Show simple item record

A review of research studies about implicit theories of creativity

dc.contributorГојков, Грозданка
dc.contributorСтојановић, Александар
dc.creatorМаксић, Славица
dc.creatorЂуришић-Бојановић, Миросава
dc.date.accessioned2022-02-09T10:35:56Z
dc.date.available2022-02-09T10:35:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-86-7372-171-2
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/743
dc.description.abstractИмплицитне теорије креативности представљају предмет проучавања скоро три деценије из два разлога: формалне, научне, експлицитне теорије не успевају да на задовољавајући начин опишу и објасне креативност, док искуства и резултати истраживања из школске праксе указују на значај личних веровања и претпоставки о креативности за то како ће бити виђена и на који начин подржана од стране окружења. У овом раду направљен је преглед истраживања о имплицитним теоријама која су се односила на перцепцију, ставове и уверења о томе шта је креативност, како се испољава у току живота и какви су услови потребни за њен развој. Највећа пажња посвећена је резултатима истраживања у којима су испитаници били васпитачи и наставници. Анализа података добијених у истраживањима спроведеним у различитим срединама потврђује разлике између експлицитних и имплицитних теорија креативности. Такође, резултати анализе указују на потребу за даљим испитивањем имплицитних теорија релевантних друштвених група које учествују у дефинисању и реализацији подршке креативности на нивоу друштва и у школи.sr
dc.description.abstractImplicit theories of creativity have been studied for almost three decades due to two reasons: firstly, scientific, explicit theories did not succeed to describe and explain creativity to the satisfying level; on the other hand, school practice and research findings shown relevance of personal believes and assumptions related to creativity for the way how it was perceived and supported. Paper presents review of research studies about implicit theories including the terms perceptions, attitudes and believes about creativity, its manifestations through the lifespan, and characteristics of supportive classroom environment. The focus of the paper is on the analyses of research findings from the studies where teachers and educators participated in. It is concluded that analyses of the research findings confirmed differences between scientific and implicit theories, asking for continuing research in the field of implicit theories. Also, the analyses suggested the need for further research of implicit theories of different relevant social groups which would participate in the defining process of creativity supportive actions in society as well as in the implementation process of supportive measures at school.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherВршац : Висока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов"sr
dc.publisherАрад : Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47008/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179034/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceМетодолошки проблеми истраживања даровитостиsr
dc.subjectимплицитне теоријеsr
dc.subjectкреативностsr
dc.subjectваспитачsr
dc.subjectнаставнициsr
dc.subjectшколаsr
dc.subjectimplicit theoriessr
dc.subjectcreativitysr
dc.subjecteducatorssr
dc.subjectteacherssr
dc.subjectschoolsr
dc.titleПреглед истраживања о имплицитним теоријама креативностиsr
dc.titleA review of research studies about implicit theories of creativitysr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage236
dc.citation.spage227
dc.citation.volume18
dc.description.otherМеђународни научни скуп " Методолошки проблеми истраживања даровитости" (2012 ; Вршац)sr
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/2258/bitstream_2258.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.cobiss278055687


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record