frequently, while
university educators pointed to the teaching activities,
teachers and the study program. We discuss how
educators’ beliefs can be transformed to provide the
focus on developmental needs of children and youth
during their schooling.",
publisher = "Beograd : Institut za psihologiju, Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju",
journal = "Empirical studies in psychology",
title = "Educators’ Beliefs about Creativity Development in Educational Setting",
pages = "50-48",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_463"
}
Pavlović, J.,& Maksić, S.. (2020). Educators’ Beliefs about Creativity Development in Educational Setting. in Empirical studies in psychology
Beograd : Institut za psihologiju., 48-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_463
Pavlović J, Maksić S. Educators’ Beliefs about Creativity Development in Educational Setting. in Empirical studies in psychology. 2020;:48-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_463 .
Pavlović, Jelena, Maksić, Slavica, "Educators’ Beliefs about Creativity Development in Educational Setting" in Empirical studies in psychology (2020):48-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_463 .

The implicit theories of creativity of university teachers

Maksić, Slavica; Pavlović, Jelena

(Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Maksić, Slavica
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/313
AB - This paper presents the results of an examination of implicit theories of creativity of university teachers, conducted with the purpose of gaining an increased understanding of teacher's beliefs regarding the manifestations of creativity and its development. The research comprised teachers employed at various faculties (N = 46) who completed a questionnaire on creative expression and the conditions for the development of creativity during the course of studies. The results indicate that teachers predominantly believe that students' creativity manifests as a creative process and that creativity may be developed throughout the course of studies. The examination of risks in the implicit beliefs of university teachers on the nature and development of creativity, with regard to their gender, age, duration of employment, position and respective scientific area of study, sheds light on the significant differences among the teachers of natural and social sciences. We derived implications of the finding in order to devise a support mechanism which would greatly contribute to the expression and development of creativity within the realm of higher education.
AB - U radu se prikazuju rezultati ispitivanja implicitnih teorija kreativnosti univerzitetskih nastavnika koje je sprovedeno sa ciljem boljeg razumevanja uverenja nastavnika o manifestacijama kreativnosti i njenom razvoju. Ispitivanjem su obuhvaćeni nastavnici različitih fakulteta (N = 46) koji su odgovarali na upitnik sa pitanjima o kreativnom izražavanju i uslovima za razvoj kreativnosti u toku studija. Razultati ukazuju na to da među nastavnicima preovlađuju uverenja da se kreativnost studenata manifestuje kao kreativni proces i da se kreativnost može razvijati u toku studija. Ispitivanje razlika u implicitnim uverenjima univerzitetskih nastavnika o prirodi i razvoju kreativnosti s obzirom na njihov pol, uzrast, dužinu radnog staža, radno mesto i naučnu oblast kojom se bave otkriva značajne razlike između nastavnika prirodnih i društvenih nauka. Izvedene su implikacije nalaza za dizajniranje podrške koja bi u većoj meri doprinela ispoljavanju i razvoju kreativnosti u okviru visokog obrazovanja.
PB - Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
T2 - Andragoške studije
T1 - The implicit theories of creativity of university teachers
T1 - Implicitne teorije kreativnosti univerzitetskih nastavnika
EP - 85
IS - 1
SP - 67
DO - 10.5937/AndStud1901067M
ER - 
@article{
author = "Maksić, Slavica and Pavlović, Jelena",
year = "2019",
abstract = "This paper presents the results of an examination of implicit theories of creativity of university teachers, conducted with the purpose of gaining an increased understanding of teacher's beliefs regarding the manifestations of creativity and its development. The research comprised teachers employed at various faculties (N = 46) who completed a questionnaire on creative expression and the conditions for the development of creativity during the course of studies. The results indicate that teachers predominantly believe that students' creativity manifests as a creative process and that creativity may be developed throughout the course of studies. The examination of risks in the implicit beliefs of university teachers on the nature and development of creativity, with regard to their gender, age, duration of employment, position and respective scientific area of study, sheds light on the significant differences among the teachers of natural and social sciences. We derived implications of the finding in order to devise a support mechanism which would greatly contribute to the expression and development of creativity within the realm of higher education., U radu se prikazuju rezultati ispitivanja implicitnih teorija kreativnosti univerzitetskih nastavnika koje je sprovedeno sa ciljem boljeg razumevanja uverenja nastavnika o manifestacijama kreativnosti i njenom razvoju. Ispitivanjem su obuhvaćeni nastavnici različitih fakulteta (N = 46) koji su odgovarali na upitnik sa pitanjima o kreativnom izražavanju i uslovima za razvoj kreativnosti u toku studija. Razultati ukazuju na to da među nastavnicima preovlađuju uverenja da se kreativnost studenata manifestuje kao kreativni proces i da se kreativnost može razvijati u toku studija. Ispitivanje razlika u implicitnim uverenjima univerzitetskih nastavnika o prirodi i razvoju kreativnosti s obzirom na njihov pol, uzrast, dužinu radnog staža, radno mesto i naučnu oblast kojom se bave otkriva značajne razlike između nastavnika prirodnih i društvenih nauka. Izvedene su implikacije nalaza za dizajniranje podrške koja bi u većoj meri doprinela ispoljavanju i razvoju kreativnosti u okviru visokog obrazovanja.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd",
journal = "Andragoške studije",
title = "The implicit theories of creativity of university teachers, Implicitne teorije kreativnosti univerzitetskih nastavnika",
pages = "85-67",
number = "1",
doi = "10.5937/AndStud1901067M"
}
Maksić, S.,& Pavlović, J.. (2019). The implicit theories of creativity of university teachers. in Andragoške studije
Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd.(1), 67-85.
https://doi.org/10.5937/AndStud1901067M
Maksić S, Pavlović J. The implicit theories of creativity of university teachers. in Andragoške studije. 2019;(1):67-85.
doi:10.5937/AndStud1901067M .
Maksić, Slavica, Pavlović, Jelena, "The implicit theories of creativity of university teachers" in Andragoške studije, no. 1 (2019):67-85,
https://doi.org/10.5937/AndStud1901067M . .
5

Implicit Theories of Creativity in Higher Education : A Constructivist Study

Pavlović, Jelena; Maksić, Slavica

(Taylor & Francis Inc, Philadelphia, 2019)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Jelena
AU - Maksić, Slavica
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/306
AB - A qualitative constructivist study was conducted to explore university teachers' implicit theories of creativity. The aim of the study was to understand how university teachers (NL = 46) define creativity and perceive its manifestations and development. University teachers' conceptions of creativity were elicited using the Implicit Theories of Creativity Questionnaire (ITC-Q). The qualitative analysis resulted in five types of implicit theories of creativity and its development: individualistic theories, activity theories, result-oriented theories, relational theories, and growth theories. By including a new theoretical position, target group, and a methodological framework, the study broadened the dialogue about creativity and its development in higher education.
PB - Taylor & Francis Inc, Philadelphia
T2 - Journal of Constructivist Psychology
T1 - Implicit Theories of Creativity in Higher Education : A Constructivist Study
EP - 273
IS - 3
SP - 254
VL - 32
DO - 10.1080/10720537.2018.1477639
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Jelena and Maksić, Slavica",
year = "2019",
abstract = "A qualitative constructivist study was conducted to explore university teachers' implicit theories of creativity. The aim of the study was to understand how university teachers (NL = 46) define creativity and perceive its manifestations and development. University teachers' conceptions of creativity were elicited using the Implicit Theories of Creativity Questionnaire (ITC-Q). The qualitative analysis resulted in five types of implicit theories of creativity and its development: individualistic theories, activity theories, result-oriented theories, relational theories, and growth theories. By including a new theoretical position, target group, and a methodological framework, the study broadened the dialogue about creativity and its development in higher education.",
publisher = "Taylor & Francis Inc, Philadelphia",
journal = "Journal of Constructivist Psychology",
title = "Implicit Theories of Creativity in Higher Education : A Constructivist Study",
pages = "273-254",
number = "3",
volume = "32",
doi = "10.1080/10720537.2018.1477639"
}
Pavlović, J.,& Maksić, S.. (2019). Implicit Theories of Creativity in Higher Education : A Constructivist Study. in Journal of Constructivist Psychology
Taylor & Francis Inc, Philadelphia., 32(3), 254-273.
https://doi.org/10.1080/10720537.2018.1477639
Pavlović J, Maksić S. Implicit Theories of Creativity in Higher Education : A Constructivist Study. in Journal of Constructivist Psychology. 2019;32(3):254-273.
doi:10.1080/10720537.2018.1477639 .
Pavlović, Jelena, Maksić, Slavica, "Implicit Theories of Creativity in Higher Education : A Constructivist Study" in Journal of Constructivist Psychology, 32, no. 3 (2019):254-273,
https://doi.org/10.1080/10720537.2018.1477639 . .
1
11
6
10

Kreativni proces i dizajniranje podržavajuće didaktičke kulture u vrtiću i u školi

Maksić, Slavica; Pavlović, Jelena

(Vršac : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2016)

TY - CHAP
AU - Maksić, Slavica
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2016
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/711
AB - Uverenja vaspitača i nastavnika o manifestacijama kreativnosti od velikog su
značaja za tretman dečije kreativnosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama. U radu se saopštavaju rezultati
ispitivanja uverenja vaspitača i nastavnika o tome kako se ispoljava kreativnost u detinjstvu i mladosti.
Upoređivanje uverenja vaspitača iz predškolskih ustanova, nastavnika osnovne i nastavnika srednje škole
ukazalo je da su sve tri grupe ispitanika najčešće opažale manifestovanje kreativnosti na uzrastu sa kojim
rade kao kreativni proces. Analiza sadržaja odgovora ukazala je na očekivane razlike u polju ispoljavanja
kreativnosti: na predškolskom uzrastu to je spontana ili vođena igra, a u osnovnoj i srednjoj školi to su
učenje i druženje sa vršnjacima. Bez obzira na uzrast, kreativni proces je uvek bio povezivan sa
inicijativom pojedinca da pokrene aktivnost, samostalnim i originalnim radom, i ispoljavanjem i razvojem
ličnog stila u mišljenju i ponašanju. Zaključeno je da su dobijeni nalazi ukazali na razvojno viđenje
kreativnosti, ali u isto vreme idu u prilog uverenju da je suština kreativnosti istovetna od najranijeg
uzrasta do odraslog doba. U završnom delu rada diskutovane su pedagoške implikacije nalaza izvedenog
istraživanja za dizajniranje didaktičke kulture koja bi podržala kreativnost dece i učenika.
AB - The beliefs of preschool and school teachers about creativity manifestation are very important
for the treatment of children’s creativity in educational institutions. Paper presents results of a research
study on preschool and school teachers’ beliefs about creativity expression during the period of childhood
and adolescence. Comparison of beliefs of preschool teachers, primary school teachers and secondary
school teachers revealed that all three groups most frequently perceived creativity manifestation at the age
of their students as the creative process. Content analysis of responses that pointed to creativity as the
creative process revealed differences in the field of creativity manifestation: creativity was perceived as
spontaneous or directed play at the preschool age, while at the primary and secondary schooling periods
it was perceived as learning and making friendship with peers. Regardless of age, the creative process
was always associated with individual initiative in starting an activity, working autonomously and
originally, and expressing and developing personal thinking and activity style. It was concluded that
obtained findings represented a developmental notion of creativity, but at the same time they were a
confirmation of belief that creativity is a phenomenon with the same underlying essence from the earliest
age to the adulthood. Educational implications of this research study for conceiving a didactic culture
supporting students’ creativity in childhood and adolescence were discussed in the last part of the paper.
PB - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov"
PB - Arad : Univerzitatea de Vest "Aurel Vlaicu"
T2 - Daroviti i didaktička kultura : zbornik 21
T1 - Kreativni proces i dizajniranje podržavajuće didaktičke kulture u vrtiću i u školi
T1 - Creative process and design of a supporting didactic culture in kindergarden and school
EP - 244
SP - 235
VL - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_711
ER - 
@inbook{
author = "Maksić, Slavica and Pavlović, Jelena",
year = "2016",
abstract = "Uverenja vaspitača i nastavnika o manifestacijama kreativnosti od velikog su
značaja za tretman dečije kreativnosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama. U radu se saopštavaju rezultati
ispitivanja uverenja vaspitača i nastavnika o tome kako se ispoljava kreativnost u detinjstvu i mladosti.
Upoređivanje uverenja vaspitača iz predškolskih ustanova, nastavnika osnovne i nastavnika srednje škole
ukazalo je da su sve tri grupe ispitanika najčešće opažale manifestovanje kreativnosti na uzrastu sa kojim
rade kao kreativni proces. Analiza sadržaja odgovora ukazala je na očekivane razlike u polju ispoljavanja
kreativnosti: na predškolskom uzrastu to je spontana ili vođena igra, a u osnovnoj i srednjoj školi to su
učenje i druženje sa vršnjacima. Bez obzira na uzrast, kreativni proces je uvek bio povezivan sa
inicijativom pojedinca da pokrene aktivnost, samostalnim i originalnim radom, i ispoljavanjem i razvojem
ličnog stila u mišljenju i ponašanju. Zaključeno je da su dobijeni nalazi ukazali na razvojno viđenje
kreativnosti, ali u isto vreme idu u prilog uverenju da je suština kreativnosti istovetna od najranijeg
uzrasta do odraslog doba. U završnom delu rada diskutovane su pedagoške implikacije nalaza izvedenog
istraživanja za dizajniranje didaktičke kulture koja bi podržala kreativnost dece i učenika., The beliefs of preschool and school teachers about creativity manifestation are very important
for the treatment of children’s creativity in educational institutions. Paper presents results of a research
study on preschool and school teachers’ beliefs about creativity expression during the period of childhood
and adolescence. Comparison of beliefs of preschool teachers, primary school teachers and secondary
school teachers revealed that all three groups most frequently perceived creativity manifestation at the age
of their students as the creative process. Content analysis of responses that pointed to creativity as the
creative process revealed differences in the field of creativity manifestation: creativity was perceived as
spontaneous or directed play at the preschool age, while at the primary and secondary schooling periods
it was perceived as learning and making friendship with peers. Regardless of age, the creative process
was always associated with individual initiative in starting an activity, working autonomously and
originally, and expressing and developing personal thinking and activity style. It was concluded that
obtained findings represented a developmental notion of creativity, but at the same time they were a
confirmation of belief that creativity is a phenomenon with the same underlying essence from the earliest
age to the adulthood. Educational implications of this research study for conceiving a didactic culture
supporting students’ creativity in childhood and adolescence were discussed in the last part of the paper.",
publisher = "Vršac : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Arad : Univerzitatea de Vest "Aurel Vlaicu"",
journal = "Daroviti i didaktička kultura : zbornik 21",
booktitle = "Kreativni proces i dizajniranje podržavajuće didaktičke kulture u vrtiću i u školi, Creative process and design of a supporting didactic culture in kindergarden and school",
pages = "244-235",
volume = "21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_711"
}
Maksić, S.,& Pavlović, J.. (2016). Kreativni proces i dizajniranje podržavajuće didaktičke kulture u vrtiću i u školi. in Daroviti i didaktička kultura : zbornik 21
Vršac : Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov"., 21, 235-244.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_711
Maksić S, Pavlović J. Kreativni proces i dizajniranje podržavajuće didaktičke kulture u vrtiću i u školi. in Daroviti i didaktička kultura : zbornik 21. 2016;21:235-244.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_711 .
Maksić, Slavica, Pavlović, Jelena, "Kreativni proces i dizajniranje podržavajuće didaktičke kulture u vrtiću i u školi" in Daroviti i didaktička kultura : zbornik 21, 21 (2016):235-244,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_711 .

Experimental stimulating creativity at school and changes of beliefs of teachers on creativity

Maksić, Slavica; Pavlović, Jelena

(Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Maksić, Slavica
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2016
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/277
AB - In this paper we are presenting results of the research into changing teachers' implicit beliefs about creativity in the context of an experiment on stimulating creativity in the primary school. The aim of this study was to examine whether changes occurred in teachers' understanding of creativity and possibilities of its development in the primary school as a result of an experiment that lasted for one school year. The same questionnaire with open and closed questions about the concept, manifestations and development of creativity at school was addressed to teachers (N=32) before and after the experiment. Almost all the teachers responded in the first study (N=30) and majority of the teachers in the second study (N=18). Collected data were analyzed qualitatively and quantitatively. Results point at the changes in the teachers' beliefs, although the decrease in the number of teachers who participated in the second study made it difficult to generalize results. A number of teachers developed a more complex view of creativity and the role of the school in developing creativity. Comments of some teachers and the number of teachers who did not respond to the questionnaire after the experiment, indicate a possibility of the lack of motivation to participate in this research, and maybe in the whole experiment. The results of the research can be used for designing support for teachers in the field of encouraging creativity at school.
AB - U radu se prikazuju rezultati ispitivanja promena implicitnih uverenja o kreativnosti nastavnika koji su učestvovali u ogledu u kome je rađeno na podsticanju kreativnosti u osnovnoj školi. Cilj ove studije bio je da se ispita da li je u okviru ogleda, koji je trajao jednu školsku godinu, došlo do promene u tome kako nastavnici shvataju kreativnost i mogućnosti za njen razvoj u osnovnoj školi. Isti upitnik sa otvorenim i zatvorenim pitanjima o konceptu, manifestacijama i razvoju kreativnosti u školi upućen je nastavnicima (N=32) pre početka i po okončanju ogleda. Odgovorili su skoro svi nastavnici u prvom ispitivanju (N=30) i većina nastavnika u drugom ispitivanju (N=18). Prikupljeni podaci obrađeni su kvalitativno i kvantitativno. Rezultati ukazuju na promene u uverenjima nastavnika, iako je uopštavanje nalaza otežano zbog manjeg broja nastavnika koji su učestvovali u drugom ispitivanju. Kod većeg broja nastavnika dolazi do usložnjavanja shvatanja kreativnosti i uloge škole u razvoju kreativnosti. Komentari ostalih nastavnika i broj nastavnika koji nisu popunili upitnik posle ogleda ukazuju da su oni nevoljno učestvovali u ispitivanju, a možda i u ogledu. Navedena iskustva mogu se iskoristiti u oblikovanju podrške za nastavnike, čiji je cilj podsticanje kreativnosti u školi.
PB - Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd
T2 - Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
T1 - Experimental stimulating creativity at school and changes of beliefs of teachers on creativity
T1 - Ogledno podsticanje kreativnosti u školi i promene uverenja nastavnika o kreativnosti
EP - 28
IS - 3
SP - 16
VL - 29
DO - 10.5937/inovacije1603016M
ER - 
@article{
author = "Maksić, Slavica and Pavlović, Jelena",
year = "2016",
abstract = "In this paper we are presenting results of the research into changing teachers' implicit beliefs about creativity in the context of an experiment on stimulating creativity in the primary school. The aim of this study was to examine whether changes occurred in teachers' understanding of creativity and possibilities of its development in the primary school as a result of an experiment that lasted for one school year. The same questionnaire with open and closed questions about the concept, manifestations and development of creativity at school was addressed to teachers (N=32) before and after the experiment. Almost all the teachers responded in the first study (N=30) and majority of the teachers in the second study (N=18). Collected data were analyzed qualitatively and quantitatively. Results point at the changes in the teachers' beliefs, although the decrease in the number of teachers who participated in the second study made it difficult to generalize results. A number of teachers developed a more complex view of creativity and the role of the school in developing creativity. Comments of some teachers and the number of teachers who did not respond to the questionnaire after the experiment, indicate a possibility of the lack of motivation to participate in this research, and maybe in the whole experiment. The results of the research can be used for designing support for teachers in the field of encouraging creativity at school., U radu se prikazuju rezultati ispitivanja promena implicitnih uverenja o kreativnosti nastavnika koji su učestvovali u ogledu u kome je rađeno na podsticanju kreativnosti u osnovnoj školi. Cilj ove studije bio je da se ispita da li je u okviru ogleda, koji je trajao jednu školsku godinu, došlo do promene u tome kako nastavnici shvataju kreativnost i mogućnosti za njen razvoj u osnovnoj školi. Isti upitnik sa otvorenim i zatvorenim pitanjima o konceptu, manifestacijama i razvoju kreativnosti u školi upućen je nastavnicima (N=32) pre početka i po okončanju ogleda. Odgovorili su skoro svi nastavnici u prvom ispitivanju (N=30) i većina nastavnika u drugom ispitivanju (N=18). Prikupljeni podaci obrađeni su kvalitativno i kvantitativno. Rezultati ukazuju na promene u uverenjima nastavnika, iako je uopštavanje nalaza otežano zbog manjeg broja nastavnika koji su učestvovali u drugom ispitivanju. Kod većeg broja nastavnika dolazi do usložnjavanja shvatanja kreativnosti i uloge škole u razvoju kreativnosti. Komentari ostalih nastavnika i broj nastavnika koji nisu popunili upitnik posle ogleda ukazuju da su oni nevoljno učestvovali u ispitivanju, a možda i u ogledu. Navedena iskustva mogu se iskoristiti u oblikovanju podrške za nastavnike, čiji je cilj podsticanje kreativnosti u školi.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd",
journal = "Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu",
title = "Experimental stimulating creativity at school and changes of beliefs of teachers on creativity, Ogledno podsticanje kreativnosti u školi i promene uverenja nastavnika o kreativnosti",
pages = "28-16",
number = "3",
volume = "29",
doi = "10.5937/inovacije1603016M"
}
Maksić, S.,& Pavlović, J.. (2016). Experimental stimulating creativity at school and changes of beliefs of teachers on creativity. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd., 29(3), 16-28.
https://doi.org/10.5937/inovacije1603016M
Maksić S, Pavlović J. Experimental stimulating creativity at school and changes of beliefs of teachers on creativity. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu. 2016;29(3):16-28.
doi:10.5937/inovacije1603016M .
Maksić, Slavica, Pavlović, Jelena, "Experimental stimulating creativity at school and changes of beliefs of teachers on creativity" in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 29, no. 3 (2016):16-28,
https://doi.org/10.5937/inovacije1603016M . .
1

Secondary school as a context for expressing and developing creativity

Maksić, Slavica; Pavlović, Jelena

(Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Maksić, Slavica
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2015
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/260
AB - The paper presents the results of a research on the views of teachers about expressing and developing creativity of students at the secondary educational level. The analysis of the discussion with ten grammar school teachers allocated as the most important the teachers' views of the nature of creativity, the capacity of the school to stimulate creativity in students and the conditions for stimulating creativity in school. The majority of teachers saw creativity as a complex phenomenon for whose understanding a multi-perspective approach is needed. Although only few teachers believe in distributivity of creativity, the majority agreed that school should stimulate students' creativity, but that it does not do it sufficiently. Among the factors which support creativity they singled out the teacher's engagement, specificities of certain school subjects, the application of certain teaching techniques and the image of the school. Among the factors that obstruct creativity they stated curricular requirements, selection of students, characteristics of young generations and current social values.
AB - U radu se prikazuju rezultati ispitivanja uverenja nastavnika o ispoljavanju i razvoju kreativnosti na srednjoškolskom nivou. Analiza vođene diskusije sa deset nastavnika jedne gimnazije izdvojila je kao bitne aspekte nastavnikovih uverenja njihovo viđenje prirode kreativnosti, kapaciteta škole da podrži kreativnost učenika i uslova za podsticanje kreativnosti u školi. Većina nastavnika izrazila je uverenje da je kreativnost složen fenomen čije razumevanje zahteva multiperspektivni pristup. Iako samo deo nastavnika veruje u distributivnost kreativnosti, preovladalo je uverenje da škola može da podstiče kreativnost učenika, ali da to ne čini u dovoljnoj meri. Među faktorima koji podržavaju kreativnost izdvojeni su: angažovanje nastavnika, specifičnosti nastavnih predmeta, primena određenih nastavnih metoda i imidž škole. Među faktorima koji ometaju kreativnost navedeni su: propisani nastavni plan i program, selekcija učenika, odlike generacije mladih i aktuelne društvene vrednosti. U zaključku su razmatrane implikacije rezultata ispitivanja za unapređenje školske prakse.
PB - Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
T2 - Nastava i vaspitanje
T1 - Secondary school as a context for expressing and developing creativity
T1 - Srednja škola kao kontekst za ispoljavanje i razvoj kreativnosti
EP - 85
IS - 1
SP - 71
VL - 64
DO - 10.5937/NASVAS1501071M
ER - 
@article{
author = "Maksić, Slavica and Pavlović, Jelena",
year = "2015",
abstract = "The paper presents the results of a research on the views of teachers about expressing and developing creativity of students at the secondary educational level. The analysis of the discussion with ten grammar school teachers allocated as the most important the teachers' views of the nature of creativity, the capacity of the school to stimulate creativity in students and the conditions for stimulating creativity in school. The majority of teachers saw creativity as a complex phenomenon for whose understanding a multi-perspective approach is needed. Although only few teachers believe in distributivity of creativity, the majority agreed that school should stimulate students' creativity, but that it does not do it sufficiently. Among the factors which support creativity they singled out the teacher's engagement, specificities of certain school subjects, the application of certain teaching techniques and the image of the school. Among the factors that obstruct creativity they stated curricular requirements, selection of students, characteristics of young generations and current social values., U radu se prikazuju rezultati ispitivanja uverenja nastavnika o ispoljavanju i razvoju kreativnosti na srednjoškolskom nivou. Analiza vođene diskusije sa deset nastavnika jedne gimnazije izdvojila je kao bitne aspekte nastavnikovih uverenja njihovo viđenje prirode kreativnosti, kapaciteta škole da podrži kreativnost učenika i uslova za podsticanje kreativnosti u školi. Većina nastavnika izrazila je uverenje da je kreativnost složen fenomen čije razumevanje zahteva multiperspektivni pristup. Iako samo deo nastavnika veruje u distributivnost kreativnosti, preovladalo je uverenje da škola može da podstiče kreativnost učenika, ali da to ne čini u dovoljnoj meri. Među faktorima koji podržavaju kreativnost izdvojeni su: angažovanje nastavnika, specifičnosti nastavnih predmeta, primena određenih nastavnih metoda i imidž škole. Među faktorima koji ometaju kreativnost navedeni su: propisani nastavni plan i program, selekcija učenika, odlike generacije mladih i aktuelne društvene vrednosti. U zaključku su razmatrane implikacije rezultata ispitivanja za unapređenje školske prakse.",
publisher = "Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd",
journal = "Nastava i vaspitanje",
title = "Secondary school as a context for expressing and developing creativity, Srednja škola kao kontekst za ispoljavanje i razvoj kreativnosti",
pages = "85-71",
number = "1",
volume = "64",
doi = "10.5937/NASVAS1501071M"
}
Maksić, S.,& Pavlović, J.. (2015). Secondary school as a context for expressing and developing creativity. in Nastava i vaspitanje
Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd., 64(1), 71-85.
https://doi.org/10.5937/NASVAS1501071M
Maksić S, Pavlović J. Secondary school as a context for expressing and developing creativity. in Nastava i vaspitanje. 2015;64(1):71-85.
doi:10.5937/NASVAS1501071M .
Maksić, Slavica, Pavlović, Jelena, "Secondary school as a context for expressing and developing creativity" in Nastava i vaspitanje, 64, no. 1 (2015):71-85,
https://doi.org/10.5937/NASVAS1501071M . .
5

Implicit theories of creativity of primary school teachers: case study

Pavlović, Jelena; Maksić, Slavica

(Društvo psihologa Srbije, Beograd, 2014)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Jelena
AU - Maksić, Slavica
PY - 2014
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/235
AB - Prikazani su rezultati ispitivanja implicitnih teorija kreativnosti nastavnika jedne škole. Istraživanje je imalo za cilj razumevanje nastavničkih uverenja o kreativnosti i njenom razvoju. Korišćena je metodologija studije slučaja, u kojoj su kombinovani kvalitativni i kvantitativni podaci. U prvoj fazi istraživanja primenjen je upitnik, a u drugoj je organizovana fokus grupa. Rezultati prve faze ukazuju da se kreativnost vidi kao kreativna osoba, dok su manifestacije kreativnosti na osnovnoškolskom uzrastu češće viđene kao kreativni proces. Doprinos škole razvoju kreativnosti učenika vidi se najviše u nastavnim i vananstavnim aktivnostima. Rezultati druge faze potvrđuju ključnu ulogu nastavnika u podsticanju kreativnosti, ali upućuju na niz prepreka, koje se odnose na ograničavajući nastavni plan i program, nedovoljna materijalna i finansijska sredstva i nedovoljno ili neadekvatno vrednovanje kreativnosti u društvu. Rad ukazuje na mogućnosti za definisanje pravaca daljeg razvoja implicitnih teorija kreativnosti ka uvažavanju različitih gledišta i izgrađivanju razvojnih shvatanja kreativnosti.
PB - Društvo psihologa Srbije, Beograd
T2 - Psihologija
T1 - Implicit theories of creativity of primary school teachers: case study
T1 - Implicitne teorije kreativnosti nastavnika osnovne škole - studija slučaja
EP - 483
IS - 4
SP - 465
VL - 47
DO - 10.2298/PSI1404465P
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Jelena and Maksić, Slavica",
year = "2014",
abstract = "Prikazani su rezultati ispitivanja implicitnih teorija kreativnosti nastavnika jedne škole. Istraživanje je imalo za cilj razumevanje nastavničkih uverenja o kreativnosti i njenom razvoju. Korišćena je metodologija studije slučaja, u kojoj su kombinovani kvalitativni i kvantitativni podaci. U prvoj fazi istraživanja primenjen je upitnik, a u drugoj je organizovana fokus grupa. Rezultati prve faze ukazuju da se kreativnost vidi kao kreativna osoba, dok su manifestacije kreativnosti na osnovnoškolskom uzrastu češće viđene kao kreativni proces. Doprinos škole razvoju kreativnosti učenika vidi se najviše u nastavnim i vananstavnim aktivnostima. Rezultati druge faze potvrđuju ključnu ulogu nastavnika u podsticanju kreativnosti, ali upućuju na niz prepreka, koje se odnose na ograničavajući nastavni plan i program, nedovoljna materijalna i finansijska sredstva i nedovoljno ili neadekvatno vrednovanje kreativnosti u društvu. Rad ukazuje na mogućnosti za definisanje pravaca daljeg razvoja implicitnih teorija kreativnosti ka uvažavanju različitih gledišta i izgrađivanju razvojnih shvatanja kreativnosti.",
publisher = "Društvo psihologa Srbije, Beograd",
journal = "Psihologija",
title = "Implicit theories of creativity of primary school teachers: case study, Implicitne teorije kreativnosti nastavnika osnovne škole - studija slučaja",
pages = "483-465",
number = "4",
volume = "47",
doi = "10.2298/PSI1404465P"
}
Pavlović, J.,& Maksić, S.. (2014). Implicit theories of creativity of primary school teachers: case study. in Psihologija
Društvo psihologa Srbije, Beograd., 47(4), 465-483.
https://doi.org/10.2298/PSI1404465P
Pavlović J, Maksić S. Implicit theories of creativity of primary school teachers: case study. in Psihologija. 2014;47(4):465-483.
doi:10.2298/PSI1404465P .
Pavlović, Jelena, Maksić, Slavica, "Implicit theories of creativity of primary school teachers: case study" in Psihologija, 47, no. 4 (2014):465-483,
https://doi.org/10.2298/PSI1404465P . .
8
3
4

Manifestation and encouragement of creativity in primary school from the teachers' perspective

Bodroža, Bojana; Maksić, Slavica; Pavlović, Jelena

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Bodroža, Bojana
AU - Maksić, Slavica
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2013
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/202
AB - The modern society holds creativity in high esteem while criticizing education for not investing sufficient efforts in accomplishing this valuable goal. Teachers' opinions about the manifestation and development of creativity can significantly affect the extent to which they recognize the importance of creativity and are prepared to encourage it in their work. This paper reports the results of research into teachers' opinions on the forms of manifestation of creativity at the primary school level and the ways in which the school can contribute to the development of students' creativity. Primary school teachers from Serbia (N=144) filled out a questionnaire, and the obtained data were analyzed both qualitatively and quantitatively. The findings indicate that teachers described creativity through creative activities, originality, intellectual abilities, motivation and personality traits. The majority of teachers were of the opinion that the school can largely contribute to the development of students' creativity. According to teachers, creativity can primarily be nurtured at the level of class, and then at the level of the education system and the society as a whole. It has been concluded that teachers most often perceive students' creativity through their activities and personality traits, while seeing the school's role in the development of creativity in the domain of their own activities in the classroom. Research results indicate that teachers' concepts of creativity largely overlap with the expert ones. The concluding part discusses the reasons why teachers' positive and activist attitudes towards creativity are not transferred into school practice, as well as the prerequisites that have to be fulfilled for this to be accomplished.
AB - Savremeno društvo visoko vrednuje kreativnost, a obrazovanju se prigovara da ne radi dovoljno na ostvarivanju ovog vrednog cilja. Mišljenja nastavnika o ispoljavanju i razvoju kreativnosti imaju značajan uticaj na to u kojoj meri će oni prepoznati značaj kreativnosti i biti spremni da je podrže u svom radu. U članku se prikazuju rezultati ispitivanja mišljenja nastavnika o tome kako se kreativnost ispoljava na osnovnoškolskom uzrastu i kako škola može doprineti razvoju kreativnosti učenika. Nastavnici osnovnih škola iz Srbije (N=144) ispitani su upitnikom, a podaci su analizirani kvalitativno i kvantitativno. Utvrđeno je da nastavnici opisuju kreativnost preko kreativnih aktivnosti, originalnosti, intelektualnih sposobnosti, motivacije i osobina ličnosti. Većina nastavnika smatra da škola može u velikoj meri da doprinese razvoju kreativnosti učenika. Prostor za podsticanje kreativnosti nastavnici vide prvenstveno na nivou časa, a potom i na nivou obrazovnog sistema i društva u celini. Zaključeno je da nastavnici najčešće opažaju kreativnost učenika preko njihovih aktivnosti i karakteristika ličnosti, dok ulogu škole u razvoju kreativnosti vide u domenu sopstvenog delovanja u učionici. Rezultati istraživanja pokazuju da se nastavničke koncepcije kreativnosti u velikoj meri poklapaju sa ekspertskim. U završnom delu je diskutovano zašto nastavnici pozitivan i aktivistički odnos prema kreativnosti ne 'pretaču' u školsku praksu, kao i koji su preduslovi koje je potrebno ispuniti da bi se to ostvarilo.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - Manifestation and encouragement of creativity in primary school from the teachers' perspective
T1 - Ispoljavanje i podsticanje kreativnosti u osnovnoj školi iz perspektive nastavnika
EP - 130
IS - 1
SP - 108
VL - 45
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_202
ER - 
@article{
author = "Bodroža, Bojana and Maksić, Slavica and Pavlović, Jelena",
year = "2013",
abstract = "The modern society holds creativity in high esteem while criticizing education for not investing sufficient efforts in accomplishing this valuable goal. Teachers' opinions about the manifestation and development of creativity can significantly affect the extent to which they recognize the importance of creativity and are prepared to encourage it in their work. This paper reports the results of research into teachers' opinions on the forms of manifestation of creativity at the primary school level and the ways in which the school can contribute to the development of students' creativity. Primary school teachers from Serbia (N=144) filled out a questionnaire, and the obtained data were analyzed both qualitatively and quantitatively. The findings indicate that teachers described creativity through creative activities, originality, intellectual abilities, motivation and personality traits. The majority of teachers were of the opinion that the school can largely contribute to the development of students' creativity. According to teachers, creativity can primarily be nurtured at the level of class, and then at the level of the education system and the society as a whole. It has been concluded that teachers most often perceive students' creativity through their activities and personality traits, while seeing the school's role in the development of creativity in the domain of their own activities in the classroom. Research results indicate that teachers' concepts of creativity largely overlap with the expert ones. The concluding part discusses the reasons why teachers' positive and activist attitudes towards creativity are not transferred into school practice, as well as the prerequisites that have to be fulfilled for this to be accomplished., Savremeno društvo visoko vrednuje kreativnost, a obrazovanju se prigovara da ne radi dovoljno na ostvarivanju ovog vrednog cilja. Mišljenja nastavnika o ispoljavanju i razvoju kreativnosti imaju značajan uticaj na to u kojoj meri će oni prepoznati značaj kreativnosti i biti spremni da je podrže u svom radu. U članku se prikazuju rezultati ispitivanja mišljenja nastavnika o tome kako se kreativnost ispoljava na osnovnoškolskom uzrastu i kako škola može doprineti razvoju kreativnosti učenika. Nastavnici osnovnih škola iz Srbije (N=144) ispitani su upitnikom, a podaci su analizirani kvalitativno i kvantitativno. Utvrđeno je da nastavnici opisuju kreativnost preko kreativnih aktivnosti, originalnosti, intelektualnih sposobnosti, motivacije i osobina ličnosti. Većina nastavnika smatra da škola može u velikoj meri da doprinese razvoju kreativnosti učenika. Prostor za podsticanje kreativnosti nastavnici vide prvenstveno na nivou časa, a potom i na nivou obrazovnog sistema i društva u celini. Zaključeno je da nastavnici najčešće opažaju kreativnost učenika preko njihovih aktivnosti i karakteristika ličnosti, dok ulogu škole u razvoju kreativnosti vide u domenu sopstvenog delovanja u učionici. Rezultati istraživanja pokazuju da se nastavničke koncepcije kreativnosti u velikoj meri poklapaju sa ekspertskim. U završnom delu je diskutovano zašto nastavnici pozitivan i aktivistički odnos prema kreativnosti ne 'pretaču' u školsku praksu, kao i koji su preduslovi koje je potrebno ispuniti da bi se to ostvarilo.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "Manifestation and encouragement of creativity in primary school from the teachers' perspective, Ispoljavanje i podsticanje kreativnosti u osnovnoj školi iz perspektive nastavnika",
pages = "130-108",
number = "1",
volume = "45",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_202"
}
Bodroža, B., Maksić, S.,& Pavlović, J.. (2013). Manifestation and encouragement of creativity in primary school from the teachers' perspective. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 45(1), 108-130.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_202
Bodroža B, Maksić S, Pavlović J. Manifestation and encouragement of creativity in primary school from the teachers' perspective. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2013;45(1):108-130.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_202 .
Bodroža, Bojana, Maksić, Slavica, Pavlović, Jelena, "Manifestation and encouragement of creativity in primary school from the teachers' perspective" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45, no. 1 (2013):108-130,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_202 .

Implicit individualism in teachers’ theories of creativity: through the “four p’s” looking glass

Pavlović, Jelena; Maksić, Slavica; Bodroža, Bojana

(Republic of Korea : Seoul National University, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, 2013)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Jelena
AU - Maksić, Slavica
AU - Bodroža, Bojana
PY - 2013
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/708
AB - This paper reports the results of research into teachers’ implicit theories of
creativity. The implicit theories of creativity held by teachers may influence their
educational practice and attitude toward students’ creativity and its development.
The participants were 144 primary school teachers from Serbia. The teachers were
administered a questionnaire that included an open ended question asking them to
define creativity. The teachers’ responses were then qualitatively analyzed in line
with the Four P’s model of creativity. The most frequent responses belonged to the
category of the creative person, followed by those responses that pointed to the
creative process. The creative person was described in terms of personality, ability,
motivation, talent and giftedness, as well as knowledge. The creative process included
cognitive, expressive, practical and imaginative aspects. The implicit individualism
in teachers’ theories of creativity is discussed in the light of nurturing student
creativity at school.
PB - Republic of Korea : Seoul National University, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu
T2 - The international journal of creativity & problem solvingthe international journal of creativity & problem solving
T1 - Implicit individualism in teachers’ theories of creativity: through the “four p’s” looking glass
EP - 57
IS - 1
SP - 39
VL - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_708
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Jelena and Maksić, Slavica and Bodroža, Bojana",
year = "2013",
abstract = "This paper reports the results of research into teachers’ implicit theories of
creativity. The implicit theories of creativity held by teachers may influence their
educational practice and attitude toward students’ creativity and its development.
The participants were 144 primary school teachers from Serbia. The teachers were
administered a questionnaire that included an open ended question asking them to
define creativity. The teachers’ responses were then qualitatively analyzed in line
with the Four P’s model of creativity. The most frequent responses belonged to the
category of the creative person, followed by those responses that pointed to the
creative process. The creative person was described in terms of personality, ability,
motivation, talent and giftedness, as well as knowledge. The creative process included
cognitive, expressive, practical and imaginative aspects. The implicit individualism
in teachers’ theories of creativity is discussed in the light of nurturing student
creativity at school.",
publisher = "Republic of Korea : Seoul National University, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu",
journal = "The international journal of creativity & problem solvingthe international journal of creativity & problem solving",
title = "Implicit individualism in teachers’ theories of creativity: through the “four p’s” looking glass",
pages = "57-39",
number = "1",
volume = "23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_708"
}
Pavlović, J., Maksić, S.,& Bodroža, B.. (2013). Implicit individualism in teachers’ theories of creativity: through the “four p’s” looking glass. in The international journal of creativity & problem solvingthe international journal of creativity & problem solving
Republic of Korea : Seoul National University, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu., 23(1), 39-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_708
Pavlović J, Maksić S, Bodroža B. Implicit individualism in teachers’ theories of creativity: through the “four p’s” looking glass. in The international journal of creativity & problem solvingthe international journal of creativity & problem solving. 2013;23(1):39-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_708 .
Pavlović, Jelena, Maksić, Slavica, Bodroža, Bojana, "Implicit individualism in teachers’ theories of creativity: through the “four p’s” looking glass" in The international journal of creativity & problem solvingthe international journal of creativity & problem solving, 23, no. 1 (2013):39-57,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_708 .

Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti

Vujačić, Milja; Pavlović, Jelena; Stanković, Dejan; Džinović, Vladimir; Đerić, Ivana

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2011)


                      

                      
Vujačić, M., Pavlović, J., Stanković, D., Džinović, V.,& Đerić, I.. (2011). Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti. 
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1005
Vujačić M, Pavlović J, Stanković D, Džinović V, Đerić I. Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti. 2011;:null-176.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1005 .
Vujačić, Milja, Pavlović, Jelena, Stanković, Dejan, Džinović, Vladimir, Đerić, Ivana, "Predstave o obrazovnim promenama u Srbiji: refleksije o prošlosti, vizije budućnosti" (2011),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1005 .

Educational researchers' personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study

Maksić, Slavica; Pavlović, Jelena

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2011)

TY - JOUR
AU - Maksić, Slavica
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2011
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/183
AB - The aim of this paper is to investigate implicit theories of educational researchers on creativity and the potential to support creativity in schools. We used qualitative thematic analysis of material produced by 27 educational experts from Serbia. Personal explicit theories about manifestations of creativity are mainly based on qualities and behavior of a creative person, while there are notable differences in manifestations of creativity at different ages. There is a prevalent belief that the school can contribute to the development of creativity to a large extent. The paper broadens the field of investigation into implicit theories on creativity, from exploring the creative personality to a developmental dimension of creativity and to the possibilities of supporting creativity in the school setting.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - High Ability Studies
T1 - Educational researchers' personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study
EP - 231
IS - 2
SP - 219
VL - 22
DO - 10.1080/13598139.2011.628850
ER - 
@article{
author = "Maksić, Slavica and Pavlović, Jelena",
year = "2011",
abstract = "The aim of this paper is to investigate implicit theories of educational researchers on creativity and the potential to support creativity in schools. We used qualitative thematic analysis of material produced by 27 educational experts from Serbia. Personal explicit theories about manifestations of creativity are mainly based on qualities and behavior of a creative person, while there are notable differences in manifestations of creativity at different ages. There is a prevalent belief that the school can contribute to the development of creativity to a large extent. The paper broadens the field of investigation into implicit theories on creativity, from exploring the creative personality to a developmental dimension of creativity and to the possibilities of supporting creativity in the school setting.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "High Ability Studies",
title = "Educational researchers' personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study",
pages = "231-219",
number = "2",
volume = "22",
doi = "10.1080/13598139.2011.628850"
}
Maksić, S.,& Pavlović, J.. (2011). Educational researchers' personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study. in High Ability Studies
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 22(2), 219-231.
https://doi.org/10.1080/13598139.2011.628850
Maksić S, Pavlović J. Educational researchers' personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study. in High Ability Studies. 2011;22(2):219-231.
doi:10.1080/13598139.2011.628850 .
Maksić, Slavica, Pavlović, Jelena, "Educational researchers' personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study" in High Ability Studies, 22, no. 2 (2011):219-231,
https://doi.org/10.1080/13598139.2011.628850 . .
15
14
18

Kelly meets Foucault: Understanding school underachievement

Stojnov, Dušan; Džinović, Vladimir; Pavlović, Jelena

(Taylor & Francis Inc, Philadelphia, 2008)

TY - JOUR
AU - Stojnov, Dušan
AU - Džinović, Vladimir
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2008
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/117
AB - "Underachievement" in school is seen as a failure in traditional theories of education. An alternative construction of school underachievement is offered If based on Michel Foucault's (1975) approach to power and George Kelly's (1955) principle of elaborative choice. Instead of being construed exclusively as a measure of good education, school success can be seen as the effect of normalization based. on the power of discourses dominating in a society. By the same token, underachievement can be seen as a form of resistance to dominant discourse, as well as a way of defining one's identity through marginalized discourses. Kelly's notion of elaborative choice is used to expand upon a Foucauldian analysis of school underachievement.
PB - Taylor & Francis Inc, Philadelphia
T2 - Journal of Constructivist Psychology
T1 - Kelly meets Foucault: Understanding school underachievement
EP - 59
IS - 1
SP - 43
VL - 21
DO - 10.1080/10720530701503876
ER - 
@article{
author = "Stojnov, Dušan and Džinović, Vladimir and Pavlović, Jelena",
year = "2008",
abstract = ""Underachievement" in school is seen as a failure in traditional theories of education. An alternative construction of school underachievement is offered If based on Michel Foucault's (1975) approach to power and George Kelly's (1955) principle of elaborative choice. Instead of being construed exclusively as a measure of good education, school success can be seen as the effect of normalization based. on the power of discourses dominating in a society. By the same token, underachievement can be seen as a form of resistance to dominant discourse, as well as a way of defining one's identity through marginalized discourses. Kelly's notion of elaborative choice is used to expand upon a Foucauldian analysis of school underachievement.",
publisher = "Taylor & Francis Inc, Philadelphia",
journal = "Journal of Constructivist Psychology",
title = "Kelly meets Foucault: Understanding school underachievement",
pages = "59-43",
number = "1",
volume = "21",
doi = "10.1080/10720530701503876"
}
Stojnov, D., Džinović, V.,& Pavlović, J.. (2008). Kelly meets Foucault: Understanding school underachievement. in Journal of Constructivist Psychology
Taylor & Francis Inc, Philadelphia., 21(1), 43-59.
https://doi.org/10.1080/10720530701503876
Stojnov D, Džinović V, Pavlović J. Kelly meets Foucault: Understanding school underachievement. in Journal of Constructivist Psychology. 2008;21(1):43-59.
doi:10.1080/10720530701503876 .
Stojnov, Dušan, Džinović, Vladimir, Pavlović, Jelena, "Kelly meets Foucault: Understanding school underachievement" in Journal of Constructivist Psychology, 21, no. 1 (2008):43-59,
https://doi.org/10.1080/10720530701503876 . .
10
4
9

Focus groups: From collecting data to critical pedagogical practice

Pavlović, Jelena; Džinović, Vladimir

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Jelena
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2007
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/102
AB - This paper presents the positivist and constructivist theory and practice of focus groups. We pointed out to the paradigmatic differences in notional attributes of focus groups, as well as to the historic circumstances of their appearance. We analyzed the practice of focus groups in positivist and constructivist paradigm, through the combination of two interpretative frameworks. The fist level of analysis is Foucault’s genealogy which enables to observe the research as a social technology of disciplining and producing the discourse of subjectivity. Goffman’s metaphor of social interaction as a "scene" where the rituals of its maintenance and disturbance constantly take place is the second level of analysis of practice of focus groups. These two levels of analysis are the tool for understanding the complex relation between the way in which social practice of research is constituted and the knowledge it produces.
AB - U radu su predstavljene pozitivistička i konstruktivistička teorija i praksa fokus grupa. Ukazali smo na paradigmatske razlike u pojmovnim određenjima fokus grupa, kao i na istorijske uslove njihovog pojavljivanja. Analizirali smo praksu fokus grupa u pozitivističkoj i konstruktivističkoj paradigmi kroz kombinaciju dva interpretativna okvira. Prvi nivo analize predstavlja Fukoova genealogija, koja omogućuje da se istraživanje posmatra kao socijalna tehnologija disciplinovanja i proizvođenja diskursa subjektivnosti. Gofmanova metafora socijalne interakcije kao "scene", na kojoj se neprekidno odvijaju rituali njenog održavanja i narušavanja, predstavlja drugi nivo analize prakse fokus grupa. Ova dva nivoa analize predstavljaju oruđe za razumevanje složenog odnosa između načina na koji se ustrojava socijalna praksa istraživanja i znanja koje ona proizvodi.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - Focus groups: From collecting data to critical pedagogical practice
T1 - Fokus grupe - od prikupljanja podataka do kritičke pedagoške prakse
EP - 308
IS - 2
SP - 289
VL - 39
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_102
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Jelena and Džinović, Vladimir",
year = "2007",
abstract = "This paper presents the positivist and constructivist theory and practice of focus groups. We pointed out to the paradigmatic differences in notional attributes of focus groups, as well as to the historic circumstances of their appearance. We analyzed the practice of focus groups in positivist and constructivist paradigm, through the combination of two interpretative frameworks. The fist level of analysis is Foucault’s genealogy which enables to observe the research as a social technology of disciplining and producing the discourse of subjectivity. Goffman’s metaphor of social interaction as a "scene" where the rituals of its maintenance and disturbance constantly take place is the second level of analysis of practice of focus groups. These two levels of analysis are the tool for understanding the complex relation between the way in which social practice of research is constituted and the knowledge it produces., U radu su predstavljene pozitivistička i konstruktivistička teorija i praksa fokus grupa. Ukazali smo na paradigmatske razlike u pojmovnim određenjima fokus grupa, kao i na istorijske uslove njihovog pojavljivanja. Analizirali smo praksu fokus grupa u pozitivističkoj i konstruktivističkoj paradigmi kroz kombinaciju dva interpretativna okvira. Prvi nivo analize predstavlja Fukoova genealogija, koja omogućuje da se istraživanje posmatra kao socijalna tehnologija disciplinovanja i proizvođenja diskursa subjektivnosti. Gofmanova metafora socijalne interakcije kao "scene", na kojoj se neprekidno odvijaju rituali njenog održavanja i narušavanja, predstavlja drugi nivo analize prakse fokus grupa. Ova dva nivoa analize predstavljaju oruđe za razumevanje složenog odnosa između načina na koji se ustrojava socijalna praksa istraživanja i znanja koje ona proizvodi.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "Focus groups: From collecting data to critical pedagogical practice, Fokus grupe - od prikupljanja podataka do kritičke pedagoške prakse",
pages = "308-289",
number = "2",
volume = "39",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_102"
}
Pavlović, J.,& Džinović, V.. (2007). Focus groups: From collecting data to critical pedagogical practice. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 39(2), 289-308.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_102
Pavlović J, Džinović V. Focus groups: From collecting data to critical pedagogical practice. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2007;39(2):289-308.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_102 .
Pavlović, Jelena, Džinović, Vladimir, "Focus groups: From collecting data to critical pedagogical practice" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39, no. 2 (2007):289-308,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_102 .

Pupil’s attitude towards teaching activity and learning

Milošević, Nikoleta; Pavlović, Jelena; Džinović, Vladimir

(Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad, 2007)

TY - JOUR
AU - Milošević, Nikoleta
AU - Pavlović, Jelena
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2007
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/112
AB - The paper presents the results of a pilot-study as a part of TIMSS 2007 study project that is a segment of a large international project on the study of educational trends for primary school pupils in the field of mathematics and natural sciences. The first part of the paper deals with analyzing structural features and describing variables that TIMSS concept defines in order to investigate the relation between pupils’ self-esteem and their evaluation of school subjects considering two fields of study: mathematics and natural sciences. The second part of the paper describes pupils’ educational aspirations and their interdependent relationship with self-esteem and evaluation. The third part of the paper deals with some relevant predictors of pupils’ educational aspirations and their attitudes towards mathematics and natural sciences. At the end, some recommendations have been offered that can further stimulate a change in education values of our society.
AB - U radu su izloženi nalazi probnog istraživanja u okviru studije TIMSS 2007 koji predstavljaju deo obimnog međunarodnog projekta proučavanja trendova obrazovnog postignuća učenika osnovnih škola u oblasti matematike i prirodnih nauka. Prvi deo rada odnosi se na analizu strukturalnih karakteristika i opis varijabli kojima je u TIMSS koncepciji operacionalizovan odnos samopouzdanja učenika i vrednovanja školskih predmeta u oblasti matematike i prirodnih nauka. Drugi deo rada odnosi se na opis obrazovnih aspiracija učenika i međuzavisnost sa samopouzdanjem i vrednovanjem. U trećem delu rada razmatraju se neki relevantni prediktori obrazovnih aspiracija učenika i njihov odnos prema matematici i prirodnim naukama. Na kraju, predložene su neke od konkretnih preporuka koje mogu dovesti do promene obrazovnih vrednosti našeg društva.
PB - Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad
T2 - Pedagoška stvarnost
T1 - Pupil’s attitude towards teaching activity and learning
T1 - Odnos učenika prema nastavi i učenju
EP - 248
IS - 3-4
SP - 227
VL - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_112
ER - 
@article{
author = "Milošević, Nikoleta and Pavlović, Jelena and Džinović, Vladimir",
year = "2007",
abstract = "The paper presents the results of a pilot-study as a part of TIMSS 2007 study project that is a segment of a large international project on the study of educational trends for primary school pupils in the field of mathematics and natural sciences. The first part of the paper deals with analyzing structural features and describing variables that TIMSS concept defines in order to investigate the relation between pupils’ self-esteem and their evaluation of school subjects considering two fields of study: mathematics and natural sciences. The second part of the paper describes pupils’ educational aspirations and their interdependent relationship with self-esteem and evaluation. The third part of the paper deals with some relevant predictors of pupils’ educational aspirations and their attitudes towards mathematics and natural sciences. At the end, some recommendations have been offered that can further stimulate a change in education values of our society., U radu su izloženi nalazi probnog istraživanja u okviru studije TIMSS 2007 koji predstavljaju deo obimnog međunarodnog projekta proučavanja trendova obrazovnog postignuća učenika osnovnih škola u oblasti matematike i prirodnih nauka. Prvi deo rada odnosi se na analizu strukturalnih karakteristika i opis varijabli kojima je u TIMSS koncepciji operacionalizovan odnos samopouzdanja učenika i vrednovanja školskih predmeta u oblasti matematike i prirodnih nauka. Drugi deo rada odnosi se na opis obrazovnih aspiracija učenika i međuzavisnost sa samopouzdanjem i vrednovanjem. U trećem delu rada razmatraju se neki relevantni prediktori obrazovnih aspiracija učenika i njihov odnos prema matematici i prirodnim naukama. Na kraju, predložene su neke od konkretnih preporuka koje mogu dovesti do promene obrazovnih vrednosti našeg društva.",
publisher = "Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad",
journal = "Pedagoška stvarnost",
title = "Pupil’s attitude towards teaching activity and learning, Odnos učenika prema nastavi i učenju",
pages = "248-227",
number = "3-4",
volume = "53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_112"
}
Milošević, N., Pavlović, J.,& Džinović, V.. (2007). Pupil’s attitude towards teaching activity and learning. in Pedagoška stvarnost
Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad., 53(3-4), 227-248.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_112
Milošević N, Pavlović J, Džinović V. Pupil’s attitude towards teaching activity and learning. in Pedagoška stvarnost. 2007;53(3-4):227-248.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_112 .
Milošević, Nikoleta, Pavlović, Jelena, Džinović, Vladimir, "Pupil’s attitude towards teaching activity and learning" in Pedagoška stvarnost, 53, no. 3-4 (2007):227-248,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_112 .

Choosing school underachievement as a way to resist power

Džinović, Vladimir; Pavlović, Jelena; Stojnov, Dušan

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Džinović, Vladimir
AU - Pavlović, Jelena
AU - Stojnov, Dušan
PY - 2006
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/97
AB - Underachievement in school is seen as a failure in traditional theories of education. An alternative construction of school underachievement, from the point of view of Michel Foucault’ s approach to power and George Kelly's principle of elaborative choice, is offered as the subject matter of this paper. Instead of being construed exclusively as a measure of good education school success can be seen as the effect of normalization based on the power of discourses dominating in a society. In the same time, underachievement can be seen as a form of resistance to dominant discourse, as well as a way of defining identity in accordance with marginalized discourses whose significance is not recognized or respected from the point of school authorities. The prevailing tradition of European rationality treats poor achievement as a case of norm deviation. The individual perspectives are discounted as irrational and disordered behavior, requiring treatment. Kelly however, asserts that claims of irrationality reflect poor understanding of individual perspectives. When individuals resist the dominant discourse and underachieve despite their abilities, they are making an active choice which should be understood from their point of view. The choice someone makes is always an elaborative choice. Thus underachievement may be construed as resistance to power, based on the principle of elaborative choice.
AB - Loše postignuće u učenju u tradicionalnom shvatanju obrazovanja uglavnom se označava kao neuspeh. U radu se predlaže drugačije shvatanje školskog neuspeha, zasnovano na shvatanju moći Mišela Fukoa i načelu elaborativnog izbora Džordža Kelija. Umesto da se shvata isključivo kao merilo dobrog obrazovanja, uspeh u školi može da se posmatra i kao proishod normalizacije zasnovan na moći diskursa koji preovlađuju u društvu. U isto vreme, loše postignuće u školskom uspehu može da se shvati i kao jedna vrsta otpora spram dominantnog diskursa, i kao način definisanja identiteta u skladu sa marginalizovanim diskursima, koje školske vlasti ne uvažavaju. Tako se u tradiciji racionalnosti loše postignuće u školi shvata kao primer devijacije od normi. Individualna obrazloženja ličnog neuspeha od strane učenika odbacuju se kao iracionalna, a ponašanje koje je sa njim u vezi kao devijantno. Ne i za Kelija, koji smatra da je otpisivanje određenih ponašanja na osnovu njihove iracionalnosti pre svega pokazatelj lošeg razumevanja individualnih perspektiva učenika. Ukoliko se neke osobe opiru dominantnim diskursima i postižu loš uspeh uprkos svojim sposobnostima, one pri tome vrše aktivan izbor koji bi trebalo razumeti pre svega sa njihove sopstvene tačke gledišta. Izbor koji neka osoba vrši uvek je elaborativan izbor. Tako se nedovoljno postignuće i loš uspeh u školi mogu konstruisati i kao otpor prema moći koji je zasnovan na načelu elaborativnog izbora.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - Choosing school underachievement as a way to resist power
T1 - Opredeljenje za neuspeh u školi kao vid opiranja vršenju moći
EP - 150
IS - 1
SP - 124
VL - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_97
ER - 
@article{
author = "Džinović, Vladimir and Pavlović, Jelena and Stojnov, Dušan",
year = "2006",
abstract = "Underachievement in school is seen as a failure in traditional theories of education. An alternative construction of school underachievement, from the point of view of Michel Foucault’ s approach to power and George Kelly's principle of elaborative choice, is offered as the subject matter of this paper. Instead of being construed exclusively as a measure of good education school success can be seen as the effect of normalization based on the power of discourses dominating in a society. In the same time, underachievement can be seen as a form of resistance to dominant discourse, as well as a way of defining identity in accordance with marginalized discourses whose significance is not recognized or respected from the point of school authorities. The prevailing tradition of European rationality treats poor achievement as a case of norm deviation. The individual perspectives are discounted as irrational and disordered behavior, requiring treatment. Kelly however, asserts that claims of irrationality reflect poor understanding of individual perspectives. When individuals resist the dominant discourse and underachieve despite their abilities, they are making an active choice which should be understood from their point of view. The choice someone makes is always an elaborative choice. Thus underachievement may be construed as resistance to power, based on the principle of elaborative choice., Loše postignuće u učenju u tradicionalnom shvatanju obrazovanja uglavnom se označava kao neuspeh. U radu se predlaže drugačije shvatanje školskog neuspeha, zasnovano na shvatanju moći Mišela Fukoa i načelu elaborativnog izbora Džordža Kelija. Umesto da se shvata isključivo kao merilo dobrog obrazovanja, uspeh u školi može da se posmatra i kao proishod normalizacije zasnovan na moći diskursa koji preovlađuju u društvu. U isto vreme, loše postignuće u školskom uspehu može da se shvati i kao jedna vrsta otpora spram dominantnog diskursa, i kao način definisanja identiteta u skladu sa marginalizovanim diskursima, koje školske vlasti ne uvažavaju. Tako se u tradiciji racionalnosti loše postignuće u školi shvata kao primer devijacije od normi. Individualna obrazloženja ličnog neuspeha od strane učenika odbacuju se kao iracionalna, a ponašanje koje je sa njim u vezi kao devijantno. Ne i za Kelija, koji smatra da je otpisivanje određenih ponašanja na osnovu njihove iracionalnosti pre svega pokazatelj lošeg razumevanja individualnih perspektiva učenika. Ukoliko se neke osobe opiru dominantnim diskursima i postižu loš uspeh uprkos svojim sposobnostima, one pri tome vrše aktivan izbor koji bi trebalo razumeti pre svega sa njihove sopstvene tačke gledišta. Izbor koji neka osoba vrši uvek je elaborativan izbor. Tako se nedovoljno postignuće i loš uspeh u školi mogu konstruisati i kao otpor prema moći koji je zasnovan na načelu elaborativnog izbora.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "Choosing school underachievement as a way to resist power, Opredeljenje za neuspeh u školi kao vid opiranja vršenju moći",
pages = "150-124",
number = "1",
volume = "38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_97"
}
Džinović, V., Pavlović, J.,& Stojnov, D.. (2006). Choosing school underachievement as a way to resist power. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 38(1), 124-150.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_97
Džinović V, Pavlović J, Stojnov D. Choosing school underachievement as a way to resist power. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2006;38(1):124-150.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_97 .
Džinović, Vladimir, Pavlović, Jelena, Stojnov, Dušan, "Choosing school underachievement as a way to resist power" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 38, no. 1 (2006):124-150,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_97 .

Theoretical assumptions underlying discursive and narrative approaches in psychology

Pavlović, Jelena; Džinović, Vladimir; Milošević, Nikoleta

(Društvo psihologa Srbije, Beograd, 2006)

TY - JOUR
AU - Pavlović, Jelena
AU - Džinović, Vladimir
AU - Milošević, Nikoleta
PY - 2006
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/85
AB - There has been a significant increase in the research interest for the discursive and narrative approaches over the last two decades. Currently, these approaches hold a leading position within qualitative research methods. Philosophical and theoretical assumptions underlying these approaches have been discussed in this paper from their very foundations to the conceptual considerations and introduction of the basic characteristics of particular types of discourse and narrative analysis. A special attention has been paid to the discursive psychology, the Foucauldian discourse analysis, the archeology of knowledge and the life story research. This text represents one of many interpretations of targeted methods of the new paradigm.
AB - Tokom protekle dve decenije primetan je porast zainteresovanosti istraživača za diskurzivne i narativne pristupe. Ovi pristupi su vodeći u okviru metodologije kvalitativnih istraživanja u psihologiji. U radu su predstavljene filozofske i teorijske pretpostavke navedenih pristupa, počev od njihovih izvorišta, preko pojmovnih određenja i prikaza osnovnih karakteristika pojedinih pravaca u analizi diskursa i narativa. Posebno se razmatraju: diskurzivna psihologija, Fukoova arheologija znanja i genealogija, fukoovska analiza diskursa i analiza životne priče. Tekst čini jedno od mogućih "čitanja" odabranih pravaca nove naučne paradigme.
PB - Društvo psihologa Srbije, Beograd
T2 - Psihologija
T1 - Theoretical assumptions underlying discursive and narrative approaches in psychology
T1 - Teorijske pretpostavke diskurzivnih i narativnih pristupa u psihologiji
EP - 381
IS - 4
SP - 365
VL - 39
DO - 10.2298/PSI0604365P
ER - 
@article{
author = "Pavlović, Jelena and Džinović, Vladimir and Milošević, Nikoleta",
year = "2006",
abstract = "There has been a significant increase in the research interest for the discursive and narrative approaches over the last two decades. Currently, these approaches hold a leading position within qualitative research methods. Philosophical and theoretical assumptions underlying these approaches have been discussed in this paper from their very foundations to the conceptual considerations and introduction of the basic characteristics of particular types of discourse and narrative analysis. A special attention has been paid to the discursive psychology, the Foucauldian discourse analysis, the archeology of knowledge and the life story research. This text represents one of many interpretations of targeted methods of the new paradigm., Tokom protekle dve decenije primetan je porast zainteresovanosti istraživača za diskurzivne i narativne pristupe. Ovi pristupi su vodeći u okviru metodologije kvalitativnih istraživanja u psihologiji. U radu su predstavljene filozofske i teorijske pretpostavke navedenih pristupa, počev od njihovih izvorišta, preko pojmovnih određenja i prikaza osnovnih karakteristika pojedinih pravaca u analizi diskursa i narativa. Posebno se razmatraju: diskurzivna psihologija, Fukoova arheologija znanja i genealogija, fukoovska analiza diskursa i analiza životne priče. Tekst čini jedno od mogućih "čitanja" odabranih pravaca nove naučne paradigme.",
publisher = "Društvo psihologa Srbije, Beograd",
journal = "Psihologija",
title = "Theoretical assumptions underlying discursive and narrative approaches in psychology, Teorijske pretpostavke diskurzivnih i narativnih pristupa u psihologiji",
pages = "381-365",
number = "4",
volume = "39",
doi = "10.2298/PSI0604365P"
}
Pavlović, J., Džinović, V.,& Milošević, N.. (2006). Theoretical assumptions underlying discursive and narrative approaches in psychology. in Psihologija
Društvo psihologa Srbije, Beograd., 39(4), 365-381.
https://doi.org/10.2298/PSI0604365P
Pavlović J, Džinović V, Milošević N. Theoretical assumptions underlying discursive and narrative approaches in psychology. in Psihologija. 2006;39(4):365-381.
doi:10.2298/PSI0604365P .
Pavlović, Jelena, Džinović, Vladimir, Milošević, Nikoleta, "Theoretical assumptions underlying discursive and narrative approaches in psychology" in Psihologija, 39, no. 4 (2006):365-381,
https://doi.org/10.2298/PSI0604365P . .
3