Gutvajn, Nikoleta

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5628-3455
 • Gutvajn, Nikoleta (35)
 • Milošević, Nikoleta (15)
 • Гутвајн, Николета (11)
 • Гутвайн, Николета (5)
 • Гутвайн, Н. (1)
Projects

Author's Bibliography

Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу

Gutvajn, Nikoleta; Drobac, Ana; Đerić, Ivana; Kovačević-Lepojević, Marina; Jošić, Smiljana; Micić, Isidora; Radanović, Ana; Trajković, Marija; Tadić, Violeta; Džinović, Vladimir; Ševkušić, Slavica

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - GEN
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Drobac, Ana
AU - Đerić, Ivana
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Jošić, Smiljana
AU - Micić, Isidora
AU - Radanović, Ana
AU - Trajković, Marija
AU - Tadić, Violeta
AU - Džinović, Vladimir
AU - Ševkušić, Slavica
PY - 2023
UR - https://www.ipisr.org.rs/images/publikacije/kako-postupati-u-kriznim-situacijamapreporuke-za-školsku-zajednicu
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/940
AB - Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године
AB - Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T1 - Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу
T1 - Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu
EP - 23
SP - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
ER - 
@misc{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Drobac, Ana and Đerić, Ivana and Kovačević-Lepojević, Marina and Jošić, Smiljana and Micić, Isidora and Radanović, Ana and Trajković, Marija and Tadić, Violeta and Džinović, Vladimir and Ševkušić, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године, Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
title = "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу, Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu",
pages = "23-3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940"
}
Gutvajn, N., Drobac, A., Đerić, I., Kovačević-Lepojević, M., Jošić, S., Micić, I., Radanović, A., Trajković, M., Tadić, V., Džinović, V.,& Ševkušić, S.. (2023). Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 
Београд : Институт за педагошка истраживања., 3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
Gutvajn N, Drobac A, Đerić I, Kovačević-Lepojević M, Jošić S, Micić I, Radanović A, Trajković M, Tadić V, Džinović V, Ševkušić S. Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 2023;:3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .
Gutvajn, Nikoleta, Drobac, Ana, Đerić, Ivana, Kovačević-Lepojević, Marina, Jošić, Smiljana, Micić, Isidora, Radanović, Ana, Trajković, Marija, Tadić, Violeta, Džinović, Vladimir, Ševkušić, Slavica, "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу" (2023):3-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .

Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи

Трајковић, Марија; Гутвајн, Николета; Ковачевић-Лепојевић, Марина

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - CONF
AU - Трајковић, Марија
AU - Гутвајн, Николета
AU - Ковачевић-Лепојевић, Марина
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1023
AB - научној литератури постоје различита схватања која се тичу мотивације
у области читања. У овом раду мотивисаност ученика да читају односи се
на унутрашњу мотивацију ученика за читање, односно на ангажовање у
читању ради сопственог уживања или перцепције значаја читања. Осећај
припадности школи подразумева осећај ученика да их други актери
школског живота прихватају, поштују, ангажују и подржавају. Полазећи од
основних постулата Теорије самодетерминације и схватања припадности као
фундаменталне људске потребе, која представља предуслов за позитивне
резултате у било ком домену, спроведена је секундарна анализа података
у циљу сагледавања варијација нивоа мотивисаности ученика да читају у
односу на ниво њиховог осећаја припадности школи. У раду су анализирани
подаци добијени на узорку од 3953 ученика четвртог разреда основних школа
у Србији. У обради података примењена је једнофакторска анализа варијансе
за независне узорке. Резултати показују да постоје значајне разлике између
нивоа мотивације у области читања код ученика који имају висок осећај
припадности школи, ученика који имају умерени осећај припадности школи
и ученика који имају низак осећај припадности школи (F = 25.61, df1= 51, df2 =
3901 p < 0.01, η2 = .25). Накнадни post hoc тест указује на то да су ученици који
имају висок осећај припадности школи значајно више мотивисани да читају у
односу на ученике који имају умерени или низак осећај припадности школи.
Значајне разлике у манифестовању мотивације у области читања бележе се и
у корист ученика који имају умерени осећај припадности школи у односу на
ученике који имају низак осећај припадности школи. Добијени налази могу
бити значајна смерница да се приликом планирања стратегија подстицања
мотивисаности ученика да читају нарочито узимају у обзир активности које
доприносе осећају припадности школи, попут кооперативних активности,
ангажованости наставника или омогућавања избора ученицима. Резултати
могу послужити и као полазна основа за дубље испитивање односа између
ова два конструкта.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - PIRLS 2021: резултати и импликације
T1 - Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи
EP - 22
SP - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023
ER - 
@conference{
author = "Трајковић, Марија and Гутвајн, Николета and Ковачевић-Лепојевић, Марина",
year = "2023",
abstract = "научној литератури постоје различита схватања која се тичу мотивације
у области читања. У овом раду мотивисаност ученика да читају односи се
на унутрашњу мотивацију ученика за читање, односно на ангажовање у
читању ради сопственог уживања или перцепције значаја читања. Осећај
припадности школи подразумева осећај ученика да их други актери
школског живота прихватају, поштују, ангажују и подржавају. Полазећи од
основних постулата Теорије самодетерминације и схватања припадности као
фундаменталне људске потребе, која представља предуслов за позитивне
резултате у било ком домену, спроведена је секундарна анализа података
у циљу сагледавања варијација нивоа мотивисаности ученика да читају у
односу на ниво њиховог осећаја припадности школи. У раду су анализирани
подаци добијени на узорку од 3953 ученика четвртог разреда основних школа
у Србији. У обради података примењена је једнофакторска анализа варијансе
за независне узорке. Резултати показују да постоје значајне разлике између
нивоа мотивације у области читања код ученика који имају висок осећај
припадности школи, ученика који имају умерени осећај припадности школи
и ученика који имају низак осећај припадности школи (F = 25.61, df1= 51, df2 =
3901 p < 0.01, η2 = .25). Накнадни post hoc тест указује на то да су ученици који
имају висок осећај припадности школи значајно више мотивисани да читају у
односу на ученике који имају умерени или низак осећај припадности школи.
Значајне разлике у манифестовању мотивације у области читања бележе се и
у корист ученика који имају умерени осећај припадности школи у односу на
ученике који имају низак осећај припадности школи. Добијени налази могу
бити значајна смерница да се приликом планирања стратегија подстицања
мотивисаности ученика да читају нарочито узимају у обзир активности које
доприносе осећају припадности школи, попут кооперативних активности,
ангажованости наставника или омогућавања избора ученицима. Резултати
могу послужити и као полазна основа за дубље испитивање односа између
ова два конструкта.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "PIRLS 2021: резултати и импликације",
title = "Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи",
pages = "22-21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023"
}
Трајковић, М., Гутвајн, Н.,& Ковачевић-Лепојевић, М.. (2023). Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи. in PIRLS 2021: резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 21-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023
Трајковић М, Гутвајн Н, Ковачевић-Лепојевић М. Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи. in PIRLS 2021: резултати и импликације. 2023;:21-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023 .
Трајковић, Марија, Гутвајн, Николета, Ковачевић-Лепојевић, Марина, "Мотивисаност ученика да читају и осећај припадности школи" in PIRLS 2021: резултати и импликације (2023):21-22,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1023 .

Гражданская идентичность как основа социального здоровья молодежи

Михайлова, О.Б.; Гутвайн, Н.

(Москва : РУДН, 2023)

TY - CONF
AU - Михайлова, О.Б.
AU - Гутвайн, Н.
PY - 2023
UR - https://mentalhealthforum.ru/#popup:infoblock
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/975
AB - В статье представлена структура социального здоровья
и его компонента – гражданской идентичности. На основе анализа компо-
нентов данного феномена представлены основные направления формиро-
вания и развития гражданской идентичности у молодежи.
AB - The article presents the structure of social health and its
component – civic identity. Based on the analysis of the components of this
phenomenon, the main directions of the formation and development of civic
identity among young people are presented.
PB - Москва : РУДН
C3 - Приверженность вопросам психического здоровья
T1 - Гражданская идентичность как основа социального здоровья молодежи
T1 - Civic identity as the basis of social health of youth
EP - 68
SP - 63
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_975
ER - 
@conference{
author = "Михайлова, О.Б. and Гутвайн, Н.",
year = "2023",
abstract = "В статье представлена структура социального здоровья
и его компонента – гражданской идентичности. На основе анализа компо-
нентов данного феномена представлены основные направления формиро-
вания и развития гражданской идентичности у молодежи., The article presents the structure of social health and its
component – civic identity. Based on the analysis of the components of this
phenomenon, the main directions of the formation and development of civic
identity among young people are presented.",
publisher = "Москва : РУДН",
journal = "Приверженность вопросам психического здоровья",
title = "Гражданская идентичность как основа социального здоровья молодежи, Civic identity as the basis of social health of youth",
pages = "68-63",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_975"
}
Михайлова, О.Б.,& Гутвайн, Н.. (2023). Гражданская идентичность как основа социального здоровья молодежи. in Приверженность вопросам психического здоровья
Москва : РУДН., 63-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_975
Михайлова О, Гутвайн Н. Гражданская идентичность как основа социального здоровья молодежи. in Приверженность вопросам психического здоровья. 2023;:63-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_975 .
Михайлова, О.Б., Гутвайн, Н., "Гражданская идентичность как основа социального здоровья молодежи" in Приверженность вопросам психического здоровья (2023):63-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_975 .

Life satisfaction and positive youth development in Serbia

Kovačević-Lepojević, Мarina; Gutvajn, Nikoleta; Tadić, Violeta

(Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia, 2023)

TY - JOUR
AU - Kovačević-Lepojević, Мarina
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Tadić, Violeta
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/925
AB - Life satisfaction is closely related to emotional, behavioural, social, and environmental youth functioning. Starting from the hypothesis that positive youth development (PYD) qualities such as aspects of eudaimonic well-being lead to higher youth life satisfaction (the hedonic aspect of well-being), we explored predictions of Serbian youth life satisfaction based on the Five Cs on a sample of 215 Belgrade secondary school students (34.9% male students). The research results show that: the youth were mostly satisfied with their friends, their living environment, themselves, and their families, and least satisfied with their school; the Five Cs variables explain the highest percentage of variance in youth satisfaction with the family, and the lowest for satisfaction with the living environment; higher impacts on domain-specific life satisfaction were observed for connection (self-satisfaction, satisfaction with the family and school), confidence (satisfaction with the family and school), and caring (satisfaction with the living environment, school and friends), while competence only predicted self-safisfaction. Providing support for PYD promotion leads to greater satisfaction with different aspects of youth development ecology.
PB - Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia
T2 - Sociologija
T2 - Sociologija
T1 - Life satisfaction and positive youth development in Serbia
EP - 232
IS - 2
SP - 217
VL - 65
DO - 10.2298/SOC220802008K
ER - 
@article{
author = "Kovačević-Lepojević, Мarina and Gutvajn, Nikoleta and Tadić, Violeta",
year = "2023",
abstract = "Life satisfaction is closely related to emotional, behavioural, social, and environmental youth functioning. Starting from the hypothesis that positive youth development (PYD) qualities such as aspects of eudaimonic well-being lead to higher youth life satisfaction (the hedonic aspect of well-being), we explored predictions of Serbian youth life satisfaction based on the Five Cs on a sample of 215 Belgrade secondary school students (34.9% male students). The research results show that: the youth were mostly satisfied with their friends, their living environment, themselves, and their families, and least satisfied with their school; the Five Cs variables explain the highest percentage of variance in youth satisfaction with the family, and the lowest for satisfaction with the living environment; higher impacts on domain-specific life satisfaction were observed for connection (self-satisfaction, satisfaction with the family and school), confidence (satisfaction with the family and school), and caring (satisfaction with the living environment, school and friends), while competence only predicted self-safisfaction. Providing support for PYD promotion leads to greater satisfaction with different aspects of youth development ecology.",
publisher = "Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia",
journal = "Sociologija, Sociologija",
title = "Life satisfaction and positive youth development in Serbia",
pages = "232-217",
number = "2",
volume = "65",
doi = "10.2298/SOC220802008K"
}
Kovačević-Lepojević, М., Gutvajn, N.,& Tadić, V.. (2023). Life satisfaction and positive youth development in Serbia. in Sociologija
Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia., 65(2), 217-232.
https://doi.org/10.2298/SOC220802008K
Kovačević-Lepojević М, Gutvajn N, Tadić V. Life satisfaction and positive youth development in Serbia. in Sociologija. 2023;65(2):217-232.
doi:10.2298/SOC220802008K .
Kovačević-Lepojević, Мarina, Gutvajn, Nikoleta, Tadić, Violeta, "Life satisfaction and positive youth development in Serbia" in Sociologija, 65, no. 2 (2023):217-232,
https://doi.org/10.2298/SOC220802008K . .
1

Fostering twenty-first century digital skills by the means of educational platforms in the times of COVID-19

Kadijevich, Djordje; Gutvajn, Nikoleta; Ljubojević, Danijela

(Routledge : Taylor & Francis, 2023)

TY - JOUR
AU - Kadijevich, Djordje
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Ljubojević, Danijela
PY - 2023
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/906
AB - The outbreak of COVID-19 pandemic in March 2020 influenced all aspects of school life. Teaching and learning moved only online, with different software solutions emerging for teachers to make the most of them. These educational platforms provided more than just a traditional teaching which is focused on the transmission and access to information. Their added value is in a student-centred approach which promotes diverse competencies as regarded to be 21st century skills. This study focused on promoting 21st century digital skills using educational platforms in the times of COVID-19 during school lockdowns. It examined teachers’ responses about the extent to which this promotion was attained during their online teaching using these technologies. A sample of 667 schoolteachers from Serbia was used and relevant data were collected using an online questionnaire. The analysis showed there were significant differences between these medians of promotion of digital skills for different groups of teachers favouring certain groups. These differences could be explained by the fact that teachers in those favoured groups were more experienced in using educational platforms and arranged teamwork within them more often. Additional analysis showed that experience and teamwork were related and that they jointly contributed to digital skills promotion. Suggestions for practice and research are included.
PB - Routledge : Taylor & Francis
T2 - Interactive Learning Environments
T2 - Interactive Learning Environments
T1 - Fostering twenty-first century digital skills by the means of educational platforms in the times of COVID-19
EP - 10
SP - 1
DO - 10.1080/10494820.2023.2176520
ER - 
@article{
author = "Kadijevich, Djordje and Gutvajn, Nikoleta and Ljubojević, Danijela",
year = "2023",
abstract = "The outbreak of COVID-19 pandemic in March 2020 influenced all aspects of school life. Teaching and learning moved only online, with different software solutions emerging for teachers to make the most of them. These educational platforms provided more than just a traditional teaching which is focused on the transmission and access to information. Their added value is in a student-centred approach which promotes diverse competencies as regarded to be 21st century skills. This study focused on promoting 21st century digital skills using educational platforms in the times of COVID-19 during school lockdowns. It examined teachers’ responses about the extent to which this promotion was attained during their online teaching using these technologies. A sample of 667 schoolteachers from Serbia was used and relevant data were collected using an online questionnaire. The analysis showed there were significant differences between these medians of promotion of digital skills for different groups of teachers favouring certain groups. These differences could be explained by the fact that teachers in those favoured groups were more experienced in using educational platforms and arranged teamwork within them more often. Additional analysis showed that experience and teamwork were related and that they jointly contributed to digital skills promotion. Suggestions for practice and research are included.",
publisher = "Routledge : Taylor & Francis",
journal = "Interactive Learning Environments, Interactive Learning Environments",
title = "Fostering twenty-first century digital skills by the means of educational platforms in the times of COVID-19",
pages = "10-1",
doi = "10.1080/10494820.2023.2176520"
}
Kadijevich, D., Gutvajn, N.,& Ljubojević, D.. (2023). Fostering twenty-first century digital skills by the means of educational platforms in the times of COVID-19. in Interactive Learning Environments
Routledge : Taylor & Francis., 1-10.
https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2176520
Kadijevich D, Gutvajn N, Ljubojević D. Fostering twenty-first century digital skills by the means of educational platforms in the times of COVID-19. in Interactive Learning Environments. 2023;:1-10.
doi:10.1080/10494820.2023.2176520 .
Kadijevich, Djordje, Gutvajn, Nikoleta, Ljubojević, Danijela, "Fostering twenty-first century digital skills by the means of educational platforms in the times of COVID-19" in Interactive Learning Environments (2023):1-10,
https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2176520 . .

Scaffolding the Learning in Rural and Urban Schools: Similarities and Differences

Jošić, Smiljana; Japelj Pavešić, Barbara; Gutvajn, Nikoleta; Rožman, Mojca

(Springer Nature, 2022)

TY - CHAP
AU - Jošić, Smiljana
AU - Japelj Pavešić, Barbara
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Rožman, Mojca
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/701
AB - Education systems can be conceptualized as the scaffolding that supports
the construction and development of student competences. Among other things,
the size, location, and learning resources of schools can affect how efficient that
system is at delivering the required support. Data from international large-scale
assessments have indicated that the resources of rural schools may differ from those
of urban schools; students in schools in urban and more economically developed
environments often demonstrate higher achievement. Data from IEA’s Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 from across the Dinaric
region provides information on variations in the size of schools and allocation, student
achievement, and the different kinds of scaffolding/support for learning in urban and
rural schools. Secondary analyses of the TIMSS 2019 data for the Dinaric region,
taking into account home and school factors, show that the types of support available
for student learning differed between urban and rural schools. The findings suggest
that policymakers should focus on improving the learning resources available to
rural schools across the region, particularly in response to their lack of technological
resources for developing students’ digital competencies. Concomitant investment
is required for the development of teachers’ competencies for the effective use of
such educational resources. Educators need to compensate for lack of family support
for some students; in such situations, schools need to enhance the scaffolding for
learning available to children.
PB - Springer Nature
T2 - IEA Research for Education
T1 - Scaffolding the Learning in Rural and Urban Schools: Similarities and Differences
EP - 239
SP - 213
VL - 13
DO - 10.1007/978-3-030-85802-5_10
ER - 
@inbook{
author = "Jošić, Smiljana and Japelj Pavešić, Barbara and Gutvajn, Nikoleta and Rožman, Mojca",
year = "2022",
abstract = "Education systems can be conceptualized as the scaffolding that supports
the construction and development of student competences. Among other things,
the size, location, and learning resources of schools can affect how efficient that
system is at delivering the required support. Data from international large-scale
assessments have indicated that the resources of rural schools may differ from those
of urban schools; students in schools in urban and more economically developed
environments often demonstrate higher achievement. Data from IEA’s Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019 from across the Dinaric
region provides information on variations in the size of schools and allocation, student
achievement, and the different kinds of scaffolding/support for learning in urban and
rural schools. Secondary analyses of the TIMSS 2019 data for the Dinaric region,
taking into account home and school factors, show that the types of support available
for student learning differed between urban and rural schools. The findings suggest
that policymakers should focus on improving the learning resources available to
rural schools across the region, particularly in response to their lack of technological
resources for developing students’ digital competencies. Concomitant investment
is required for the development of teachers’ competencies for the effective use of
such educational resources. Educators need to compensate for lack of family support
for some students; in such situations, schools need to enhance the scaffolding for
learning available to children.",
publisher = "Springer Nature",
journal = "IEA Research for Education",
booktitle = "Scaffolding the Learning in Rural and Urban Schools: Similarities and Differences",
pages = "239-213",
volume = "13",
doi = "10.1007/978-3-030-85802-5_10"
}
Jošić, S., Japelj Pavešić, B., Gutvajn, N.,& Rožman, M.. (2022). Scaffolding the Learning in Rural and Urban Schools: Similarities and Differences. in IEA Research for Education
Springer Nature., 13, 213-239.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85802-5_10
Jošić S, Japelj Pavešić B, Gutvajn N, Rožman M. Scaffolding the Learning in Rural and Urban Schools: Similarities and Differences. in IEA Research for Education. 2022;13:213-239.
doi:10.1007/978-3-030-85802-5_10 .
Jošić, Smiljana, Japelj Pavešić, Barbara, Gutvajn, Nikoleta, Rožman, Mojca, "Scaffolding the Learning in Rural and Urban Schools: Similarities and Differences" in IEA Research for Education, 13 (2022):213-239,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85802-5_10 . .
3
3

Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike

Jošić, Smiljana; Japelj Pavešić, Barbara; Gutvajn, Nikoleta; Rožman, Mojca

(Springer, 2022)

TY - CHAP
AU - Jošić, Smiljana
AU - Japelj Pavešić, Barbara
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Rožman, Mojca
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/927
AB - Obrazovni sistemi mogu se slikovito predstaviti kao pomoćna konstrukcija koja podupire
gradnju i razvoj sposobnosti učenika. Između ostalog, veličina, lokacija i nastavni resursi škola mogu da
utiču na delotvornost sistema u pružanju potrebne podrške. Podaci prikupljeni tokom međunarodnih
istraživanja velikih razmera pokazali su da se seoske i gradske škole razlikuju u pogledu dostupnih
resursa. Učenici škola u gradskim i privredno razvijenijim okruženjima često imaju veća postignuća.
Podaci dobijeni u Istraživanju međunarodnih trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMSS)
iz 2019. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća
(IEA) u Dinarskoj oblasti nudi podatke o razlikama u lokaciji i veličini škola, postignućima učenika
i različitim vrstama podrške ili podupiranja učenja u gradskim i seoskim školama. Uzimajući u
obzir kućne i školske faktore, sekundarne analize podataka proisteklih iz TIMSS 2019 u Dinarskoj
oblasti otkrile su razlike između gradskih i seoskih škola u pogledu podrške dostupne učenicima
pri učenju. Nalazi ukazuju na potrebu da se donosioci politika usredsrede na poboljšanje nastavnih
resursa dostupnih seoskim školama u Dinarskoj oblasti, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti
nedostatku tehnoloških resursa za razvoj digitalnih sposobnosti učenika. Takvi napori trebalo bi
da budu propraćeni ulaganjem u razvoj sposobnosti nastavnika za svrsishodnu upotrebu takvih
obrazovnih resursa. Potrebno je da prosvetni radnici nadoknade nedostatak podrške porodice kod
pojedinih učenika. U takvim situacijama, škola treba da pospeši podupiranje učenja kod dece.
PB - Springer
T2 - TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi
T1 - Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike
EP - 243
SP - 219
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_927
ER - 
@inbook{
author = "Jošić, Smiljana and Japelj Pavešić, Barbara and Gutvajn, Nikoleta and Rožman, Mojca",
year = "2022",
abstract = "Obrazovni sistemi mogu se slikovito predstaviti kao pomoćna konstrukcija koja podupire
gradnju i razvoj sposobnosti učenika. Između ostalog, veličina, lokacija i nastavni resursi škola mogu da
utiču na delotvornost sistema u pružanju potrebne podrške. Podaci prikupljeni tokom međunarodnih
istraživanja velikih razmera pokazali su da se seoske i gradske škole razlikuju u pogledu dostupnih
resursa. Učenici škola u gradskim i privredno razvijenijim okruženjima često imaju veća postignuća.
Podaci dobijeni u Istraživanju međunarodnih trendova u matematici i prirodnim naukama (TIMSS)
iz 2019. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća
(IEA) u Dinarskoj oblasti nudi podatke o razlikama u lokaciji i veličini škola, postignućima učenika
i različitim vrstama podrške ili podupiranja učenja u gradskim i seoskim školama. Uzimajući u
obzir kućne i školske faktore, sekundarne analize podataka proisteklih iz TIMSS 2019 u Dinarskoj
oblasti otkrile su razlike između gradskih i seoskih škola u pogledu podrške dostupne učenicima
pri učenju. Nalazi ukazuju na potrebu da se donosioci politika usredsrede na poboljšanje nastavnih
resursa dostupnih seoskim školama u Dinarskoj oblasti, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti
nedostatku tehnoloških resursa za razvoj digitalnih sposobnosti učenika. Takvi napori trebalo bi
da budu propraćeni ulaganjem u razvoj sposobnosti nastavnika za svrsishodnu upotrebu takvih
obrazovnih resursa. Potrebno je da prosvetni radnici nadoknade nedostatak podrške porodice kod
pojedinih učenika. U takvim situacijama, škola treba da pospeši podupiranje učenja kod dece.",
publisher = "Springer",
journal = "TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi",
booktitle = "Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike",
pages = "243-219",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_927"
}
Jošić, S., Japelj Pavešić, B., Gutvajn, N.,& Rožman, M.. (2022). Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike. in TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi
Springer., 219-243.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_927
Jošić S, Japelj Pavešić B, Gutvajn N, Rožman M. Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike. in TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi. 2022;:219-243.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_927 .
Jošić, Smiljana, Japelj Pavešić, Barbara, Gutvajn, Nikoleta, Rožman, Mojca, "Podupiranje učenja u seoskim i gradskim školama: sličnosti i razlike" in TIMSS 2019 Dinarske perspektive : Poučavanje i učenje matematike i prirodoslovlja u Jugoistočnoj Europi (2022):219-243,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_927 .

Psychometric properties of a 21st century digital skills scale

Kadijević, Đorđe; Gutvajn, Nikoleta; Ljubojević, Danijela

(Belgrade : Metropolitan University, 2022)

TY - CONF
AU - Kadijević, Đorđe
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Ljubojević, Danijela
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/913
AB - To prepare students to cope successfully with increasingly complex life and work
environments based upon the extensive application of information-communication technology
(ICT), today’s education should focus on cultivating 21st century digital skills. To assess the
extent to which these ICT-based skills have been attained, an appropriate scale with good
psychometric properties needs to be applied. By using a sample of 667 teachers from about
200 secondary schools across Serbia, this study examined the psychometric properties of a 21st
century digital skills scale. These properties dealt with representativity, reliability,
homogeneity, and validity. The examination showed that this scale was of a good quality for
each of these properties. Suggestions for further research are included.
PB - Belgrade : Metropolitan University
C3 - eLearning
T1 - Psychometric properties of a 21st century digital skills scale
EP - 88
SP - 83
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_913
ER - 
@conference{
author = "Kadijević, Đorđe and Gutvajn, Nikoleta and Ljubojević, Danijela",
year = "2022",
abstract = "To prepare students to cope successfully with increasingly complex life and work
environments based upon the extensive application of information-communication technology
(ICT), today’s education should focus on cultivating 21st century digital skills. To assess the
extent to which these ICT-based skills have been attained, an appropriate scale with good
psychometric properties needs to be applied. By using a sample of 667 teachers from about
200 secondary schools across Serbia, this study examined the psychometric properties of a 21st
century digital skills scale. These properties dealt with representativity, reliability,
homogeneity, and validity. The examination showed that this scale was of a good quality for
each of these properties. Suggestions for further research are included.",
publisher = "Belgrade : Metropolitan University",
journal = "eLearning",
title = "Psychometric properties of a 21st century digital skills scale",
pages = "88-83",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_913"
}
Kadijević, Đ., Gutvajn, N.,& Ljubojević, D.. (2022). Psychometric properties of a 21st century digital skills scale. in eLearning
Belgrade : Metropolitan University., 83-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_913
Kadijević Đ, Gutvajn N, Ljubojević D. Psychometric properties of a 21st century digital skills scale. in eLearning. 2022;:83-88.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_913 .
Kadijević, Đorđe, Gutvajn, Nikoleta, Ljubojević, Danijela, "Psychometric properties of a 21st century digital skills scale" in eLearning (2022):83-88,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_913 .

What Kind of E-assessment Feedback Is Important to Students? An Empirical Study

Kadijević, Djordje; Ljubojević, Danijela; Gutvajn, Nikoleta

(Springer International Publishing, 2022)

TY - CHAP
AU - Kadijević, Djordje
AU - Ljubojević, Danijela
AU - Gutvajn, Nikoleta
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/782
AB - E-assessment needs to provide detailed feedback that students would use. To this end, the content of feedback should include assessment information that is important to students. By using a convenient sample of twenty second-year undergraduate students, this study explored the extent to which different kinds of assessment feedback were important to students. Therefore, an online questionnaire was administered which, apart from asking values of some background variables including academic achievement, listed a number of different feedback techniques supporting activities applied in deep and strategic approaches to learning and studying. For each technique, students had to indicate the extent of the importance they assigned to it. It was found that: (1) although feedback techniques supporting a deep approach were as important to students as those supporting a strategic approach, the importance of the former was positively related to that of the latter; (2) feedback techniques supporting a deep approach were more important to females than males; (3) when the importance of all these feedback techniques together was considered in a specific way, their relevance to an increase in students’ knowledge, skills and motivation could be demonstrated. Although this study used a small sample that might characterise it as preliminary research, it revealed valuable findings, which due to their considerable effect size, make the sample size less questionable. Suggestions for further research are included.
PB - Springer International Publishing
T2 - Digital Transformation of Education and Learning - Past, Present and Future
T1 - What Kind of E-assessment Feedback Is Important to Students? An Empirical Study
EP - 273
SP - 261
VL - 642
DO - 10.1007/978-3-030-97986-7_22
ER - 
@inbook{
author = "Kadijević, Djordje and Ljubojević, Danijela and Gutvajn, Nikoleta",
year = "2022",
abstract = "E-assessment needs to provide detailed feedback that students would use. To this end, the content of feedback should include assessment information that is important to students. By using a convenient sample of twenty second-year undergraduate students, this study explored the extent to which different kinds of assessment feedback were important to students. Therefore, an online questionnaire was administered which, apart from asking values of some background variables including academic achievement, listed a number of different feedback techniques supporting activities applied in deep and strategic approaches to learning and studying. For each technique, students had to indicate the extent of the importance they assigned to it. It was found that: (1) although feedback techniques supporting a deep approach were as important to students as those supporting a strategic approach, the importance of the former was positively related to that of the latter; (2) feedback techniques supporting a deep approach were more important to females than males; (3) when the importance of all these feedback techniques together was considered in a specific way, their relevance to an increase in students’ knowledge, skills and motivation could be demonstrated. Although this study used a small sample that might characterise it as preliminary research, it revealed valuable findings, which due to their considerable effect size, make the sample size less questionable. Suggestions for further research are included.",
publisher = "Springer International Publishing",
journal = "Digital Transformation of Education and Learning - Past, Present and Future",
booktitle = "What Kind of E-assessment Feedback Is Important to Students? An Empirical Study",
pages = "273-261",
volume = "642",
doi = "10.1007/978-3-030-97986-7_22"
}
Kadijević, D., Ljubojević, D.,& Gutvajn, N.. (2022). What Kind of E-assessment Feedback Is Important to Students? An Empirical Study. in Digital Transformation of Education and Learning - Past, Present and Future
Springer International Publishing., 642, 261-273.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-97986-7_22
Kadijević D, Ljubojević D, Gutvajn N. What Kind of E-assessment Feedback Is Important to Students? An Empirical Study. in Digital Transformation of Education and Learning - Past, Present and Future. 2022;642:261-273.
doi:10.1007/978-3-030-97986-7_22 .
Kadijević, Djordje, Ljubojević, Danijela, Gutvajn, Nikoleta, "What Kind of E-assessment Feedback Is Important to Students? An Empirical Study" in Digital Transformation of Education and Learning - Past, Present and Future, 642 (2022):261-273,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-97986-7_22 . .
1

Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender

Kovačević Lepojević, Marina; Mijatović, Luka; Gutvajn, Nikoleta

(Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 2022)

TY - JOUR
AU - Kovačević Lepojević, Marina
AU - Mijatović, Luka
AU - Gutvajn, Nikoleta
PY - 2022
UR - https://hrcak.srce.hr/file/439299
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/938
AB - Research suggests the differences between parenting boys and girls related to externalising behaviour problems. Self-reported measures were used on a sample of
507 Belgrade secondary school students (42.1% male) to
examine the moderating effect of gender on the relationship of parental monitoring (the Scale of Parental Monitoring), parental attachment (the Inventory of Parents and
Peer Attachment, IPPA), and parental practice (the Alabama Parenting Questionnaire) with externalising problems
(aggressive and rule-breaking behaviour) (ASEBA, YSR). The research results show gender differences in rule-breaking behaviour, externalising
problems and some parenting variables. Hierarchical regression analyses revealed
significant predictors of aggressive behaviour, rule-breaking behaviour and externalising problems, whereby poor monitoring displayed the strongest relations with
all of the criteria. The moderating effect of gender was identified in explaining the
links between communication with the mother, positive parenting and trust in the
father with rule-breaking behaviour. The research results were discussed in the context of the protective relationship in the father-son and mother-daughter dyads for
rule-breaking behaviour. The practical implications of differentiation between the
relevance of mothers’ and fathers’ parenting for adolescent adjustment in terms of
gender are provided.
AB - Istraživanja ukazuju da su razlike u odgoju dječaka i djevojčica povezani s eksternalizacijom problema u ponašanju. Samoprijavljene mjere koristile su se na
uzorku od 507 beogradskih učenika srednjih škola (42,1% dječaka) kako bi se istražili
moderacijski učinci roda na odnos između roditeljskog nadzora (Skala roditeljskog
nadzora), privrženost roditeljima (Inventar privrženosti roditeljima i vršnjacima) i roditeljske prakse (Upitnik roditeljstva iz Alabame) i problema eksternalizacije (agresivno ponašanje i kršenje pravila). Rezultati istraživanja ukazuju na rodne razlike u
kršenju pravila, eksternalizaciji problema i nekim varijablama roditeljstva. Analize
hijerarhijske regresije otkrivaju značajne pokazatelje agresivnog ponašanja, kršenja pravila i eksternaliziranja problema, dok slab nadzor ima najveću povezanost sa
svim kriterijima. Moderacijski učinak roda identificiran je u pojašnjenju veza između
komunikacije s majkom, pozitivnog roditeljstva i povjerenja u oca s kršenjem pravila.
Rezultati istraživanja raspravljaju se u kontekstu zaštitničkog roditeljstva u dijadama otac-sin i majka-kćiza kršenje pravila. Navode se praktične implikacije razlikovanja značaja roditeljstva majki i očeva za prilagodbu adolescenata u pogledu roda.
PB - Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada
T2 - Ljetopis socijalnog rada
T1 - Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender
T1 - Eksternalizacija problema u ponašanju u adolescentskoj dobi na temelju predviđanja roditeljskog nadzora, praksi i privrženosti: Istraživanje moderacijske uloge spola
EP - 441
IS - 3
SP - 413
VL - 29
DO - 10.3935/ljsr.v29i3.433
ER - 
@article{
author = "Kovačević Lepojević, Marina and Mijatović, Luka and Gutvajn, Nikoleta",
year = "2022",
abstract = "Research suggests the differences between parenting boys and girls related to externalising behaviour problems. Self-reported measures were used on a sample of
507 Belgrade secondary school students (42.1% male) to
examine the moderating effect of gender on the relationship of parental monitoring (the Scale of Parental Monitoring), parental attachment (the Inventory of Parents and
Peer Attachment, IPPA), and parental practice (the Alabama Parenting Questionnaire) with externalising problems
(aggressive and rule-breaking behaviour) (ASEBA, YSR). The research results show gender differences in rule-breaking behaviour, externalising
problems and some parenting variables. Hierarchical regression analyses revealed
significant predictors of aggressive behaviour, rule-breaking behaviour and externalising problems, whereby poor monitoring displayed the strongest relations with
all of the criteria. The moderating effect of gender was identified in explaining the
links between communication with the mother, positive parenting and trust in the
father with rule-breaking behaviour. The research results were discussed in the context of the protective relationship in the father-son and mother-daughter dyads for
rule-breaking behaviour. The practical implications of differentiation between the
relevance of mothers’ and fathers’ parenting for adolescent adjustment in terms of
gender are provided., Istraživanja ukazuju da su razlike u odgoju dječaka i djevojčica povezani s eksternalizacijom problema u ponašanju. Samoprijavljene mjere koristile su se na
uzorku od 507 beogradskih učenika srednjih škola (42,1% dječaka) kako bi se istražili
moderacijski učinci roda na odnos između roditeljskog nadzora (Skala roditeljskog
nadzora), privrženost roditeljima (Inventar privrženosti roditeljima i vršnjacima) i roditeljske prakse (Upitnik roditeljstva iz Alabame) i problema eksternalizacije (agresivno ponašanje i kršenje pravila). Rezultati istraživanja ukazuju na rodne razlike u
kršenju pravila, eksternalizaciji problema i nekim varijablama roditeljstva. Analize
hijerarhijske regresije otkrivaju značajne pokazatelje agresivnog ponašanja, kršenja pravila i eksternaliziranja problema, dok slab nadzor ima najveću povezanost sa
svim kriterijima. Moderacijski učinak roda identificiran je u pojašnjenju veza između
komunikacije s majkom, pozitivnog roditeljstva i povjerenja u oca s kršenjem pravila.
Rezultati istraživanja raspravljaju se u kontekstu zaštitničkog roditeljstva u dijadama otac-sin i majka-kćiza kršenje pravila. Navode se praktične implikacije razlikovanja značaja roditeljstva majki i očeva za prilagodbu adolescenata u pogledu roda.",
publisher = "Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada",
journal = "Ljetopis socijalnog rada",
title = "Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender, Eksternalizacija problema u ponašanju u adolescentskoj dobi na temelju predviđanja roditeljskog nadzora, praksi i privrženosti: Istraživanje moderacijske uloge spola",
pages = "441-413",
number = "3",
volume = "29",
doi = "10.3935/ljsr.v29i3.433"
}
Kovačević Lepojević, M., Mijatović, L.,& Gutvajn, N.. (2022). Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender. in Ljetopis socijalnog rada
Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada., 29(3), 413-441.
https://doi.org/10.3935/ljsr.v29i3.433
Kovačević Lepojević M, Mijatović L, Gutvajn N. Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender. in Ljetopis socijalnog rada. 2022;29(3):413-441.
doi:10.3935/ljsr.v29i3.433 .
Kovačević Lepojević, Marina, Mijatović, Luka, Gutvajn, Nikoleta, "Externalising behaviour problems in adolescence predicted by parental monitoring, practices and attachment: Exploring the moderating role of gender" in Ljetopis socijalnog rada, 29, no. 3 (2022):413-441,
https://doi.org/10.3935/ljsr.v29i3.433 . .

Growing Infantilism in Modern Adolescents and Young People: Symptoms and Causes

B. Mikhailova, Olga; Gutvajn, Nikoleta

(Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia, 2022)

TY - JOUR
AU - B. Mikhailova, Olga
AU - Gutvajn, Nikoleta
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/781
AB - In the 21st century, in the era of growing infantilism, one of the important
tasks of modern psychology and pedagogy is to solve the problem of educating and developing
the responsibility of adolescents and young people. There are various hypotheses about the emergence
of infantilism and irresponsibility and their manifestations in childhood and adulthood.
The strength of society is the strength of individuals who make it up; therefore, in modern
science it is important to identify the causes of social infantilism and introduce technologies
for its prevention and correction. On the basis of a theoretical analysis, the authors consider
the dominant symptoms of infantilism (irresponsibility, mental discomfort, loneliness, sexual
behavior disorders, narcissism and gender chauvinism) as well as their manifestations in different
age periods. According to the authors, the main reasons for the development of infantilism
in adolescents and young people are as follows: (1) the lack of collective education and
the low influence of teachers, psychologists and the educational environment as a whole on
the personality development; (2) the pronounced style of pedagogy of freedom, provoking
the development of egoism; (3) the delegation of responsibility for education exclusively to
the family in the absence of psychological and pedagogical support for family relations;
(4) the deformed model of family relations against the background of falling birth rates, shifting
gender roles and family values. To prevent and correct infantilism among adolescents and
young people, specialists in the field of modern education need to carry out systematic diagnostic
work with families and pay close attention to the introduction of practical technologies
for the prevention of irresponsible behavior among younger schoolchildren and adolescents.
In addition, it is necessary to introduce psychological and pedagogical education of the younger
generation on the issues of personal self-development, self-education and self-fulfilment.
AB - В XXI веке в эпоху нарастающей инфантильности одной из важных
задач современных психологии и педагогики является решение проблемы воспитания и
развития ответственности подростков и молодежи. Существуют различные гипотезы по
поводу возникновения инфантильности и безответственности и их проявлений в дет-
стве и во взрослости. Сила общества – это сила личностей, его составляющих, поэтому
в современной науке важно выявлять причины социального инфантилизма и внедрять
технологии по его профилактике и коррекции. На основе теоретического анализа рас-
сматриваются доминирующие симптомы развития инфантильности (безответственность,
душевный дискомфорт, одиночество, нарушение сексуального поведения, нарциссизм
и гендерный шовинизм) и их проявления в разные возрастные периоды. По мнению
авторов, основными причинами развития инфантилизма в подростковой и молодежной
среде являются: 1) отсутствие коллективного воспитания и низкое влияние педагогов,
психологов и образовательной среды в целом на развитие личности; 2) ярко выражен-
ный стиль педагогики свободы, провоцирующий развитие эгоизма; 3) делегирование
ответственности за воспитание исключительно на семью при отсутствии психолого-
педагогической поддержки семейных отношений; 4) деформация модели семейных от-
ношений на фоне падения рождаемости, смещения гендерных ролей и семейных цен-
ностей. Для профилактики и коррекции инфантилизма в среде подростков и молодежи
специалистам в области современного образования необходимо проводить системати-
ческую диагностическую работу с семьей и уделять пристальное внимание внедрению
практических технологий профилактики безответственного поведения в среде младших
школьников и подростков. Кроме того, необходимо внедрять психолого-педагогическое
просвещение подрастающего поколения по вопросам саморазвития, самовоспитания и
самореализации личности.
PB - Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia
T2 - RUDN Journal of Psychology and Pedagogics
T1 - Growing Infantilism in Modern Adolescents and Young People: Symptoms and Causes
T1 - Прогрессирующий инфантилизм у современных подростков и молодежи: симптомы и причины
EP - 53
IS - 1
SP - 39
VL - 19
DO - 10.22363/2313-1683-2022-19-1-39-53
ER - 
@article{
author = "B. Mikhailova, Olga and Gutvajn, Nikoleta",
year = "2022",
abstract = "In the 21st century, in the era of growing infantilism, one of the important
tasks of modern psychology and pedagogy is to solve the problem of educating and developing
the responsibility of adolescents and young people. There are various hypotheses about the emergence
of infantilism and irresponsibility and their manifestations in childhood and adulthood.
The strength of society is the strength of individuals who make it up; therefore, in modern
science it is important to identify the causes of social infantilism and introduce technologies
for its prevention and correction. On the basis of a theoretical analysis, the authors consider
the dominant symptoms of infantilism (irresponsibility, mental discomfort, loneliness, sexual
behavior disorders, narcissism and gender chauvinism) as well as their manifestations in different
age periods. According to the authors, the main reasons for the development of infantilism
in adolescents and young people are as follows: (1) the lack of collective education and
the low influence of teachers, psychologists and the educational environment as a whole on
the personality development; (2) the pronounced style of pedagogy of freedom, provoking
the development of egoism; (3) the delegation of responsibility for education exclusively to
the family in the absence of psychological and pedagogical support for family relations;
(4) the deformed model of family relations against the background of falling birth rates, shifting
gender roles and family values. To prevent and correct infantilism among adolescents and
young people, specialists in the field of modern education need to carry out systematic diagnostic
work with families and pay close attention to the introduction of practical technologies
for the prevention of irresponsible behavior among younger schoolchildren and adolescents.
In addition, it is necessary to introduce psychological and pedagogical education of the younger
generation on the issues of personal self-development, self-education and self-fulfilment., В XXI веке в эпоху нарастающей инфантильности одной из важных
задач современных психологии и педагогики является решение проблемы воспитания и
развития ответственности подростков и молодежи. Существуют различные гипотезы по
поводу возникновения инфантильности и безответственности и их проявлений в дет-
стве и во взрослости. Сила общества – это сила личностей, его составляющих, поэтому
в современной науке важно выявлять причины социального инфантилизма и внедрять
технологии по его профилактике и коррекции. На основе теоретического анализа рас-
сматриваются доминирующие симптомы развития инфантильности (безответственность,
душевный дискомфорт, одиночество, нарушение сексуального поведения, нарциссизм
и гендерный шовинизм) и их проявления в разные возрастные периоды. По мнению
авторов, основными причинами развития инфантилизма в подростковой и молодежной
среде являются: 1) отсутствие коллективного воспитания и низкое влияние педагогов,
психологов и образовательной среды в целом на развитие личности; 2) ярко выражен-
ный стиль педагогики свободы, провоцирующий развитие эгоизма; 3) делегирование
ответственности за воспитание исключительно на семью при отсутствии психолого-
педагогической поддержки семейных отношений; 4) деформация модели семейных от-
ношений на фоне падения рождаемости, смещения гендерных ролей и семейных цен-
ностей. Для профилактики и коррекции инфантилизма в среде подростков и молодежи
специалистам в области современного образования необходимо проводить системати-
ческую диагностическую работу с семьей и уделять пристальное внимание внедрению
практических технологий профилактики безответственного поведения в среде младших
школьников и подростков. Кроме того, необходимо внедрять психолого-педагогическое
просвещение подрастающего поколения по вопросам саморазвития, самовоспитания и
самореализации личности.",
publisher = "Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia",
journal = "RUDN Journal of Psychology and Pedagogics",
title = "Growing Infantilism in Modern Adolescents and Young People: Symptoms and Causes, Прогрессирующий инфантилизм у современных подростков и молодежи: симптомы и причины",
pages = "53-39",
number = "1",
volume = "19",
doi = "10.22363/2313-1683-2022-19-1-39-53"
}
B. Mikhailova, O.,& Gutvajn, N.. (2022). Growing Infantilism in Modern Adolescents and Young People: Symptoms and Causes. in RUDN Journal of Psychology and Pedagogics
Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia., 19(1), 39-53.
https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-1-39-53
B. Mikhailova O, Gutvajn N. Growing Infantilism in Modern Adolescents and Young People: Symptoms and Causes. in RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. 2022;19(1):39-53.
doi:10.22363/2313-1683-2022-19-1-39-53 .
B. Mikhailova, Olga, Gutvajn, Nikoleta, "Growing Infantilism in Modern Adolescents and Young People: Symptoms and Causes" in RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 19, no. 1 (2022):39-53,
https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-1-39-53 . .

Personality Mental Health – Challenges and Solution: Results of the 3rd International Forum on Commitment to Mental Health

Mikhailova, Olga; Bashkin, Evgeniy; Gutvajn, Nikoleta; Berberyan, Asya

(Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), 2022)

TY - JOUR
AU - Mikhailova, Olga
AU - Bashkin, Evgeniy
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Berberyan, Asya
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/878
AB - The authors present the results of the 3rd International Forum on Commitment
to Mental Health, which was organized and held by the Department of Psychology and
Pedagogy of the Faculty of Philology of the Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN
University) in cooperation with the National Health League, ManpowerGroup and Clever Consulting LLC (Moscow, October 5–7, 2022). The work of the forum lasted three days and
its program was interesting in different formats of interaction: (1) On October 5, 2022,
the following events took place online: Round Table on Commitment to Mental Health Issues:
Social, Psychological and Medical Aspects, Corporate Section on Best Practices: Managing
Psychological Well-Being at the Organizational Level and Section on Practical Guidelines:
How to Maintain and Strengthen Psychological Health (online broadcast was organized
on the website: https://mentalhealthforum.ru/); (2) On October 6, 2022, RUDN University
hosted the International Scientific and Practical Conference in a hybrid format at which
194 presentations were offered including: a plenary session, seven panel session, poster session
and the Mental Health Film Festival; (3) On October 7, 2022, the International Charitable
Sports and Psychological Festival was held (which included a concert, art therapy master
classes and outdoor sports activities). The International Forum brought together more than
1000 participants, including psychologists, teachers, medical workers, teachers, graduate students
and students from 25 regions of Russia and 14 countries.
AB - Представлены итоги проведения III Международного форума «При-
верженность вопросам психического здоровья», который организовала и провела ка-
федра психологии и педагогики филологического факультета РУДН в сотрудничестве с
Manpower, CLEVER Consulting, Лигой здоровья наций (Москва, 5–7 октября 2022 г.).
Работа форума продолжалась три дня, и его программа была интересна разными фор-
матами взаимодействия: 1) 5 октября 2022 г. под руководством Manpower онлайн со-
стоялись круглый стол, корпоративный блок кейсов и психотерапевтическая сессия;
2) 6 октября 2022 г. в гибридном формате в РУДН состоялась научно-практическая
конференция: пленарное заседание, 7 секций, постерная сессия, на которых было пред-
ставлено 194 доклада, а также кинофестиваль Mental Health Film Festival; 3) 7 октября
2022 г. прошел Международный благотворительный спортивно-психологический фе-
стиваль (концерт, мастер-классы по арт-терапии и спортивные активности на свежем
воздухе). Международный форум объединил более 1000 участников – психологов, пе-
дагогов, медицинских работников, преподавателей, аспирантов и студентов из 25 реги-
онов России и 14 зарубежных стран.
PB - Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
T2 - RUDN Journal of Psychology and Pedagogics
T1 - Personality Mental Health – Challenges and Solution: Results of the 3rd International Forum on Commitment to Mental Health
T1 - Психическое здоровье личности – проблемы и перспективы их решения: итоги III Международного форума «Приверженность вопросам психического здоровья»
EP - 891
IS - 4
SP - 879
VL - 19
DO - 10.22363/2313-1683-2022-19-4-879-891
ER - 
@article{
author = "Mikhailova, Olga and Bashkin, Evgeniy and Gutvajn, Nikoleta and Berberyan, Asya",
year = "2022",
abstract = "The authors present the results of the 3rd International Forum on Commitment
to Mental Health, which was organized and held by the Department of Psychology and
Pedagogy of the Faculty of Philology of the Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN
University) in cooperation with the National Health League, ManpowerGroup and Clever Consulting LLC (Moscow, October 5–7, 2022). The work of the forum lasted three days and
its program was interesting in different formats of interaction: (1) On October 5, 2022,
the following events took place online: Round Table on Commitment to Mental Health Issues:
Social, Psychological and Medical Aspects, Corporate Section on Best Practices: Managing
Psychological Well-Being at the Organizational Level and Section on Practical Guidelines:
How to Maintain and Strengthen Psychological Health (online broadcast was organized
on the website: https://mentalhealthforum.ru/); (2) On October 6, 2022, RUDN University
hosted the International Scientific and Practical Conference in a hybrid format at which
194 presentations were offered including: a plenary session, seven panel session, poster session
and the Mental Health Film Festival; (3) On October 7, 2022, the International Charitable
Sports and Psychological Festival was held (which included a concert, art therapy master
classes and outdoor sports activities). The International Forum brought together more than
1000 participants, including psychologists, teachers, medical workers, teachers, graduate students
and students from 25 regions of Russia and 14 countries., Представлены итоги проведения III Международного форума «При-
верженность вопросам психического здоровья», который организовала и провела ка-
федра психологии и педагогики филологического факультета РУДН в сотрудничестве с
Manpower, CLEVER Consulting, Лигой здоровья наций (Москва, 5–7 октября 2022 г.).
Работа форума продолжалась три дня, и его программа была интересна разными фор-
матами взаимодействия: 1) 5 октября 2022 г. под руководством Manpower онлайн со-
стоялись круглый стол, корпоративный блок кейсов и психотерапевтическая сессия;
2) 6 октября 2022 г. в гибридном формате в РУДН состоялась научно-практическая
конференция: пленарное заседание, 7 секций, постерная сессия, на которых было пред-
ставлено 194 доклада, а также кинофестиваль Mental Health Film Festival; 3) 7 октября
2022 г. прошел Международный благотворительный спортивно-психологический фе-
стиваль (концерт, мастер-классы по арт-терапии и спортивные активности на свежем
воздухе). Международный форум объединил более 1000 участников – психологов, пе-
дагогов, медицинских работников, преподавателей, аспирантов и студентов из 25 реги-
онов России и 14 зарубежных стран.",
publisher = "Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)",
journal = "RUDN Journal of Psychology and Pedagogics",
title = "Personality Mental Health – Challenges and Solution: Results of the 3rd International Forum on Commitment to Mental Health, Психическое здоровье личности – проблемы и перспективы их решения: итоги III Международного форума «Приверженность вопросам психического здоровья»",
pages = "891-879",
number = "4",
volume = "19",
doi = "10.22363/2313-1683-2022-19-4-879-891"
}
Mikhailova, O., Bashkin, E., Gutvajn, N.,& Berberyan, A.. (2022). Personality Mental Health – Challenges and Solution: Results of the 3rd International Forum on Commitment to Mental Health. in RUDN Journal of Psychology and Pedagogics
Moscow : Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)., 19(4), 879-891.
https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-4-879-891
Mikhailova O, Bashkin E, Gutvajn N, Berberyan A. Personality Mental Health – Challenges and Solution: Results of the 3rd International Forum on Commitment to Mental Health. in RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. 2022;19(4):879-891.
doi:10.22363/2313-1683-2022-19-4-879-891 .
Mikhailova, Olga, Bashkin, Evgeniy, Gutvajn, Nikoleta, Berberyan, Asya, "Personality Mental Health – Challenges and Solution: Results of the 3rd International Forum on Commitment to Mental Health" in RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 19, no. 4 (2022):879-891,
https://doi.org/10.22363/2313-1683-2022-19-4-879-891 . .
1

Школьная успеваемость и психическое здоровье учащихся

Gutvajn, Nikoleta

(Москва : РУДН, 2022)

TY - CONF
AU - Gutvajn, Nikoleta
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/909
AB - Цель статьи − указать на значимость психического здоро-
вья учащихся, являющегося предпосылкой достижения опти-
мальной успеваемости, а также на тот факт, что академичес-
кие достижения и другой опыт, связанный с обучением, оказы-
вают значительное влияние на психическое здоровье учащихся.
AB - The aim of this paper is to point out the importance of the mental
health of students as a prerequisite for optimal academic achievement,
but also to the fact that academic achievement and other experiences related to teaching and learning have a significant impact on the mental
health.
PB - Москва : РУДН
C3 - Приверженность вопросам психического здоровья
T1 - Школьная успеваемость и психическое здоровье учащихся
T1 - Academic achievement аnd mental health of students
EP - 25
SP - 20
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_909
ER - 
@conference{
author = "Gutvajn, Nikoleta",
year = "2022",
abstract = "Цель статьи − указать на значимость психического здоро-
вья учащихся, являющегося предпосылкой достижения опти-
мальной успеваемости, а также на тот факт, что академичес-
кие достижения и другой опыт, связанный с обучением, оказы-
вают значительное влияние на психическое здоровье учащихся., The aim of this paper is to point out the importance of the mental
health of students as a prerequisite for optimal academic achievement,
but also to the fact that academic achievement and other experiences related to teaching and learning have a significant impact on the mental
health.",
publisher = "Москва : РУДН",
journal = "Приверженность вопросам психического здоровья",
title = "Школьная успеваемость и психическое здоровье учащихся, Academic achievement аnd mental health of students",
pages = "25-20",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_909"
}
Gutvajn, N.. (2022). Школьная успеваемость и психическое здоровье учащихся. in Приверженность вопросам психического здоровья
Москва : РУДН., 20-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_909
Gutvajn N. Школьная успеваемость и психическое здоровье учащихся. in Приверженность вопросам психического здоровья. 2022;:20-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_909 .
Gutvajn, Nikoleta, "Школьная успеваемость и психическое здоровье учащихся" in Приверженность вопросам психического здоровья (2022):20-25,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_909 .

Образование и идентичность в цифровой эре

Гутвайн, Николета; Джинович, Владимир

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2022)

TY - CONF
AU - Гутвайн, Николета
AU - Джинович, Владимир
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/834
AB - Целью данной статьи является выявление
новых идентичностей учащихся, образовавшихся в ходе
образовательного процесса, который в значительной степени
трансформировался под влиянием цифровой революции.
Образование, которое переходит в преимущественно
цифровой формат в виде электронного, дистанционного
обучения и обучения в сетевых сообществах требует от
учащихся быть саморегулируемыми, креативными и
самостоятельными учениками, ощущающими себя частью
сетевого обучения. В статье описаны вызовы новых идентичностей, связанные с радикализацией и социально-
эмоциональными трудностями, с которыми могут столкнуться
участники цифрового образования.
AB - The aim of this paper is to point out the
emergence of new student identities, created through an
educational process that is largely transformed under the influence
of the digital revolution. Education that is increasingly becoming
e-learning, distance learning and community learning requires a
self-guided, creative and a learner who sees himself as part of a
network learning. The challenges of these new identities will also
be pointed out, in form of radicalization and socio-emotional
difficulties, with which participants of the digitized education can
meet.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
C3 - Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности
T1 - Образование и идентичность в цифровой эре
T1 - Education and identity in the age of digitalization
EP - 40
SP - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834
ER - 
@conference{
author = "Гутвайн, Николета and Джинович, Владимир",
year = "2022",
abstract = "Целью данной статьи является выявление
новых идентичностей учащихся, образовавшихся в ходе
образовательного процесса, который в значительной степени
трансформировался под влиянием цифровой революции.
Образование, которое переходит в преимущественно
цифровой формат в виде электронного, дистанционного
обучения и обучения в сетевых сообществах требует от
учащихся быть саморегулируемыми, креативными и
самостоятельными учениками, ощущающими себя частью
сетевого обучения. В статье описаны вызовы новых идентичностей, связанные с радикализацией и социально-
эмоциональными трудностями, с которыми могут столкнуться
участники цифрового образования., The aim of this paper is to point out the
emergence of new student identities, created through an
educational process that is largely transformed under the influence
of the digital revolution. Education that is increasingly becoming
e-learning, distance learning and community learning requires a
self-guided, creative and a learner who sees himself as part of a
network learning. The challenges of these new identities will also
be pointed out, in form of radicalization and socio-emotional
difficulties, with which participants of the digitized education can
meet.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов",
journal = "Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности",
title = "Образование и идентичность в цифровой эре, Education and identity in the age of digitalization",
pages = "40-34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834"
}
Гутвайн, Н.,& Джинович, В.. (2022). Образование и идентичность в цифровой эре. in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности
Москва : Российский университет дружбы народов., 34-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834
Гутвайн Н, Джинович В. Образование и идентичность в цифровой эре. in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности. 2022;:34-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834 .
Гутвайн, Николета, Джинович, Владимир, "Образование и идентичность в цифровой эре" in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности (2022):34-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834 .

Развитие профессиональной компетентности учителей и воспитателей в эпоху цифровизации

Гутвайн, Николета; Корач, И.

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2022)

TY - CHAP
AU - Гутвайн, Николета
AU - Корач, И.
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/826
AB - В монографии представлены результаты теоретико-эмпирических исследований особенностей стремительного развития цифровизации образования и его влияния на личность. Исследователи из России, Вьетнама и Сербии провели кросскультурный анализ основных проблем адаптации всех участников образовательного
процесса (от дошкольного до высшего образования) к новым формам обучения в
стремительно развивающемся формате дистанционного обучения.
Авторами обоснованы основные проблемы обучения и развития личности в
цифровом формате, отражены данные о психологическом самочувствии студентов
университетов и учащихся школ, предложены организационно-психологические стратегии поддержания психологического здоровья, сформулированы основные направления развития компетенций учителей и воспитателей, а также рассмотрены тенденции
развития информационных технологий на примере Республики Сербия.
Издание адресовано широкому кругу специалистов-практиков, занимающихся проблемами развития личности и человеческим капиталом, задействованных на
всех уровнях образовательного процесса, а также преподавателям высшей школы,
аспирантам и студентам, чьи научные интересы связаны с изучением психологии личности в эпоху стремительного роста цифровых технологий.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
T2 - Проблемы образования, развития и самореализации личности в эпоху цифровизации
T1 - Развитие профессиональной компетентности учителей
и воспитателей в эпоху цифровизации
EP - 155
SP - 130
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_826
ER - 
@inbook{
author = "Гутвайн, Николета and Корач, И.",
year = "2022",
abstract = "В монографии представлены результаты теоретико-эмпирических исследований особенностей стремительного развития цифровизации образования и его влияния на личность. Исследователи из России, Вьетнама и Сербии провели кросскультурный анализ основных проблем адаптации всех участников образовательного
процесса (от дошкольного до высшего образования) к новым формам обучения в
стремительно развивающемся формате дистанционного обучения.
Авторами обоснованы основные проблемы обучения и развития личности в
цифровом формате, отражены данные о психологическом самочувствии студентов
университетов и учащихся школ, предложены организационно-психологические стратегии поддержания психологического здоровья, сформулированы основные направления развития компетенций учителей и воспитателей, а также рассмотрены тенденции
развития информационных технологий на примере Республики Сербия.
Издание адресовано широкому кругу специалистов-практиков, занимающихся проблемами развития личности и человеческим капиталом, задействованных на
всех уровнях образовательного процесса, а также преподавателям высшей школы,
аспирантам и студентам, чьи научные интересы связаны с изучением психологии личности в эпоху стремительного роста цифровых технологий.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов",
journal = "Проблемы образования, развития и самореализации личности в эпоху цифровизации",
booktitle = "Развитие профессиональной компетентности учителей
и воспитателей в эпоху цифровизации",
pages = "155-130",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_826"
}
Гутвайн, Н.,& Корач, И.. (2022). Развитие профессиональной компетентности учителей
и воспитателей в эпоху цифровизации. in Проблемы образования, развития и самореализации личности в эпоху цифровизации
Москва : Российский университет дружбы народов., 130-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_826
Гутвайн Н, Корач И. Развитие профессиональной компетентности учителей
и воспитателей в эпоху цифровизации. in Проблемы образования, развития и самореализации личности в эпоху цифровизации. 2022;:130-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_826 .
Гутвайн, Николета, Корач, И., "Развитие профессиональной компетентности учителей
и воспитателей в эпоху цифровизации" in Проблемы образования, развития и самореализации личности в эпоху цифровизации (2022):130-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_826 .

Školska klima i motivacija za učenje matematike i prirodnih nauka: medijacija vršnjačkog nasilja

Gutvajn, Nikoleta; Kovačević Lepojević, Marina; Miščević, Gordana

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Kovačević Lepojević, Marina
AU - Miščević, Gordana
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/650
AB - Gotovo da nema modela kojim se objašnjava delovanje kontekstualnih varijabli na
akademsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka a da se ne ističe da
motivacija ima posrednu ulogu u tom procesu (Fan & Williams, 2018; Ismail, Samsudin,
Amin, Kamarudin, Daud & H alim, 2018). Dakle, reč je o konstruktu koji je veoma važan
za tumačenje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka. S obzirom na to da je
uočen opšti trend opadanja motivacije za učenje matematike sa uzrastom (Michaelides,
Brown, Eklöf & Papanastasiou, 2019), neophodno je utvrditi koji faktori utiču na slabljenje
motivacije kako bi se kod učenika razvijali pozitivniji stavovi prema učenju matematike.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T2 - TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
T1 - Školska klima i motivacija za učenje matematike i prirodnih nauka: medijacija vršnjačkog nasilja
EP - 123
SP - 107
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_650
ER - 
@inbook{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Kovačević Lepojević, Marina and Miščević, Gordana",
year = "2021",
abstract = "Gotovo da nema modela kojim se objašnjava delovanje kontekstualnih varijabli na
akademsko postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka a da se ne ističe da
motivacija ima posrednu ulogu u tom procesu (Fan & Williams, 2018; Ismail, Samsudin,
Amin, Kamarudin, Daud & H alim, 2018). Dakle, reč je o konstruktu koji je veoma važan
za tumačenje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka. S obzirom na to da je
uočen opšti trend opadanja motivacije za učenje matematike sa uzrastom (Michaelides,
Brown, Eklöf & Papanastasiou, 2019), neophodno je utvrditi koji faktori utiču na slabljenje
motivacije kako bi se kod učenika razvijali pozitivniji stavovi prema učenju matematike.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka",
booktitle = "Školska klima i motivacija za učenje matematike i prirodnih nauka: medijacija vršnjačkog nasilja",
pages = "123-107",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_650"
}
Gutvajn, N., Kovačević Lepojević, M.,& Miščević, G.. (2021). Školska klima i motivacija za učenje matematike i prirodnih nauka: medijacija vršnjačkog nasilja. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 107-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_650
Gutvajn N, Kovačević Lepojević M, Miščević G. Školska klima i motivacija za učenje matematike i prirodnih nauka: medijacija vršnjačkog nasilja. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. 2021;:107-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_650 .
Gutvajn, Nikoleta, Kovačević Lepojević, Marina, Miščević, Gordana, "Školska klima i motivacija za učenje matematike i prirodnih nauka: medijacija vršnjačkog nasilja" in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (2021):107-123,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_650 .

Mање контроле, више поверења: Родитељство и екстернализовани проблеми адолесцената

Ковачевић Лепојевић, Марина; Гутвајн, Николета; Ментус, Татјана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2021)

TY - JOUR
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
AU - Гутвајн, Николета
AU - Ментус, Татјана
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/749
AB - Слаб родитељски надзор, негативни васпитни поступци и несигурно везивање препо-
знају се као ризични фактори за испољавање екстернализованих проблема у адолес-
ценцији. Циљ истраживања представља сагледавање улоге коју афективнo везивање за
родитеље има у тумачењу односа родитељског надзора и васпитних поступака родитеља
са екстернализованим проблемима адолесцената. У истраживању је учествовало укупно
507 адолесцената (209 мушког и 298 женског пола), узраста од 15 до 18 година. Струк-
туралним моделирањем откривено је да поверење у родитеље остварује систематски
посреднички ефекат. Утврђено је да поверење у родитеље, посебно у мајку, представља
бољи медијатор за објашњење везе позитивних васитних поступака и родитељског над-
зора са агресивним понашањем, него са понашањима којима се крше правила. Резултати
су интерпретирани у контексту значаја односа родитељ–дете и екстернализованих про-
блема адолесцената.
AB - Previous research recognises poor parental monitoring, negative parental upbringing practices
and insecure attachment as risk factors of great importance for understanding externalising
problems in adolescence. The aim of the research is to understand the role that affective
attachment to parents plays in the interpretation of the relationship between parental monitoring
and upbringing practices with externalising problems of adolescents. A total of 507 adolescents
(209 males and 298 females), aged between 15 to 18 filled the questionnaires. Through the
use of structural equation modelling, trust in parents is revealed as important mediator with
systematic effect that deserves further attention. It is found that trust in parents, especially in
mothers, is a more potent mediator for explaining the link between positive parenting and
parental monitoring with aggressive behaviour than with rule-breaking behaviour. Results
are discussed in the light of the importance of parent-adolescent relationship for externalising
problems in adolescence.
AB - Плохой родительский контроль, негативные воспитательные образцы и
приёмы, а также ненадёжная привязанность к родителям считаются факторами риска
при проявлении экстернализованных проблем в подростковом возрасте. Целью иссле-
дования является изучение роли, которую аффективная привязанность к родителям
играет в толковании отношений родительского контроля и воспитательных приёмов
родителей с экстернализованными проблемами в подростковом возрасте. В исследо-
вании приняли участие 507 подростков (209 мужского пола и 298 женского пола) в
возрасте от 15 до 18 лет. Структурным моделированием выявлено, что доверие к роди-
телям осуществляет систематический посреднический эффект. Было обнаружено, что
доверие к родителям, особенно к матери, является лучшим медиатором для объясне-
ния связи позитивных приёмов воспитания и родительского контроля с агрессивным
поведением, чем с поведением, нарушающим правил. Результаты были интерпретиро-
ваны в контексте значимости родительско-детских отношений и экстернализованных
проблем в подростковом возрасте.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Зборник Института за педагошка истраживања
T1 - Mање контроле, више поверења: Родитељство и екстернализовани проблеми адолесцената
T1 - Control less, trust more: Parenting and externalising problems of adolescents
T1 - Меньше контроля, больше доверия: Родительство и экстернализованные проблемы подростков
EP - 307
IS - 2
SP - 281
VL - 53
DO - 10.2298/ZIPI2102281K
ER - 
@article{
author = "Ковачевић Лепојевић, Марина and Гутвајн, Николета and Ментус, Татјана",
year = "2021",
abstract = "Слаб родитељски надзор, негативни васпитни поступци и несигурно везивање препо-
знају се као ризични фактори за испољавање екстернализованих проблема у адолес-
ценцији. Циљ истраживања представља сагледавање улоге коју афективнo везивање за
родитеље има у тумачењу односа родитељског надзора и васпитних поступака родитеља
са екстернализованим проблемима адолесцената. У истраживању је учествовало укупно
507 адолесцената (209 мушког и 298 женског пола), узраста од 15 до 18 година. Струк-
туралним моделирањем откривено је да поверење у родитеље остварује систематски
посреднички ефекат. Утврђено је да поверење у родитеље, посебно у мајку, представља
бољи медијатор за објашњење везе позитивних васитних поступака и родитељског над-
зора са агресивним понашањем, него са понашањима којима се крше правила. Резултати
су интерпретирани у контексту значаја односа родитељ–дете и екстернализованих про-
блема адолесцената., Previous research recognises poor parental monitoring, negative parental upbringing practices
and insecure attachment as risk factors of great importance for understanding externalising
problems in adolescence. The aim of the research is to understand the role that affective
attachment to parents plays in the interpretation of the relationship between parental monitoring
and upbringing practices with externalising problems of adolescents. A total of 507 adolescents
(209 males and 298 females), aged between 15 to 18 filled the questionnaires. Through the
use of structural equation modelling, trust in parents is revealed as important mediator with
systematic effect that deserves further attention. It is found that trust in parents, especially in
mothers, is a more potent mediator for explaining the link between positive parenting and
parental monitoring with aggressive behaviour than with rule-breaking behaviour. Results
are discussed in the light of the importance of parent-adolescent relationship for externalising
problems in adolescence., Плохой родительский контроль, негативные воспитательные образцы и
приёмы, а также ненадёжная привязанность к родителям считаются факторами риска
при проявлении экстернализованных проблем в подростковом возрасте. Целью иссле-
дования является изучение роли, которую аффективная привязанность к родителям
играет в толковании отношений родительского контроля и воспитательных приёмов
родителей с экстернализованными проблемами в подростковом возрасте. В исследо-
вании приняли участие 507 подростков (209 мужского пола и 298 женского пола) в
возрасте от 15 до 18 лет. Структурным моделированием выявлено, что доверие к роди-
телям осуществляет систематический посреднический эффект. Было обнаружено, что
доверие к родителям, особенно к матери, является лучшим медиатором для объясне-
ния связи позитивных приёмов воспитания и родительского контроля с агрессивным
поведением, чем с поведением, нарушающим правил. Результаты были интерпретиро-
ваны в контексте значимости родительско-детских отношений и экстернализованных
проблем в подростковом возрасте.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Зборник Института за педагошка истраживања",
title = "Mање контроле, више поверења: Родитељство и екстернализовани проблеми адолесцената, Control less, trust more: Parenting and externalising problems of adolescents, Меньше контроля, больше доверия: Родительство и экстернализованные проблемы подростков",
pages = "307-281",
number = "2",
volume = "53",
doi = "10.2298/ZIPI2102281K"
}
Ковачевић Лепојевић, М., Гутвајн, Н.,& Ментус, Т.. (2021). Mање контроле, више поверења: Родитељство и екстернализовани проблеми адолесцената. in Зборник Института за педагошка истраживања
Београд : Институт за педагошка истраживања., 53(2), 281-307.
https://doi.org/10.2298/ZIPI2102281K
Ковачевић Лепојевић М, Гутвајн Н, Ментус Т. Mање контроле, више поверења: Родитељство и екстернализовани проблеми адолесцената. in Зборник Института за педагошка истраживања. 2021;53(2):281-307.
doi:10.2298/ZIPI2102281K .
Ковачевић Лепојевић, Марина, Гутвајн, Николета, Ментус, Татјана, "Mање контроле, више поверења: Родитељство и екстернализовани проблеми адолесцената" in Зборник Института за педагошка истраживања, 53, no. 2 (2021):281-307,
https://doi.org/10.2298/ZIPI2102281K . .

Школска клима, дисциплина и мотивација за учење математике и природних наука

Ковачевић Лепојевић, Марина; Гутвајн, Николета; Мишчевић, Гордана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2021)

TY - CONF
AU - Ковачевић Лепојевић, Марина
AU - Гутвајн, Николета
AU - Мишчевић, Гордана
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/533
AB - Анализирајући литературу може се уочити да постоји релативно мали
број истраживања у којима је испитивана повезаност различитих аспеката
школске климе и мотивације ученика за учење, посебно када се проучава
мотивација ученика нижих разреда основне школе. Циљ истраживања
представља сагледавање повезаности различитих аспеката школске климе,
дисциплине и безбедности ученика са мотивацијом за учење математике и
природних наука. Испитивано је колико школска клима (осећај припадности
школи, значај који школа придаје академском постигнућу и перцепција школе
из перспективе родитеља), дисциплина и безбедност ученика (школска
дисциплина, безбедност у школи и вршњачко насиље) доприносе мотивацији
за учење математике и природних наука. У раду су анализирани подаци
који су добијени од 165 директора, 4428 родитеља и 4279 ученика четвртог
разреда репрезентативног узорка основних школа у Србији. У обради
података коришћена је дескриптивна статистика, биваријантна каноничка
корелациона анализа и мултипли регресиони линеарни модели. Резултати
истраживања указују на то да су ученици, који су чешће у својим одговорима
наводили осећај припадности школи, били мотивисанији за учење математике
и природних наука. Утврђено је да што је нагласак директора на академском
постигнућу био мањи, а вршњачко насиље учесталије, то је математичко и
научно самопоуздање ученика било слабије изражено. Посматрајући остале
критеријуме, највише варијансе објашњено је за критеријум мотивација за
учење математике (26%). Практичне импликације формулисане су у виду препорука за примену интервенција којима се стимулише осећај припадности школи и превенира вршњачко насиље.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - TIMSS2019 : резултати и импликације
T1 - Школска клима, дисциплина и мотивација за учење математике и природних наука
EP - 39
SP - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_533
ER - 
@conference{
author = "Ковачевић Лепојевић, Марина and Гутвајн, Николета and Мишчевић, Гордана",
year = "2021",
abstract = "Анализирајући литературу може се уочити да постоји релативно мали
број истраживања у којима је испитивана повезаност различитих аспеката
школске климе и мотивације ученика за учење, посебно када се проучава
мотивација ученика нижих разреда основне школе. Циљ истраживања
представља сагледавање повезаности различитих аспеката школске климе,
дисциплине и безбедности ученика са мотивацијом за учење математике и
природних наука. Испитивано је колико школска клима (осећај припадности
школи, значај који школа придаје академском постигнућу и перцепција школе
из перспективе родитеља), дисциплина и безбедност ученика (школска
дисциплина, безбедност у школи и вршњачко насиље) доприносе мотивацији
за учење математике и природних наука. У раду су анализирани подаци
који су добијени од 165 директора, 4428 родитеља и 4279 ученика четвртог
разреда репрезентативног узорка основних школа у Србији. У обради
података коришћена је дескриптивна статистика, биваријантна каноничка
корелациона анализа и мултипли регресиони линеарни модели. Резултати
истраживања указују на то да су ученици, који су чешће у својим одговорима
наводили осећај припадности школи, били мотивисанији за учење математике
и природних наука. Утврђено је да што је нагласак директора на академском
постигнућу био мањи, а вршњачко насиље учесталије, то је математичко и
научно самопоуздање ученика било слабије изражено. Посматрајући остале
критеријуме, највише варијансе објашњено је за критеријум мотивација за
учење математике (26%). Практичне импликације формулисане су у виду препорука за примену интервенција којима се стимулише осећај припадности школи и превенира вршњачко насиље.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "TIMSS2019 : резултати и импликације",
title = "Школска клима, дисциплина и мотивација за учење математике и природних наука",
pages = "39-38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_533"
}
Ковачевић Лепојевић, М., Гутвајн, Н.,& Мишчевић, Г.. (2021). Школска клима, дисциплина и мотивација за учење математике и природних наука. in TIMSS2019 : резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 38-39.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_533
Ковачевић Лепојевић М, Гутвајн Н, Мишчевић Г. Школска клима, дисциплина и мотивација за учење математике и природних наука. in TIMSS2019 : резултати и импликације. 2021;:38-39.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_533 .
Ковачевић Лепојевић, Марина, Гутвајн, Николета, Мишчевић, Гордана, "Школска клима, дисциплина и мотивација за учење математике и природних наука" in TIMSS2019 : резултати и импликације (2021):38-39,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_533 .

How to integrate coaching into teacher training programs

Gutvajn, Nikoleta; Pavlović, Jelena

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2021)

TY - CHAP
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Pavlović, Jelena
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/662
AB - In the chapter How to integrate coaching into teacher training programs
authors Nikoleta Gutvajn and Jelena Pavlović introduce an approach to teachers’
professional development that combines traditional training with coaching as
an intervention. In the first part of the chapter, the authors elaborate on the
differences between the terms professional development, training and coaching.
The authors also articulate some of the guiding principles for integrating coaching
into teacher training programs. A model of integration of training and coaching
is exemplified with an accredited professional development program in Serbia.
Finally, the authors offer some concluding remarks regarding integrating coaching
into teacher training programs.
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
T2 - Problems and perspectives of contemporary education
T1 - How to integrate coaching into teacher training programs
EP - 172
SP - 159
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662
ER - 
@inbook{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Pavlović, Jelena",
year = "2021",
abstract = "In the chapter How to integrate coaching into teacher training programs
authors Nikoleta Gutvajn and Jelena Pavlović introduce an approach to teachers’
professional development that combines traditional training with coaching as
an intervention. In the first part of the chapter, the authors elaborate on the
differences between the terms professional development, training and coaching.
The authors also articulate some of the guiding principles for integrating coaching
into teacher training programs. A model of integration of training and coaching
is exemplified with an accredited professional development program in Serbia.
Finally, the authors offer some concluding remarks regarding integrating coaching
into teacher training programs.",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Problems and perspectives of contemporary education",
booktitle = "How to integrate coaching into teacher training programs",
pages = "172-159",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662"
}
Gutvajn, N.,& Pavlović, J.. (2021). How to integrate coaching into teacher training programs. in Problems and perspectives of contemporary education
Belgrade : Institute for Educational Research., 159-172.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662
Gutvajn N, Pavlović J. How to integrate coaching into teacher training programs. in Problems and perspectives of contemporary education. 2021;:159-172.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662 .
Gutvajn, Nikoleta, Pavlović, Jelena, "How to integrate coaching into teacher training programs" in Problems and perspectives of contemporary education (2021):159-172,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_662 .

The educational status and schooling problems of juvenile delinquents

Maljković, Marija; Gutvajn, Nikoleta; Kovačević Lepojević, Marina; Ilijić, Ljeposava

(Belgrade : Institute for Educational Research, 2021)

TY - CHAP
AU - Maljković, Marija
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Kovačević Lepojević, Marina
AU - Ilijić, Ljeposava
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/672
AB - In the paper The educational status and schooling problems of juvenile
delinquents, the authors Marija Maljković, Nikoleta Gutvajn, Marina Kovačević
Lepojević and Ljeposava Ilijić analyse legal statistics on registered juvenile
delinquency in the Republic of Serbia, and present the results of empirical
research regarding educational status and problems in the education of juvenile
delinquents who are currently in the procedure of criminal sanctions execution.
The research results show that juvenile delinquents who are excluded from the
education system more often report low affiliation to school, absence from school,
being labelled by teachers, belittling, and threats. Juvenile delinquents who are in
institutions of non-institutional type are more likely to leave school than those with
non-custodial sanctions. The authors propose applying the good practices that
affect improvement of cooperation between the judicial and educational systems
in criminal proceedings against juveniles, improvement of the school climate,
informal education of juvenile delinquents, and mentoring programs.
PB - Belgrade : Institute for Educational Research
T2 - Problems and perspectives of contemporary education
T1 - The educational status and schooling problems of juvenile delinquents
EP - 395
SP - 374
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_672
ER - 
@inbook{
author = "Maljković, Marija and Gutvajn, Nikoleta and Kovačević Lepojević, Marina and Ilijić, Ljeposava",
year = "2021",
abstract = "In the paper The educational status and schooling problems of juvenile
delinquents, the authors Marija Maljković, Nikoleta Gutvajn, Marina Kovačević
Lepojević and Ljeposava Ilijić analyse legal statistics on registered juvenile
delinquency in the Republic of Serbia, and present the results of empirical
research regarding educational status and problems in the education of juvenile
delinquents who are currently in the procedure of criminal sanctions execution.
The research results show that juvenile delinquents who are excluded from the
education system more often report low affiliation to school, absence from school,
being labelled by teachers, belittling, and threats. Juvenile delinquents who are in
institutions of non-institutional type are more likely to leave school than those with
non-custodial sanctions. The authors propose applying the good practices that
affect improvement of cooperation between the judicial and educational systems
in criminal proceedings against juveniles, improvement of the school climate,
informal education of juvenile delinquents, and mentoring programs.",
publisher = "Belgrade : Institute for Educational Research",
journal = "Problems and perspectives of contemporary education",
booktitle = "The educational status and schooling problems of juvenile delinquents",
pages = "395-374",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_672"
}
Maljković, M., Gutvajn, N., Kovačević Lepojević, M.,& Ilijić, L.. (2021). The educational status and schooling problems of juvenile delinquents. in Problems and perspectives of contemporary education
Belgrade : Institute for Educational Research., 374-395.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_672
Maljković M, Gutvajn N, Kovačević Lepojević M, Ilijić L. The educational status and schooling problems of juvenile delinquents. in Problems and perspectives of contemporary education. 2021;:374-395.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_672 .
Maljković, Marija, Gutvajn, Nikoleta, Kovačević Lepojević, Marina, Ilijić, Ljeposava, "The educational status and schooling problems of juvenile delinquents" in Problems and perspectives of contemporary education (2021):374-395,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_672 .

Feedback supporting deep and strategic approaches to learning and studying: A case study on production cost

Kadijevich, Djordje; Gutvajn, Nikoleta

(Belgrade : Metropolitan, 2021)

TY - CONF
AU - Kadijevich, Djordje
AU - Gutvajn, Nikoleta
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/864
AB - Feedback has one of the highest effects on learning. To benefit from its use, it should provide information
important to students. This information may support activities applied in deep and strategic approaches to learning and
studying. Bearing in mind that the production of quality feedback can be a costly enterprise, this paper examines the
actual implementation cost of feedback techniques that provide such information. Although this cost may appear high at
first sight, it becomes (much) lower if the developer task is consider as a “fill in a form” task because only modest extra
work beyond the typical is needed. An example how this task might be done is included.
PB - Belgrade : Metropolitan
C3 - E-Learning
T1 - Feedback supporting deep and strategic approaches to learning and studying: A case study on production cost
EP - 121
SP - 119
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_864
ER - 
@conference{
author = "Kadijevich, Djordje and Gutvajn, Nikoleta",
year = "2021",
abstract = "Feedback has one of the highest effects on learning. To benefit from its use, it should provide information
important to students. This information may support activities applied in deep and strategic approaches to learning and
studying. Bearing in mind that the production of quality feedback can be a costly enterprise, this paper examines the
actual implementation cost of feedback techniques that provide such information. Although this cost may appear high at
first sight, it becomes (much) lower if the developer task is consider as a “fill in a form” task because only modest extra
work beyond the typical is needed. An example how this task might be done is included.",
publisher = "Belgrade : Metropolitan",
journal = "E-Learning",
title = "Feedback supporting deep and strategic approaches to learning and studying: A case study on production cost",
pages = "121-119",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_864"
}
Kadijevich, D.,& Gutvajn, N.. (2021). Feedback supporting deep and strategic approaches to learning and studying: A case study on production cost. in E-Learning
Belgrade : Metropolitan., 119-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_864
Kadijevich D, Gutvajn N. Feedback supporting deep and strategic approaches to learning and studying: A case study on production cost. in E-Learning. 2021;:119-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_864 .
Kadijevich, Djordje, Gutvajn, Nikoleta, "Feedback supporting deep and strategic approaches to learning and studying: A case study on production cost" in E-Learning (2021):119-121,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_864 .

Anchoring and adjusting in students’ responses to a questionnaire about the importance of given e-feedback techniques

Kadijevich, Djordje; Ljubojević, Danijela; Gutvajn, Nikoleta

(Belgrade : Metropolitan, 2021)

TY - CONF
AU - Kadijevich, Djordje
AU - Ljubojević, Danijela
AU - Gutvajn, Nikoleta
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/865
AB - An answer to an item in a questionnaire may provide a cognitive anchor that limits respondent’s adjusting to
answer the next questionnaire item. This paper examines the issues of anchoring and adjusting in response to a
questionnaire about the importance of listed e-feedback techniques. Two measures of anchoring and adjusting were
applied, which revealed not only whether more anchoring and less adjusting were present, but also which respondents
might apply more anchoring and less adjusting in their responses. Addressing these questions, especially when responses
to two sets of items are similar overall, may be an important step in completing an appropriate discussion of
questionnaire-based findings.
PB - Belgrade : Metropolitan
C3 - E-Learning
T1 - Anchoring and adjusting in students’ responses to a questionnaire about the importance of given e-feedback techniques
EP - 124
IS - 122
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_865
ER - 
@conference{
author = "Kadijevich, Djordje and Ljubojević, Danijela and Gutvajn, Nikoleta",
year = "2021",
abstract = "An answer to an item in a questionnaire may provide a cognitive anchor that limits respondent’s adjusting to
answer the next questionnaire item. This paper examines the issues of anchoring and adjusting in response to a
questionnaire about the importance of listed e-feedback techniques. Two measures of anchoring and adjusting were
applied, which revealed not only whether more anchoring and less adjusting were present, but also which respondents
might apply more anchoring and less adjusting in their responses. Addressing these questions, especially when responses
to two sets of items are similar overall, may be an important step in completing an appropriate discussion of
questionnaire-based findings.",
publisher = "Belgrade : Metropolitan",
journal = "E-Learning",
title = "Anchoring and adjusting in students’ responses to a questionnaire about the importance of given e-feedback techniques",
pages = "124",
number = "122",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_865"
}
Kadijevich, D., Ljubojević, D.,& Gutvajn, N.. (2021). Anchoring and adjusting in students’ responses to a questionnaire about the importance of given e-feedback techniques. in E-Learning
Belgrade : Metropolitan.(122).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_865
Kadijevich D, Ljubojević D, Gutvajn N. Anchoring and adjusting in students’ responses to a questionnaire about the importance of given e-feedback techniques. in E-Learning. 2021;(122):null-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_865 .
Kadijevich, Djordje, Ljubojević, Danijela, Gutvajn, Nikoleta, "Anchoring and adjusting in students’ responses to a questionnaire about the importance of given e-feedback techniques" in E-Learning, no. 122 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_865 .

Ставови ученика основне школе према боравку у природи

Мишчевић Кадијевић, Гордана; Гутвајн, Николета

(Ниш : Универзитет у Нишу, 2020)

TY - JOUR
AU - Мишчевић Кадијевић, Гордана
AU - Гутвајн, Николета
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/623
AB - Иако се у области иновативних приступа васпитнообразовном раду указује на
бројне предности ванучионичке наставе у природи, у нашој средини постоји релативно мали број истраживања која се баве анализом ефеката примене оваквог начина рада на ставове ученика према боравку у природи. Циљ нашег истраживања био
је да испитамо раније формиране ставове ученика према боравку у природи, као и
евентуалну повезаност ових ставова са дужином реализације ванучионичке наставе
у природи. Узорак је пригодан и чине га 752 ученика четвртог разреда основних
школа из Београда, као и 32 учитеља која предају овим ученицима. У истраживању
је примењена АТОП скала, која се састоји од 12 ставки, распоређених у оквиру две
целине које се односе на изјашњавање о позитивним и негативним странама боравка
у природи. Налази показују да девојчице, у односу на дечаке, испољавају виши степен слагања са тврдњама које описују позитивне стране боравка у природи, али и са
тврдњама које описују потенцијалне страхове приликом боравка у природи. Примена ванучионичке наставе у природи од стране учитеља није била повезана са разликама у исказаном мишљењу њихових ученика о предностима и страховима у вези са
ранијим дечијим искуствима боравка у природи. Учитеље би требало мотивисати да
у дужим временским периодима и чешће реализују ванучионичку наставу у природи. Потребно је пружити им додатну професионалну подршку у виду идеја, наставних програма и курсева професионалног развоја да би били спремнији за одржавање
више часова у природном окружењу
AB - Although the innovative approach to education emphasizes numerous advantages of
out-of-classroom outdoor teaching, in Serbia there are relatively few researches that
analyze the effects of such activities to students’ attitudes towards staying outdoors. The
objective of our research is to examine the students’ previous attitudes towards outdoor
activities, as well as the possible correlation between these attitudes and the duration of
out-of-classroom outdoor teaching. The sample is appropriate and comprises 752 fourthgrade elementary school students from Belgrade and 32 schoolteachers who teach those
students. In the research, АТОP scales is applied consisting of 12 items from two domains
referring to statements regarding positive and negative sides of staying outdoors. The
results show that the girls, as opposed to boys, show a higher rate of agreement with
statements describing positive sides of outdoor activities, but also with the statements that
describe potentially negative sides of staying outdoors. The implementation of out-ofclassroom outdoor teaching by the teachers bears no connection with the differences in
their students’ stated opinions on advantages and fears regarding independent staying
outdoors. The teachers should be motivated and supported to perform out-of-classroom
outdoor teaching more frequently and for longer periods of time. They need to be provided
with additional professional support in the form of ideas, curricula and professional
development courses in order to be better prepared for more classes in the natural
environment.
PB - Ниш : Универзитет у Нишу
T2 - Теме: часопис за друштвене науке
T1 - Ставови ученика основне школе према боравку у природи
T1 - The attitudes of elementary school students towards staying outdoors
EP - 1304
IS - 4
SP - 1291
VL - XLIV
DO - /doi.org/10.22190/TEME190625078М
ER - 
@article{
author = "Мишчевић Кадијевић, Гордана and Гутвајн, Николета",
year = "2020",
abstract = "Иако се у области иновативних приступа васпитнообразовном раду указује на
бројне предности ванучионичке наставе у природи, у нашој средини постоји релативно мали број истраживања која се баве анализом ефеката примене оваквог начина рада на ставове ученика према боравку у природи. Циљ нашег истраживања био
је да испитамо раније формиране ставове ученика према боравку у природи, као и
евентуалну повезаност ових ставова са дужином реализације ванучионичке наставе
у природи. Узорак је пригодан и чине га 752 ученика четвртог разреда основних
школа из Београда, као и 32 учитеља која предају овим ученицима. У истраживању
је примењена АТОП скала, која се састоји од 12 ставки, распоређених у оквиру две
целине које се односе на изјашњавање о позитивним и негативним странама боравка
у природи. Налази показују да девојчице, у односу на дечаке, испољавају виши степен слагања са тврдњама које описују позитивне стране боравка у природи, али и са
тврдњама које описују потенцијалне страхове приликом боравка у природи. Примена ванучионичке наставе у природи од стране учитеља није била повезана са разликама у исказаном мишљењу њихових ученика о предностима и страховима у вези са
ранијим дечијим искуствима боравка у природи. Учитеље би требало мотивисати да
у дужим временским периодима и чешће реализују ванучионичку наставу у природи. Потребно је пружити им додатну професионалну подршку у виду идеја, наставних програма и курсева професионалног развоја да би били спремнији за одржавање
више часова у природном окружењу, Although the innovative approach to education emphasizes numerous advantages of
out-of-classroom outdoor teaching, in Serbia there are relatively few researches that
analyze the effects of such activities to students’ attitudes towards staying outdoors. The
objective of our research is to examine the students’ previous attitudes towards outdoor
activities, as well as the possible correlation between these attitudes and the duration of
out-of-classroom outdoor teaching. The sample is appropriate and comprises 752 fourthgrade elementary school students from Belgrade and 32 schoolteachers who teach those
students. In the research, АТОP scales is applied consisting of 12 items from two domains
referring to statements regarding positive and negative sides of staying outdoors. The
results show that the girls, as opposed to boys, show a higher rate of agreement with
statements describing positive sides of outdoor activities, but also with the statements that
describe potentially negative sides of staying outdoors. The implementation of out-ofclassroom outdoor teaching by the teachers bears no connection with the differences in
their students’ stated opinions on advantages and fears regarding independent staying
outdoors. The teachers should be motivated and supported to perform out-of-classroom
outdoor teaching more frequently and for longer periods of time. They need to be provided
with additional professional support in the form of ideas, curricula and professional
development courses in order to be better prepared for more classes in the natural
environment.",
publisher = "Ниш : Универзитет у Нишу",
journal = "Теме: часопис за друштвене науке",
title = "Ставови ученика основне школе према боравку у природи, The attitudes of elementary school students towards staying outdoors",
pages = "1304-1291",
number = "4",
volume = "XLIV",
doi = "/doi.org/10.22190/TEME190625078М"
}
Мишчевић Кадијевић, Г.,& Гутвајн, Н.. (2020). Ставови ученика основне школе према боравку у природи. in Теме: часопис за друштвене науке
Ниш : Универзитет у Нишу., XLIV(4), 1291-1304.
https://doi.org//doi.org/10.22190/TEME190625078М
Мишчевић Кадијевић Г, Гутвајн Н. Ставови ученика основне школе према боравку у природи. in Теме: часопис за друштвене науке. 2020;XLIV(4):1291-1304.
doi:/doi.org/10.22190/TEME190625078М .
Мишчевић Кадијевић, Гордана, Гутвајн, Николета, "Ставови ученика основне школе према боравку у природи" in Теме: часопис за друштвене науке, XLIV, no. 4 (2020):1291-1304,
https://doi.org//doi.org/10.22190/TEME190625078М . .

Национални извештај :TIMSS 2019 у Србији : преглед основних налаза

Ђерић, Ивана; Гутвајн, Николета; Јошић, Смиљана; Шева, Нада

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2020)

TY - RPRT
AU - Ђерић, Ивана
AU - Гутвајн, Николета
AU - Јошић, Смиљана
AU - Шева, Нада
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/381
AB - Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) је независно удружење које већ 60
година окупља различите истраживачке институције и владине агенције широм света да
би реализовале студије o математичкоj, научнoj и читалачкoj писмености. TIMSS (The Trends
in International Mathematics and Science Study) и PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study) представљају основне студије које мере постигнућа ученика из три кључне
наставне области у основној школи: математика, природне науке и језик. Постигнућа
ученика се испитују на два узрасна нивоа – у четвртом и осмом разреду основне школе, а
земље које учествују одлучују који ће разред бити тестиран. Истраживање TIMSS омогућава
земљама које учествују да мере постигнућа ученика из математике и природних наука, као
и да прикупљају контекстуалне податке како би се унапредио квалитет наставе и учења
у четвртом и осмом разреду. Прецизније, током овог истраживања прикупља се богат
низ контекстуалних података о ученицима, учитељима, директорима и школама којима
се објашњавају постигнућа ученика. Ово истраживање омогућава да се прате трендови
постигнућа у контексту различитих образовних система, али и у националном контексту. На
пример, можемо да пратимо постигнуће ученика из математике и природних наука током
три циклуса у нашој земљи, али и да вршимо поређење са другим образовним система
у региону, Европи или шире. TIMSS такође пружа сазнања о курикулумима образовних
система широм света и начинима њиховог имплементирања у учионици.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T1 - Национални извештај :TIMSS 2019 у Србији : преглед основних налаза
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_381
ER - 
@techreport{
author = "Ђерић, Ивана and Гутвајн, Николета and Јошић, Смиљана and Шева, Нада",
year = "2020",
abstract = "Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) је независно удружење које већ 60
година окупља различите истраживачке институције и владине агенције широм света да
би реализовале студије o математичкоj, научнoj и читалачкoj писмености. TIMSS (The Trends
in International Mathematics and Science Study) и PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study) представљају основне студије које мере постигнућа ученика из три кључне
наставне области у основној школи: математика, природне науке и језик. Постигнућа
ученика се испитују на два узрасна нивоа – у четвртом и осмом разреду основне школе, а
земље које учествују одлучују који ће разред бити тестиран. Истраживање TIMSS омогућава
земљама које учествују да мере постигнућа ученика из математике и природних наука, као
и да прикупљају контекстуалне податке како би се унапредио квалитет наставе и учења
у четвртом и осмом разреду. Прецизније, током овог истраживања прикупља се богат
низ контекстуалних података о ученицима, учитељима, директорима и школама којима
се објашњавају постигнућа ученика. Ово истраживање омогућава да се прате трендови
постигнућа у контексту различитих образовних система, али и у националном контексту. На
пример, можемо да пратимо постигнуће ученика из математике и природних наука током
три циклуса у нашој земљи, али и да вршимо поређење са другим образовним система
у региону, Европи или шире. TIMSS такође пружа сазнања о курикулумима образовних
система широм света и начинима њиховог имплементирања у учионици.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
title = "Национални извештај :TIMSS 2019 у Србији : преглед основних налаза",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_381"
}
Ђерић, И., Гутвајн, Н., Јошић, С.,& Шева, Н.. (2020). Национални извештај :TIMSS 2019 у Србији : преглед основних налаза. 
Београд : Институт за педагошка истраживања..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_381
Ђерић И, Гутвајн Н, Јошић С, Шева Н. Национални извештај :TIMSS 2019 у Србији : преглед основних налаза. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_381 .
Ђерић, Ивана, Гутвајн, Николета, Јошић, Смиљана, Шева, Нада, "Национални извештај :TIMSS 2019 у Србији : преглед основних налаза" (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_381 .

Стимулирование позитивного развития молодежи, проявляющей поведенческие проблемы

Гутвайн, Николета; Ковачевич-Лепоевич, Марина

(Москва : РУДН, 2020)

TY - CONF
AU - Гутвайн, Николета
AU - Ковачевич-Лепоевич, Марина
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/868
AB - Целью статьи является выявление значимости изучения
возможностей преодоления предубеждений, сложившихся у
ключевых участников учебно-воспитательного процесса, и их
изменений в направлении позитивного развития молодежи, про-
являющей поведенческие проблемы.
AB - The aim of this paper is to point out the importance of studying the
possibilities of change in beliefs of key actors of the educational process
towards the positive development of youth with behavioral problems.
PB - Москва : РУДН
C3 - Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация
T1 - Стимулирование позитивного развития молодежи, проявляющей поведенческие проблемы
T1 - Fostering the positive development of youth with behavioral problems
EP - 40
SP - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_868
ER - 
@conference{
author = "Гутвайн, Николета and Ковачевич-Лепоевич, Марина",
year = "2020",
abstract = "Целью статьи является выявление значимости изучения
возможностей преодоления предубеждений, сложившихся у
ключевых участников учебно-воспитательного процесса, и их
изменений в направлении позитивного развития молодежи, про-
являющей поведенческие проблемы., The aim of this paper is to point out the importance of studying the
possibilities of change in beliefs of key actors of the educational process
towards the positive development of youth with behavioral problems.",
publisher = "Москва : РУДН",
journal = "Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация",
title = "Стимулирование позитивного развития молодежи, проявляющей поведенческие проблемы, Fostering the positive development of youth with behavioral problems",
pages = "40-34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_868"
}
Гутвайн, Н.,& Ковачевич-Лепоевич, М.. (2020). Стимулирование позитивного развития молодежи, проявляющей поведенческие проблемы. in Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация
Москва : РУДН., 34-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_868
Гутвайн Н, Ковачевич-Лепоевич М. Стимулирование позитивного развития молодежи, проявляющей поведенческие проблемы. in Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация. 2020;:34-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_868 .
Гутвайн, Николета, Ковачевич-Лепоевич, Марина, "Стимулирование позитивного развития молодежи, проявляющей поведенческие проблемы" in Личность в современном мире: Образование, развитие, самореализация (2020):34-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_868 .