Drobac, Ana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0009-0005-3616-1986
 • Drobac, Ana (3)
 • Дробац, Ана (1)
Projects

Author's Bibliography

Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу

Gutvajn, Nikoleta; Drobac, Ana; Đerić, Ivana; Kovačević-Lepojević, Marina; Jošić, Smiljana; Micić, Isidora; Radanović, Ana; Trajković, Marija; Tadić, Violeta; Džinović, Vladimir; Ševkušić, Slavica

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - GEN
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Drobac, Ana
AU - Đerić, Ivana
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Jošić, Smiljana
AU - Micić, Isidora
AU - Radanović, Ana
AU - Trajković, Marija
AU - Tadić, Violeta
AU - Džinović, Vladimir
AU - Ševkušić, Slavica
PY - 2023
UR - https://www.ipisr.org.rs/images/publikacije/kako-postupati-u-kriznim-situacijamapreporuke-za-školsku-zajednicu
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/940
AB - Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године
AB - Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T1 - Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу
T1 - Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu
EP - 23
SP - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
ER - 
@misc{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Drobac, Ana and Đerić, Ivana and Kovačević-Lepojević, Marina and Jošić, Smiljana and Micić, Isidora and Radanović, Ana and Trajković, Marija and Tadić, Violeta and Džinović, Vladimir and Ševkušić, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године, Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
title = "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу, Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu",
pages = "23-3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940"
}
Gutvajn, N., Drobac, A., Đerić, I., Kovačević-Lepojević, M., Jošić, S., Micić, I., Radanović, A., Trajković, M., Tadić, V., Džinović, V.,& Ševkušić, S.. (2023). Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 
Београд : Институт за педагошка истраживања., 3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
Gutvajn N, Drobac A, Đerić I, Kovačević-Lepojević M, Jošić S, Micić I, Radanović A, Trajković M, Tadić V, Džinović V, Ševkušić S. Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 2023;:3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .
Gutvajn, Nikoleta, Drobac, Ana, Đerić, Ivana, Kovačević-Lepojević, Marina, Jošić, Smiljana, Micić, Isidora, Radanović, Ana, Trajković, Marija, Tadić, Violeta, Džinović, Vladimir, Ševkušić, Slavica, "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу" (2023):3-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .

Повезаност самопоуздања и постигнућа: перспектива учитеља

Мицић, Исидора; Дробац, Ана; Јошић, Смиљана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - CONF
AU - Мицић, Исидора
AU - Дробац, Ана
AU - Јошић, Смиљана
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1024
AB - Академско самопоуздање, као кључни концепт у теоријама мотивације
и учења, испитује се као очекивани образовни исход и као корелат
постигнућа и других некогнитивних варијабли. Бројна истраживања указују
на везу академског самопоуздања и постигнућа - ученици који имају више
самопоуздања у своје способности показују боље академско постигнуће. У
оквиру студија ILSA (International Large Scale Assessment) добијају се подаци
о домен-специфичном самопоуздању као што је читалачко самопоуздање.
За развијање читалачке способности и самопоуздања посебно су значајна
уверења учитеља, с обзиром на њихову улогу у препознавању и неговању
самопоуздања у школи. Циљеви овог истраживања усмерени су на боље
разумевање личних значења које учитељи приписују самопоуздању
ученика, као и процеса изградње и манифестације самопоуздања из њихове
перспективе. Поред тога, циљ нам је био да испитамо перспективе учитеља
о повезаности самопоуздања ученика и њихових школских постигнућа, уз
ослањање на резултате међународних тестирања и постигнућа ученика из
Србије. У истраживању је учествовало 17 учитеља који су били распоређени
у три фокус групе у трајању од по сат времена. На основу индуктивне
тематске анализе разговора са учитељима идентификовано је неколико тема:
значење самопоуздања кроз когнитивне, емоционалне и социјалне аспекте,
препознавање самопоуздања кроз комуникацију, особине ученика, социјалне
односе, мултидимензионалност самопоуздања и улога самопоуздања у
школском успеху, рефлексија на истраживање PIRLS и развој самопоуздања
у школи кроз факторе као што су: породица, вршњаци, учитељи, окужење,
особине ученика. Добијени резултати дискутовани су у светлу важности
информисања учитеља о улози самопоуздања у постигнућу и различитим
стратегијама које учитељи могу применити како би препознали и неговали
самопоуздање ученика у школи.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - PIRLS 2021: резултати и импликације
T1 - Повезаност самопоуздања и постигнућа: перспектива учитеља
EP - 24
SP - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1024
ER - 
@conference{
author = "Мицић, Исидора and Дробац, Ана and Јошић, Смиљана",
year = "2023",
abstract = "Академско самопоуздање, као кључни концепт у теоријама мотивације
и учења, испитује се као очекивани образовни исход и као корелат
постигнућа и других некогнитивних варијабли. Бројна истраживања указују
на везу академског самопоуздања и постигнућа - ученици који имају више
самопоуздања у своје способности показују боље академско постигнуће. У
оквиру студија ILSA (International Large Scale Assessment) добијају се подаци
о домен-специфичном самопоуздању као што је читалачко самопоуздање.
За развијање читалачке способности и самопоуздања посебно су значајна
уверења учитеља, с обзиром на њихову улогу у препознавању и неговању
самопоуздања у школи. Циљеви овог истраживања усмерени су на боље
разумевање личних значења које учитељи приписују самопоуздању
ученика, као и процеса изградње и манифестације самопоуздања из њихове
перспективе. Поред тога, циљ нам је био да испитамо перспективе учитеља
о повезаности самопоуздања ученика и њихових школских постигнућа, уз
ослањање на резултате међународних тестирања и постигнућа ученика из
Србије. У истраживању је учествовало 17 учитеља који су били распоређени
у три фокус групе у трајању од по сат времена. На основу индуктивне
тематске анализе разговора са учитељима идентификовано је неколико тема:
значење самопоуздања кроз когнитивне, емоционалне и социјалне аспекте,
препознавање самопоуздања кроз комуникацију, особине ученика, социјалне
односе, мултидимензионалност самопоуздања и улога самопоуздања у
школском успеху, рефлексија на истраживање PIRLS и развој самопоуздања
у школи кроз факторе као што су: породица, вршњаци, учитељи, окужење,
особине ученика. Добијени резултати дискутовани су у светлу важности
информисања учитеља о улози самопоуздања у постигнућу и различитим
стратегијама које учитељи могу применити како би препознали и неговали
самопоуздање ученика у школи.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "PIRLS 2021: резултати и импликације",
title = "Повезаност самопоуздања и постигнућа: перспектива учитеља",
pages = "24-23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1024"
}
Мицић, И., Дробац, А.,& Јошић, С.. (2023). Повезаност самопоуздања и постигнућа: перспектива учитеља. in PIRLS 2021: резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 23-24.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1024
Мицић И, Дробац А, Јошић С. Повезаност самопоуздања и постигнућа: перспектива учитеља. in PIRLS 2021: резултати и импликације. 2023;:23-24.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1024 .
Мицић, Исидора, Дробац, Ана, Јошић, Смиљана, "Повезаност самопоуздања и постигнућа: перспектива учитеља" in PIRLS 2021: резултати и импликације (2023):23-24,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1024 .

Parents’ perception about the role of personal assistants for children with developmental disabilities

Glavinić, Svetlana; Kovačević, Jasmina; Drobac, Ana; Radovanović, Vesna

(Beograd : Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2023)

TY - CONF
AU - Glavinić, Svetlana
AU - Kovačević, Jasmina
AU - Drobac, Ana
AU - Radovanović, Vesna
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1017
AB - Introduction: By exercising the right to a personal assistant, direct support
is provided to the child, enabling him or her to be as autonomous as
possible in fulfilling his or her personal needs, activities, and obligations.
Aim: The aim of this descriptive study was to examine parents’ perception
on the role of personal assistants, the areas in which the service of
personal assistants is most prevalent, as well as areas that are important
for the development of children with disabilities, for which there is no
support in our educational system.
Method: The sample consisted of parents of 104 elementary and high
school pupils aged 7 to 15 from the territory of southeastern Serbia.
The adapted questionnaire consisted of 28 questions related to the
satisfaction of parents of children with developmental disabilities with
the participation of personal assistants was used.
Results: The results of this study showed that the support of a personal
assistant is most prevalent in the area of movement, 88.4%, maintaining
personal hygiene, 58.7%, while 52.9% of pupils needed support in
communicating with the teacher and peers. According to the parents’
perception, the largest number of pupils with developmental disabilities
with the support of personal assistants achieved better socialization,
76.9%. Furthermore, they corrected undesirable forms of behavior, 40.4%.
All the parents stated that support is necessary in learning and solving
everyday tasks in class, as well as help with homework. In addition, 82,7%
of the parents stated that they need daily help in studying after classes
and help in learning at home.
Conclusion: Parents expressed their satisfaction with the support of
personal assistants, however, they also indicate the need to expand the
competences of personal assistants, so therefore, attention should be
focused on their education and permanent engagement in the school.
PB - Beograd : Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
C3 - 12th international scientific conference “Special education and rehabilitation today"
T1 - Parents’ perception about the role of personal assistants for children with developmental disabilities
EP - 182
SP - 182
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1017
ER - 
@conference{
author = "Glavinić, Svetlana and Kovačević, Jasmina and Drobac, Ana and Radovanović, Vesna",
year = "2023",
abstract = "Introduction: By exercising the right to a personal assistant, direct support
is provided to the child, enabling him or her to be as autonomous as
possible in fulfilling his or her personal needs, activities, and obligations.
Aim: The aim of this descriptive study was to examine parents’ perception
on the role of personal assistants, the areas in which the service of
personal assistants is most prevalent, as well as areas that are important
for the development of children with disabilities, for which there is no
support in our educational system.
Method: The sample consisted of parents of 104 elementary and high
school pupils aged 7 to 15 from the territory of southeastern Serbia.
The adapted questionnaire consisted of 28 questions related to the
satisfaction of parents of children with developmental disabilities with
the participation of personal assistants was used.
Results: The results of this study showed that the support of a personal
assistant is most prevalent in the area of movement, 88.4%, maintaining
personal hygiene, 58.7%, while 52.9% of pupils needed support in
communicating with the teacher and peers. According to the parents’
perception, the largest number of pupils with developmental disabilities
with the support of personal assistants achieved better socialization,
76.9%. Furthermore, they corrected undesirable forms of behavior, 40.4%.
All the parents stated that support is necessary in learning and solving
everyday tasks in class, as well as help with homework. In addition, 82,7%
of the parents stated that they need daily help in studying after classes
and help in learning at home.
Conclusion: Parents expressed their satisfaction with the support of
personal assistants, however, they also indicate the need to expand the
competences of personal assistants, so therefore, attention should be
focused on their education and permanent engagement in the school.",
publisher = "Beograd : Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju",
journal = "12th international scientific conference “Special education and rehabilitation today"",
title = "Parents’ perception about the role of personal assistants for children with developmental disabilities",
pages = "182-182",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1017"
}
Glavinić, S., Kovačević, J., Drobac, A.,& Radovanović, V.. (2023). Parents’ perception about the role of personal assistants for children with developmental disabilities. in 12th international scientific conference “Special education and rehabilitation today"
Beograd : Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju., 182-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1017
Glavinić S, Kovačević J, Drobac A, Radovanović V. Parents’ perception about the role of personal assistants for children with developmental disabilities. in 12th international scientific conference “Special education and rehabilitation today". 2023;:182-182.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1017 .
Glavinić, Svetlana, Kovačević, Jasmina, Drobac, Ana, Radovanović, Vesna, "Parents’ perception about the role of personal assistants for children with developmental disabilities" in 12th international scientific conference “Special education and rehabilitation today" (2023):182-182,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1017 .

Sensory processing features in children with cochlear implants

Drobac, Ana; Radovanović, Vesna; Kovačević, Jasmina

(University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2023)

TY - CONF
AU - Drobac, Ana
AU - Radovanović, Vesna
AU - Kovačević, Jasmina
PY - 2023
UR - https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:614290
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/979
AB - Sensory processing represents a neurological process that involves sensory perception, organisation,
and reaction to sensory stimuli. It is a broad mechanism that refers to how our
central and peripheral nervous systems regulate sensory information from our seven (peripheral)
sensory systems. The aim of this paper was to examine the sensory processing features
in children with cochlear implants and to determine the correlation between the processing
of sensory information with emotional and social responses, as well as behavioural
outcomes. Parents of 24 children with cochlear implants, ranging in age from 1 to 10 years old,
completed the Sensory Profile questionnaire. The results show that children with cochlear
implants had lower sensory processing performance in several domains of the Sensory Profile.
Pearson’s r correlation revealed that there were significant relationships between social/
emotional responses and behavioural outcomes with almost all sensory inputs, except the
vestibular. Based on these results, it can be concluded that the respondents from this convenient
sample had significant difficulties in adjusting their levels of activity to the requirements
of everyday life and daily tasks. These research findings can contribute to improving
the effective implementation of sensory integration therapy, as well as highlighting the need
to adjust a child’s environment based on their profile of sensory needs.
PB - University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
C3 - 10th International Conference: Research in Education and Rehabilitation Sciences ERFCON
T1 - Sensory processing features in children with cochlear implants
EP - 90
IS - 26
SP - 90
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_979
ER - 
@conference{
author = "Drobac, Ana and Radovanović, Vesna and Kovačević, Jasmina",
year = "2023",
abstract = "Sensory processing represents a neurological process that involves sensory perception, organisation,
and reaction to sensory stimuli. It is a broad mechanism that refers to how our
central and peripheral nervous systems regulate sensory information from our seven (peripheral)
sensory systems. The aim of this paper was to examine the sensory processing features
in children with cochlear implants and to determine the correlation between the processing
of sensory information with emotional and social responses, as well as behavioural
outcomes. Parents of 24 children with cochlear implants, ranging in age from 1 to 10 years old,
completed the Sensory Profile questionnaire. The results show that children with cochlear
implants had lower sensory processing performance in several domains of the Sensory Profile.
Pearson’s r correlation revealed that there were significant relationships between social/
emotional responses and behavioural outcomes with almost all sensory inputs, except the
vestibular. Based on these results, it can be concluded that the respondents from this convenient
sample had significant difficulties in adjusting their levels of activity to the requirements
of everyday life and daily tasks. These research findings can contribute to improving
the effective implementation of sensory integration therapy, as well as highlighting the need
to adjust a child’s environment based on their profile of sensory needs.",
publisher = "University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences",
journal = "10th International Conference: Research in Education and Rehabilitation Sciences ERFCON",
title = "Sensory processing features in children with cochlear implants",
pages = "90-90",
number = "26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_979"
}
Drobac, A., Radovanović, V.,& Kovačević, J.. (2023). Sensory processing features in children with cochlear implants. in 10th International Conference: Research in Education and Rehabilitation Sciences ERFCON
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.(26), 90-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_979
Drobac A, Radovanović V, Kovačević J. Sensory processing features in children with cochlear implants. in 10th International Conference: Research in Education and Rehabilitation Sciences ERFCON. 2023;(26):90-90.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_979 .
Drobac, Ana, Radovanović, Vesna, Kovačević, Jasmina, "Sensory processing features in children with cochlear implants" in 10th International Conference: Research in Education and Rehabilitation Sciences ERFCON, no. 26 (2023):90-90,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_979 .