Show simple item record

Mogućnosti primene onlajn alata za učenje u obrazovnovaspitnom procesu

dc.creatorPopović-Ćitić, Branislava
dc.creatorParaušić, Ana
dc.creatorStojanović, Marija
dc.creatorKovačević-Lepojević, Marina
dc.creatorBukvić Branković, Lidija
dc.date.accessioned2022-04-14T10:10:21Z
dc.date.available2022-04-14T10:10:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-84143-57-2
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/792
dc.descriptionZbornik rezimea – Naučna konferencija U okviru projekta imp 002, „Istraživanja o obrazovnim aktivnostima i vaspitno obrazovnom radu u uslovima pandemije COVID-19 – onlajn nastava, nastava na daljinu, hibridna nastava. Analiza digitalnih kompetencija prosvetnih radnika i digitalne zrelosti škola.“ Leposavić, 2022/Collection of abstracts -scientific conference Within the imp 002 project "Research on educational activities and educational work in the conditions of the СOVID-19 pandemic - online teaching, distance teaching, hybrid teaching. Analysis of digital competencies of educators and digital maturity of schools.", Leposavic, 2022
dc.description.abstractPandemic education, largely based on the distance learning model, hasopened up space, but also the need to use a wide range of online learning tools.In order to consider the possibility of applying online tools in the teachingprocess, the conditions and manner of use were analyzed, as well as theadvantages and limitations of more than 70 existing tools. The results of theanalysis showed that, in addition to learning management systems and socialnetworks, there are several important categories of learning tools, namely: toolsfor collaboration and content sharing, tools for creating and editingpresentations and videos, tools for creating interactive content, platforms whichoffer free content, content storage options and audio and video recording tools.It was stated that a significant number of these tools have a wide user base, theyare easy to access and easy to use, and that, taking into account their advantagesand disadvantages, they can be useful in successfully organizing classes throughdistance learning. However, in order for online tools to find their full applicationin educational practice, it is necessary for teachers not only to becomeacquainted with their existence, but also to master the skills of their use. To thisend, it would be desirable to prepare appropriate guides or manuals for the useof online learning tools that would help teachers, depending on the goals theywant to achieve, select appropriate tools and successfully apply them in practice.sr
dc.description.abstractPandemijsko obrazovanje, zasnovano umnogome na modelu nastave na daljinu, otvorilo je prostor, ali i potrebu za korišćenjem širokog spektra alata za onlajn učenje. U cilju sagledavanja mogućnosti primene onlajn alata u procesu nastave, analizirani su uslovi i način korišćenja, kao i prednosti i ograničenja više od 70 postojećih alata. Rezultati analize pokazali su da, pored sistema za upravljanje učenjem i društvenih mreža, postoji nekoliko značajnih kategorija alata za učenje, i to: alati za saradnju i deljenje sadržaja, alati za kreiranje i uređivanje prezentacija i video materijala, alati za kreiranje interaktivnih sadržaja, platforme koje nude besplatne sadržaje, opcije za skladištenje sadržaja i alati za audio i video snimanje. Konstatovano je da značajan broj ovih alata ima široku korisničku bazu, lako im se pristupa i jednostavno se koriste, te da, uz uvažavanje njihovih prednosti i nedostataka, mogu biti od koristi u uspešnom organizovanju nastave putem učenja na daljinu. Ipak, da bi onlajn alati našli svoju punu primenu u obrazovnoj praksi neophodno je da se nastavnici ne samo upoznaju sa njihovim postojanjem, već i da ovladaju veštinama njihovog korišćenja. U te svrhe poželjno bi bilo pripremiti odgovarajuće vodiče ili priručnike za korišćenje onlajn alata u učenju koji bi pomogli nastavnicima da, u zavisnosti od ciljeva koje žele postići, izaberu adekvatne alate i sa uspehom ih primene u praksi.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherPrizren : Učiteljski fakultetsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceObrazovne aktivnosti i vaspitno-obrazovni rad u uslovima pandemijesr
dc.subjectpandemic COVID-19sr
dc.subjectonline toolssr
dc.subjectlearningsr
dc.subjecteducational processsr
dc.subjectpandemija COVID-19sr
dc.subjectonlajn alatisr
dc.subjectučenjesr
dc.subjectobrazovnovaspitni processr
dc.titlePossibilities of applying online learning tools in the educational processsr
dc.titleMogućnosti primene onlajn alata za učenje u obrazovnovaspitnom procesusr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage42
dc.citation.spage41
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2406/Possibilities_of_applying_online_learning_tools_in_the_educational_process_2022.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss60596489


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record