Show simple item record

Externalized and internalized problems in children and adolescents with hearing impairment

dc.contributorНиколић, Мина
dc.contributorШешум, Миа
dc.contributorВеселиновић, Ивана
dc.creatorЖунић-Павловић, Весна
dc.creatorСтојановић, Марија
dc.date.accessioned2022-04-13T10:02:01Z
dc.date.available2022-04-13T10:02:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-6203-141-9
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/783
dc.description.abstractЦиљ овог прегледа литературе је сумирање савремених научних саз- нања о преваленцији екстернализованих и интернализованих проблема код деце и адолесцената са оштећењем слуха и повезаним фактори- ма. У раду су систематично приказани подаци из различитих земаља који конзистентно показују да је преваленција проблема значајно већа код деце и адолесцената са оштећењем слуха у односу на нормативну популацију. У наставку је дат преглед резултата емпиријских истра- живања о вези екстернализованих и интернализованих проблема са социодемографским факторима, факторима повезаним са оштећењем слуха и факторима који се односе на едукацију и рехабилитацију деце и адолесцената са оштећењем слуха. Аутори претходних истраживања сагласно извештавају да у генези проблема код деце и адолесцената са оштећењем слуха значајну улогу имају говорно-језичке способности и присуство других сметњи у развоју, док су налази о утицају других фак- тора мање јасни.sr
dc.description.abstractThe aim of this literature review is to summarize contemporary scientific knowledge about the prevalence of externalized and internalized problems in children and adolescents with hearing impairment, and related factors. The paper systematically presents data from different countries that consistently show that the prevalence of the problem is significantly higher in children and adolescents with hearing impairment compared to the normative population. The following is an overview of the results of empirical research on the relationship between externalized and internalized problems with sociodemographic factors, factors related to hearing impairment, and factors related to the education and rehabilitation of children and adolescents with hearing impairment. The authors of previous studies agree that speech and language skills and the presence of other developmental disabilities play a significant role in the genesis of problems in children and adolescents with hearing impairment, while the findings on the impact of other factors are less clear.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179025/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179055/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceСпецифичност оштећења слуха – нове тенденцијеsr
dc.subjectекстернализовани и интернализовани проблемиsr
dc.subjectоштећење слухаsr
dc.subjectпреваленцијаsr
dc.subjectфакториsr
dc.subjectexternalized and internalized problemssr
dc.subjecthearing impairmentsr
dc.subjectprevalencesr
dc.subjectfactorssr
dc.titleЕкстернализовани и интернализовани проблеми код деце и адолесцената са оштећењем слухаsr
dc.titleExternalized and internalized problems in children and adolescents with hearing impairmentsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.epage314
dc.citation.spage301
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2385/Eksternalizovani_i_internaliovani_problem_2020.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss20568585


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record