Džinović, Vladimir

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-9279-3850
 • Džinović, Vladimir (33)
 • Џиновић, Владимир (7)
 • Джинович, В. (2)
 • Джинович, Владимир (1)

Author's Bibliography

Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу

Gutvajn, Nikoleta; Drobac, Ana; Đerić, Ivana; Kovačević-Lepojević, Marina; Jošić, Smiljana; Micić, Isidora; Radanović, Ana; Trajković, Marija; Tadić, Violeta; Džinović, Vladimir; Ševkušić, Slavica

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2023)

TY - GEN
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Drobac, Ana
AU - Đerić, Ivana
AU - Kovačević-Lepojević, Marina
AU - Jošić, Smiljana
AU - Micić, Isidora
AU - Radanović, Ana
AU - Trajković, Marija
AU - Tadić, Violeta
AU - Džinović, Vladimir
AU - Ševkušić, Slavica
PY - 2023
UR - https://www.ipisr.org.rs/images/publikacije/kako-postupati-u-kriznim-situacijamapreporuke-za-školsku-zajednicu
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/940
AB - Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године
AB - Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T1 - Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу
T1 - Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu
EP - 23
SP - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
ER - 
@misc{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Drobac, Ana and Đerić, Ivana and Kovačević-Lepojević, Marina and Jošić, Smiljana and Micić, Isidora and Radanović, Ana and Trajković, Marija and Tadić, Violeta and Džinović, Vladimir and Ševkušić, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Поштовани и драги наставници, стручни сарадници и директори школа,
Поводом трагичног догађаја у основној школи „Владислав Рибникар“ у Београду,
обраћамо вам се да бисмо вам показали да нисте сами. Ми, сарадници Института за
педагошка истраживања, смо уз вас као што сте и ви увек уз нас, спремни да сарађујете
и помогнете нам у нашим истраживачким активностима.
Осим што утиче на појединце који су директно њиме погођени, овај трагични догађај
може пореметити образовни процес у целини и утицати на све учеснике школског
живота и ширу заједницу. Школе треба да буду позитивна средина за учење и поучавање
која ученицима и запосленима пружа осећај континуитета, сигурности и припадности.
У овом кризном периоду пред вас се постављају веома висока очекивања – да наставите
одговорно да испуњавате своје свакодневне школске обавезе и да будете подршка
и ослонац својим ученицима у превазилажењу трауматских искустава. Притом, лако
се може изгубити из вида да сте и ви сведоци трагичног догађаја и да и вама треба
додатна снага и подршка да бисте одговорили на овај изазов.
Питате се какво понашање можете да очекујете од ученика и како да комуницирате
са њима у околностима које су стресне и неуобичајене. Свесни смо да је ваше богато
педагошко искуство ваш најснажнији ресурс, али нико не може бити потпуно спреман
за изазове овог типа. Овај приручник вам пружа основне препоруке на које можете да
се ослоните у кризним ситуацијама у раду са ученицима.
Мај, 2023. године, Poštovani i dragi nastavnici, stručni saradnici i direktori škola,
Povodom tragičnog događaja u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu,
obraćamo vam se da bismo vam pokazali da niste sami. Mi, saradnici Instituta za
pedagoška istraživanja, smo uz vas kao što ste i vi uvek uz nas, spremni da sarađujete
i pomognete nam u našim istraživačkim aktivnostima.
Osim što utiče na pojedince koji su direktno njime pogođeni, ovaj tragični događaj
može poremetiti obrazovni proces u celini i uticati na sve učesnike školskog
života i širu zajednicu. Škole treba da budu pozitivna sredina za učenje i poučavanje
koja učenicima i zaposlenima pruža osećaj kontinuiteta, sigurnosti i pripadnosti.
U ovom kriznom periodu pred vas se postavljaju veoma visoka očekivanja – da nastavite
odgovorno da ispunjavate svoje svakodnevne školske obaveze i da budete podrška
i oslonac svojim učenicima u prevazilaženju traumatskih iskustava. Pritom, lako
se može izgubiti iz vida da ste i vi svedoci tragičnog događaja i da i vama treba
dodatna snaga i podrška da biste odgovorili na ovaj izazov.
Pitate se kakvo ponašanje možete da očekujete od učenika i kako da komunicirate
sa njima u okolnostima koje su stresne i neuobičajene. Svesni smo da je vaše bogato
pedagoško iskustvo vaš najsnažniji resurs, ali niko ne može biti potpuno spreman
za izazove ovog tipa. Ovaj priručnik vam pruža osnovne preporuke na koje možete da
se oslonite u kriznim situacijama u radu sa učenicima.
Maj, 2023. godine",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
title = "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу, Kako postupati u kriznim situacijama : preporuke za školsku zajednicu",
pages = "23-3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940"
}
Gutvajn, N., Drobac, A., Đerić, I., Kovačević-Lepojević, M., Jošić, S., Micić, I., Radanović, A., Trajković, M., Tadić, V., Džinović, V.,& Ševkušić, S.. (2023). Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 
Београд : Институт за педагошка истраживања., 3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940
Gutvajn N, Drobac A, Đerić I, Kovačević-Lepojević M, Jošić S, Micić I, Radanović A, Trajković M, Tadić V, Džinović V, Ševkušić S. Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу. 2023;:3-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .
Gutvajn, Nikoleta, Drobac, Ana, Đerić, Ivana, Kovačević-Lepojević, Marina, Jošić, Smiljana, Micić, Isidora, Radanović, Ana, Trajković, Marija, Tadić, Violeta, Džinović, Vladimir, Ševkušić, Slavica, "Како поступати у кризним ситуацијама : препоруке за школску заједницу" (2023):3-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_940 .

„Борим се са ветрењачама”: Тензије у професионалном идентитету наставника из перспективе модела агонистичког селфа

Džinović, Vladimir; Grbić, Sanja; Vesić, Dragan

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2022)

TY - JOUR
AU - Džinović, Vladimir
AU - Grbić, Sanja
AU - Vesić, Dragan
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/898
AB - У овом раду представљамо експлоративно истраживање у чијем су фокусу тензије у професионалном идентитету наставника, које смо конципирали ослањајући се на модел агонистичког селфа. У истраживању је учествовало девет наставница предметне и разредне
наставе из две београдске основне школе. Истраживање смо дизајнирали као вишеструку студију случаја у којој смо као помоћну методу анализе података, добијених путем
полуструктурисаног интервјуа, користили тематску анализу. Као критеријум селекције
тензичних ситуација користили смо присуство једног од четири типа тензичних односа у
агонистичком селфу: критичко прихватање, продуктивна тензија, акутни сукоб и трајни
сукоб. Ове односе интерпретирали смо као различите начине одвијања психосоцијалне
динамике и решавања психолошке тензије учесница. Селектоване ситуације смо, потом,
тематски категорисали. Идентификовали смо 9 тема у вези са којима наставнице имају
професионалне дилеме. Наши резултати указују на то да се иста професионална дилема
у селфу наставника манифестује кроз различите типове тензичног односа, што сугерише
да није довољно усмерити истраживачку пажњу на садржај наратива о професионалним дилемама већ и на различите механизме психосоцијалне динамике путем којих се дате
тензије одвијају и разрешавају. Оваквав поглед на професионалне дилеме наставника
представља допринос за осмишљавање нових и унапређивање постојећих модела професионалног развоја наставника.
AB - In this paper, we present an exploratory study on tensions in teacher professional identity based
on the Model of Agonistic Self. The sample comprised nine class and subject teachers employed
at two primary schools in Belgrade. The research was conceived as a multiple-case study in
which thematic analysis was used as an auxiliary method for analyzing the data obtained via a
semi-structured interview. The criterion for the selection of tense situations was the presence of
one of the four types of tense relations in the agonistic self: acceptance with critique, productive
tension, acute conflict, and permanent conflict. These relations were interpreted as different
forms of psychosocial dynamics and ways of resolving psychological tension among participants.
Subsequently, we thematically categorized the selected situations. We identified nine themes in
relation to which our participants had professional dilemmas. Our findings indicate that the
same professional dilemma within a teacher’s self can manifest itself in different kinds of tense
relations. This suggests that it is not sufficient to direct research attention towards the content
of the narratives about professional dilemmas, but that it is also necessary to explore different
mechanisms of psychosocial dynamics through which these tensions develop and get resolved. This perspective on teachers’ professional dilemmas represents a contribution to the creation of
new models and the refinement of existing models of teacher professional development.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Зборник Института за педагошка истраживања
T1 - „Борим се са ветрењачама”: Тензије у професионалном идентитету наставника из перспективе модела агонистичког селфа
T1 - “I am tilting at windmills”: Tensions in teacher professional identity from the perspective of the model of the agonistic self
EP - 222
IS - 2
SP - 189
VL - 54
DO - doi.org/10.2298/ZIPI2202189D
ER - 
@article{
author = "Džinović, Vladimir and Grbić, Sanja and Vesić, Dragan",
year = "2022",
abstract = "У овом раду представљамо експлоративно истраживање у чијем су фокусу тензије у професионалном идентитету наставника, које смо конципирали ослањајући се на модел агонистичког селфа. У истраживању је учествовало девет наставница предметне и разредне
наставе из две београдске основне школе. Истраживање смо дизајнирали као вишеструку студију случаја у којој смо као помоћну методу анализе података, добијених путем
полуструктурисаног интервјуа, користили тематску анализу. Као критеријум селекције
тензичних ситуација користили смо присуство једног од четири типа тензичних односа у
агонистичком селфу: критичко прихватање, продуктивна тензија, акутни сукоб и трајни
сукоб. Ове односе интерпретирали смо као различите начине одвијања психосоцијалне
динамике и решавања психолошке тензије учесница. Селектоване ситуације смо, потом,
тематски категорисали. Идентификовали смо 9 тема у вези са којима наставнице имају
професионалне дилеме. Наши резултати указују на то да се иста професионална дилема
у селфу наставника манифестује кроз различите типове тензичног односа, што сугерише
да није довољно усмерити истраживачку пажњу на садржај наратива о професионалним дилемама већ и на различите механизме психосоцијалне динамике путем којих се дате
тензије одвијају и разрешавају. Оваквав поглед на професионалне дилеме наставника
представља допринос за осмишљавање нових и унапређивање постојећих модела професионалног развоја наставника., In this paper, we present an exploratory study on tensions in teacher professional identity based
on the Model of Agonistic Self. The sample comprised nine class and subject teachers employed
at two primary schools in Belgrade. The research was conceived as a multiple-case study in
which thematic analysis was used as an auxiliary method for analyzing the data obtained via a
semi-structured interview. The criterion for the selection of tense situations was the presence of
one of the four types of tense relations in the agonistic self: acceptance with critique, productive
tension, acute conflict, and permanent conflict. These relations were interpreted as different
forms of psychosocial dynamics and ways of resolving psychological tension among participants.
Subsequently, we thematically categorized the selected situations. We identified nine themes in
relation to which our participants had professional dilemmas. Our findings indicate that the
same professional dilemma within a teacher’s self can manifest itself in different kinds of tense
relations. This suggests that it is not sufficient to direct research attention towards the content
of the narratives about professional dilemmas, but that it is also necessary to explore different
mechanisms of psychosocial dynamics through which these tensions develop and get resolved. This perspective on teachers’ professional dilemmas represents a contribution to the creation of
new models and the refinement of existing models of teacher professional development.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Зборник Института за педагошка истраживања",
title = "„Борим се са ветрењачама”: Тензије у професионалном идентитету наставника из перспективе модела агонистичког селфа, “I am tilting at windmills”: Tensions in teacher professional identity from the perspective of the model of the agonistic self",
pages = "222-189",
number = "2",
volume = "54",
doi = "doi.org/10.2298/ZIPI2202189D"
}
Džinović, V., Grbić, S.,& Vesić, D.. (2022). „Борим се са ветрењачама”: Тензије у професионалном идентитету наставника из перспективе модела агонистичког селфа. in Зборник Института за педагошка истраживања
Београд : Институт за педагошка истраживања., 54(2), 189-222.
https://doi.org/doi.org/10.2298/ZIPI2202189D
Džinović V, Grbić S, Vesić D. „Борим се са ветрењачама”: Тензије у професионалном идентитету наставника из перспективе модела агонистичког селфа. in Зборник Института за педагошка истраживања. 2022;54(2):189-222.
doi:doi.org/10.2298/ZIPI2202189D .
Džinović, Vladimir, Grbić, Sanja, Vesić, Dragan, "„Борим се са ветрењачама”: Тензије у професионалном идентитету наставника из перспективе модела агонистичког селфа" in Зборник Института за педагошка истраживања, 54, no. 2 (2022):189-222,
https://doi.org/doi.org/10.2298/ZIPI2202189D . .

Образование и идентичность в цифровой эре

Гутвайн, Николета; Джинович, Владимир

(Москва : Российский университет дружбы народов, 2022)

TY - CONF
AU - Гутвайн, Николета
AU - Джинович, Владимир
PY - 2022
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/834
AB - Целью данной статьи является выявление
новых идентичностей учащихся, образовавшихся в ходе
образовательного процесса, который в значительной степени
трансформировался под влиянием цифровой революции.
Образование, которое переходит в преимущественно
цифровой формат в виде электронного, дистанционного
обучения и обучения в сетевых сообществах требует от
учащихся быть саморегулируемыми, креативными и
самостоятельными учениками, ощущающими себя частью
сетевого обучения. В статье описаны вызовы новых идентичностей, связанные с радикализацией и социально-
эмоциональными трудностями, с которыми могут столкнуться
участники цифрового образования.
AB - The aim of this paper is to point out the
emergence of new student identities, created through an
educational process that is largely transformed under the influence
of the digital revolution. Education that is increasingly becoming
e-learning, distance learning and community learning requires a
self-guided, creative and a learner who sees himself as part of a
network learning. The challenges of these new identities will also
be pointed out, in form of radicalization and socio-emotional
difficulties, with which participants of the digitized education can
meet.
PB - Москва : Российский университет дружбы народов
C3 - Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности
T1 - Образование и идентичность в цифровой эре
T1 - Education and identity in the age of digitalization
EP - 40
SP - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834
ER - 
@conference{
author = "Гутвайн, Николета and Джинович, Владимир",
year = "2022",
abstract = "Целью данной статьи является выявление
новых идентичностей учащихся, образовавшихся в ходе
образовательного процесса, который в значительной степени
трансформировался под влиянием цифровой революции.
Образование, которое переходит в преимущественно
цифровой формат в виде электронного, дистанционного
обучения и обучения в сетевых сообществах требует от
учащихся быть саморегулируемыми, креативными и
самостоятельными учениками, ощущающими себя частью
сетевого обучения. В статье описаны вызовы новых идентичностей, связанные с радикализацией и социально-
эмоциональными трудностями, с которыми могут столкнуться
участники цифрового образования., The aim of this paper is to point out the
emergence of new student identities, created through an
educational process that is largely transformed under the influence
of the digital revolution. Education that is increasingly becoming
e-learning, distance learning and community learning requires a
self-guided, creative and a learner who sees himself as part of a
network learning. The challenges of these new identities will also
be pointed out, in form of radicalization and socio-emotional
difficulties, with which participants of the digitized education can
meet.",
publisher = "Москва : Российский университет дружбы народов",
journal = "Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности",
title = "Образование и идентичность в цифровой эре, Education and identity in the age of digitalization",
pages = "40-34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834"
}
Гутвайн, Н.,& Джинович, В.. (2022). Образование и идентичность в цифровой эре. in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности
Москва : Российский университет дружбы народов., 34-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834
Гутвайн Н, Джинович В. Образование и идентичность в цифровой эре. in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности. 2022;:34-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834 .
Гутвайн, Николета, Джинович, Владимир, "Образование и идентичность в цифровой эре" in Самореализация личности в эпоху цифровизации: Глобальные вызовы и возможности (2022):34-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_834 .

Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?

Džinović, Vladimir; Đerić, Ivana; Dušica, Malinić

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Džinović, Vladimir
AU - Đerić, Ivana
AU - Dušica, Malinić
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/652
AB - Doprinos porodice je nesumnjivo značajan za mehanizme kojima se ostvaruju pozitivni
ishodi u obrazovanju dece. Posebno se izdvajaju očekivanja roditelјa u vezi sa nivoom
obrazovanja koji njihova deca treba da dostignu, budući da oblikuju obrazovna očekivanja
dece i njihov odnos prema postignuću (Spera, Wentzel & Matto, 2008). Prema nalazima
novijih istraživanja, dobijenih na osnovu podataka iz istraživanja TIMSS 2015, akademski
daroviti učenici imaju roditelјe sa višim obrazovnim aspiracijama (Maksić, Vesić i Tenjović,
2017), dok je u slučajevima roditelja učenika čiji su skorovi na istom testu niski situacija
obrnuta (Đerić, Malinić i Đević, 2020). Takođe, pokazalo se da postoji značajna povezanost
između obrazovnih aspiracija roditelja i opažene samoefikasnosti, angažovanosti u
savladavanju školskih obaveza i unutrašnje motivacije njihove dece (Fan & Williams, 2010),
kao i sa postignućem u STEMM3 oblastima (Lee, Min & Mamerow, 2015). Roditelјi sa višim
obrazovnim aspiracijama zainteresovaniji su za učenje svoje dece, pružaju im podršku,
vrše pozitivan pritisak na decu, nagrađuju dečiji trud i ispolјavaju ponos zbog postignuća,
što sve doprinosi samopouzdanju u školi i zainteresovanosti dece za učenje (Weinstein,
2002).
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T2 - TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
T1 - Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?
EP - 160
SP - 145
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652
ER - 
@inbook{
author = "Džinović, Vladimir and Đerić, Ivana and Dušica, Malinić",
year = "2021",
abstract = "Doprinos porodice je nesumnjivo značajan za mehanizme kojima se ostvaruju pozitivni
ishodi u obrazovanju dece. Posebno se izdvajaju očekivanja roditelјa u vezi sa nivoom
obrazovanja koji njihova deca treba da dostignu, budući da oblikuju obrazovna očekivanja
dece i njihov odnos prema postignuću (Spera, Wentzel & Matto, 2008). Prema nalazima
novijih istraživanja, dobijenih na osnovu podataka iz istraživanja TIMSS 2015, akademski
daroviti učenici imaju roditelјe sa višim obrazovnim aspiracijama (Maksić, Vesić i Tenjović,
2017), dok je u slučajevima roditelja učenika čiji su skorovi na istom testu niski situacija
obrnuta (Đerić, Malinić i Đević, 2020). Takođe, pokazalo se da postoji značajna povezanost
između obrazovnih aspiracija roditelja i opažene samoefikasnosti, angažovanosti u
savladavanju školskih obaveza i unutrašnje motivacije njihove dece (Fan & Williams, 2010),
kao i sa postignućem u STEMM3 oblastima (Lee, Min & Mamerow, 2015). Roditelјi sa višim
obrazovnim aspiracijama zainteresovaniji su za učenje svoje dece, pružaju im podršku,
vrše pozitivan pritisak na decu, nagrađuju dečiji trud i ispolјavaju ponos zbog postignuća,
što sve doprinosi samopouzdanju u školi i zainteresovanosti dece za učenje (Weinstein,
2002).",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka",
booktitle = "Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?",
pages = "160-145",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652"
}
Džinović, V., Đerić, I.,& Dušica, M.. (2021). Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 145-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652
Džinović V, Đerić I, Dušica M. Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?. in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. 2021;:145-160.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652 .
Džinović, Vladimir, Đerić, Ivana, Dušica, Malinić, "Kako aspiracije roditelja i razvojno-podsticajne aktivnosti utiču na samopouzdanje i motivaciju dece za učenje matematike i prirodnih nauka?" in TIMSS 2019 u Srbiji : rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (2021):145-160,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_652 .

Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука

Малинић, Душица; Џиновић, Владимир; Ђерић, Ивана

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2021)

TY - CONF
AU - Малинић, Душица
AU - Џиновић, Владимир
AU - Ђерић, Ивана
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/537
AB - У овом раду је проучаван однос између образовних аспирација родитеља
и њихове перцепције укључености у развојно-подстицајне активности
деце на раном узрасту, с једне стране, и припремљености деце за школу,
њиховог самопоуздања и мотивације за учење математике и природних
наука, с друге стране. Узорак је чинило 4380 ученика четвртог разреда из 165
основних школа у Србији. У раду је примењена анализа стаза и тестирана су
два структурална модела. У области математике, показало се да образовне
аспирације родитеља директно утичу на самопоуздање и мотивацију за
учење овог наставног предмета, али и индиректно на самопоуздање преко
ране ангажованости родитеља и припремљености деце за полазак у школу.
Када је реч о природним наукама, образовне аспирације директно утичу
на научно самопоуздање, док на мотивацију за учење значајно не утичу ни
предикторска нити модераторске варијабле. Високе образовне аспирације
родитеља утичу на опажене компетенције деце и у много већој мери на њихов
доживљај колико су добри у учењу математике и природних наука, него на
њихову интринзичну мотивацију. Линија утицаја која води од родитељских
образовних аспирација преко њихове ангажованости до припремљености
деце за полазак у школу има скроман ефекат на самопоуздање, док на
мотивацију за учење оба наставна предмета такав утицај не постоји. Може
се претпоставити да ангажованост родитеља на раном узрасту деце, као и
припремљеност деце за полазак у школу имају утицај на друге образовне
исходе, као што је постигнуће. Импликације налаза упућују на важност вредновања образовања у породици, будући да образовна очекивања
родитеља утичу на однос деце према учењу математике и природних наука.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - TIMSS2019 : резултати и импликације
T1 - Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука
EP - 43
SP - 42
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537
ER - 
@conference{
author = "Малинић, Душица and Џиновић, Владимир and Ђерић, Ивана",
year = "2021",
abstract = "У овом раду је проучаван однос између образовних аспирација родитеља
и њихове перцепције укључености у развојно-подстицајне активности
деце на раном узрасту, с једне стране, и припремљености деце за школу,
њиховог самопоуздања и мотивације за учење математике и природних
наука, с друге стране. Узорак је чинило 4380 ученика четвртог разреда из 165
основних школа у Србији. У раду је примењена анализа стаза и тестирана су
два структурална модела. У области математике, показало се да образовне
аспирације родитеља директно утичу на самопоуздање и мотивацију за
учење овог наставног предмета, али и индиректно на самопоуздање преко
ране ангажованости родитеља и припремљености деце за полазак у школу.
Када је реч о природним наукама, образовне аспирације директно утичу
на научно самопоуздање, док на мотивацију за учење значајно не утичу ни
предикторска нити модераторске варијабле. Високе образовне аспирације
родитеља утичу на опажене компетенције деце и у много већој мери на њихов
доживљај колико су добри у учењу математике и природних наука, него на
њихову интринзичну мотивацију. Линија утицаја која води од родитељских
образовних аспирација преко њихове ангажованости до припремљености
деце за полазак у школу има скроман ефекат на самопоуздање, док на
мотивацију за учење оба наставна предмета такав утицај не постоји. Може
се претпоставити да ангажованост родитеља на раном узрасту деце, као и
припремљеност деце за полазак у школу имају утицај на друге образовне
исходе, као што је постигнуће. Импликације налаза упућују на важност вредновања образовања у породици, будући да образовна очекивања
родитеља утичу на однос деце према учењу математике и природних наука.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "TIMSS2019 : резултати и импликације",
title = "Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука",
pages = "43-42",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537"
}
Малинић, Д., Џиновић, В.,& Ђерић, И.. (2021). Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука. in TIMSS2019 : резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 42-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537
Малинић Д, Џиновић В, Ђерић И. Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука. in TIMSS2019 : резултати и импликације. 2021;:42-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537 .
Малинић, Душица, Џиновић, Владимир, Ђерић, Ивана, "Утицај образовних аспирација родитеља на самопоуздање и мотивацију ученика у области математике и природних наука" in TIMSS2019 : резултати и импликације (2021):42-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_537 .

Metodologija za analizu agonističkog sopstva i podsticanje njegove promene

Džinović, Vladimir

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CONF
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/417
AB - Refleksivni domen osobe, lokovsko sopstvo, tradicionalno se smatra jedinstvenim,
samosadržavajućim središtem svesti, koje poseduje i autonomnu moć da deluje u svetu
oko sebe (Geertz, 1983; Locke, 1690/1999; Sampson, 1985). Ovakav model sopstva snažno
će uticati na autore koji su odlučujuće oblikovali psihologiju ličnosti u XX veku (na primer,
Adler, 1924/2014; Erikson, 1968/1994; McAdams, 1985; Rogers, 1951). Iako se u savremenom
diskurzivnom pristupu tretira kao socijalna konstrukcija, sopstvu se i dalje pripisuje funkcija
pred-iskustvenog ujedinitelja psihičkih procesa i funkcija u celovitost koja je prisutna u
iskustvu kao osećaj nečije jednosti sopstvenog bića (Harré, 1998). Međutim, pojedini autori
počinju da ukazuju na to da koncept ljudske subjektivnosti u kome se insistira na skladu
uspostavljenom kroz centralizovani poredak odražava vrednosni ideal zapadnih društava, pa
je prema tome kulturno i istorijski situirana pojava (Sampson, 1989). Ovakve kritike utiru put za
snažniji uticaj argumenata koji dolaze iz tri različite tradicije, Džemsovog pragmatizma (James,
1890/1983), Bahtinove polifonije (Bahtin, 1967) i socijalnog konstrukcionizma (Gergen, 1991;
2009). Zajedničko za sve njih je uverenje da je sopstvo decentralizovano, otvoreno, socijalno
zasnovano, dinamično, promenljivo i kontekstualizovano. Najsnažniju sintezu doživeće ove
ideje u teoriji dijaloškog sopstva (Hermans & Kempen, 1993).
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
PB - Beograd : Institut za psihologiju
C3 - Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
T1 - Metodologija za analizu agonističkog sopstva i podsticanje njegove promene
EP - 21
SP - 18
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_417
ER - 
@conference{
author = "Džinović, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "Refleksivni domen osobe, lokovsko sopstvo, tradicionalno se smatra jedinstvenim,
samosadržavajućim središtem svesti, koje poseduje i autonomnu moć da deluje u svetu
oko sebe (Geertz, 1983; Locke, 1690/1999; Sampson, 1985). Ovakav model sopstva snažno
će uticati na autore koji su odlučujuće oblikovali psihologiju ličnosti u XX veku (na primer,
Adler, 1924/2014; Erikson, 1968/1994; McAdams, 1985; Rogers, 1951). Iako se u savremenom
diskurzivnom pristupu tretira kao socijalna konstrukcija, sopstvu se i dalje pripisuje funkcija
pred-iskustvenog ujedinitelja psihičkih procesa i funkcija u celovitost koja je prisutna u
iskustvu kao osećaj nečije jednosti sopstvenog bića (Harré, 1998). Međutim, pojedini autori
počinju da ukazuju na to da koncept ljudske subjektivnosti u kome se insistira na skladu
uspostavljenom kroz centralizovani poredak odražava vrednosni ideal zapadnih društava, pa
je prema tome kulturno i istorijski situirana pojava (Sampson, 1989). Ovakve kritike utiru put za
snažniji uticaj argumenata koji dolaze iz tri različite tradicije, Džemsovog pragmatizma (James,
1890/1983), Bahtinove polifonije (Bahtin, 1967) i socijalnog konstrukcionizma (Gergen, 1991;
2009). Zajedničko za sve njih je uverenje da je sopstvo decentralizovano, otvoreno, socijalno
zasnovano, dinamično, promenljivo i kontekstualizovano. Najsnažniju sintezu doživeće ove
ideje u teoriji dijaloškog sopstva (Hermans & Kempen, 1993).",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, Beograd : Institut za psihologiju",
journal = "Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika",
title = "Metodologija za analizu agonističkog sopstva i podsticanje njegove promene",
pages = "21-18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_417"
}
Džinović, V.. (2021). Metodologija za analizu agonističkog sopstva i podsticanje njegove promene. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 18-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_417
Džinović V. Metodologija za analizu agonističkog sopstva i podsticanje njegove promene. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika. 2021;:18-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_417 .
Džinović, Vladimir, "Metodologija za analizu agonističkog sopstva i podsticanje njegove promene" in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika (2021):18-21,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_417 .

A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia

Vukelić, Milica; Џиновић, Владимир; Čizmić, Svetlana; Petrović, Ivana B.

(2021)

TY - JOUR
AU - Vukelić, Milica
AU - Џиновић, Владимир
AU - Čizmić, Svetlana
AU - Petrović, Ivana B.
PY - 2021
UR - https://doi.org/10.1080/10720537.2021.2019631
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/723
AB - The COVID-19 pandemic could be considered as a career shock for employees in different industries around the world. The aim of this research was to gain insight into the dynamics of Serbian small business owners’ career shocks caused by the COVID-19 pandemic by using personal construct psychology (PCP) as a theoretical framework. We conducted 18 semi-structured interviews with 9 small business owners on two separate occasions and analyzed their personal stories. The data were collected during the most restrictive lockdown in Serbia in April 2020 and again at the end of June 2020 when the number of the people infected was on a rapid rise. The reaction to the career shock caused by the pandemic can be understood by analyzing transitions (how people perceive career shocks), people’s coping strategies and the way in which their dependencies were dispersed. This study contributes to understanding the career shock issue by viewing it through the lens of the personal construct theory.
T2 - Journal of Constructivist Psychology
T1 - A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia
EP - 23
SP - 1
DO - 10.1080/10720537.2021.2019631
ER - 
@article{
author = "Vukelić, Milica and Џиновић, Владимир and Čizmić, Svetlana and Petrović, Ivana B.",
year = "2021",
abstract = "The COVID-19 pandemic could be considered as a career shock for employees in different industries around the world. The aim of this research was to gain insight into the dynamics of Serbian small business owners’ career shocks caused by the COVID-19 pandemic by using personal construct psychology (PCP) as a theoretical framework. We conducted 18 semi-structured interviews with 9 small business owners on two separate occasions and analyzed their personal stories. The data were collected during the most restrictive lockdown in Serbia in April 2020 and again at the end of June 2020 when the number of the people infected was on a rapid rise. The reaction to the career shock caused by the pandemic can be understood by analyzing transitions (how people perceive career shocks), people’s coping strategies and the way in which their dependencies were dispersed. This study contributes to understanding the career shock issue by viewing it through the lens of the personal construct theory.",
journal = "Journal of Constructivist Psychology",
title = "A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia",
pages = "23-1",
doi = "10.1080/10720537.2021.2019631"
}
Vukelić, M., Џиновић, В., Čizmić, S.,& Petrović, I. B.. (2021). A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia. in Journal of Constructivist Psychology, 1-23.
https://doi.org/10.1080/10720537.2021.2019631
Vukelić M, Џиновић В, Čizmić S, Petrović IB. A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia. in Journal of Constructivist Psychology. 2021;:1-23.
doi:10.1080/10720537.2021.2019631 .
Vukelić, Milica, Џиновић, Владимир, Čizmić, Svetlana, Petrović, Ivana B., "A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia" in Journal of Constructivist Psychology (2021):1-23,
https://doi.org/10.1080/10720537.2021.2019631 . .
1

Model agonističkog selfa: oblici razvoja i promene

Grbić, Sanja; Vesić, Dragan; Džinović, Vladimir

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CONF
AU - Grbić, Sanja
AU - Vesić, Dragan
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/431
AB - Predmet ovog rada su oblici razvoja i promene agonistički koncipiranog selfa (Gutvajn
i Džinović, 2019; Džinović, 2020), koji se oslanja na polifono, fukoovsko i konstruktivističko
stanovište. Ovaj model se delimično nadovezuje na doprinose eriksonovskog, narativnog i
dijaloškog modela identiteta, koji su naglasili kontinuitet u doživljaju sebe (Erikson, 2008), kroz
konstruisanje ličnog narativa, aproprijacijom metanarativa (Bruner, 1991; 2003; McAdams, 1996,
2003; Nelson, 2003), u kojem različite Ja-pozicije (glasovi) demokratski pregovaraju (Hermans,
2018). Razvojno-teorijske pretpostavke koje delimo odnose se na relacionu ontologiju
privatnog: unutrašnji plan se ko-konstruiše u socijalnoj praksi, na prvom mestu jezičkoj
(Vigotski, 1960/1996), u kojoj se nužno neprekidno pozicioniramo i bivamo pozicionirani u
okviru javnih diskursa (Bamberg, 1997, 2011; Davies & Harre, 1990).
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
PB - Beograd : Institut za psihologiju
C3 - Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
T1 - Model agonističkog selfa: oblici razvoja i promene
EP - 83
SP - 79
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_431
ER - 
@conference{
author = "Grbić, Sanja and Vesić, Dragan and Džinović, Vladimir",
year = "2021",
abstract = "Predmet ovog rada su oblici razvoja i promene agonistički koncipiranog selfa (Gutvajn
i Džinović, 2019; Džinović, 2020), koji se oslanja na polifono, fukoovsko i konstruktivističko
stanovište. Ovaj model se delimično nadovezuje na doprinose eriksonovskog, narativnog i
dijaloškog modela identiteta, koji su naglasili kontinuitet u doživljaju sebe (Erikson, 2008), kroz
konstruisanje ličnog narativa, aproprijacijom metanarativa (Bruner, 1991; 2003; McAdams, 1996,
2003; Nelson, 2003), u kojem različite Ja-pozicije (glasovi) demokratski pregovaraju (Hermans,
2018). Razvojno-teorijske pretpostavke koje delimo odnose se na relacionu ontologiju
privatnog: unutrašnji plan se ko-konstruiše u socijalnoj praksi, na prvom mestu jezičkoj
(Vigotski, 1960/1996), u kojoj se nužno neprekidno pozicioniramo i bivamo pozicionirani u
okviru javnih diskursa (Bamberg, 1997, 2011; Davies & Harre, 1990).",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, Beograd : Institut za psihologiju",
journal = "Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika",
title = "Model agonističkog selfa: oblici razvoja i promene",
pages = "83-79",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_431"
}
Grbić, S., Vesić, D.,& Džinović, V.. (2021). Model agonističkog selfa: oblici razvoja i promene. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 79-83.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_431
Grbić S, Vesić D, Džinović V. Model agonističkog selfa: oblici razvoja i promene. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika. 2021;:79-83.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_431 .
Grbić, Sanja, Vesić, Dragan, Džinović, Vladimir, "Model agonističkog selfa: oblici razvoja i promene" in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika (2021):79-83,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_431 .

The power relations between the voices of the self as strategies of self-regulation : the case of teacher professional behavior

Džinović, Vladimir; Vesić, Dragan; Grbić, Sanja

(Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, 2021)

TY - CONF
AU - Džinović, Vladimir
AU - Vesić, Dragan
AU - Grbić, Sanja
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/484
AB - In this study we explore how a new model of the multiple self can help to better understand
self-regulation of human behavior. We start from the dialogical self theory and the social
cognitive theory of personality. The dynamics of the multiple self is conceived in terms of the
patterns of power relations between the voices as personifications of beliefs and guides for
socially accountable behavior. The multi-voiced self is understood as a processing component
of personality which is responsible for self-regulated behavior and its voices may be viewed
as the interacting mediating processes. The goal of this work is to present the most common
patterns of interaction between the voices as strategies of self-regulation on the example of
teacher professional behavior. The research participants (9 elementary school teachers, all
females, years of experience: 1-10 (N=3), 10-20 (N=4), >20 (N=2)) elicited the voices and
described their relationships while being interviewed. We used a combine deductiveinductive
thematic approach to analyze the data. Starting from preexisting categories of
’dominance’ (ability to manage the actions of others), ‘resistance’ (ability to counter-act in
relation to the dominant position), conflict and cooperation we inductively developed the
matrix of the categories and main categories. Critical dialogues between the researchers were
practiced as the multi-iteration procedure for establishing the intersubjective agreement. The
main categories are: 1) functions of the voices; 2) forms of exercising power; 3) tactics; 4) the
voices’ relations and 5) constellations (patterns of interaction among the voices). The main
category of constellations will be further elaborated. The most frequent constellations show
that the regulation of teachers’ professional behavior is manifested through the stable
domination of voices who personify core professional values, implemented either by a
common group of executors and facilitators (‘The team’ constellation) or by alternative
executors and facilitators, often those who personify undesirable (rough, aggressive) acts,
when the dominant ideology was temporally ‘dethroned’ by the opponents (’The Intervention
team’ constellation). The second most common regulatory strategy ensures the dispersion of
power as a way to prevent its monopolization by a single ideological stance (‘Clash of
ideologies’ constellation). This model of self-regulation may be used to improve teacher
competencies and to prevent burnout.
PB - Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
PB - Beograd : Filozofski fakultet
C3 - Empirical studies in psychology
T1 - The power relations between the voices of the self as strategies of self-regulation : the case of teacher professional behavior
EP - 43
SP - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_484
ER - 
@conference{
author = "Džinović, Vladimir and Vesić, Dragan and Grbić, Sanja",
year = "2021",
abstract = "In this study we explore how a new model of the multiple self can help to better understand
self-regulation of human behavior. We start from the dialogical self theory and the social
cognitive theory of personality. The dynamics of the multiple self is conceived in terms of the
patterns of power relations between the voices as personifications of beliefs and guides for
socially accountable behavior. The multi-voiced self is understood as a processing component
of personality which is responsible for self-regulated behavior and its voices may be viewed
as the interacting mediating processes. The goal of this work is to present the most common
patterns of interaction between the voices as strategies of self-regulation on the example of
teacher professional behavior. The research participants (9 elementary school teachers, all
females, years of experience: 1-10 (N=3), 10-20 (N=4), >20 (N=2)) elicited the voices and
described their relationships while being interviewed. We used a combine deductiveinductive
thematic approach to analyze the data. Starting from preexisting categories of
’dominance’ (ability to manage the actions of others), ‘resistance’ (ability to counter-act in
relation to the dominant position), conflict and cooperation we inductively developed the
matrix of the categories and main categories. Critical dialogues between the researchers were
practiced as the multi-iteration procedure for establishing the intersubjective agreement. The
main categories are: 1) functions of the voices; 2) forms of exercising power; 3) tactics; 4) the
voices’ relations and 5) constellations (patterns of interaction among the voices). The main
category of constellations will be further elaborated. The most frequent constellations show
that the regulation of teachers’ professional behavior is manifested through the stable
domination of voices who personify core professional values, implemented either by a
common group of executors and facilitators (‘The team’ constellation) or by alternative
executors and facilitators, often those who personify undesirable (rough, aggressive) acts,
when the dominant ideology was temporally ‘dethroned’ by the opponents (’The Intervention
team’ constellation). The second most common regulatory strategy ensures the dispersion of
power as a way to prevent its monopolization by a single ideological stance (‘Clash of
ideologies’ constellation). This model of self-regulation may be used to improve teacher
competencies and to prevent burnout.",
publisher = "Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Empirical studies in psychology",
title = "The power relations between the voices of the self as strategies of self-regulation : the case of teacher professional behavior",
pages = "43-43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_484"
}
Džinović, V., Vesić, D.,& Grbić, S.. (2021). The power relations between the voices of the self as strategies of self-regulation : the case of teacher professional behavior. in Empirical studies in psychology
Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju., 43-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_484
Džinović V, Vesić D, Grbić S. The power relations between the voices of the self as strategies of self-regulation : the case of teacher professional behavior. in Empirical studies in psychology. 2021;:43-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_484 .
Džinović, Vladimir, Vesić, Dragan, Grbić, Sanja, "The power relations between the voices of the self as strategies of self-regulation : the case of teacher professional behavior" in Empirical studies in psychology (2021):43-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_484 .

Me against myself: introduction to agonistic self methodology for improving well-being

Džinović, Vladimir; Grbić, Sanja; Vesić, Dragan

(Niš : Faculty of Philosophy, 2021)

TY - CONF
AU - Džinović, Vladimir
AU - Grbić, Sanja
AU - Vesić, Dragan
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/631
AB - The aim of the workshop is to demonstrate the application
of a new model of multiple self in the context of personal
wellbeing. We will present the model of agonistic self-based on
power relations between its components. We conceptualize the
agonistic self as a strategic situation consisting of temporary,
dynamic and context-shaped power relations between different
voices. A new methodology is developed in order to explore
the structure and dynamics of the agonistic self as well as to
facilitate its change in various fields of psychological practice.
The participants of the workshop will be introduced to the
model of agonistic self through guided exploration of their own
repertoires of voices and their relations. Firstly, the participants
will be encouraged to elicit various thoughts and practices that
they use as strategies for maintaining their wellbeing when faced
with challenging circumstances. After that, they will be asked to
envision these strategies as if they were voices to be named and
ascribed short narratives to. Further, the participants’ repertoires
of voices will be supplemented by the voices that they recognize
as originating from significant others. Finally, the participants
will describe the relationships between the elicited voices, in
terms of their relative strength, cooperation, antagonism, etc.
Insights gained from mapping the structure and dynamics of
their agonistic selves will be further used in group discussion on
strategies for improvement of their personal wellbeing. This will be facilitated by the questions such as: which of the voices need
to be supported or silenced, which voices should appear in the
strategic situation in order to reduce some important conflict
etc. As a result, participants will reflect upon their self-regulation
strategies regarding wellbeing. Also, they will gain basic skills
in application of the agonistic self-methodology which will
hopefully become a part of their professional toolkit.
PB - Niš : Faculty of Philosophy
C3 - Psychology in the function of the well-being of the individual and society
T1 - Me against myself: introduction to agonistic self methodology for improving well-being
EP - 76
SP - 75
DO - 10.46630/awb.2021
ER - 
@conference{
author = "Džinović, Vladimir and Grbić, Sanja and Vesić, Dragan",
year = "2021",
abstract = "The aim of the workshop is to demonstrate the application
of a new model of multiple self in the context of personal
wellbeing. We will present the model of agonistic self-based on
power relations between its components. We conceptualize the
agonistic self as a strategic situation consisting of temporary,
dynamic and context-shaped power relations between different
voices. A new methodology is developed in order to explore
the structure and dynamics of the agonistic self as well as to
facilitate its change in various fields of psychological practice.
The participants of the workshop will be introduced to the
model of agonistic self through guided exploration of their own
repertoires of voices and their relations. Firstly, the participants
will be encouraged to elicit various thoughts and practices that
they use as strategies for maintaining their wellbeing when faced
with challenging circumstances. After that, they will be asked to
envision these strategies as if they were voices to be named and
ascribed short narratives to. Further, the participants’ repertoires
of voices will be supplemented by the voices that they recognize
as originating from significant others. Finally, the participants
will describe the relationships between the elicited voices, in
terms of their relative strength, cooperation, antagonism, etc.
Insights gained from mapping the structure and dynamics of
their agonistic selves will be further used in group discussion on
strategies for improvement of their personal wellbeing. This will be facilitated by the questions such as: which of the voices need
to be supported or silenced, which voices should appear in the
strategic situation in order to reduce some important conflict
etc. As a result, participants will reflect upon their self-regulation
strategies regarding wellbeing. Also, they will gain basic skills
in application of the agonistic self-methodology which will
hopefully become a part of their professional toolkit.",
publisher = "Niš : Faculty of Philosophy",
journal = "Psychology in the function of the well-being of the individual and society",
title = "Me against myself: introduction to agonistic self methodology for improving well-being",
pages = "76-75",
doi = "10.46630/awb.2021"
}
Džinović, V., Grbić, S.,& Vesić, D.. (2021). Me against myself: introduction to agonistic self methodology for improving well-being. in Psychology in the function of the well-being of the individual and society
Niš : Faculty of Philosophy., 75-76.
https://doi.org/10.46630/awb.2021
Džinović V, Grbić S, Vesić D. Me against myself: introduction to agonistic self methodology for improving well-being. in Psychology in the function of the well-being of the individual and society. 2021;:75-76.
doi:10.46630/awb.2021 .
Džinović, Vladimir, Grbić, Sanja, Vesić, Dragan, "Me against myself: introduction to agonistic self methodology for improving well-being" in Psychology in the function of the well-being of the individual and society (2021):75-76,
https://doi.org/10.46630/awb.2021 . .

A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia

Vukelić, Milica; Džinović, Vladimir; Svetlana Čizmić; Ivana B. Petrović

(2021)

TY - JOUR
AU - Vukelić, Milica
AU - Džinović, Vladimir
AU - Svetlana Čizmić
AU - Ivana B. Petrović
PY - 2021
UR - https://doi.org/10.1080/10720537.2021.2019631
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/724
AB - The COVID-19 pandemic could be considered as a career shock for employees in different industries around the world. The aim of this research was to gain insight into the dynamics of Serbian small business owners’ career shocks caused by the COVID-19 pandemic by using personal construct psychology (PCP) as a theoretical framework. We conducted 18 semi-structured interviews with 9 small business owners on two separate occasions and analyzed their personal stories. The data were collected during the most restrictive lockdown in Serbia in April 2020 and again at the end of June 2020 when the number of the people infected was on a rapid rise. The reaction to the career shock caused by the pandemic can be understood by analyzing transitions (how people perceive career shocks), people’s coping strategies and the way in which their dependencies were dispersed. This study contributes to understanding the career shock issue by viewing it through the lens of the personal construct theory.
T2 - Journal of Constructivist Psychology
T1 - A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia
EP - 23
SP - 1
DO - 10.1080/10720537.2021.2019631
ER - 
@article{
author = "Vukelić, Milica and Džinović, Vladimir and Svetlana Čizmić and Ivana B. Petrović",
year = "2021",
abstract = "The COVID-19 pandemic could be considered as a career shock for employees in different industries around the world. The aim of this research was to gain insight into the dynamics of Serbian small business owners’ career shocks caused by the COVID-19 pandemic by using personal construct psychology (PCP) as a theoretical framework. We conducted 18 semi-structured interviews with 9 small business owners on two separate occasions and analyzed their personal stories. The data were collected during the most restrictive lockdown in Serbia in April 2020 and again at the end of June 2020 when the number of the people infected was on a rapid rise. The reaction to the career shock caused by the pandemic can be understood by analyzing transitions (how people perceive career shocks), people’s coping strategies and the way in which their dependencies were dispersed. This study contributes to understanding the career shock issue by viewing it through the lens of the personal construct theory.",
journal = "Journal of Constructivist Psychology",
title = "A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia",
pages = "23-1",
doi = "10.1080/10720537.2021.2019631"
}
Vukelić, M., Džinović, V., Svetlana Čizmić,& Ivana B. Petrović. (2021). A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia. in Journal of Constructivist Psychology, 1-23.
https://doi.org/10.1080/10720537.2021.2019631
Vukelić M, Džinović V, Svetlana Čizmić, Ivana B. Petrović. A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia. in Journal of Constructivist Psychology. 2021;:1-23.
doi:10.1080/10720537.2021.2019631 .
Vukelić, Milica, Džinović, Vladimir, Svetlana Čizmić, Ivana B. Petrović, "A Study of Career Shocks from the Perspective of Personal Construct Psychology: Small Business Owners in the Jaws of the COVID-19 Pandemic in Serbia" in Journal of Constructivist Psychology (2021):1-23,
https://doi.org/10.1080/10720537.2021.2019631 . .
1

The role of absenteeism in the prediction of math achievement on the basis of Self-Concept and motivation: TIMMS 2015 in Serbia

Vesić, Dragan; Džinović, Vladimir; Mirkov, Snežana

(Društvo psihologa Srbije, Beograd, 2021)

TY - JOUR
AU - Vesić, Dragan
AU - Džinović, Vladimir
AU - Mirkov, Snežana
PY - 2021
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/331
AB - This study examines how students' absenteeism moderates the relationship of math Self-Concept and motivation to learn math on one side and the achievement in the TIMSS 2015 math test on the other. The stratified random sample consists of 4036 fourth grade pupils from 160 primary schools in Serbia. Separate regression models were made for four levels of frequency of students' absenteeism. The results show that Self-Concept makes a positive contribution to the prediction of achievement, and motivation a negative one. Additionally, with the increase of absenteeism the importance of Self-Concept drops and that of motivation grows. The analysis of variance confirmed that along with the increase of absenteeism, students express lower levels of Self-Concept, while the level of motivation does not change. The most important conclusion is that regular class attendance contributes to the students' math Self-Concept and consequential achievement by developing their experiences of success in math. The usefulness of the motivation scale for predicting math test performance is discussed.
AB - U ovom istraživanju je ispitivano kako izostajanje učenika sa nastave moderira povezanost matematičkog self-koncepta i motivacije za učenje matematike sa jedne strane i postignuća na TIMSS 2015 testu iz matematike sa druge. Stratifikovani slučajni uzorak se sastojao od 4036 učenika četvrtog razreda iz 160 osnovnih škola u Srbiji. Posebni regresioni modeli su sastavljeni za svaki od četiri nivoa učestalosti izostajanja učenika sa nastave. Rezultati su pokazali da self-koncept ima pozitivan doprinos predikciji postignuća, dok je doprinos motivacije negativan. Pored toga, sa porastom izostajanja važnost self-koncepta opada, a motivacije raste. Analiza varijanse je potvrdila da sa porastom izostajanja učenici pokazuju niži nivo self-koncepta, dok se nivo motivacije ne menja. Najvažniji zaključak je da redovno pohađanje nastave doprinosi matematičkom self-konceptu učenika i posledičnom postignuću tako što podstiče njihovo iskustvo uspeha u matematici. Diskutovana je korisnost skale motivacije za predviđanje postignuća na testu iz matematike.
PB - Društvo psihologa Srbije, Beograd
T2 - Psihologija
T1 - The role of absenteeism in the prediction of math achievement on the basis of Self-Concept and motivation: TIMMS 2015 in Serbia
T1 - Uloga izostajanja sa nastave u predviđanju matematičkog postignuća na osnovu self-koncepta i motivacije - TIMMS 2015 u Srbiji
EP - 31
IS - 1
SP - 15
VL - 54
DO - 10.2298/PSI190425010V
ER - 
@article{
author = "Vesić, Dragan and Džinović, Vladimir and Mirkov, Snežana",
year = "2021",
abstract = "This study examines how students' absenteeism moderates the relationship of math Self-Concept and motivation to learn math on one side and the achievement in the TIMSS 2015 math test on the other. The stratified random sample consists of 4036 fourth grade pupils from 160 primary schools in Serbia. Separate regression models were made for four levels of frequency of students' absenteeism. The results show that Self-Concept makes a positive contribution to the prediction of achievement, and motivation a negative one. Additionally, with the increase of absenteeism the importance of Self-Concept drops and that of motivation grows. The analysis of variance confirmed that along with the increase of absenteeism, students express lower levels of Self-Concept, while the level of motivation does not change. The most important conclusion is that regular class attendance contributes to the students' math Self-Concept and consequential achievement by developing their experiences of success in math. The usefulness of the motivation scale for predicting math test performance is discussed., U ovom istraživanju je ispitivano kako izostajanje učenika sa nastave moderira povezanost matematičkog self-koncepta i motivacije za učenje matematike sa jedne strane i postignuća na TIMSS 2015 testu iz matematike sa druge. Stratifikovani slučajni uzorak se sastojao od 4036 učenika četvrtog razreda iz 160 osnovnih škola u Srbiji. Posebni regresioni modeli su sastavljeni za svaki od četiri nivoa učestalosti izostajanja učenika sa nastave. Rezultati su pokazali da self-koncept ima pozitivan doprinos predikciji postignuća, dok je doprinos motivacije negativan. Pored toga, sa porastom izostajanja važnost self-koncepta opada, a motivacije raste. Analiza varijanse je potvrdila da sa porastom izostajanja učenici pokazuju niži nivo self-koncepta, dok se nivo motivacije ne menja. Najvažniji zaključak je da redovno pohađanje nastave doprinosi matematičkom self-konceptu učenika i posledičnom postignuću tako što podstiče njihovo iskustvo uspeha u matematici. Diskutovana je korisnost skale motivacije za predviđanje postignuća na testu iz matematike.",
publisher = "Društvo psihologa Srbije, Beograd",
journal = "Psihologija",
title = "The role of absenteeism in the prediction of math achievement on the basis of Self-Concept and motivation: TIMMS 2015 in Serbia, Uloga izostajanja sa nastave u predviđanju matematičkog postignuća na osnovu self-koncepta i motivacije - TIMMS 2015 u Srbiji",
pages = "31-15",
number = "1",
volume = "54",
doi = "10.2298/PSI190425010V"
}
Vesić, D., Džinović, V.,& Mirkov, S.. (2021). The role of absenteeism in the prediction of math achievement on the basis of Self-Concept and motivation: TIMMS 2015 in Serbia. in Psihologija
Društvo psihologa Srbije, Beograd., 54(1), 15-31.
https://doi.org/10.2298/PSI190425010V
Vesić D, Džinović V, Mirkov S. The role of absenteeism in the prediction of math achievement on the basis of Self-Concept and motivation: TIMMS 2015 in Serbia. in Psihologija. 2021;54(1):15-31.
doi:10.2298/PSI190425010V .
Vesić, Dragan, Džinović, Vladimir, Mirkov, Snežana, "The role of absenteeism in the prediction of math achievement on the basis of Self-Concept and motivation: TIMMS 2015 in Serbia" in Psihologija, 54, no. 1 (2021):15-31,
https://doi.org/10.2298/PSI190425010V . .
7
3

Needs, problems and competencies of school principals in Serbia

Teodorović, Jelena; Ševkušić, Slavica; Џиновић, Владимир; Malinić, Dušica

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2020)

TY - JOUR
AU - Teodorović, Jelena
AU - Ševkušić, Slavica
AU - Џиновић, Владимир
AU - Malinić, Dušica
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/326
AB - Educational leadership has an impact on school climate, teachers' practices and student outcomes. Having in mind its importance, in this paper we wanted to examine the barriers that school principals in Serbia face in their everyday work, solutions that they propose, leadership tasks that they deem important, as well as those competencies which they feel they need to improve. To those ends we conducted a mixed-method study in which 107 principals, teachers, school counsellors, and representatives of school authorities participated in focus groups and interviews, and 200 elementary and high school principals responded to a questionnaire about leadership. Our findings indicate a myriad of barriers, predominantly related to ineffective education policies, imprecise legislation, unprofessional behaviour of teachers and principals and problematic relationship with parents. We also found that the principals felt that they needed to greatly improve their competencies from all six areas of the Standards of the competencies of principals of educational institutions. The paper offers recommendations to policy makers about the needed improvements.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - Needs, problems and competencies of school principals in Serbia
EP - 330
IS - 2
SP - 275
VL - 52
DO - 10.2298/ZIPI2002275T
ER - 
@article{
author = "Teodorović, Jelena and Ševkušić, Slavica and Џиновић, Владимир and Malinić, Dušica",
year = "2020",
abstract = "Educational leadership has an impact on school climate, teachers' practices and student outcomes. Having in mind its importance, in this paper we wanted to examine the barriers that school principals in Serbia face in their everyday work, solutions that they propose, leadership tasks that they deem important, as well as those competencies which they feel they need to improve. To those ends we conducted a mixed-method study in which 107 principals, teachers, school counsellors, and representatives of school authorities participated in focus groups and interviews, and 200 elementary and high school principals responded to a questionnaire about leadership. Our findings indicate a myriad of barriers, predominantly related to ineffective education policies, imprecise legislation, unprofessional behaviour of teachers and principals and problematic relationship with parents. We also found that the principals felt that they needed to greatly improve their competencies from all six areas of the Standards of the competencies of principals of educational institutions. The paper offers recommendations to policy makers about the needed improvements.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "Needs, problems and competencies of school principals in Serbia",
pages = "330-275",
number = "2",
volume = "52",
doi = "10.2298/ZIPI2002275T"
}
Teodorović, J., Ševkušić, S., Џиновић, В.,& Malinić, D.. (2020). Needs, problems and competencies of school principals in Serbia. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 52(2), 275-330.
https://doi.org/10.2298/ZIPI2002275T
Teodorović J, Ševkušić S, Џиновић В, Malinić D. Needs, problems and competencies of school principals in Serbia. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2020;52(2):275-330.
doi:10.2298/ZIPI2002275T .
Teodorović, Jelena, Ševkušić, Slavica, Џиновић, Владимир, Malinić, Dušica, "Needs, problems and competencies of school principals in Serbia" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 52, no. 2 (2020):275-330,
https://doi.org/10.2298/ZIPI2002275T . .
4
4

The Multiple Self: Between Sociality and Dominance

Džinović, Vladimir

(Taylor & Francis Inc, Philadelphia, 2020)

TY - JOUR
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/446
AB - We begin from the current approaches to the multiple self - Bakhtin's concept of polyphony, Mair's community of self and Hermans' dialogical self theory. Polyphony assumes that the self consists of multiple different voices, which simultaneously exist and interact in complex dialogical relations. The metaphor of the community of self enables us to perceive how the individual, depending on a specific social context, can use different selves, as subsystems of constructs which are mutually incompatible. Dialogical self theory enriches the idea of the polyphonic self with the idea of the extended I, in which the voices of others appear as simultaneous external and internalized I-positions. Further on this paper proposes that the understanding of the multiple self is complemented by the implementation of the concepts of sociality and relations of domination. Then, a methodological approach is presented for the study of sociality and dominance in the multiple self. The paper also presents a case study of a successful student's community of self as an illustration of the implementation of this methodological approach. The case study shows that the student's community of selves is marked by tension between dominant voices and voices of resistance which always have the potential to change the balance of power, making the sense of self as a student both changeable and inconsistent. The other significant finding is that the role relationships which are established between some voices could serve to either establish or maintain the domination in the multiple self.
PB - Taylor & Francis Inc, Philadelphia
T2 - Journal of Constructivist Psychology
T1 - The Multiple Self: Between Sociality and Dominance
EP - 217
IS - 1
SP - 199
VL - 35
DO - 10.1080/10720537.2020.1805063
ER - 
@article{
author = "Džinović, Vladimir",
year = "2020",
abstract = "We begin from the current approaches to the multiple self - Bakhtin's concept of polyphony, Mair's community of self and Hermans' dialogical self theory. Polyphony assumes that the self consists of multiple different voices, which simultaneously exist and interact in complex dialogical relations. The metaphor of the community of self enables us to perceive how the individual, depending on a specific social context, can use different selves, as subsystems of constructs which are mutually incompatible. Dialogical self theory enriches the idea of the polyphonic self with the idea of the extended I, in which the voices of others appear as simultaneous external and internalized I-positions. Further on this paper proposes that the understanding of the multiple self is complemented by the implementation of the concepts of sociality and relations of domination. Then, a methodological approach is presented for the study of sociality and dominance in the multiple self. The paper also presents a case study of a successful student's community of self as an illustration of the implementation of this methodological approach. The case study shows that the student's community of selves is marked by tension between dominant voices and voices of resistance which always have the potential to change the balance of power, making the sense of self as a student both changeable and inconsistent. The other significant finding is that the role relationships which are established between some voices could serve to either establish or maintain the domination in the multiple self.",
publisher = "Taylor & Francis Inc, Philadelphia",
journal = "Journal of Constructivist Psychology",
title = "The Multiple Self: Between Sociality and Dominance",
pages = "217-199",
number = "1",
volume = "35",
doi = "10.1080/10720537.2020.1805063"
}
Džinović, V.. (2020). The Multiple Self: Between Sociality and Dominance. in Journal of Constructivist Psychology
Taylor & Francis Inc, Philadelphia., 35(1), 199-217.
https://doi.org/10.1080/10720537.2020.1805063
Džinović V. The Multiple Self: Between Sociality and Dominance. in Journal of Constructivist Psychology. 2020;35(1):199-217.
doi:10.1080/10720537.2020.1805063 .
Džinović, Vladimir, "The Multiple Self: Between Sociality and Dominance" in Journal of Constructivist Psychology, 35, no. 1 (2020):199-217,
https://doi.org/10.1080/10720537.2020.1805063 . .
1
6
5

A proposal to consider a new model of the self and the methodology of its exploring and transforming

Džinović, Vladimir

(Beograd : Institut za psihologiju, 2020)

TY - CONF
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/464
AB - The aim of this work is to present a new concept of the
agonistic self as well as a new methodology for its exploring
and transforming. Based on Foucault’s analytics of power,
but also constructivist metaphor of the community of self and
the theory of polyphony we propose the self to be conceived
as multiple and emerging from the dialogical encounter of the
various positions of subjectivities unequaled in power. This
theoretical model of the self explains the empirical findings
suggesting that the sense of self is fragmented,
contextualized, changeable and inconsistent. Further, inspired
by the technique of the constructivist rologram, we developed
a new approach to exploring and facilitating change in the
agonistic self. The case study research on student’s sense of
self is conducted and the results were presented as the
illustration of the methodology of the agonistic self.
PB - Beograd : Institut za psihologiju
PB - Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
C3 - Empirical studies in psychology
T1 - A proposal to consider a new model of the self and the methodology of its exploring and transforming
EP - 139
SP - 137
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_464
ER - 
@conference{
author = "Džinović, Vladimir",
year = "2020",
abstract = "The aim of this work is to present a new concept of the
agonistic self as well as a new methodology for its exploring
and transforming. Based on Foucault’s analytics of power,
but also constructivist metaphor of the community of self and
the theory of polyphony we propose the self to be conceived
as multiple and emerging from the dialogical encounter of the
various positions of subjectivities unequaled in power. This
theoretical model of the self explains the empirical findings
suggesting that the sense of self is fragmented,
contextualized, changeable and inconsistent. Further, inspired
by the technique of the constructivist rologram, we developed
a new approach to exploring and facilitating change in the
agonistic self. The case study research on student’s sense of
self is conducted and the results were presented as the
illustration of the methodology of the agonistic self.",
publisher = "Beograd : Institut za psihologiju, Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju",
journal = "Empirical studies in psychology",
title = "A proposal to consider a new model of the self and the methodology of its exploring and transforming",
pages = "139-137",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_464"
}
Džinović, V.. (2020). A proposal to consider a new model of the self and the methodology of its exploring and transforming. in Empirical studies in psychology
Beograd : Institut za psihologiju., 137-139.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_464
Džinović V. A proposal to consider a new model of the self and the methodology of its exploring and transforming. in Empirical studies in psychology. 2020;:137-139.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_464 .
Džinović, Vladimir, "A proposal to consider a new model of the self and the methodology of its exploring and transforming" in Empirical studies in psychology (2020):137-139,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_464 .

The Multiple Self : Between Sociality and Dominance

Джинович, В.

(Taylor & Francis Inc, Philadelphia, 2020)

TY - JOUR
AU - Джинович, В.
PY - 2020
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/4
AB - We begin from the current approaches to the multiple self - Bakhtin's concept of polyphony, Mair's community of self and Hermans' dialogical self theory. Polyphony assumes that the self consists of multiple different voices, which simultaneously exist and interact in complex dialogical relations. The metaphor of the community of self enables us to perceive how the individual, depending on a specific social context, can use different selves, as subsystems of constructs which are mutually incompatible. Dialogical self theory enriches the idea of the polyphonic self with the idea of the extended I, in which the voices of others appear as simultaneous external and internalized I-positions. Further on this paper proposes that the understanding of the multiple self is complemented by the implementation of the concepts of sociality and relations of domination. Then, a methodological approach is presented for the study of sociality and dominance in the multiple self. The paper also presents a case study of a successful student's community of self as an illustration of the implementation of this methodological approach. The case study shows that the student's community of selves is marked by tension between dominant voices and voices of resistance which always have the potential to change the balance of power, making the sense of self as a student both changeable and inconsistent. The other significant finding is that the role relationships which are established between some voices could serve to either establish or maintain the domination in the multiple self.
PB - Taylor & Francis Inc, Philadelphia
T2 - Journal of Constructivist Psychology
T1 - The Multiple Self : Between Sociality and Dominance
EP - 217
IS - 1
SP - 199
VL - 35
DO - 10.1080/10720537.2020.1805063
ER - 
@article{
author = "Джинович, В.",
year = "2020",
abstract = "We begin from the current approaches to the multiple self - Bakhtin's concept of polyphony, Mair's community of self and Hermans' dialogical self theory. Polyphony assumes that the self consists of multiple different voices, which simultaneously exist and interact in complex dialogical relations. The metaphor of the community of self enables us to perceive how the individual, depending on a specific social context, can use different selves, as subsystems of constructs which are mutually incompatible. Dialogical self theory enriches the idea of the polyphonic self with the idea of the extended I, in which the voices of others appear as simultaneous external and internalized I-positions. Further on this paper proposes that the understanding of the multiple self is complemented by the implementation of the concepts of sociality and relations of domination. Then, a methodological approach is presented for the study of sociality and dominance in the multiple self. The paper also presents a case study of a successful student's community of self as an illustration of the implementation of this methodological approach. The case study shows that the student's community of selves is marked by tension between dominant voices and voices of resistance which always have the potential to change the balance of power, making the sense of self as a student both changeable and inconsistent. The other significant finding is that the role relationships which are established between some voices could serve to either establish or maintain the domination in the multiple self.",
publisher = "Taylor & Francis Inc, Philadelphia",
journal = "Journal of Constructivist Psychology",
title = "The Multiple Self : Between Sociality and Dominance",
pages = "217-199",
number = "1",
volume = "35",
doi = "10.1080/10720537.2020.1805063"
}
Джинович, В.. (2020). The Multiple Self : Between Sociality and Dominance. in Journal of Constructivist Psychology
Taylor & Francis Inc, Philadelphia., 35(1), 199-217.
https://doi.org/10.1080/10720537.2020.1805063
Джинович В. The Multiple Self : Between Sociality and Dominance. in Journal of Constructivist Psychology. 2020;35(1):199-217.
doi:10.1080/10720537.2020.1805063 .
Джинович, В., "The Multiple Self : Between Sociality and Dominance" in Journal of Constructivist Psychology, 35, no. 1 (2020):199-217,
https://doi.org/10.1080/10720537.2020.1805063 . .
1
6
5

Како да наставници буду иновативни

Džinović, Vladimir

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2019)

TY - CHAP
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/409
AB - У раду Како да наставници буду иновативни Владимир Џиновић
представља модел левка као облик професионалног учења наставника.
Такође, у раду су приказани резултати истраживања који показују да у
наставичким перцепцијама о иновативности преовлађује тема препрека
и изазова да се буде иновативан у школи, јер увођење новине суочава
наставнике са ризицима од неуспеха, као и са одсуством подршке у
колективу. С друге стране, показује се да наставници успешно уводе новине
у рад са ученицимакада постоји фацилитаторска подршка и када се ослоне
на позитивна искуства са иновацијама. Резултати сугеришу потребу да
се у школи обезбеди стална пракса неформалног кооперативног учења
наставника, као и да управа школе јасно пружи подршку иновативним
праксама и иновативним наставницима.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Настава и учење у процесима модернизације Србије
T1 - Како да наставници буду иновативни
EP - 121
SP - 107
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_409
ER - 
@inbook{
author = "Džinović, Vladimir",
year = "2019",
abstract = "У раду Како да наставници буду иновативни Владимир Џиновић
представља модел левка као облик професионалног учења наставника.
Такође, у раду су приказани резултати истраживања који показују да у
наставичким перцепцијама о иновативности преовлађује тема препрека
и изазова да се буде иновативан у школи, јер увођење новине суочава
наставнике са ризицима од неуспеха, као и са одсуством подршке у
колективу. С друге стране, показује се да наставници успешно уводе новине
у рад са ученицимакада постоји фацилитаторска подршка и када се ослоне
на позитивна искуства са иновацијама. Резултати сугеришу потребу да
се у школи обезбеди стална пракса неформалног кооперативног учења
наставника, као и да управа школе јасно пружи подршку иновативним
праксама и иновативним наставницима.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Настава и учење у процесима модернизације Србије",
booktitle = "Како да наставници буду иновативни",
pages = "121-107",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_409"
}
Džinović, V.. (2019). Како да наставници буду иновативни. in Настава и учење у процесима модернизације Србије
Београд : Институт за педагошка истраживања., 107-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_409
Džinović V. Како да наставници буду иновативни. in Настава и учење у процесима модернизације Србије. 2019;:107-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_409 .
Džinović, Vladimir, "Како да наставници буду иновативни" in Настава и учење у процесима модернизације Србије (2019):107-121,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_409 .

Identitet neuspešnog učenika

Gutvajn, Nikoleta; Džinović, Vladimir

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2019)

TY - BOOK
AU - Gutvajn, Nikoleta
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/348
AB - The subject of our research is not limited only to students’ personal
constructs of their school achievement, but is also an observation of the issue
of school failure in a more complex and comprehensive way – as a person’s
self-definition. The choice to avoid investing in achieving high school results
represents the decision to be a certain kind of person and is not an individual and
isolated act. School achievement, in other words, is the domain of experiences
related to a person’s essential constructs, which make up the experience of self
and thus provide orientation in the morally defined social order. This facilitates
a deeper understanding of how the dedication of time and personal potentials
to extra-curricular activities, instead of studying for grades, may represent the
achievement of broader life plans and the struggle for a certain way of life.
Also, the institutional system, on the basis of analyses and the standardization
of the individual’s concrete activities, produces subjectivizing discourses, thus
creating the image of the unsuccessful student as a stable and recognizable
identity. Some students agree to identify with this image, while others create
counter-identities, creating resistance to the unfavorable institutional etiquette.
The book sheds light on the complex dynamic between the identity of school
underachievers as the personal sense of self and as the ‘outside’ imposed
position of subjectivity.
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
T1 - Identitet neuspešnog učenika
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_348
ER - 
@book{
author = "Gutvajn, Nikoleta and Džinović, Vladimir",
year = "2019",
abstract = "The subject of our research is not limited only to students’ personal
constructs of their school achievement, but is also an observation of the issue
of school failure in a more complex and comprehensive way – as a person’s
self-definition. The choice to avoid investing in achieving high school results
represents the decision to be a certain kind of person and is not an individual and
isolated act. School achievement, in other words, is the domain of experiences
related to a person’s essential constructs, which make up the experience of self
and thus provide orientation in the morally defined social order. This facilitates
a deeper understanding of how the dedication of time and personal potentials
to extra-curricular activities, instead of studying for grades, may represent the
achievement of broader life plans and the struggle for a certain way of life.
Also, the institutional system, on the basis of analyses and the standardization
of the individual’s concrete activities, produces subjectivizing discourses, thus
creating the image of the unsuccessful student as a stable and recognizable
identity. Some students agree to identify with this image, while others create
counter-identities, creating resistance to the unfavorable institutional etiquette.
The book sheds light on the complex dynamic between the identity of school
underachievers as the personal sense of self and as the ‘outside’ imposed
position of subjectivity.",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja",
title = "Identitet neuspešnog učenika",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_348"
}
Gutvajn, N.,& Džinović, V.. (2019). Identitet neuspešnog učenika. 
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_348
Gutvajn N, Džinović V. Identitet neuspešnog učenika. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_348 .
Gutvajn, Nikoleta, Džinović, Vladimir, "Identitet neuspešnog učenika" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_348 .

Analiza odnosa moći u višeglasnom sopstvu

Džinović, Vladimir

(Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, 2019)

TY - CONF
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/592
AB - Teorija višeglasja, konstruktivistička metafora zajednice sopstva i fukoovska teorija moći
omogućuju da se sopstvo posmatra kao da je sačinjeno od mnoštva različitih ideoloških
stanovišta (Bahtin), Ja-pozicija (Hermans), uloga (Mair, 1977) ili subjektivizacija (Fuko,
1997), koje kao glasovi stupaju u raznovrsne dijaloške odnose. Novina koju donosi ovaj rad
jeste to što multiplo sopstvo ne posmatramo kao složenu, ali konzistentnu celinu, već više kao
promenljivu stratešku situaciju sukoba glasova nejednakih snaga, u kojoj neki glasovi
privremeno preuzimaju dominaciju u odnosu na druge koji predstavljaju glasove otpora. U radu
se prikazuju dve studije slučaja, u kojima se ilustruje značaj borbe za dominaciju unutar
višestrukog sopstva za konstituisanje doživljaja sebe kod uspešnih i neuspešnih učenika.
Studije slučaja su deo šireg istraživanja o učeničkom doživljaju školskog uspeha, u kome je
učestvovalo 25 učenika srednje stručne škole. Za prikupljanje podataka primenjen je intervju
o višeglasnom doživljaju sebe. Intervjuisani učenici su eksplicirali različite perspektive iz kojih
doživljavaju sebe kao uspešne ili neuspešne u školi i zapisivali ih u formi glasova koji
razmenjuju međusobno poruke, a zatim bili podstaknuti da opišu odnose između tih glasova,
sa posebnim osvrtom na saradanju, konflikte i dominaciju. Za analizu podataka je korišćena
deduktivna tematska analiza, sa teorijskim kategorijama Struktura i Dinamika (sa dve
potkategorije Saradnja spram konflikata i Dominacija spram podređenosti). Prikazane studije
pokazuju da doživljaj sebe kao uspešnog ili neuspešnog učenika proističe iz trenutnog odnosa
snaga, koji podrazumeva da jedan glas ili grupa glasova zauzimaju poziciju iz koje su u
mogućnosti da nametnu određeni narativ o sebi. Međutim, u oba slučaja postoji stalna
tendencija glasova otpora da uzurpiraju postojeću stratešku situaciju i afirmišu alternativne
narative o sebi, što doživljaj sebe kod učenika čini tenzičnim, promenljivim i
kontekstualizovanim. Takođe, pokazalo se da višeglasno sopstvo uspešnih učenika odlikuje
postojanje snažnog, operativnog glasa, koji je u stanju da u dijaloškom odmeravanju snaga sa
drugim glasovima obezbedi sprovođenje u delo vrednosti koje se tiču posvećenosti,
odgovornosti i istrajnosti. U slučaju neuspešnih učenika, takav glas ne uspeva da obezbedi
dovoljno moći da nametne svoju perspektivu, pa primat preuzimaju glasovi koji se opiru
perspektivama koje promovišu obrazovne vrednosti.
AB - Theory of polyphony, constructivist metaphor of the community of self and Foucault’s theory
of power allow the self to be viewed as being constituted from a multitude of different
ideological standpoints (Bakhtin, 1929/1984), I-positions (Hermans & Kempen, 1993), roles
(Mair, 1977) or subjectivizations (Foucault, 1972), which as voices enter into diverse
dialogues. The novelty brought about by this work is that we do not regard the multiple self as
a complex but consistent whole, but rather as an ever changing strategic situation involving the
struggle between voices of unequal forces, in which some voices temporarily dominate over
others that are counter-voices. The paper presents two case studies, which are the result of a
broader research on students’ perceptions of the school success, in which 25 students from a
secondary vocational school participated. In the data collection process interviews about the
students’ polyphonic identity were conducted. Interviewees explicated different perspectives
from which they perceive themselves as successful or unsuccessful in school and recorded
them in the form of voices, and then they were encouraged to describe the relationship between
these voices, with particular reference to co-operation, conflicts and domination. For the data analysis a deductive approach to thematic analysis is used, with the theoretical categories of
Structure and Dynamics (with two subcategories Collaboration versus conflicts and
Domination versus subjection). The studies show that the sense of self as a successful or
unsuccessful student stems from the current relationship of power, which implies that a single
voice or group of voices occupy a position from which they are able to impose a certain selfnarrative.
However, in both cases there is a constant tendency of counter-voices to usurp the
existing strategic situation and affirm alternative self-narratives, making the sense of self tense,
changeable and contextualized. It also turned out that the polyphonic self of successful students
is characterized by the existence of a strong, operational voice, which is able to ensure the
implementation of values relating to commitment, responsibility and persistence in a dialogical
struggle with other voices. In the case of unsuccessful students, such a voice fails to provide
enough strength to impose its perspective, so primacy is taken over by voices resisting
perspectives that promote educational values.
PB - Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
PB - Beograd : Filozofski fakultet
C3 - Empirijska istraživanja u psihologiji
T1 - Analiza odnosa moći u višeglasnom sopstvu
EP - 57
SP - 56
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_592
ER - 
@conference{
author = "Džinović, Vladimir",
year = "2019",
abstract = "Teorija višeglasja, konstruktivistička metafora zajednice sopstva i fukoovska teorija moći
omogućuju da se sopstvo posmatra kao da je sačinjeno od mnoštva različitih ideoloških
stanovišta (Bahtin), Ja-pozicija (Hermans), uloga (Mair, 1977) ili subjektivizacija (Fuko,
1997), koje kao glasovi stupaju u raznovrsne dijaloške odnose. Novina koju donosi ovaj rad
jeste to što multiplo sopstvo ne posmatramo kao složenu, ali konzistentnu celinu, već više kao
promenljivu stratešku situaciju sukoba glasova nejednakih snaga, u kojoj neki glasovi
privremeno preuzimaju dominaciju u odnosu na druge koji predstavljaju glasove otpora. U radu
se prikazuju dve studije slučaja, u kojima se ilustruje značaj borbe za dominaciju unutar
višestrukog sopstva za konstituisanje doživljaja sebe kod uspešnih i neuspešnih učenika.
Studije slučaja su deo šireg istraživanja o učeničkom doživljaju školskog uspeha, u kome je
učestvovalo 25 učenika srednje stručne škole. Za prikupljanje podataka primenjen je intervju
o višeglasnom doživljaju sebe. Intervjuisani učenici su eksplicirali različite perspektive iz kojih
doživljavaju sebe kao uspešne ili neuspešne u školi i zapisivali ih u formi glasova koji
razmenjuju međusobno poruke, a zatim bili podstaknuti da opišu odnose između tih glasova,
sa posebnim osvrtom na saradanju, konflikte i dominaciju. Za analizu podataka je korišćena
deduktivna tematska analiza, sa teorijskim kategorijama Struktura i Dinamika (sa dve
potkategorije Saradnja spram konflikata i Dominacija spram podređenosti). Prikazane studije
pokazuju da doživljaj sebe kao uspešnog ili neuspešnog učenika proističe iz trenutnog odnosa
snaga, koji podrazumeva da jedan glas ili grupa glasova zauzimaju poziciju iz koje su u
mogućnosti da nametnu određeni narativ o sebi. Međutim, u oba slučaja postoji stalna
tendencija glasova otpora da uzurpiraju postojeću stratešku situaciju i afirmišu alternativne
narative o sebi, što doživljaj sebe kod učenika čini tenzičnim, promenljivim i
kontekstualizovanim. Takođe, pokazalo se da višeglasno sopstvo uspešnih učenika odlikuje
postojanje snažnog, operativnog glasa, koji je u stanju da u dijaloškom odmeravanju snaga sa
drugim glasovima obezbedi sprovođenje u delo vrednosti koje se tiču posvećenosti,
odgovornosti i istrajnosti. U slučaju neuspešnih učenika, takav glas ne uspeva da obezbedi
dovoljno moći da nametne svoju perspektivu, pa primat preuzimaju glasovi koji se opiru
perspektivama koje promovišu obrazovne vrednosti., Theory of polyphony, constructivist metaphor of the community of self and Foucault’s theory
of power allow the self to be viewed as being constituted from a multitude of different
ideological standpoints (Bakhtin, 1929/1984), I-positions (Hermans & Kempen, 1993), roles
(Mair, 1977) or subjectivizations (Foucault, 1972), which as voices enter into diverse
dialogues. The novelty brought about by this work is that we do not regard the multiple self as
a complex but consistent whole, but rather as an ever changing strategic situation involving the
struggle between voices of unequal forces, in which some voices temporarily dominate over
others that are counter-voices. The paper presents two case studies, which are the result of a
broader research on students’ perceptions of the school success, in which 25 students from a
secondary vocational school participated. In the data collection process interviews about the
students’ polyphonic identity were conducted. Interviewees explicated different perspectives
from which they perceive themselves as successful or unsuccessful in school and recorded
them in the form of voices, and then they were encouraged to describe the relationship between
these voices, with particular reference to co-operation, conflicts and domination. For the data analysis a deductive approach to thematic analysis is used, with the theoretical categories of
Structure and Dynamics (with two subcategories Collaboration versus conflicts and
Domination versus subjection). The studies show that the sense of self as a successful or
unsuccessful student stems from the current relationship of power, which implies that a single
voice or group of voices occupy a position from which they are able to impose a certain selfnarrative.
However, in both cases there is a constant tendency of counter-voices to usurp the
existing strategic situation and affirm alternative self-narratives, making the sense of self tense,
changeable and contextualized. It also turned out that the polyphonic self of successful students
is characterized by the existence of a strong, operational voice, which is able to ensure the
implementation of values relating to commitment, responsibility and persistence in a dialogical
struggle with other voices. In the case of unsuccessful students, such a voice fails to provide
enough strength to impose its perspective, so primacy is taken over by voices resisting
perspectives that promote educational values.",
publisher = "Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Beograd : Filozofski fakultet",
journal = "Empirijska istraživanja u psihologiji",
title = "Analiza odnosa moći u višeglasnom sopstvu",
pages = "57-56",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_592"
}
Džinović, V.. (2019). Analiza odnosa moći u višeglasnom sopstvu. in Empirijska istraživanja u psihologiji
Beograd : Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju., 56-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_592
Džinović V. Analiza odnosa moći u višeglasnom sopstvu. in Empirijska istraživanja u psihologiji. 2019;:56-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_592 .
Džinović, Vladimir, "Analiza odnosa moći u višeglasnom sopstvu" in Empirijska istraživanja u psihologiji (2019):56-57,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_592 .

The role of self-control, self-efficacy, metacognition, and motivation in predicting school achievement

Džinović, Vladimir; Đević, Rajka; Đerić, Ivana

(Društvo psihologa Srbije, Beograd, 2019)

TY - JOUR
AU - Džinović, Vladimir
AU - Đević, Rajka
AU - Đerić, Ivana
PY - 2019
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/307
AB - Self-control and self-regulated learning refer to those processes and strategies whereby individuals exert agency in facing educational demands. This study tested a structural model which predicts that self-control has direct effect on school achievement, as well as mediated by metacognitive self-regulation, academic self-efficacy, and regulatory motivational styles as the variables related to self-regulated learning. The research was carried out on a stratified random sample of 575 eighth grade students. It was shown that the effect of self-control on achievement is mediated by self-efficacy. In other words, students who have heightened selfcontrol and believe in their own ability to meet school demands will be successful in school regardless of the complexity of their learning or whether they are autonomously motivated. The implications of such a finding were considered, as well as the limitations of the research and the indications for future research.
AB - Pojmovi samokontrole i samo regulisanog učenja odnose se na procese i strategije kojima pojedinac pokazuje agentnost u svom odnosu prema zahtevima obrazovanja. Ovo istraživanje testiralo je strukturni model koji predviđa da samokontrola ima direktan efekat na uspeh u školi, kao i efekat koji je posredovan metakognitivnom samoregulacijom, akademskom samo efikasnošću i stilovima regulisanja motivacije. Istraživanje je sprovedeno na stratifikovanom slučajnom uzorku od 575 učenika osmog razreda (osnovne škole, prim. prev.). Pokazalo se da je efekat samokontrole na postignuće posredovan samoefikasnošću. Drugim rečima, učenici koji imaju povišenu samokontrolu i veruju da su sposobni da odgovore zahtevima škole će biti uspešni u školi bez obzira na kompleksnost njihovog učenja ili toga da li su autonomno motivisani ili ne. Razmatrane su implikacije ovakvog nalaza, kao i ograničenja ovog i pravci za buduća istraživanja.
PB - Društvo psihologa Srbije, Beograd
T2 - Psihologija
T1 - The role of self-control, self-efficacy, metacognition, and motivation in predicting school achievement
T1 - Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha
EP - 52
IS - 1
SP - 35
VL - 52
DO - 10.2298/PSI180202027D
ER - 
@article{
author = "Džinović, Vladimir and Đević, Rajka and Đerić, Ivana",
year = "2019",
abstract = "Self-control and self-regulated learning refer to those processes and strategies whereby individuals exert agency in facing educational demands. This study tested a structural model which predicts that self-control has direct effect on school achievement, as well as mediated by metacognitive self-regulation, academic self-efficacy, and regulatory motivational styles as the variables related to self-regulated learning. The research was carried out on a stratified random sample of 575 eighth grade students. It was shown that the effect of self-control on achievement is mediated by self-efficacy. In other words, students who have heightened selfcontrol and believe in their own ability to meet school demands will be successful in school regardless of the complexity of their learning or whether they are autonomously motivated. The implications of such a finding were considered, as well as the limitations of the research and the indications for future research., Pojmovi samokontrole i samo regulisanog učenja odnose se na procese i strategije kojima pojedinac pokazuje agentnost u svom odnosu prema zahtevima obrazovanja. Ovo istraživanje testiralo je strukturni model koji predviđa da samokontrola ima direktan efekat na uspeh u školi, kao i efekat koji je posredovan metakognitivnom samoregulacijom, akademskom samo efikasnošću i stilovima regulisanja motivacije. Istraživanje je sprovedeno na stratifikovanom slučajnom uzorku od 575 učenika osmog razreda (osnovne škole, prim. prev.). Pokazalo se da je efekat samokontrole na postignuće posredovan samoefikasnošću. Drugim rečima, učenici koji imaju povišenu samokontrolu i veruju da su sposobni da odgovore zahtevima škole će biti uspešni u školi bez obzira na kompleksnost njihovog učenja ili toga da li su autonomno motivisani ili ne. Razmatrane su implikacije ovakvog nalaza, kao i ograničenja ovog i pravci za buduća istraživanja.",
publisher = "Društvo psihologa Srbije, Beograd",
journal = "Psihologija",
title = "The role of self-control, self-efficacy, metacognition, and motivation in predicting school achievement, Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha",
pages = "52-35",
number = "1",
volume = "52",
doi = "10.2298/PSI180202027D"
}
Džinović, V., Đević, R.,& Đerić, I.. (2019). The role of self-control, self-efficacy, metacognition, and motivation in predicting school achievement. in Psihologija
Društvo psihologa Srbije, Beograd., 52(1), 35-52.
https://doi.org/10.2298/PSI180202027D
Džinović V, Đević R, Đerić I. The role of self-control, self-efficacy, metacognition, and motivation in predicting school achievement. in Psihologija. 2019;52(1):35-52.
doi:10.2298/PSI180202027D .
Džinović, Vladimir, Đević, Rajka, Đerić, Ivana, "The role of self-control, self-efficacy, metacognition, and motivation in predicting school achievement" in Psihologija, 52, no. 1 (2019):35-52,
https://doi.org/10.2298/PSI180202027D . .
1
7
2
8

Мрежа ситуационих ресурса као подршка унапређивању рада стручних органа у школи

Весић, Драган; Джинович, В.; Гутвајн, Николета

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2018)

TY - CHAP
AU - Весић, Драган
AU - Джинович, В.
AU - Гутвајн, Николета
PY - 2018
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/455
AB - У раду се разматра употреба Мреже ситуационих ресурса, технике настале
у оквиру психологије личних конструката, за потребе унапређивања рада
стручних органа у школи. Различити школски тимови, али и појединци,
свакодневно се сусрећу са потребом за бољом организацијом и адекватнијом
расподелом одговорности. Употреба Мреже ситуационих ресурса даје
прилику да се сваки задатак додели појединцу који ће тај задатак најбоље
урадити, а да притом нико не буде задужен за превелики број задатака. У раду
се разматрају и питања препознавања личних потреба и доступних ресурса,
проблем распршења зависности, као и важност успостављања односа улога
са другим члановима тимова. Примена ове технике у једној средњој стручној
школи омогућила је низ подстицаја за унапређивање рада школског тима
за смањење изостајања ученика са наставе, као што су систематизација задатака и доступних ресурса и разматрање личне одговорности чланова
тима за извршење заједничког циља.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - Истраживања у школи
T1 - Мрежа ситуационих ресурса као подршка унапређивању рада стручних органа у школи
EP - 118
SP - 105
DO - 978-86-7447-139-5
ER - 
@inbook{
author = "Весић, Драган and Джинович, В. and Гутвајн, Николета",
year = "2018",
abstract = "У раду се разматра употреба Мреже ситуационих ресурса, технике настале
у оквиру психологије личних конструката, за потребе унапређивања рада
стручних органа у школи. Различити школски тимови, али и појединци,
свакодневно се сусрећу са потребом за бољом организацијом и адекватнијом
расподелом одговорности. Употреба Мреже ситуационих ресурса даје
прилику да се сваки задатак додели појединцу који ће тај задатак најбоље
урадити, а да притом нико не буде задужен за превелики број задатака. У раду
се разматрају и питања препознавања личних потреба и доступних ресурса,
проблем распршења зависности, као и важност успостављања односа улога
са другим члановима тимова. Примена ове технике у једној средњој стручној
школи омогућила је низ подстицаја за унапређивање рада школског тима
за смањење изостајања ученика са наставе, као што су систематизација задатака и доступних ресурса и разматрање личне одговорности чланова
тима за извршење заједничког циља.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "Истраживања у школи",
booktitle = "Мрежа ситуационих ресурса као подршка унапређивању рада стручних органа у школи",
pages = "118-105",
doi = "978-86-7447-139-5"
}
Весић, Д., Джинович, В.,& Гутвајн, Н.. (2018). Мрежа ситуационих ресурса као подршка унапређивању рада стручних органа у школи. in Истраживања у школи
Београд : Институт за педагошка истраживања., 105-118.
https://doi.org/978-86-7447-139-5
Весић Д, Джинович В, Гутвајн Н. Мрежа ситуационих ресурса као подршка унапређивању рада стручних органа у школи. in Истраживања у школи. 2018;:105-118.
doi:978-86-7447-139-5 .
Весић, Драган, Джинович, В., Гутвајн, Николета, "Мрежа ситуационих ресурса као подршка унапређивању рада стручних органа у школи" in Истраживања у школи (2018):105-118,
https://doi.org/978-86-7447-139-5 . .

Самоуверења ученика о компете тности у математици и природним наукама у истраживању TIMSS 2015

Џиновић, Владимир; Вујачић, Миља

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2017)

TY - CONF
AU - Џиновић, Владимир
AU - Вујачић, Миља
PY - 2017
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/1082
AB - Академски селф-концепт и унутрашња мотивација за математику и природне науке су
конструкти помоћу којих се у истраживању TIMSS 2015 операционализују ученичка самоуверења
о компетентности, као важни предиктори постигнућа на тестовима знања. У раду је приказано
истраживање чији је циљ утврђивање повезаност између селф-концепта, унутрашње
мотивације, пола и постигнућа ученика из Србије на тестовима знања ТIMSS 2015 из математике
и природних наука. Овај циљ смо операционализовали кроз следећа истраживачка питања: (а)
Да ли селф-концепт и унутрашња мотивација имају ефекат на постигнуће ученика? (б) У каквом
су односу селф-концепт и унутрашња мотивација, као предиктори постигнућа ученика? (в) Да
ли постојe полне разлике између селф-концепта и унутрашње мотивације, са једне стране, и
постигнућа из математике и природних наука, са друге стране? (г) Да ли је дошло до значајне
промене између селф-концепта, унутрашње мотивације и постигнућа ученика у односу на
ТIMSS 2011? Подаци показују да модел који укључује селф-концепт и унутрашњу мотивацију као
предикторске варијабле објашњава највећи проценат варијансе постигнућа на тестовима знања
из математике и природних наука (око 27%), при чему је селф-концепт најснажнији предиктор.
Унутрашња мотивација слабо утиче на постигнућа на поменутом узрасту, што се може приписати
високој структурисаности контекста учења и изражености спољашњих валидатора. Резултати
истраживања даље показују да постоји снажна повезаност између селф-концепта и унутрашње
мотивације, што указује на то да доживљај себе као успешног у математици и/или природним
наукама утиче на развој аутентичне заинтересованости и испуњености активностима које
се тичу поменутих школских садржаја. У односу на 2011. годину, у 2015. години је дошло до
пораста броја ученика у категоријама средњег, високог и напредног постигнућа који имају висок
математички селф-концепт. Када су у питању природне науке, нема значајних разлика у погледу
селф-концепта у односу на 2011. годину, осим у категорији ученика ниског нивоа постигнућа код
којих је приметно мањи проценат оних ученика чији је селф-концепт висок. Налази сугеришу да
је неопходно да учитељи обрате пажњу на развој ученичких самоуверења о могућностима за
постизање високих резултата у математици и природним наукама, а не само на стратегије учења
и сам садржај који се учи.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
C3 - TIMSS 2015: резултати и импликације
T1 - Самоуверења ученика о компете тности у математици и природним наукама у истраживању TIMSS 2015
EP - 20
SP - 20
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1082
ER - 
@conference{
author = "Џиновић, Владимир and Вујачић, Миља",
year = "2017",
abstract = "Академски селф-концепт и унутрашња мотивација за математику и природне науке су
конструкти помоћу којих се у истраживању TIMSS 2015 операционализују ученичка самоуверења
о компетентности, као важни предиктори постигнућа на тестовима знања. У раду је приказано
истраживање чији је циљ утврђивање повезаност између селф-концепта, унутрашње
мотивације, пола и постигнућа ученика из Србије на тестовима знања ТIMSS 2015 из математике
и природних наука. Овај циљ смо операционализовали кроз следећа истраживачка питања: (а)
Да ли селф-концепт и унутрашња мотивација имају ефекат на постигнуће ученика? (б) У каквом
су односу селф-концепт и унутрашња мотивација, као предиктори постигнућа ученика? (в) Да
ли постојe полне разлике између селф-концепта и унутрашње мотивације, са једне стране, и
постигнућа из математике и природних наука, са друге стране? (г) Да ли је дошло до значајне
промене између селф-концепта, унутрашње мотивације и постигнућа ученика у односу на
ТIMSS 2011? Подаци показују да модел који укључује селф-концепт и унутрашњу мотивацију као
предикторске варијабле објашњава највећи проценат варијансе постигнућа на тестовима знања
из математике и природних наука (око 27%), при чему је селф-концепт најснажнији предиктор.
Унутрашња мотивација слабо утиче на постигнућа на поменутом узрасту, што се може приписати
високој структурисаности контекста учења и изражености спољашњих валидатора. Резултати
истраживања даље показују да постоји снажна повезаност између селф-концепта и унутрашње
мотивације, што указује на то да доживљај себе као успешног у математици и/или природним
наукама утиче на развој аутентичне заинтересованости и испуњености активностима које
се тичу поменутих школских садржаја. У односу на 2011. годину, у 2015. години је дошло до
пораста броја ученика у категоријама средњег, високог и напредног постигнућа који имају висок
математички селф-концепт. Када су у питању природне науке, нема значајних разлика у погледу
селф-концепта у односу на 2011. годину, осим у категорији ученика ниског нивоа постигнућа код
којих је приметно мањи проценат оних ученика чији је селф-концепт висок. Налази сугеришу да
је неопходно да учитељи обрате пажњу на развој ученичких самоуверења о могућностима за
постизање високих резултата у математици и природним наукама, а не само на стратегије учења
и сам садржај који се учи.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "TIMSS 2015: резултати и импликације",
title = "Самоуверења ученика о компете тности у математици и природним наукама у истраживању TIMSS 2015",
pages = "20-20",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1082"
}
Џиновић, В.,& Вујачић, М.. (2017). Самоуверења ученика о компете тности у математици и природним наукама у истраживању TIMSS 2015. in TIMSS 2015: резултати и импликације
Београд : Институт за педагошка истраживања., 20-20.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1082
Џиновић В, Вујачић М. Самоуверења ученика о компете тности у математици и природним наукама у истраживању TIMSS 2015. in TIMSS 2015: резултати и импликације. 2017;:20-20.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1082 .
Џиновић, Владимир, Вујачић, Миља, "Самоуверења ученика о компете тности у математици и природним наукама у истраживању TIMSS 2015" in TIMSS 2015: резултати и импликације (2017):20-20,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_1082 .

Самоуверења ученика о компетентности у математици и природним наукама

Džinović, Vladimir; Vujačić, Milja

(Београд : Институт за педагошка истраживања, 2017)

TY - CHAP
AU - Džinović, Vladimir
AU - Vujačić, Milja
PY - 2017
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/618
AB - Academic self-concept and intrinsic motivation for mathematics and science are the constructs used in TIMSS
2015 to operationalize students’ self-beliefs on the competencies as important predictors of achievement
in knowledge tests. This paper provides an overview of a research which was aimed at determining the
relationship between the self-concept, intrinsic motivation, gender and achievement of students from Serbia
in TIMSS 2015 mathematics and science tests. The aim has been operationalized through the following research
questions: (a) Is there an effect of self-concept and intrinsic motivation on students’ achievement? (b) What is
the relationship between self-concept and intrinsic motivation as the predictors of students’ achievement?
(c) Are there any gender differences between self-concept and intrinsic motivation, on the one side, and the
achievement in mathematics and science, on the other? (d) Has there been a significant change between selfconcept,
intrinsic motivation and students’ achievement compared to TIMSS 2011? The data indicate that the
model that includes self-concept and intrinsic motivation as predictor variables explains the largest percentage
of variance of achievement in mathematics and science tests (around 27%), whereby self-concept figures as the
strongest predictor. Intrinsic motivation has a low effect on achievement at the afore-mentioned age, which
may be attributed to the highly structured context of learning and prominence of external validators. Research
results further point to a strong correlation between self-concept and intrinsic motivation, which indicates that
perceiving oneself as successful at mathematics and/or science, influences the development of an authentic
interest in and fulfilment by the activities related to the above-mentioned school contents. Compared to
year 2011, in 2015 there is an increase in the number of students with the intermediate, high and advanced
achievement who have a high mathematics self-concept. When it comes to science, there are no significant
differences regarding the self-concept compared to 2011, except for the category of students with the low level
of achievement, in which there is a considerably lower percentage of the students whose self-concept is high.
The findings suggest that it is necessary for teachers to pay attention to the development of students’ selfbeliefs
on the possibilities for achieving high results in mathematics and science, and not only to the strategies
of learning and the learning content itself.
PB - Београд : Институт за педагошка истраживања
T2 - TIMSS 2015 у Србији : међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука
T1 - Самоуверења ученика о компетентности у математици и природним наукама
T1 - Students’ self-beliefs on the competencies in mathematics and science
EP - 127
SP - 115
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_618
ER - 
@inbook{
author = "Džinović, Vladimir and Vujačić, Milja",
year = "2017",
abstract = "Academic self-concept and intrinsic motivation for mathematics and science are the constructs used in TIMSS
2015 to operationalize students’ self-beliefs on the competencies as important predictors of achievement
in knowledge tests. This paper provides an overview of a research which was aimed at determining the
relationship between the self-concept, intrinsic motivation, gender and achievement of students from Serbia
in TIMSS 2015 mathematics and science tests. The aim has been operationalized through the following research
questions: (a) Is there an effect of self-concept and intrinsic motivation on students’ achievement? (b) What is
the relationship between self-concept and intrinsic motivation as the predictors of students’ achievement?
(c) Are there any gender differences between self-concept and intrinsic motivation, on the one side, and the
achievement in mathematics and science, on the other? (d) Has there been a significant change between selfconcept,
intrinsic motivation and students’ achievement compared to TIMSS 2011? The data indicate that the
model that includes self-concept and intrinsic motivation as predictor variables explains the largest percentage
of variance of achievement in mathematics and science tests (around 27%), whereby self-concept figures as the
strongest predictor. Intrinsic motivation has a low effect on achievement at the afore-mentioned age, which
may be attributed to the highly structured context of learning and prominence of external validators. Research
results further point to a strong correlation between self-concept and intrinsic motivation, which indicates that
perceiving oneself as successful at mathematics and/or science, influences the development of an authentic
interest in and fulfilment by the activities related to the above-mentioned school contents. Compared to
year 2011, in 2015 there is an increase in the number of students with the intermediate, high and advanced
achievement who have a high mathematics self-concept. When it comes to science, there are no significant
differences regarding the self-concept compared to 2011, except for the category of students with the low level
of achievement, in which there is a considerably lower percentage of the students whose self-concept is high.
The findings suggest that it is necessary for teachers to pay attention to the development of students’ selfbeliefs
on the possibilities for achieving high results in mathematics and science, and not only to the strategies
of learning and the learning content itself.",
publisher = "Београд : Институт за педагошка истраживања",
journal = "TIMSS 2015 у Србији : међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука",
booktitle = "Самоуверења ученика о компетентности у математици и природним наукама, Students’ self-beliefs on the competencies in mathematics and science",
pages = "127-115",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_618"
}
Džinović, V.,& Vujačić, M.. (2017). Самоуверења ученика о компетентности у математици и природним наукама. in TIMSS 2015 у Србији : међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука
Београд : Институт за педагошка истраживања., 115-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_618
Džinović V, Vujačić M. Самоуверења ученика о компетентности у математици и природним наукама. in TIMSS 2015 у Србији : међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука. 2017;:115-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_618 .
Džinović, Vladimir, Vujačić, Milja, "Самоуверења ученика о компетентности у математици и природним наукама" in TIMSS 2015 у Србији : међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука (2017):115-127,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_ipir_618 .

Mathematics and science teachers' beliefs about innovations in teaching: A qualitative study

Džinović, Vladimir

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Džinović, Vladimir
PY - 2017
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/287
AB - The paper explores the ways in which mathematics and science teachers in one primary school perceive innovations in teaching that they implemented during inservice training. We started from the recent findings pointing to the prevailing perceptions of obstacles and an anxious and antagonistic attitude of teachers towards innovations. Hence, the aim of our research was to see whether we would obtain similar findings with the teachers who attended a training course for implementing innovations within the Trefoil project. Research participants were seven teachers. We analysed their conversations, which took place during the meetings of the expert council, about the experiences with implementing innovations. The results have shown that the teachers had the perception that innovations ensured higher quality knowledge and additionally motivated students. Still, the predominant narratives were those about the obstacles referring to the lack of time, difficulties in developing teaching activities and grading system, restrictions in the curriculum, as well as the lack of readiness and cooperation on the part of students and parents. A novelty compared to the previous studies was that we cannot speak about typical reactions. Instead, teachers' attitude towards innovations changed depending on whether the experiences were positive or they encountered problems in their implementation. The recommendations for the practice of in-service teacher training and further research are provided in the final part.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - Mathematics and science teachers' beliefs about innovations in teaching: A qualitative study
EP - 54
IS - 1
SP - 31
VL - 49
DO - 10.2298/ZIPI1701031D
ER - 
@article{
author = "Džinović, Vladimir",
year = "2017",
abstract = "The paper explores the ways in which mathematics and science teachers in one primary school perceive innovations in teaching that they implemented during inservice training. We started from the recent findings pointing to the prevailing perceptions of obstacles and an anxious and antagonistic attitude of teachers towards innovations. Hence, the aim of our research was to see whether we would obtain similar findings with the teachers who attended a training course for implementing innovations within the Trefoil project. Research participants were seven teachers. We analysed their conversations, which took place during the meetings of the expert council, about the experiences with implementing innovations. The results have shown that the teachers had the perception that innovations ensured higher quality knowledge and additionally motivated students. Still, the predominant narratives were those about the obstacles referring to the lack of time, difficulties in developing teaching activities and grading system, restrictions in the curriculum, as well as the lack of readiness and cooperation on the part of students and parents. A novelty compared to the previous studies was that we cannot speak about typical reactions. Instead, teachers' attitude towards innovations changed depending on whether the experiences were positive or they encountered problems in their implementation. The recommendations for the practice of in-service teacher training and further research are provided in the final part.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "Mathematics and science teachers' beliefs about innovations in teaching: A qualitative study",
pages = "54-31",
number = "1",
volume = "49",
doi = "10.2298/ZIPI1701031D"
}
Džinović, V.. (2017). Mathematics and science teachers' beliefs about innovations in teaching: A qualitative study. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 49(1), 31-54.
https://doi.org/10.2298/ZIPI1701031D
Džinović V. Mathematics and science teachers' beliefs about innovations in teaching: A qualitative study. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2017;49(1):31-54.
doi:10.2298/ZIPI1701031D .
Džinović, Vladimir, "Mathematics and science teachers' beliefs about innovations in teaching: A qualitative study" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 49, no. 1 (2017):31-54,
https://doi.org/10.2298/ZIPI1701031D . .
3
3
4

Cooperation in teaching: The effects of implementing the “trefoil” model

Џиновић, Владимир

(Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Џиновић, Владимир
PY - 2016
UR - http://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/268
AB - The starting point of the paper is the importance of developing the skill of cooperation and the undisputed significance of cooperative work for the outcomes of the learning process. We examine the effects of teacher training conducted in order to encourage the teachers to implement work methods and forms aimed at developing cooperation. Cooperation is operationalised through the following components: cooperative learning, exchange of opinions with the aim of accomplishing the goal and prosocial behaviour that includes understanding and empathy. The data were collected by repeated observation - before and after the conducted training. The sample included 72 classes realised by 20 teachers of one primary school. Using variance analysis, we determined the effects on two out of four cooperation indicators: the teacher encourages group activities with the common goal and cooperative learning and the teacher encourages the students to talk and exchange opinions in order to achieve a certain goal together. There were no effects on the indicators that referred to including the teacher in the exchange process and encouraging understanding and empathy in students. The lack of effects was ascribed to the way in which teachers perceive their role in relation to students, as well as to the limited number of the ob-served classes. Research findings point to the efficiency and usefulness of this way of improving teaching practice as well as to the changes that can be implemented to enhance the presented training programme.
PB - Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
T2 - Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
T1 - Cooperation in teaching: The effects of implementing the “trefoil” model
EP - 47
IS - 1
SP - 27
VL - 48
DO - 10.2298/ZIPI1601027D
ER - 
@article{
author = "Џиновић, Владимир",
year = "2016",
abstract = "The starting point of the paper is the importance of developing the skill of cooperation and the undisputed significance of cooperative work for the outcomes of the learning process. We examine the effects of teacher training conducted in order to encourage the teachers to implement work methods and forms aimed at developing cooperation. Cooperation is operationalised through the following components: cooperative learning, exchange of opinions with the aim of accomplishing the goal and prosocial behaviour that includes understanding and empathy. The data were collected by repeated observation - before and after the conducted training. The sample included 72 classes realised by 20 teachers of one primary school. Using variance analysis, we determined the effects on two out of four cooperation indicators: the teacher encourages group activities with the common goal and cooperative learning and the teacher encourages the students to talk and exchange opinions in order to achieve a certain goal together. There were no effects on the indicators that referred to including the teacher in the exchange process and encouraging understanding and empathy in students. The lack of effects was ascribed to the way in which teachers perceive their role in relation to students, as well as to the limited number of the ob-served classes. Research findings point to the efficiency and usefulness of this way of improving teaching practice as well as to the changes that can be implemented to enhance the presented training programme.",
publisher = "Institut za pedagoška istraživanja, Beograd",
journal = "Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja",
title = "Cooperation in teaching: The effects of implementing the “trefoil” model",
pages = "47-27",
number = "1",
volume = "48",
doi = "10.2298/ZIPI1601027D"
}
Џиновић, В.. (2016). Cooperation in teaching: The effects of implementing the “trefoil” model. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd., 48(1), 27-47.
https://doi.org/10.2298/ZIPI1601027D
Џиновић В. Cooperation in teaching: The effects of implementing the “trefoil” model. in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 2016;48(1):27-47.
doi:10.2298/ZIPI1601027D .
Џиновић, Владимир, "Cooperation in teaching: The effects of implementing the “trefoil” model" in Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 48, no. 1 (2016):27-47,
https://doi.org/10.2298/ZIPI1601027D . .
2
2