Polovina, Nada

Link to this page

Authority KeyName Variants
d9b1eef3-7fe3-4cfc-9732-9dd87faac285
 • Polovina, Nada (12)
 • Половина, Нада (6)
Projects

Author's Bibliography

Карактеристике и превенција фемицид–суицид случајева учињених ватреним оружјем у интимној партнерској релацији

Павлов, Тања; Игњатовић, Тања; Лацмановић, Ведрана; Половина, Нада

(Београд : Друштво психолога Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Павлов, Тања
AU - Игњатовић, Тања
AU - Лацмановић, Ведрана
AU - Половина, Нада
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/958
AB - Предмет истраживања су случајеви фемицид–суицида у интимној партнерској релацији учињени
ватреним оружјем. Циљ је утврдити карактеристике ове врсте фемицида у Србији и мапирати
институционалне потешкоће у њиховом препознавању и процесуирању како би се дале препоруке за
унапређење институционалне праксе. Методологија укључује анализу садржаја медијских чланака за
16 таквих случајева у периоду 2019–2022. године, транскрипата са три фокус групне дискусије одржане
са професионалцима у систему заштите жена од насиља и интервјуа са две жене које су преживеле
насиље/претњу ватреним оружјем. Резултати су показали специфичност ове врсте фемицида –
дешавају се у ванбрачним и бившим везама у којима најчешће нема заједничке деце, присутан је знатан
јаз у годинама међу партнерима, убиства су планирана, постоји историја насиља, љубоморе и различите
врсте контролишућег понашања, као и конзумирање алкохола и извесне менталне тешкоће. Раздвајање
партнера представља „тачку прелома” за учиниоца, али је пре ње постојала узлазна линија насиља.
Овакви случајеви се не пријављују институцијама, а када се пријаве, не постоји међуинституционална
усаглашеност у процени ризика и одређивању мера заштите. Стога би требало изградити пирамиду
превенције у процесном сагледавању феномена и деловању. Основу пирамиде чинила би примарна
превенција којом се испитују претпоставке, услови и узроци феномена ради спречавања ризико
фактора у општој популацији, обухвата деловање медија и образовног система. Средњи део пирамиде
чинила би секундарна превенција којом се настоји спречити продубљивање проблема координираним
деловањем полиције, тужилаштва, здравствених установа, служби за ментално здравље, центра за
социјални рад, организација цивилног друштва и служби безбедности. На врху пирамиде налазила би
се терцијарна превенција, процес(уирање) везано за тешке претње или за већ учињено дело насиља, а укључила би деловање тужилаштва, суда, судских вештака, као и унапређење законских одређења и
стварање спецификованог оквира за рад.
AB - Predmet istraživanja su slučajevi femicid–suicida u intimnoj partnerskoj relaciji učinjeni vatrenim oružjem. Cilj je utvrditi karakteristike ove vrste femicida u Srbiji i mapirati institucionalne poteškoće u njihovom prepoznavanju i procesuiranju kako bi se dale preporuke za unapređenje institucionalne prakse. Metodologija uključuje analizu sadržaja medijskih članaka za 16 takvih slučajeva u periodu 2019–2022. godine, transkripata sa tri fokus grupne diskusije održane sa profesionalcima u sistemu zaštite žena od nasilja i intervjua sa dve žene koje su preživele nasilje/pretnju vatrenim oružjem. Rezultati su pokazali specifičnost ove vrste femicida – dešavaju se u vanbračnim i bivšim vezama u kojima najčešće nema zajedničke dece, prisutan je znatan jaz u godinama među partnerima, ubistva su planirana, postoji istorija nasilja, ljubomore i različite vrste kontrolišućeg ponašanja, kao i konzumiranje alkohola i izvesne mentalne teškoće. Razdvajanje partnera predstavlja „tačku preloma” za učinioca, ali je pre nje postojala uzlazna linija nasilja. Ovakvi slučajevi se ne prijavljuju institucijama, a kada se prijave, ne postoji međuinstitucionalna usaglašenost u proceni rizika i određivanju mera zaštite. Stoga bi trebalo izgraditi piramidu prevencije u procesnom sagledavanju fenomena i delovanju. Osnovu piramide činila bi primarna prevencija kojom se ispituju pretpostavke, uslovi i uzroci fenomena radi sprečavanja riziko faktora u opštoj populaciji, obuhvata delovanje medija i obrazovnog sistema. Srednji deo piramide činila bi sekundarna prevencija kojom se nastoji sprečiti produbljivanje problema koordiniranim delovanjem policije, tužilaštva, zdravstvenih ustanova, službi za mentalno zdravlje, centra za socijalni rad, organizacija civilnog društva i službi bezbednosti. Na vrhu piramide nalazila bi se tercijarna prevencija, proces(uiranje) vezano za teške pretnje ili za već učinjeno delo nasilja, a uključila bi delovanje tužilaštva, suda, sudskih veštaka, kao i unapređenje zakonskih određenja i stvaranje specifikovanog okvira za rad
PB - Београд : Друштво психолога Србије
C3 - 71. Конгрес психолога Србије - Нови хоризонти (сајбер) психологије
T1 - Карактеристике и превенција фемицид–суицид случајева учињених ватреним оружјем у интимној партнерској релацији
T1 - Karakteristike i prevencija femicid–suicid slučajeva učinjenih vatrenim oružjem u intimnoj partnerskoj relaciji
EP - 71
SP - 70
VL - 71
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_958
ER - 
@conference{
author = "Павлов, Тања and Игњатовић, Тања and Лацмановић, Ведрана and Половина, Нада",
year = "2023",
abstract = "Предмет истраживања су случајеви фемицид–суицида у интимној партнерској релацији учињени
ватреним оружјем. Циљ је утврдити карактеристике ове врсте фемицида у Србији и мапирати
институционалне потешкоће у њиховом препознавању и процесуирању како би се дале препоруке за
унапређење институционалне праксе. Методологија укључује анализу садржаја медијских чланака за
16 таквих случајева у периоду 2019–2022. године, транскрипата са три фокус групне дискусије одржане
са професионалцима у систему заштите жена од насиља и интервјуа са две жене које су преживеле
насиље/претњу ватреним оружјем. Резултати су показали специфичност ове врсте фемицида –
дешавају се у ванбрачним и бившим везама у којима најчешће нема заједничке деце, присутан је знатан
јаз у годинама међу партнерима, убиства су планирана, постоји историја насиља, љубоморе и различите
врсте контролишућег понашања, као и конзумирање алкохола и извесне менталне тешкоће. Раздвајање
партнера представља „тачку прелома” за учиниоца, али је пре ње постојала узлазна линија насиља.
Овакви случајеви се не пријављују институцијама, а када се пријаве, не постоји међуинституционална
усаглашеност у процени ризика и одређивању мера заштите. Стога би требало изградити пирамиду
превенције у процесном сагледавању феномена и деловању. Основу пирамиде чинила би примарна
превенција којом се испитују претпоставке, услови и узроци феномена ради спречавања ризико
фактора у општој популацији, обухвата деловање медија и образовног система. Средњи део пирамиде
чинила би секундарна превенција којом се настоји спречити продубљивање проблема координираним
деловањем полиције, тужилаштва, здравствених установа, служби за ментално здравље, центра за
социјални рад, организација цивилног друштва и служби безбедности. На врху пирамиде налазила би
се терцијарна превенција, процес(уирање) везано за тешке претње или за већ учињено дело насиља, а укључила би деловање тужилаштва, суда, судских вештака, као и унапређење законских одређења и
стварање спецификованог оквира за рад., Predmet istraživanja su slučajevi femicid–suicida u intimnoj partnerskoj relaciji učinjeni vatrenim oružjem. Cilj je utvrditi karakteristike ove vrste femicida u Srbiji i mapirati institucionalne poteškoće u njihovom prepoznavanju i procesuiranju kako bi se dale preporuke za unapređenje institucionalne prakse. Metodologija uključuje analizu sadržaja medijskih članaka za 16 takvih slučajeva u periodu 2019–2022. godine, transkripata sa tri fokus grupne diskusije održane sa profesionalcima u sistemu zaštite žena od nasilja i intervjua sa dve žene koje su preživele nasilje/pretnju vatrenim oružjem. Rezultati su pokazali specifičnost ove vrste femicida – dešavaju se u vanbračnim i bivšim vezama u kojima najčešće nema zajedničke dece, prisutan je znatan jaz u godinama među partnerima, ubistva su planirana, postoji istorija nasilja, ljubomore i različite vrste kontrolišućeg ponašanja, kao i konzumiranje alkohola i izvesne mentalne teškoće. Razdvajanje partnera predstavlja „tačku preloma” za učinioca, ali je pre nje postojala uzlazna linija nasilja. Ovakvi slučajevi se ne prijavljuju institucijama, a kada se prijave, ne postoji međuinstitucionalna usaglašenost u proceni rizika i određivanju mera zaštite. Stoga bi trebalo izgraditi piramidu prevencije u procesnom sagledavanju fenomena i delovanju. Osnovu piramide činila bi primarna prevencija kojom se ispituju pretpostavke, uslovi i uzroci fenomena radi sprečavanja riziko faktora u opštoj populaciji, obuhvata delovanje medija i obrazovnog sistema. Srednji deo piramide činila bi sekundarna prevencija kojom se nastoji sprečiti produbljivanje problema koordiniranim delovanjem policije, tužilaštva, zdravstvenih ustanova, službi za mentalno zdravlje, centra za socijalni rad, organizacija civilnog društva i službi bezbednosti. Na vrhu piramide nalazila bi se tercijarna prevencija, proces(uiranje) vezano za teške pretnje ili za već učinjeno delo nasilja, a uključila bi delovanje tužilaštva, suda, sudskih veštaka, kao i unapređenje zakonskih određenja i stvaranje specifikovanog okvira za rad",
publisher = "Београд : Друштво психолога Србије",
journal = "71. Конгрес психолога Србије - Нови хоризонти (сајбер) психологије",
title = "Карактеристике и превенција фемицид–суицид случајева учињених ватреним оружјем у интимној партнерској релацији, Karakteristike i prevencija femicid–suicid slučajeva učinjenih vatrenim oružjem u intimnoj partnerskoj relaciji",
pages = "71-70",
volume = "71",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_958"
}
Павлов, Т., Игњатовић, Т., Лацмановић, В.,& Половина, Н.. (2023). Карактеристике и превенција фемицид–суицид случајева учињених ватреним оружјем у интимној партнерској релацији. in 71. Конгрес психолога Србије - Нови хоризонти (сајбер) психологије
Београд : Друштво психолога Србије., 71, 70-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_958
Павлов Т, Игњатовић Т, Лацмановић В, Половина Н. Карактеристике и превенција фемицид–суицид случајева учињених ватреним оружјем у интимној партнерској релацији. in 71. Конгрес психолога Србије - Нови хоризонти (сајбер) психологије. 2023;71:70-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_958 .
Павлов, Тања, Игњатовић, Тања, Лацмановић, Ведрана, Половина, Нада, "Карактеристике и превенција фемицид–суицид случајева учињених ватреним оружјем у интимној партнерској релацији" in 71. Конгрес психолога Србије - Нови хоризонти (сајбер) психологије, 71 (2023):70-71,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_958 .

Visions of Personal Future among Adolescents with Different Orientations Toward Educational Mobility: The Case of Serbia

Polovina, Nada; Gundogan, Dragana; Radulović, Mladen

(Hrvatska: Hrvatsko sociološko društvo, 2021)

TY - JOUR
AU - Polovina, Nada
AU - Gundogan, Dragana
AU - Radulović, Mladen
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/461
AB - Research of contemporary societies emphasises the importance of global economic
circumstances, political uncertainties and social inequalities for young people’s visions of
their personal future. This research is focused on general and career-specific aspects of
adolescents’ visions of personal future and how these relate to adolescents’ orientation
toward educational mobility. Educational mobility is determined by the equivalence/nonequivalence
of parents’ levels of education and their offspring’s educational aspirations
as expressed at the end of secondary schooling. According to this principle, three groups
of participants were defined and their differences were analysed with respect to (a)
general aspects of their visions of personal future, (b) career-specific aspects of their
envisioned future, and (c) the perception of factors on which the achievement of career
visions will depend. Significant differences among the three groups have been found in
general and career-specific visions of the future. The findings of the study indicate that
students who plan to attend university are more preoccupied with career and perceive
personal characteristics as more important factors for achieving career goals than
students without such plans. Finally, this paper suggests that, in order to fully understand
young people’s visions of personal future from a micro and a macro perspective, it is
fruitful to integrate psychological and sociological approaches.
PB - Hrvatska: Hrvatsko sociološko društvo
T2 - Revija za sociologiju
T1 - Visions of Personal Future among Adolescents with Different Orientations Toward Educational Mobility: The Case of Serbia
EP - 50
IS - 1
SP - 21
VL - 51
DO - 10.5613/rzs.51.1.0226
ER - 
@article{
author = "Polovina, Nada and Gundogan, Dragana and Radulović, Mladen",
year = "2021",
abstract = "Research of contemporary societies emphasises the importance of global economic
circumstances, political uncertainties and social inequalities for young people’s visions of
their personal future. This research is focused on general and career-specific aspects of
adolescents’ visions of personal future and how these relate to adolescents’ orientation
toward educational mobility. Educational mobility is determined by the equivalence/nonequivalence
of parents’ levels of education and their offspring’s educational aspirations
as expressed at the end of secondary schooling. According to this principle, three groups
of participants were defined and their differences were analysed with respect to (a)
general aspects of their visions of personal future, (b) career-specific aspects of their
envisioned future, and (c) the perception of factors on which the achievement of career
visions will depend. Significant differences among the three groups have been found in
general and career-specific visions of the future. The findings of the study indicate that
students who plan to attend university are more preoccupied with career and perceive
personal characteristics as more important factors for achieving career goals than
students without such plans. Finally, this paper suggests that, in order to fully understand
young people’s visions of personal future from a micro and a macro perspective, it is
fruitful to integrate psychological and sociological approaches.",
publisher = "Hrvatska: Hrvatsko sociološko društvo",
journal = "Revija za sociologiju",
title = "Visions of Personal Future among Adolescents with Different Orientations Toward Educational Mobility: The Case of Serbia",
pages = "50-21",
number = "1",
volume = "51",
doi = "10.5613/rzs.51.1.0226"
}
Polovina, N., Gundogan, D.,& Radulović, M.. (2021). Visions of Personal Future among Adolescents with Different Orientations Toward Educational Mobility: The Case of Serbia. in Revija za sociologiju
Hrvatska: Hrvatsko sociološko društvo., 51(1), 21-50.
https://doi.org/10.5613/rzs.51.1.0226
Polovina N, Gundogan D, Radulović M. Visions of Personal Future among Adolescents with Different Orientations Toward Educational Mobility: The Case of Serbia. in Revija za sociologiju. 2021;51(1):21-50.
doi:10.5613/rzs.51.1.0226 .
Polovina, Nada, Gundogan, Dragana, Radulović, Mladen, "Visions of Personal Future among Adolescents with Different Orientations Toward Educational Mobility: The Case of Serbia" in Revija za sociologiju, 51, no. 1 (2021):21-50,
https://doi.org/10.5613/rzs.51.1.0226 . .

Породица и миграционе аспирације у представама о будућности младих Србије: Психосоцијални приступ

Половина, Нада

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2019)

TY - CHAP
AU - Половина, Нада
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/414
AB - Рад Наде Половине Породица и миграционе аспирације у представама
о будућности младих Србије: психосоцијални приступ бави се питањем
миграционих аспирација младих и њихових родитеља имајући у виду
резултате три квалитативна истраживања. Тема је сагледана из перспективе
младих (рана адолесценција, касна адолесценција, млади одрасли) и
њихових родитеља, уз примену психосоцијалног приступа. Посебан простор
у раду ауторка посвећује резултатима истраживања које се бави питањем
да ли адолесценти своје миграционе аспирације развијају на основу
сопствених виђења и интересовања, или у вези са тежњама и веровањима
својих родитеља. Значај добијених резултата дискутован је у контексту
унапређивања омладинских политика.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Настава и учење у процесима модернизације Србије
T1 - Породица и миграционе аспирације у представама о будућности младих Србије: Психосоцијални приступ
EP - 69
SP - 51
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_414
ER - 
@inbook{
author = "Половина, Нада",
year = "2019",
abstract = "Рад Наде Половине Породица и миграционе аспирације у представама
о будућности младих Србије: психосоцијални приступ бави се питањем
миграционих аспирација младих и њихових родитеља имајући у виду
резултате три квалитативна истраживања. Тема је сагледана из перспективе
младих (рана адолесценција, касна адолесценција, млади одрасли) и
њихових родитеља, уз примену психосоцијалног приступа. Посебан простор
у раду ауторка посвећује резултатима истраживања које се бави питањем
да ли адолесценти своје миграционе аспирације развијају на основу
сопствених виђења и интересовања, или у вези са тежњама и веровањима
својих родитеља. Значај добијених резултата дискутован је у контексту
унапређивања омладинских политика.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Настава и учење у процесима модернизације Србије",
booktitle = "Породица и миграционе аспирације у представама о будућности младих Србије: Психосоцијални приступ",
pages = "69-51",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_414"
}
Половина, Н.. (2019). Породица и миграционе аспирације у представама о будућности младих Србије: Психосоцијални приступ. in Настава и учење у процесима модернизације Србије
Београд : Институт за педагошка истраживања., 51-69.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_414
Половина Н. Породица и миграционе аспирације у представама о будућности младих Србије: Психосоцијални приступ. in Настава и учење у процесима модернизације Србије. 2019;:51-69.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_414 .
Половина, Нада, "Породица и миграционе аспирације у представама о будућности младих Србије: Психосоцијални приступ" in Настава и учење у процесима модернизације Србије (2019):51-69,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_414 .

Vision of Personal Future as a Tool for Supporting Adolescents' Transition to Adulthood

Polovina, Nada; Jošić, Smiljana

(Slovenia : University of Primorska, 2019)

TY - JOUR
AU - Polovina, Nada
AU - Jošić, Smiljana
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/466
AB - This article reports on the Vision of personal future scale (vpf), an instrument
aimed to assess cognitive clearness, conviction in realization, and the
self-directedness of adolescents’ envisioning of their personal future. The
13-item scale was applied on 1,969 Serbian adolescents with the aim of exploring
general aspects of their anticipations of their personal future. Results
show that adolescents highlight the motivational and guiding potential
of their own vision of the future. Two factor structures were extracted
(namedmotivational optimistic and cognitive fearful), but each factor was
emphasized differently by adolescents. The usefulness of the scale was discussed
in the context of youth work and the creation of specific programs
aimed to support youth development.
PB - Slovenia : University of Primorska
T2 - Managing Global Transitions: International Research Journal
T1 - Vision of Personal Future as a Tool for Supporting Adolescents' Transition to Adulthood
EP - 258
IS - 3
SP - 239
VL - 17
DO - https://doi.org/10.26493/1854-6935.17.239-258
ER - 
@article{
author = "Polovina, Nada and Jošić, Smiljana",
year = "2019",
abstract = "This article reports on the Vision of personal future scale (vpf), an instrument
aimed to assess cognitive clearness, conviction in realization, and the
self-directedness of adolescents’ envisioning of their personal future. The
13-item scale was applied on 1,969 Serbian adolescents with the aim of exploring
general aspects of their anticipations of their personal future. Results
show that adolescents highlight the motivational and guiding potential
of their own vision of the future. Two factor structures were extracted
(namedmotivational optimistic and cognitive fearful), but each factor was
emphasized differently by adolescents. The usefulness of the scale was discussed
in the context of youth work and the creation of specific programs
aimed to support youth development.",
publisher = "Slovenia : University of Primorska",
journal = "Managing Global Transitions: International Research Journal",
title = "Vision of Personal Future as a Tool for Supporting Adolescents' Transition to Adulthood",
pages = "258-239",
number = "3",
volume = "17",
doi = "https://doi.org/10.26493/1854-6935.17.239-258"
}
Polovina, N.,& Jošić, S.. (2019). Vision of Personal Future as a Tool for Supporting Adolescents' Transition to Adulthood. in Managing Global Transitions: International Research Journal
Slovenia : University of Primorska., 17(3), 239-258.
https://doi.org/https://doi.org/10.26493/1854-6935.17.239-258
Polovina N, Jošić S. Vision of Personal Future as a Tool for Supporting Adolescents' Transition to Adulthood. in Managing Global Transitions: International Research Journal. 2019;17(3):239-258.
doi:https://doi.org/10.26493/1854-6935.17.239-258 .
Polovina, Nada, Jošić, Smiljana, "Vision of Personal Future as a Tool for Supporting Adolescents' Transition to Adulthood" in Managing Global Transitions: International Research Journal, 17, no. 3 (2019):239-258,
https://doi.org/https://doi.org/10.26493/1854-6935.17.239-258 . .

Подстицање позитивног развоја деце и младих кроз партнерство породице и школе

Половина, Нада

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2018)

TY - CHAP
AU - Половина, Нада
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/386
AB - У раду Наде Половине Подстицање позитивног развоја деце и
младих кроз партнерство породице и школе разматра се питање каква врста
односа између школе/наставника и породице/родитеља може допринети
развоју функционално вредних понашања деце и младих који одрастају у
21. веку. У оквиру више тематских целина сагледане су кључне одреднице
парадигме позитивног развоја деце и младих као теоријског оквира који
је усмеравао истраживања ове теме, приказани су резултати теоријских
истраживања проблема/ограничења постојеће парадигме сарадње родитеља
и наставника и праваца неопходних промена, као и резултати емпиријских
истраживања, која су инспирисана идејом потребних промена у правцу
доприноса позитивном развоју ученика, које су сагледане из угла родитеља
и наставника. Формулисане препоруке указаују на конкретне акције школе
као институције и наставника у правцу реконструкције постојећих модела
праксе на линији промена у тематско-комуникацијском оквиру сарадње
са родитељима као изворима за унапређивање наставникове праксе рада
са ученицима, посебно истичући значај рада на подизању мотивације за
сарадњу.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији
T1 - Подстицање позитивног развоја деце и младих кроз партнерство породице и школе
EP - 106
SP - 85
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_386
ER - 
@inbook{
author = "Половина, Нада",
year = "2018",
abstract = "У раду Наде Половине Подстицање позитивног развоја деце и
младих кроз партнерство породице и школе разматра се питање каква врста
односа између школе/наставника и породице/родитеља може допринети
развоју функционално вредних понашања деце и младих који одрастају у
21. веку. У оквиру више тематских целина сагледане су кључне одреднице
парадигме позитивног развоја деце и младих као теоријског оквира који
је усмеравао истраживања ове теме, приказани су резултати теоријских
истраживања проблема/ограничења постојеће парадигме сарадње родитеља
и наставника и праваца неопходних промена, као и резултати емпиријских
истраживања, која су инспирисана идејом потребних промена у правцу
доприноса позитивном развоју ученика, које су сагледане из угла родитеља
и наставника. Формулисане препоруке указаују на конкретне акције школе
као институције и наставника у правцу реконструкције постојећих модела
праксе на линији промена у тематско-комуникацијском оквиру сарадње
са родитељима као изворима за унапређивање наставникове праксе рада
са ученицима, посебно истичући значај рада на подизању мотивације за
сарадњу.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији",
booktitle = "Подстицање позитивног развоја деце и младих кроз партнерство породице и школе",
pages = "106-85",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_386"
}
Половина, Н.. (2018). Подстицање позитивног развоја деце и младих кроз партнерство породице и школе. in Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији
Београд : Институт за педагошка истраживања., 85-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_386
Половина Н. Подстицање позитивног развоја деце и младих кроз партнерство породице и школе. in Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији. 2018;:85-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_386 .
Половина, Нада, "Подстицање позитивног развоја деце и младих кроз партнерство породице и школе" in Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији (2018):85-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_386 .

Paradigma pozitivnog razvoja: Mogućnost inoviranja praksi inkluzivnog obrazovanja

Polovina, Nada

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2018)

TY - CHAP
AU - Polovina, Nada
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/595
AB - In the introductory paper, The Paradigm of Positive Development: the
Possibility of Innovative Practices in Inclusive Education, the author Nada Polovina presents the key points of reference for the paradigm of the positive development
of young people as a new approach to research, developmental stimulation and
improvement of potential of children and young people. The first part of the paper
considers those points which refer to: the nature of the development process and
developing goals (the ‘plasticity’ of developmental possibilities; the development
of functional behaviour); the constructive elements of positive development (the
interaction of the internal/child’s powers and the external developmental powers
– the characteristics of the socialisation system); the nature of the process of
developmental changes (the process of developing progress as a result of the mutual
efforts of the child and the contribution of the environment). The second part of the
paper analyzes the general points of reference for the incorporation of the values
and principles of the presented paradigm in the practice of the inclusion of children
with developmental disabilities in regular schools, and then their incorporation in
real school practice in Norway whose law on education is based on the principle of
the positive development of pupils.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T2 - Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih
T1 - Paradigma pozitivnog razvoja: Mogućnost inoviranja praksi inkluzivnog obrazovanja
T1 - The Paradigm of Positive Development: the Possibility of Innovative Practices in Inclusive Education
EP - 31
SP - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_595
ER - 
@inbook{
author = "Polovina, Nada",
year = "2018",
abstract = "In the introductory paper, The Paradigm of Positive Development: the
Possibility of Innovative Practices in Inclusive Education, the author Nada Polovina presents the key points of reference for the paradigm of the positive development
of young people as a new approach to research, developmental stimulation and
improvement of potential of children and young people. The first part of the paper
considers those points which refer to: the nature of the development process and
developing goals (the ‘plasticity’ of developmental possibilities; the development
of functional behaviour); the constructive elements of positive development (the
interaction of the internal/child’s powers and the external developmental powers
– the characteristics of the socialisation system); the nature of the process of
developmental changes (the process of developing progress as a result of the mutual
efforts of the child and the contribution of the environment). The second part of the
paper analyzes the general points of reference for the incorporation of the values
and principles of the presented paradigm in the practice of the inclusion of children
with developmental disabilities in regular schools, and then their incorporation in
real school practice in Norway whose law on education is based on the principle of
the positive development of pupils.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih",
booktitle = "Paradigma pozitivnog razvoja: Mogućnost inoviranja praksi inkluzivnog obrazovanja, The Paradigm of Positive Development: the Possibility of Innovative Practices in Inclusive Education",
pages = "31-17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_595"
}
Polovina, N.. (2018). Paradigma pozitivnog razvoja: Mogućnost inoviranja praksi inkluzivnog obrazovanja. in Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 17-31.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_595
Polovina N. Paradigma pozitivnog razvoja: Mogućnost inoviranja praksi inkluzivnog obrazovanja. in Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih. 2018;:17-31.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_595 .
Polovina, Nada, "Paradigma pozitivnog razvoja: Mogućnost inoviranja praksi inkluzivnog obrazovanja" in Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih (2018):17-31,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_595 .

Value Changes in Adolescents’ Anticipation of Possible Career Selves in Slovenia and Serbia

Gril, A.; Polovina, Nada; Jakšić, Ivana; Autor, Sabina; Radulović, Mladen

(Springer Science and Business Media B.V., 2018)

TY - CHAP
AU - Gril, A.
AU - Polovina, Nada
AU - Jakšić, Ivana
AU - Autor, Sabina
AU - Radulović, Mladen
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/295
AB - A study on adolescents’ visions of the future, regarding the important goals for themselves and plans for their accomplishment, was conducted on representative samples of high-school students in the last grades in Serbia (N = 1.973) and Slovenia (N = 882), in the autumn of 2015. The adolescents filled out a questionnaire on their visions of the future in different domains. We focused on their career as the central topic of their visions about future selves, which is assumed as conditional for fulfilment of the other identity domains and could be accomplished mainly due to individual efforts and flexible adaptation to environmental opportunities. These differ between the two countries, which experienced different post-socialist transitions into the market economy (and related value changes towards individualism) since early 1990s, from the previous common state, the Socialist Federal Republic Yugoslavia. As hypothesized, these different societal changes were reflected in the adolescents’ visions about their future career.
PB - Springer Science and Business Media B.V.
T2 - Societies and Political Orders in Transition
T1 - Value Changes in Adolescents’ Anticipation of Possible Career Selves in Slovenia and Serbia
EP - 403
SP - 383
DO - 10.1007/978-3-319-72616-8_22
ER - 
@inbook{
author = "Gril, A. and Polovina, Nada and Jakšić, Ivana and Autor, Sabina and Radulović, Mladen",
year = "2018",
abstract = "A study on adolescents’ visions of the future, regarding the important goals for themselves and plans for their accomplishment, was conducted on representative samples of high-school students in the last grades in Serbia (N = 1.973) and Slovenia (N = 882), in the autumn of 2015. The adolescents filled out a questionnaire on their visions of the future in different domains. We focused on their career as the central topic of their visions about future selves, which is assumed as conditional for fulfilment of the other identity domains and could be accomplished mainly due to individual efforts and flexible adaptation to environmental opportunities. These differ between the two countries, which experienced different post-socialist transitions into the market economy (and related value changes towards individualism) since early 1990s, from the previous common state, the Socialist Federal Republic Yugoslavia. As hypothesized, these different societal changes were reflected in the adolescents’ visions about their future career.",
publisher = "Springer Science and Business Media B.V.",
journal = "Societies and Political Orders in Transition",
booktitle = "Value Changes in Adolescents’ Anticipation of Possible Career Selves in Slovenia and Serbia",
pages = "403-383",
doi = "10.1007/978-3-319-72616-8_22"
}
Gril, A., Polovina, N., Jakšić, I., Autor, S.,& Radulović, M.. (2018). Value Changes in Adolescents’ Anticipation of Possible Career Selves in Slovenia and Serbia. in Societies and Political Orders in Transition
Springer Science and Business Media B.V.., 383-403.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72616-8_22
Gril A, Polovina N, Jakšić I, Autor S, Radulović M. Value Changes in Adolescents’ Anticipation of Possible Career Selves in Slovenia and Serbia. in Societies and Political Orders in Transition. 2018;:383-403.
doi:10.1007/978-3-319-72616-8_22 .
Gril, A., Polovina, Nada, Jakšić, Ivana, Autor, Sabina, Radulović, Mladen, "Value Changes in Adolescents’ Anticipation of Possible Career Selves in Slovenia and Serbia" in Societies and Political Orders in Transition (2018):383-403,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72616-8_22 . .
1

Inoviranje programa školskih ekskurzija kao doprinos realnom sagledavanju učeničkih (e)migracionih aspiracija

Polovina, Nada; Stanišić, Jelena

(Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, 2017)

TY - CHAP
AU - Polovina, Nada
AU - Stanišić, Jelena
PY - 2017
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/890
AB - U radu su predstavljeni rezultati istraživanja o mogućem inoviranju programa srednjoškolskih ekskurzija u funkciji doprinosa realnom sagledavanju (prednosti i nedostaci) i preispitivanju sve izraženijih emigracionih težnji mladih. Cilj rada je da se ukaže na neophodnost inoviranja programa školskih ekskurzija na način koji je relevantan za aktuelne probleme mladih i društva u Srbiji. Istraživanjem smo obuhvatili 141 učenik četvrtog razreda srednje škole koji su kroz upitnik sa zatvorenim pitanjima iskazali svoja iskustva vezano za karakter prethodnih putovanja ispitanika u inostranstvo, svoje emigracione želje i težnje kao i viđenja postojećih i inoviranihaspekate školskih ekskurzija. Glavni nalazi istraživanja su: (a) dve trećine učenika (68.8%) iskazalo je emigracione težnje; (b) blizu tri petine (58.9%) ima iskustvo putovanja u inostranstvo u okviru školskih ekskurzija; (v) dosadašnji organizacijsko-tematski okvir ekskurzija veoma malo doprinosi (tek sa 4.3% ispitanika) prikupljanju informacija od značaja za sticanje realne slike o uslovima života u posećenim zemljama; (g) učenici kao važne informacije za odlučivanje o potencijalnom odlasku iz zemlje izdvajaju informacije iz domena zapošljavanja mladih, razvijenosti/ uređenosti/ bezbednosti zemlje u koju se ide, neposredni materijalni troškovi života; (d) postoji zainteresovanost učenika za nove sadržaje (uvođenje vodiča vršnjaka za upoznavanje sa životom mladih; obilasci kampusa i upoznavanje sa uslovima života studenata) i aktivnije učestvovanje u programu ekskurzija. Na kraju rada dobijenih nalazi su razmatrani u kontekstu kreiranje inovativnih programa školskih ekskurzija i kreiranje politika za mlade.
PB - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality
T2 - Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era
T1 - Inoviranje programa školskih ekskurzija kao doprinos realnom sagledavanju učeničkih (e)migracionih aspiracija
T1 - Innovation of the program of school excursions as a contribution to the real observation of student (e)migration aspirations
EP - 410
SP - 398
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_890
ER - 
@inbook{
author = "Polovina, Nada and Stanišić, Jelena",
year = "2017",
abstract = "U radu su predstavljeni rezultati istraživanja o mogućem inoviranju programa srednjoškolskih ekskurzija u funkciji doprinosa realnom sagledavanju (prednosti i nedostaci) i preispitivanju sve izraženijih emigracionih težnji mladih. Cilj rada je da se ukaže na neophodnost inoviranja programa školskih ekskurzija na način koji je relevantan za aktuelne probleme mladih i društva u Srbiji. Istraživanjem smo obuhvatili 141 učenik četvrtog razreda srednje škole koji su kroz upitnik sa zatvorenim pitanjima iskazali svoja iskustva vezano za karakter prethodnih putovanja ispitanika u inostranstvo, svoje emigracione želje i težnje kao i viđenja postojećih i inoviranihaspekate školskih ekskurzija. Glavni nalazi istraživanja su: (a) dve trećine učenika (68.8%) iskazalo je emigracione težnje; (b) blizu tri petine (58.9%) ima iskustvo putovanja u inostranstvo u okviru školskih ekskurzija; (v) dosadašnji organizacijsko-tematski okvir ekskurzija veoma malo doprinosi (tek sa 4.3% ispitanika) prikupljanju informacija od značaja za sticanje realne slike o uslovima života u posećenim zemljama; (g) učenici kao važne informacije za odlučivanje o potencijalnom odlasku iz zemlje izdvajaju informacije iz domena zapošljavanja mladih, razvijenosti/ uređenosti/ bezbednosti zemlje u koju se ide, neposredni materijalni troškovi života; (d) postoji zainteresovanost učenika za nove sadržaje (uvođenje vodiča vršnjaka za upoznavanje sa životom mladih; obilasci kampusa i upoznavanje sa uslovima života studenata) i aktivnije učestvovanje u programu ekskurzija. Na kraju rada dobijenih nalazi su razmatrani u kontekstu kreiranje inovativnih programa školskih ekskurzija i kreiranje politika za mlade.",
publisher = "Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality",
journal = "Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era",
booktitle = "Inoviranje programa školskih ekskurzija kao doprinos realnom sagledavanju učeničkih (e)migracionih aspiracija, Innovation of the program of school excursions as a contribution to the real observation of student (e)migration aspirations",
pages = "410-398",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_890"
}
Polovina, N.,& Stanišić, J.. (2017). Inoviranje programa školskih ekskurzija kao doprinos realnom sagledavanju učeničkih (e)migracionih aspiracija. in Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era
Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality., 398-410.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_890
Polovina N, Stanišić J. Inoviranje programa školskih ekskurzija kao doprinos realnom sagledavanju učeničkih (e)migracionih aspiracija. in Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era. 2017;:398-410.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_890 .
Polovina, Nada, Stanišić, Jelena, "Inoviranje programa školskih ekskurzija kao doprinos realnom sagledavanju učeničkih (e)migracionih aspiracija" in Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era (2017):398-410,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_890 .

The perspective of pre-school teachers and parents on the development of initiative, cooperation and creativity at preschool age

Polovina, Nada; Vesić, Dragan

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Polovina, Nada
AU - Vesić, Dragan
PY - 2017
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/283
AB - The starting point of the paper is a conceptual model which unites the concepts of initiative, cooperation and creativity (the ICC model) in the context of the post-modern visions of the desirable changes in educational practice at preschool institutions. Considering the immediate relevance of the opinion of preschool teachers and parents for the affirmation and support of the changes in educational practice, we examined their beliefs and assessments of the meaning, significance and possible personal contribution to the development of initiative, readiness for cooperation and creative behaviour in children. Preschool teachers (N=86) and parents (N=108) of the children who attend the preschool facilities of Belgrade municipality filled in the questionnaire containing open-ended and close-ended questions. The obtained data were analysed both quantitatively and qualitatively. Research results indicate that preschool teachers and parents hold the widely accepted traditional notions of indicative aspects of initiative, cooperation and creativity. Preschool teachers ascribe the greatest developmental significance to the development of cooperation among children, which is assessed as a field in which they can provide the greatest personal contribution. This is an important difference compared to parents, who ascribe greater developmental significance to developing initiative in children. A slightly larger number of parents than preschool teachers assessed as significant the balanced development and support to initiative, readiness for cooperation and creative behaviour. The concluding part of the paper discusses the implications of the match/mismatch between the conceptualisations of the ICC model and the beliefs of preschool teachers and parents, as well as the potential of the ICC model to enhance the quality of practice in preschool education.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - The perspective of pre-school teachers and parents on the development of initiative, cooperation and creativity at preschool age
EP - 233
IS - 2
SP - 213
VL - 49
DO - 10.2298/ZIPI1702213P
ER - 
@article{
author = "Polovina, Nada and Vesić, Dragan",
year = "2017",
abstract = "The starting point of the paper is a conceptual model which unites the concepts of initiative, cooperation and creativity (the ICC model) in the context of the post-modern visions of the desirable changes in educational practice at preschool institutions. Considering the immediate relevance of the opinion of preschool teachers and parents for the affirmation and support of the changes in educational practice, we examined their beliefs and assessments of the meaning, significance and possible personal contribution to the development of initiative, readiness for cooperation and creative behaviour in children. Preschool teachers (N=86) and parents (N=108) of the children who attend the preschool facilities of Belgrade municipality filled in the questionnaire containing open-ended and close-ended questions. The obtained data were analysed both quantitatively and qualitatively. Research results indicate that preschool teachers and parents hold the widely accepted traditional notions of indicative aspects of initiative, cooperation and creativity. Preschool teachers ascribe the greatest developmental significance to the development of cooperation among children, which is assessed as a field in which they can provide the greatest personal contribution. This is an important difference compared to parents, who ascribe greater developmental significance to developing initiative in children. A slightly larger number of parents than preschool teachers assessed as significant the balanced development and support to initiative, readiness for cooperation and creative behaviour. The concluding part of the paper discusses the implications of the match/mismatch between the conceptualisations of the ICC model and the beliefs of preschool teachers and parents, as well as the potential of the ICC model to enhance the quality of practice in preschool education.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "The perspective of pre-school teachers and parents on the development of initiative, cooperation and creativity at preschool age",
pages = "233-213",
number = "2",
volume = "49",
doi = "10.2298/ZIPI1702213P"
}
Polovina, N.,& Vesić, D.. (2017). The perspective of pre-school teachers and parents on the development of initiative, cooperation and creativity at preschool age. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 49(2), 213-233.
https://doi.org/10.2298/ZIPI1702213P
Polovina N, Vesić D. The perspective of pre-school teachers and parents on the development of initiative, cooperation and creativity at preschool age. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2017;49(2):213-233.
doi:10.2298/ZIPI1702213P .
Polovina, Nada, Vesić, Dragan, "The perspective of pre-school teachers and parents on the development of initiative, cooperation and creativity at preschool age" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 49, no. 2 (2017):213-233,
https://doi.org/10.2298/ZIPI1702213P . .
1
1
1

Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији

Половина, Нада

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2015)

TY - CHAP
AU - Половина, Нада
PY - 2015
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/774
AB - Numerous initiatives and incentives of the educational policies holders, theoreticians
and researchers to affirm the idea on cooperation between family/parents
and school/teachers in practice have not been granted a greater stronghold –
neither when it comes to parents nor when it come to teachers. This article deals
with the issue of failure to realize the cooperation with the aim of pointing out
the guidelines of the changes necessary in further shaping of working practice
in Serbia. First, we focused on the comparison of the paradigms about the cooperation
between school and family developed within international frameworks
(traditional, modern, post-modern) and in Serbia (traditional, quasi-modern)
since 1960 until present. Then we dealt with the most prominent differences we
recognized in the current conceptual shaping of the field of cooperation within
the global and local academic and professional framework. Finally, the paper
deals with the issue of changing the attitude towards the teachers’ professional
development within the domain of their preparation for productive cooperation
with parents. As a base of a new approach we have postulated: teacher’s personal
work on his/her own beliefs and stereotypes regarding his/her role and
the role of a parent, and the development of the modality of cooperation within each individual school – the modality which would reflect the opinion and assessment
of the parents whose children attend the specific school themselves.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Нове улоге за ново доба : Прилози за редефинисање образовне праксе
T1 - Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији
T1 - Conceptions and practices of school-family cooperation worldwide and in Serbia
EP - 158
SP - 147
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_774
ER - 
@inbook{
author = "Половина, Нада",
year = "2015",
abstract = "Numerous initiatives and incentives of the educational policies holders, theoreticians
and researchers to affirm the idea on cooperation between family/parents
and school/teachers in practice have not been granted a greater stronghold –
neither when it comes to parents nor when it come to teachers. This article deals
with the issue of failure to realize the cooperation with the aim of pointing out
the guidelines of the changes necessary in further shaping of working practice
in Serbia. First, we focused on the comparison of the paradigms about the cooperation
between school and family developed within international frameworks
(traditional, modern, post-modern) and in Serbia (traditional, quasi-modern)
since 1960 until present. Then we dealt with the most prominent differences we
recognized in the current conceptual shaping of the field of cooperation within
the global and local academic and professional framework. Finally, the paper
deals with the issue of changing the attitude towards the teachers’ professional
development within the domain of their preparation for productive cooperation
with parents. As a base of a new approach we have postulated: teacher’s personal
work on his/her own beliefs and stereotypes regarding his/her role and
the role of a parent, and the development of the modality of cooperation within each individual school – the modality which would reflect the opinion and assessment
of the parents whose children attend the specific school themselves.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Нове улоге за ново доба : Прилози за редефинисање образовне праксе",
booktitle = "Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији, Conceptions and practices of school-family cooperation worldwide and in Serbia",
pages = "158-147",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_774"
}
Половина, Н.. (2015). Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији. in Нове улоге за ново доба : Прилози за редефинисање образовне праксе
Београд : Институт за педагошка истраживања., 147-158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_774
Половина Н. Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији. in Нове улоге за ново доба : Прилози за редефинисање образовне праксе. 2015;:147-158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_774 .
Половина, Нада, "Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији" in Нове улоге за ново доба : Прилози за редефинисање образовне праксе (2015):147-158,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_774 .

The issue of migration according to adolescents and their parents' perceptions of their future

Polovina, Nada; Ćirović, Ivana; Jošić, Smiljana

(World Inst Advanced Research & Science, Lisbon, 2013)

TY - CONF
AU - Polovina, Nada
AU - Ćirović, Ivana
AU - Jošić, Smiljana
PY - 2013
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/213
AB - A migration in general, but particularly involving young, highly educated people intensified in the 1990s in Serbia and continues to do so. One of the important consequences of this trend is the creation of an atmosphere which encourages young people to consider/plan to leave their homeland. The work is based on a study which included 205 parents and 204 of their children -adolescents (16-17 years of age). The aim of the study was to analyse the orientation towards emigration envisioned in the perceptions of adolescent's possible future according to the predictions made by adolescents and their parents. To obtain the data a questionnaire was created (applyed as adolesccents form and parents form) which contained general information about the candidates and on open-type question: "What kind of life will you/your child have in ten years' time?". The results of the first part of the analysis show that the topic of migration according to adolescents and parents is elaborated in three ways: (1) will live abroad in the future (26% adolescents and 11.22% parents); (2) will live in their homeland (14.70% adolescents and 29.27% parents); (3) without declaration about the question of migration (59.32% adolescents and 59.51% parents). The second part of the analysis includes the naratives of adolescents and parents who considered emigration. Through inductive analysis of the contents five thematic patterns were extracted: (a) departure abroad without any particular aim (30.19% adolescents and 26.09% parents); (b) departure abroad as an opportunity to have a normal and quality life (26.40% adolescents and 30.43% parents (c) departure abroad as an alternative if things do not improve (16.97% adolescents); (d) departure abroad as an opportunity to progress professionally (7.57% adolescents and 39.13% parents); (e) departure abroad to realise their dreams (18.87% adolescents and 4.35% parents). At the end the results are discussed in the context of the support and advancement of youth and education policies, as well as the development of a preventative programmes.
PB - World Inst Advanced Research & Science, Lisbon
C3 - Inpact 2013: International Psychological Applications Conference and Trends
T1 - The issue of migration according to adolescents and their parents' perceptions of their future
EP - 204
SP - 201
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_213
ER - 
@conference{
author = "Polovina, Nada and Ćirović, Ivana and Jošić, Smiljana",
year = "2013",
abstract = "A migration in general, but particularly involving young, highly educated people intensified in the 1990s in Serbia and continues to do so. One of the important consequences of this trend is the creation of an atmosphere which encourages young people to consider/plan to leave their homeland. The work is based on a study which included 205 parents and 204 of their children -adolescents (16-17 years of age). The aim of the study was to analyse the orientation towards emigration envisioned in the perceptions of adolescent's possible future according to the predictions made by adolescents and their parents. To obtain the data a questionnaire was created (applyed as adolesccents form and parents form) which contained general information about the candidates and on open-type question: "What kind of life will you/your child have in ten years' time?". The results of the first part of the analysis show that the topic of migration according to adolescents and parents is elaborated in three ways: (1) will live abroad in the future (26% adolescents and 11.22% parents); (2) will live in their homeland (14.70% adolescents and 29.27% parents); (3) without declaration about the question of migration (59.32% adolescents and 59.51% parents). The second part of the analysis includes the naratives of adolescents and parents who considered emigration. Through inductive analysis of the contents five thematic patterns were extracted: (a) departure abroad without any particular aim (30.19% adolescents and 26.09% parents); (b) departure abroad as an opportunity to have a normal and quality life (26.40% adolescents and 30.43% parents (c) departure abroad as an alternative if things do not improve (16.97% adolescents); (d) departure abroad as an opportunity to progress professionally (7.57% adolescents and 39.13% parents); (e) departure abroad to realise their dreams (18.87% adolescents and 4.35% parents). At the end the results are discussed in the context of the support and advancement of youth and education policies, as well as the development of a preventative programmes.",
publisher = "World Inst Advanced Research & Science, Lisbon",
journal = "Inpact 2013: International Psychological Applications Conference and Trends",
title = "The issue of migration according to adolescents and their parents' perceptions of their future",
pages = "204-201",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_213"
}
Polovina, N., Ćirović, I.,& Jošić, S.. (2013). The issue of migration according to adolescents and their parents' perceptions of their future. in Inpact 2013: International Psychological Applications Conference and Trends
World Inst Advanced Research & Science, Lisbon., 201-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_213
Polovina N, Ćirović I, Jošić S. The issue of migration according to adolescents and their parents' perceptions of their future. in Inpact 2013: International Psychological Applications Conference and Trends. 2013;:201-204.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_213 .
Polovina, Nada, Ćirović, Ivana, Jošić, Smiljana, "The issue of migration according to adolescents and their parents' perceptions of their future" in Inpact 2013: International Psychological Applications Conference and Trends (2013):201-204,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_213 .

New approaches to cooperation with parents through the perspective of class and subject teachers

Polovina, Nada; Jošić, Smiljana; Ćirović, Ivana; Polovina, Nada; Jošić, Smiljana; Ćirović, Ivana

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2013)

TY - JOUR
AU - Polovina, Nada
AU - Jošić, Smiljana
AU - Ćirović, Ivana
AU - Polovina, Nada
AU - Jošić, Smiljana
AU - Ćirović, Ivana
PY - 2013
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/204
AB - The paper presents a new conceptual framework of mutual cooperation between teachers and parents based on connecting the adults in the function of the development of intrinsic orientation of children/students towards learning and knowledge acquisition. Empirical verification of the new approach was performed on the sample of 1441 teachers (43,2% class teachers and 56,8% subject teachers) from 40 primary schools in Serbia. The aim of the research was to test the grounding of the conceptual framework through positioning of class and subject teachers in the relation to the new determinants of cooperation. For the purpose of this research we created a questionnaire with close-ended questions related to certain thematic aspects of cooperation with parents and the same aspects of teachers' work with students. In data processing we used a set of parametric and nonparametric statistical procedures. The results revealed that some what less than half of teachers assess positively the importance of the existing forms of cooperation with parents, slightly more than one quarter do not see how cooperation can contribute to the enhancement of their work, while one quarter are indecisive. In the opinion of both groups of teachers the problems related to learning and encouragement of students' independence were more prominent topics when talking to parents than in work with students, while the issues of interests, abilities, talents and planning goals were more present in subject teachers' work with students than in talking to parents. The correlation between teacher's interaction with parents in the aforementioned conceptual framework and teacher's pedagogical practice in work with students is higher in class teachers than in subject teachers. The obtained findings have confirmed the potential of the established framework for the enhancement of the practice of cooperation, which serves as the foundation for suggesting implications for practice provided in the concluding part of the paper.
AB - U radu smo predstavili novi konceptualni okvir saradnje nastavnika i roditelja baziran na povezivanju odraslih u funkciji razvijanja intrinzičke orijentacije dece/učenika prema učenju i sticanju znanja. Empirijska provera novog pristupa realizovana je na uzorku od 1441 nastavnika (43,2% nastavnika razredne i 56,8% nastavnika predmetne nastave) iz 40 osnovnih škola u Srbiji. Cilj istraživanja bio je da se proveri utemeljenost koncepcijskog okvira kroz pozicioniranje nastavnika razredne i predmetne nastave u odnosu na nove odrednice saradnje. Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik sa pitanjima zatvorenog tipa koja su se odnosila na određene tematske aspekte saradnje sa roditeljima i iste te aspekte nastavnikovog rada sa učenicima. U obradi podataka korišćen je set parametrijskih i neparametrijskih statističkih tehnika. Pozitivno viđenje značaja postojećih oblika saradnje sa roditeljima ima nešto manje od polovine nastavnika, nešto više od četvrtine ne vidi doprinos saradnje unapređivanju svog rada, dok je četvrtina neodlučna. U procenama obe grupe nastavnika problemi u vezi sa učenjem i podsticanjem samostalnosti učenika su istaknutije teme u razgovoru sa roditeljima nego u radu sa učenicima, dok su pitanja interesovanja, sposobnosti, talenata i planiranja ciljeva teme prisutnije u radu predmetnih nastavnika sa učenicima, nego u razgovoru sa roditeljima. Rezultati ukazuju da je povezanost nastavnikove interakcije sa roditeljima u naznačenom konceptualnom okviru i nastavnikove pedagoške prakse u radu sa učenicima veća kod nastavnika razredne, nego kod nastavnika predmetne nastave. Dobijeni nalazi potvrđuju potencijal postavljenog okvira za unapređivanje prakse saradnje na čemu su zasnovane i implikacije za praksu predočene na kraju rada.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - New approaches to cooperation with parents through the perspective of class and subject teachers
T1 - Novi pristup saradnji sa roditeljima kroz perspektivu nastavnika razredne i predmetne nastave
EP - 321
IS - 2
SP - 298
VL - 45
DO - 10.2298/ZIPI1302298P
ER - 
@article{
author = "Polovina, Nada and Jošić, Smiljana and Ćirović, Ivana and Polovina, Nada and Jošić, Smiljana and Ćirović, Ivana",
year = "2013",
abstract = "The paper presents a new conceptual framework of mutual cooperation between teachers and parents based on connecting the adults in the function of the development of intrinsic orientation of children/students towards learning and knowledge acquisition. Empirical verification of the new approach was performed on the sample of 1441 teachers (43,2% class teachers and 56,8% subject teachers) from 40 primary schools in Serbia. The aim of the research was to test the grounding of the conceptual framework through positioning of class and subject teachers in the relation to the new determinants of cooperation. For the purpose of this research we created a questionnaire with close-ended questions related to certain thematic aspects of cooperation with parents and the same aspects of teachers' work with students. In data processing we used a set of parametric and nonparametric statistical procedures. The results revealed that some what less than half of teachers assess positively the importance of the existing forms of cooperation with parents, slightly more than one quarter do not see how cooperation can contribute to the enhancement of their work, while one quarter are indecisive. In the opinion of both groups of teachers the problems related to learning and encouragement of students' independence were more prominent topics when talking to parents than in work with students, while the issues of interests, abilities, talents and planning goals were more present in subject teachers' work with students than in talking to parents. The correlation between teacher's interaction with parents in the aforementioned conceptual framework and teacher's pedagogical practice in work with students is higher in class teachers than in subject teachers. The obtained findings have confirmed the potential of the established framework for the enhancement of the practice of cooperation, which serves as the foundation for suggesting implications for practice provided in the concluding part of the paper., U radu smo predstavili novi konceptualni okvir saradnje nastavnika i roditelja baziran na povezivanju odraslih u funkciji razvijanja intrinzičke orijentacije dece/učenika prema učenju i sticanju znanja. Empirijska provera novog pristupa realizovana je na uzorku od 1441 nastavnika (43,2% nastavnika razredne i 56,8% nastavnika predmetne nastave) iz 40 osnovnih škola u Srbiji. Cilj istraživanja bio je da se proveri utemeljenost koncepcijskog okvira kroz pozicioniranje nastavnika razredne i predmetne nastave u odnosu na nove odrednice saradnje. Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik sa pitanjima zatvorenog tipa koja su se odnosila na određene tematske aspekte saradnje sa roditeljima i iste te aspekte nastavnikovog rada sa učenicima. U obradi podataka korišćen je set parametrijskih i neparametrijskih statističkih tehnika. Pozitivno viđenje značaja postojećih oblika saradnje sa roditeljima ima nešto manje od polovine nastavnika, nešto više od četvrtine ne vidi doprinos saradnje unapređivanju svog rada, dok je četvrtina neodlučna. U procenama obe grupe nastavnika problemi u vezi sa učenjem i podsticanjem samostalnosti učenika su istaknutije teme u razgovoru sa roditeljima nego u radu sa učenicima, dok su pitanja interesovanja, sposobnosti, talenata i planiranja ciljeva teme prisutnije u radu predmetnih nastavnika sa učenicima, nego u razgovoru sa roditeljima. Rezultati ukazuju da je povezanost nastavnikove interakcije sa roditeljima u naznačenom konceptualnom okviru i nastavnikove pedagoške prakse u radu sa učenicima veća kod nastavnika razredne, nego kod nastavnika predmetne nastave. Dobijeni nalazi potvrđuju potencijal postavljenog okvira za unapređivanje prakse saradnje na čemu su zasnovane i implikacije za praksu predočene na kraju rada.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "New approaches to cooperation with parents through the perspective of class and subject teachers, Novi pristup saradnji sa roditeljima kroz perspektivu nastavnika razredne i predmetne nastave",
pages = "321-298",
number = "2",
volume = "45",
doi = "10.2298/ZIPI1302298P"
}
Polovina, N., Jošić, S., Ćirović, I., Polovina, N., Jošić, S.,& Ćirović, I.. (2013). New approaches to cooperation with parents through the perspective of class and subject teachers. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 45(2), 298-321.
https://doi.org/10.2298/ZIPI1302298P
Polovina N, Jošić S, Ćirović I, Polovina N, Jošić S, Ćirović I. New approaches to cooperation with parents through the perspective of class and subject teachers. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2013;45(2):298-321.
doi:10.2298/ZIPI1302298P .
Polovina, Nada, Jošić, Smiljana, Ćirović, Ivana, Polovina, Nada, Jošić, Smiljana, Ćirović, Ivana, "New approaches to cooperation with parents through the perspective of class and subject teachers" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45, no. 2 (2013):298-321,
https://doi.org/10.2298/ZIPI1302298P . .
2
1

Доприноси родитеља у развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности за сарадњу: импликације за васпитну праксу родитеља

Половина, Нада

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2012)

TY - CHAP
AU - Половина, Нада
PY - 2012
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/755
AB - In the first section of the book, Nada Polovina analyzed the role
of parents in two chapters. Parents are the first and still the most
important agents in child development. It is also discussed in what
ways the parents‟ behaviour, in their everyday life, can promote the
“Trefoil” values in the process of children‟s identity development.
These two chapters appear to be interesting theoretical and practical
contribution to this book, based on the developmental emotion
oriented theories. The author analyzed the problem of creativeness,
action and collaboration as an interactive developmental process
where the CIC components are closely interrelated.
AB - У првом делу књиге ауторка Нада Половина анализира
улогу родитеља у два поглавља. Родитељи су први и увек најваж-
нији чинилац у дететовом развоју. Ауторка такође дискутује о
томе како понашање родитеља у свакодневном животу може да
подржи СИС вредности у процесу развоја дечјег идентитета. Ова
два поглавља дају занимљив теоријски и практични допринос
овој књизи. Заснована су на теоријама о социоемоционалном
развоју детета. Ауторка анализира проблем креативности, акције
и сарадње као јединствен интерактивни процес где су три
компоненте СИС приступа васпитању и образовању тесно
повезане.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део
T1 - Доприноси родитеља у развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности за сарадњу: импликације за васпитну праксу родитеља
EP - 54
IS - 2
SP - 33
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_755
ER - 
@inbook{
author = "Половина, Нада",
year = "2012",
abstract = "In the first section of the book, Nada Polovina analyzed the role
of parents in two chapters. Parents are the first and still the most
important agents in child development. It is also discussed in what
ways the parents‟ behaviour, in their everyday life, can promote the
“Trefoil” values in the process of children‟s identity development.
These two chapters appear to be interesting theoretical and practical
contribution to this book, based on the developmental emotion
oriented theories. The author analyzed the problem of creativeness,
action and collaboration as an interactive developmental process
where the CIC components are closely interrelated., У првом делу књиге ауторка Нада Половина анализира
улогу родитеља у два поглавља. Родитељи су први и увек најваж-
нији чинилац у дететовом развоју. Ауторка такође дискутује о
томе како понашање родитеља у свакодневном животу може да
подржи СИС вредности у процесу развоја дечјег идентитета. Ова
два поглавља дају занимљив теоријски и практични допринос
овој књизи. Заснована су на теоријама о социоемоционалном
развоју детета. Ауторка анализира проблем креативности, акције
и сарадње као јединствен интерактивни процес где су три
компоненте СИС приступа васпитању и образовању тесно
повезане.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део",
booktitle = "Доприноси родитеља у развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности за сарадњу: импликације за васпитну праксу родитеља",
pages = "54-33",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_755"
}
Половина, Н.. (2012). Доприноси родитеља у развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности за сарадњу: импликације за васпитну праксу родитеља. in Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део
Београд : Институт за педагошка истраживања.(2), 33-54.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_755
Половина Н. Доприноси родитеља у развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности за сарадњу: импликације за васпитну праксу родитеља. in Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део. 2012;(2):33-54.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_755 .
Половина, Нада, "Доприноси родитеља у развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности за сарадњу: импликације за васпитну праксу родитеља" in Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део, no. 2 (2012):33-54,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_755 .

Допринос родитеља развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности на сарадњу: теоријске основе

Половина, Нада

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2012)

TY - CHAP
AU - Половина, Нада
PY - 2012
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/754
AB - In the first section of the book, Nada Polovina analyzed the role
of parents in two chapters. Parents are the first and still the most
important agents in child development. It is also discussed in what
ways the parents‟ behaviour, in their everyday life, can promote the
“Trefoil” values in the process of children‟s identity development.
These two chapters appear to be interesting theoretical and practical
contribution to this book, based on the developmental emotion
oriented theories. The author analyzed the problem of creativeness,
action and collaboration as an interactive developmental process
where the CIC components are closely interrelated.
AB - У првом делу књиге ауторка Нада Половина анализира
улогу родитеља у два поглавља. Родитељи су први и увек најваж-
нији чинилац у дететовом развоју. Ауторка такође дискутује о
томе како понашање родитеља у свакодневном животу може да
подржи СИС вредности у процесу развоја дечјег идентитета. Ова
два поглавља дају занимљив теоријски и практични допринос
овој књизи. Заснована су на теоријама о социоемоционалном
развоју детета. Ауторка анализира проблем креативности, акције
и сарадње као јединствен интерактивни процес где су три
компоненте СИС приступа васпитању и образовању тесно
повезане.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део
T1 - Допринос родитеља развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности на сарадњу: теоријске основе
EP - 31
IS - 2
SP - 15
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_754
ER - 
@inbook{
author = "Половина, Нада",
year = "2012",
abstract = "In the first section of the book, Nada Polovina analyzed the role
of parents in two chapters. Parents are the first and still the most
important agents in child development. It is also discussed in what
ways the parents‟ behaviour, in their everyday life, can promote the
“Trefoil” values in the process of children‟s identity development.
These two chapters appear to be interesting theoretical and practical
contribution to this book, based on the developmental emotion
oriented theories. The author analyzed the problem of creativeness,
action and collaboration as an interactive developmental process
where the CIC components are closely interrelated., У првом делу књиге ауторка Нада Половина анализира
улогу родитеља у два поглавља. Родитељи су први и увек најваж-
нији чинилац у дететовом развоју. Ауторка такође дискутује о
томе како понашање родитеља у свакодневном животу може да
подржи СИС вредности у процесу развоја дечјег идентитета. Ова
два поглавља дају занимљив теоријски и практични допринос
овој књизи. Заснована су на теоријама о социоемоционалном
развоју детета. Ауторка анализира проблем креативности, акције
и сарадње као јединствен интерактивни процес где су три
компоненте СИС приступа васпитању и образовању тесно
повезане.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део",
booktitle = "Допринос родитеља развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности на сарадњу: теоријске основе",
pages = "31-15",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_754"
}
Половина, Н.. (2012). Допринос родитеља развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности на сарадњу: теоријске основе. in Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део
Београд : Институт за педагошка истраживања.(2), 15-31.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_754
Половина Н. Допринос родитеља развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности на сарадњу: теоријске основе. in Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део. 2012;(2):15-31.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_754 .
Половина, Нада, "Допринос родитеља развијању иницијативности, стваралачког приступа реалности и спремности на сарадњу: теоријске основе" in Стваралаштво, иницијатива и сарадња импликације за образовну праксу II део, no. 2 (2012):15-31,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_754 .

Interrelatedness of parents' educational status and internet usage

Polovina, Nada; Stevanović, Jelena

(Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd, 2010)

TY - JOUR
AU - Polovina, Nada
AU - Stevanović, Jelena
PY - 2010
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/176
AB - This paper is founded on a research aimed at investigating how many students (boys and girls) use the computer and Internet in home environment, whether there are any differences between them and whether eventual differences can be related to parents' education, especially the education of the parent of the same sex. The analyzed data were collected during the international research TIMSS 2007 (the section of the questionnaire related to different aspects of home environment) From the representative sample of 2.447 eighth-grade students from 34 elementary schools in Serbia the following results were obtained: a large number of students stated that they own a computer (80% girls, 83% boys), but a considerably smaller number said that they have the Internet access (47% girls, 56.7% boys). In the structure of out-of-school activities boys play games and read about sport more than girls, while girls do their homework assignments and read books. The educational status of the parents (as separate measures) are in significant correlation with the possession of a computer, and especially with the Internet access, and the mother's educational status was in higher correlation with the Internet usage than the father's both for boys and even more so for girls. The end of the paper offers discussion on some implications of the obtained results relevant for further research and family functioning practice.
AB - Osnovu rada čini istraživanje čiji je cilj sagledavanje koliko devojčice i dečaci (učenici), koriste kompjuter i Internet u kućnoj sredini, da li među njima postoje razlike, i da li se te razlike mogu dovesti u vezu s obrazovanjem roditelja, posebno s obrazovanjem istopolnog roditelja. Reč je o analizi podataka prikupljenih tokom međunarodnog istraživanja TIMSS 2007 (korišćenje dela upitnika za učenike koji se odnosio na aspekte porodične sredine). Na reprezentativnom uzorku od 2.447 učenika osmog razreda iz 34 škola u Srbiji dobijeni su sledeći rezultati: veliki broj učenika saopštava da poseduje kompjuter (80% devojčica i 83% dečaka), a znatno manji da ima Internet (47,3% devojčica i 56,7% dečaka). U strukturi vanškolskih dnevnih aktivnosti, dečaci više od devojčica igraju igrice na kompjuteru i prate sport, a devojčice više od dečaka rade domaće zadatke i čitaju knjige. Obrazovni status majke i oca (kao odvojene mere) u značajnoj su korelaciji s posedovanjem kompjutera, a posebno sa pristupom Internetu, pri čemu je obrazovni status majke u većoj korelaciji od obrazovnog statusa oca u segmentu korišćenja Interneta i kada je reč o dečacima, a još je naglašeniji kada je reč o devojčicama. Na kraju rada su razmotrene implikacije dobijenih rezultata i za dalje istraživanja, kao i za praksu porodičnog funkcionisanja.
PB - Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
T2 - Nastava i vaspitanje
T1 - Interrelatedness of parents' educational status and internet usage
T1 - Povezanost obrazovnog statusa roditelja i korišćenja interneta
EP - 237
IS - 2
SP - 224
VL - 59
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_176
ER - 
@article{
author = "Polovina, Nada and Stevanović, Jelena",
year = "2010",
abstract = "This paper is founded on a research aimed at investigating how many students (boys and girls) use the computer and Internet in home environment, whether there are any differences between them and whether eventual differences can be related to parents' education, especially the education of the parent of the same sex. The analyzed data were collected during the international research TIMSS 2007 (the section of the questionnaire related to different aspects of home environment) From the representative sample of 2.447 eighth-grade students from 34 elementary schools in Serbia the following results were obtained: a large number of students stated that they own a computer (80% girls, 83% boys), but a considerably smaller number said that they have the Internet access (47% girls, 56.7% boys). In the structure of out-of-school activities boys play games and read about sport more than girls, while girls do their homework assignments and read books. The educational status of the parents (as separate measures) are in significant correlation with the possession of a computer, and especially with the Internet access, and the mother's educational status was in higher correlation with the Internet usage than the father's both for boys and even more so for girls. The end of the paper offers discussion on some implications of the obtained results relevant for further research and family functioning practice., Osnovu rada čini istraživanje čiji je cilj sagledavanje koliko devojčice i dečaci (učenici), koriste kompjuter i Internet u kućnoj sredini, da li među njima postoje razlike, i da li se te razlike mogu dovesti u vezu s obrazovanjem roditelja, posebno s obrazovanjem istopolnog roditelja. Reč je o analizi podataka prikupljenih tokom međunarodnog istraživanja TIMSS 2007 (korišćenje dela upitnika za učenike koji se odnosio na aspekte porodične sredine). Na reprezentativnom uzorku od 2.447 učenika osmog razreda iz 34 škola u Srbiji dobijeni su sledeći rezultati: veliki broj učenika saopštava da poseduje kompjuter (80% devojčica i 83% dečaka), a znatno manji da ima Internet (47,3% devojčica i 56,7% dečaka). U strukturi vanškolskih dnevnih aktivnosti, dečaci više od devojčica igraju igrice na kompjuteru i prate sport, a devojčice više od dečaka rade domaće zadatke i čitaju knjige. Obrazovni status majke i oca (kao odvojene mere) u značajnoj su korelaciji s posedovanjem kompjutera, a posebno sa pristupom Internetu, pri čemu je obrazovni status majke u većoj korelaciji od obrazovnog statusa oca u segmentu korišćenja Interneta i kada je reč o dečacima, a još je naglašeniji kada je reč o devojčicama. Na kraju rada su razmotrene implikacije dobijenih rezultata i za dalje istraživanja, kao i za praksu porodičnog funkcionisanja.",
publisher = "Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd",
journal = "Nastava i vaspitanje",
title = "Interrelatedness of parents' educational status and internet usage, Povezanost obrazovnog statusa roditelja i korišćenja interneta",
pages = "237-224",
number = "2",
volume = "59",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_176"
}
Polovina, N.,& Stevanović, J.. (2010). Interrelatedness of parents' educational status and internet usage. in Nastava i vaspitanje
Pedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd., 59(2), 224-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_176
Polovina N, Stevanović J. Interrelatedness of parents' educational status and internet usage. in Nastava i vaspitanje. 2010;59(2):224-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_176 .
Polovina, Nada, Stevanović, Jelena, "Interrelatedness of parents' educational status and internet usage" in Nastava i vaspitanje, 59, no. 2 (2010):224-237,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_176 .

Parental education and exposure of female and male students to bulling in school environment

Polovina, Nada; Đerić, Ivana

(Viktimološko društvo Srbije, Beograd i Prometej, Novi Sad, 2009)

TY - JOUR
AU - Polovina, Nada
AU - Đerić, Ivana
PY - 2009
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/139
AB - The paper presents the results of research exploring the correlation between exposure of elementary school students to various types of bulling at school (stealing of personal belongings, violence, coercion, mockery, shunning) and their parents' educational level. Special emphasis was put on connections in mother-daughter and father-son dyads were explored. The research is a part TIMSS 2007 International Project covered a representative sample of 2447 8th Grade students (1161 boys and 1286 girls) from 36 elementary schools in Serbia. A questionnaire was used to collect the information on assessment of school environment, as well as students' experience of peer victimization. Overall, 48.1% students (in male sub-sample 54.4%; in female sub-sample 42.7%) reported being subjected to some kind of bullying in the preceding month. Much more frequently than girls, boys were subjected to theft of personal belongings, coercion and shunning. Correlation is found between educational level of mothers and bullying of their daughters at schools (especially violence, coercion and mockery). While students/daughters of highly educated mothers were more frequently subjected to coercion (forced to do something they did not want to do), daughters of poorly educated mothers were more frequently subjected to shunning. The sub-sample of boys did not indicate any correlation between educational level of fathers and peer victimization in school environment.
AB - Rad istražuje vezu između izloženosti učenika različitim oblicima vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi (krađa stvari, fizičko povređivanje, prinuda, ismevanje, izbegavanje) i nivoa obrazovanja njihovih roditelja, sa akcentom na povezanosti u dijadama majke-ćerke i očevi-sinovi. U istraživanju, koje je deo je međunarodnog istraživanja TIMSS 2007, učestvovalo je 2447 učenika (N=1286 devojčica i N=1161 dečaka) osmih razreda iz 36 škola u Srbiji. Podaci su prikupljeni upitnikom koji se odnosio na procenu školske sredine, uključujući i iskustva vršnjačke viktimizacije. Posmatrano na celokupnom uzorku, 48.1% učenika (u poduzorku dečaka 54.4%; u poduzorku devojčica 42.7%) je izvestilo o izloženosti nekom obliku vršnjačkog nasilja. Dečaci češće nego devojčice izveštavaju o izloženosti iskustvu krađe stvari, prinude i izbegavanja. Obrazovanje majki povezano je sa izloženošću njihovih ćerki vršnjačkom nasilju u školi (posebno fizičkom povređivanju, prinudama i ismevanju). Ćerke visoko obrazovanih majki češće su primoravane da urade nešto što ne žele, a ćerke nisko obrazovanih majki češće su bile izložene isključivanju iz zajedničkih aktivnosti. U poduzorku dečaka nije nađena povezanost između obrazovanja roditelja/očeva i vršnjačke viktimizacije u školskoj sredini.
PB - Viktimološko društvo Srbije, Beograd i Prometej, Novi Sad
T2 - Temida
T1 - Parental education and exposure of female and male students to bulling in school environment
T1 - Povezanost obrazovanja roditelja i izloženosti učenika vršnjačkom nasilju u školskoj sredini
EP - 76
IS - 4
SP - 59
VL - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_139
ER - 
@article{
author = "Polovina, Nada and Đerić, Ivana",
year = "2009",
abstract = "The paper presents the results of research exploring the correlation between exposure of elementary school students to various types of bulling at school (stealing of personal belongings, violence, coercion, mockery, shunning) and their parents' educational level. Special emphasis was put on connections in mother-daughter and father-son dyads were explored. The research is a part TIMSS 2007 International Project covered a representative sample of 2447 8th Grade students (1161 boys and 1286 girls) from 36 elementary schools in Serbia. A questionnaire was used to collect the information on assessment of school environment, as well as students' experience of peer victimization. Overall, 48.1% students (in male sub-sample 54.4%; in female sub-sample 42.7%) reported being subjected to some kind of bullying in the preceding month. Much more frequently than girls, boys were subjected to theft of personal belongings, coercion and shunning. Correlation is found between educational level of mothers and bullying of their daughters at schools (especially violence, coercion and mockery). While students/daughters of highly educated mothers were more frequently subjected to coercion (forced to do something they did not want to do), daughters of poorly educated mothers were more frequently subjected to shunning. The sub-sample of boys did not indicate any correlation between educational level of fathers and peer victimization in school environment., Rad istražuje vezu između izloženosti učenika različitim oblicima vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi (krađa stvari, fizičko povređivanje, prinuda, ismevanje, izbegavanje) i nivoa obrazovanja njihovih roditelja, sa akcentom na povezanosti u dijadama majke-ćerke i očevi-sinovi. U istraživanju, koje je deo je međunarodnog istraživanja TIMSS 2007, učestvovalo je 2447 učenika (N=1286 devojčica i N=1161 dečaka) osmih razreda iz 36 škola u Srbiji. Podaci su prikupljeni upitnikom koji se odnosio na procenu školske sredine, uključujući i iskustva vršnjačke viktimizacije. Posmatrano na celokupnom uzorku, 48.1% učenika (u poduzorku dečaka 54.4%; u poduzorku devojčica 42.7%) je izvestilo o izloženosti nekom obliku vršnjačkog nasilja. Dečaci češće nego devojčice izveštavaju o izloženosti iskustvu krađe stvari, prinude i izbegavanja. Obrazovanje majki povezano je sa izloženošću njihovih ćerki vršnjačkom nasilju u školi (posebno fizičkom povređivanju, prinudama i ismevanju). Ćerke visoko obrazovanih majki češće su primoravane da urade nešto što ne žele, a ćerke nisko obrazovanih majki češće su bile izložene isključivanju iz zajedničkih aktivnosti. U poduzorku dečaka nije nađena povezanost između obrazovanja roditelja/očeva i vršnjačke viktimizacije u školskoj sredini.",
publisher = "Viktimološko društvo Srbije, Beograd i Prometej, Novi Sad",
journal = "Temida",
title = "Parental education and exposure of female and male students to bulling in school environment, Povezanost obrazovanja roditelja i izloženosti učenika vršnjačkom nasilju u školskoj sredini",
pages = "76-59",
number = "4",
volume = "12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_139"
}
Polovina, N.,& Đerić, I.. (2009). Parental education and exposure of female and male students to bulling in school environment. in Temida
Viktimološko društvo Srbije, Beograd i Prometej, Novi Sad., 12(4), 59-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_139
Polovina N, Đerić I. Parental education and exposure of female and male students to bulling in school environment. in Temida. 2009;12(4):59-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_139 .
Polovina, Nada, Đerić, Ivana, "Parental education and exposure of female and male students to bulling in school environment" in Temida, 12, no. 4 (2009):59-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_139 .

A study on family-school cooperation based on an analysis of school documentation

Polovina, Nada; Stanišić, Jelena

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2007)

TY - JOUR
AU - Polovina, Nada
AU - Stanišić, Jelena
PY - 2007
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/105
AB - Family-school cooperation is a very complex process that can be studied at different levels in a number of different ways. This study has covered only some aspects of cooperation between parents and teachers, based on school documentation of a Belgrade elementary school. The study covered analyses of 60 Attendance Registers pertaining to 60 classes with 1289 students from Grade 1 through Grade 8 during an academic year. The unit of analysis included: parents attendance at PTA meetings and individual meetings between parents and teachers. In addition to the frequency of parents’ visits to school, the relationship between such registered parents' visits and overall academic performance, grades in conduct, excused and unexcused absence from classes were also considered. The research findings indicated interference between development factors (attitude change in parent-child relationship and growing-up) and parents’ informal "theory of critical grades" i.e. transitional processes in schooling. The findings confirmed that parents’ individual visits to school were mainly meant to offer an excuse for the student’s absence from school, while attendance at PTA meetings was linked to poor grades in conduct and missed classes (both excused and unexcused). The findings also showed that parents pursued visiting strategies which were pragmatic, less time-consuming and less emotionally draining ones. The closing part refers to discussions on practical use of the study and possible further research. .
AB - Saradnja škole i porodice je složen proces i tema koju je moguće sagledati na različitim nivoima i na različite načine. U ovom radu istražili smo neke aspekte saradnje roditelja i učitelja/nastavnika koristeći školsku dokumentaciju jedne beogradske osnovne škole. Uzorak za analizu obuhvatio je 60 školskih dnevnika koji su sadržali podatke za period jedne školske godine za 60 odeljenja sa 1.289 učenika od prvog do osmog razreda. Jedinice analiziranih sadržaja bili su: prisustvo roditeljskim sastancima i individualni susreti roditelja i nastavnika. Pored učestalosti dolazaka roditelja, u radu je razmatran i odnos između ovako registrovanih dolazaka roditelja i školskog uspeha, ocena iz vladanja, opravdanih i neopravdanih izostanaka učenika. Rezultati istraživanja ukazuju da postoji interferencija razvojnih faktora (promena prirode odnosa roditelja i dece i proces osamostaljivanja) i roditeljske neformalne "teorije kriznih razreda", odnosno tranzicionih perioda u procesu školovanja. Rezultati dokumentuju da su individualni dolasci roditelja pre svega u funkciji opravdavanja izostanaka, a dolasci na roditeljske sastanke povezani sa ocenom iz vladanja i brojem izostanaka (opravdanih i neopravdanih). Takođe, rezultati pokazuju da roditelji prave strategije dolazaka koje su pragmatične i vremenski i emocionalno ekonomične. U završnom delu rada dobijeni rezultati su prodiskutovani u svetlu mogućnosti njihove primene i daljih istraživanja. .
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - A study on family-school cooperation based on an analysis of school documentation
T1 - Saradnja škole i porodice zasnovana na analizi školske dokumentacije
EP - 133
IS - 1
SP - 115
VL - 39
DO - 10.2298/ZIPI0701115P
ER - 
@article{
author = "Polovina, Nada and Stanišić, Jelena",
year = "2007",
abstract = "Family-school cooperation is a very complex process that can be studied at different levels in a number of different ways. This study has covered only some aspects of cooperation between parents and teachers, based on school documentation of a Belgrade elementary school. The study covered analyses of 60 Attendance Registers pertaining to 60 classes with 1289 students from Grade 1 through Grade 8 during an academic year. The unit of analysis included: parents attendance at PTA meetings and individual meetings between parents and teachers. In addition to the frequency of parents’ visits to school, the relationship between such registered parents' visits and overall academic performance, grades in conduct, excused and unexcused absence from classes were also considered. The research findings indicated interference between development factors (attitude change in parent-child relationship and growing-up) and parents’ informal "theory of critical grades" i.e. transitional processes in schooling. The findings confirmed that parents’ individual visits to school were mainly meant to offer an excuse for the student’s absence from school, while attendance at PTA meetings was linked to poor grades in conduct and missed classes (both excused and unexcused). The findings also showed that parents pursued visiting strategies which were pragmatic, less time-consuming and less emotionally draining ones. The closing part refers to discussions on practical use of the study and possible further research. ., Saradnja škole i porodice je složen proces i tema koju je moguće sagledati na različitim nivoima i na različite načine. U ovom radu istražili smo neke aspekte saradnje roditelja i učitelja/nastavnika koristeći školsku dokumentaciju jedne beogradske osnovne škole. Uzorak za analizu obuhvatio je 60 školskih dnevnika koji su sadržali podatke za period jedne školske godine za 60 odeljenja sa 1.289 učenika od prvog do osmog razreda. Jedinice analiziranih sadržaja bili su: prisustvo roditeljskim sastancima i individualni susreti roditelja i nastavnika. Pored učestalosti dolazaka roditelja, u radu je razmatran i odnos između ovako registrovanih dolazaka roditelja i školskog uspeha, ocena iz vladanja, opravdanih i neopravdanih izostanaka učenika. Rezultati istraživanja ukazuju da postoji interferencija razvojnih faktora (promena prirode odnosa roditelja i dece i proces osamostaljivanja) i roditeljske neformalne "teorije kriznih razreda", odnosno tranzicionih perioda u procesu školovanja. Rezultati dokumentuju da su individualni dolasci roditelja pre svega u funkciji opravdavanja izostanaka, a dolasci na roditeljske sastanke povezani sa ocenom iz vladanja i brojem izostanaka (opravdanih i neopravdanih). Takođe, rezultati pokazuju da roditelji prave strategije dolazaka koje su pragmatične i vremenski i emocionalno ekonomične. U završnom delu rada dobijeni rezultati su prodiskutovani u svetlu mogućnosti njihove primene i daljih istraživanja. .",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "A study on family-school cooperation based on an analysis of school documentation, Saradnja škole i porodice zasnovana na analizi školske dokumentacije",
pages = "133-115",
number = "1",
volume = "39",
doi = "10.2298/ZIPI0701115P"
}
Polovina, N.,& Stanišić, J.. (2007). A study on family-school cooperation based on an analysis of school documentation. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 39(1), 115-133.
https://doi.org/10.2298/ZIPI0701115P
Polovina N, Stanišić J. A study on family-school cooperation based on an analysis of school documentation. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2007;39(1):115-133.
doi:10.2298/ZIPI0701115P .
Polovina, Nada, Stanišić, Jelena, "A study on family-school cooperation based on an analysis of school documentation" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39, no. 1 (2007):115-133,
https://doi.org/10.2298/ZIPI0701115P . .
4
2