Show simple item record

Encouraging student motivation in fine arts teaching

dc.contributorLalić-Vučetić, Nataša
dc.contributorGundogan, Dragana
dc.contributorRadanović, Ana
dc.creatorJoksimović, Aleksandra
dc.creatorVujačić, Milja
dc.date.accessioned2021-06-23T10:24:35Z
dc.date.available2021-06-23T10:24:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-7447-151-7
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/515
dc.description.abstractU radu se razmatra značaj i mogućnosti podsticanja motivacije učenika u nastavi likovne kulture. Polazeći od specifičnosti ovog nastavnog predmeta i značaja likovne umetnosti za celokupan razvoj učenika, ukazuje se na ključne uloge nastavnika koje su usmerene ka ovom cilju. Naglašava se značaj holističkog i konstruktivističkog pristupa celokupnom procesu učenja i razvoju stvaralaštva bliskog metodici likovnog vaspitanja koja se oslanja na praktičan rad, stvaranje, istraživanje i otkrivanje. Ukazuje se na važnost primene diferenciranog pristupa u radu sa učenicima u čijoj je osnovi povezivanje procesa učenja sa individualnim specifičnostima, sposobnostima, potrebama i interesovanjima učenika, što omogućava podsticanje autentične zainteresovanosti i motivacije učenika za razvoj stvaralačkih potencijala i ličnog umetničkog izraza. U osmišljavanju različitih mogućnosti da se u nastavi i radu sa učenicima podstakne njihova motivacija za stvaralaštvo i učenje sadržaja iz oblasti likovne kulture i umetnosti od nastavnika se očekuje da pažnju usmeri i na pažljivo osmišljavanje i odabir sadržaja učenja, metoda i načina rada, kao i nastavnih sredstava koja se koriste tokom procesa učenja. Da bi sadržaji učenja i sredstva koja se koriste u nastavi likovne kulture imali pozitivan uticaj na zainteresovanost i motivaciju učenika, trebalo bi da prate njihova interesovanja i da se oslanjaju na njima blisku savremenu umetnost, uz korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija koje su jedan od dominantnih savremenih načina učenja učenika u školi i van nje. Pitanje motivacije učenika za likovno stvaralaštvo i učenje sadržaja iz oblasti likovne kulture dovodi se u vezu i sa njihovom autonomijom, inicijativom i saradnjom u nastavi.sr
dc.description.abstractThe paper is looking at importance and possibilities of encouraging student motivation in fine arts classes. Having in mind uniqueness of this school subject and importance of art for overall student development, it indicates the key roles of a teacher directed towards this goal. It stresses the importance of holistic and constructivist approach to the entire learning process and development of creativity close to the methodology of fine arts education which relies upon practical work, creation, research and discovery. It emphasises the significance of applying differentiated approach when working with students, based on connecting the learning process with the student’s individualities, abilities, needs and interests. This enables encouragement of the student’s authentic interest and motivation for development of creative potentials and personal artistic expression. When designing different options for encouraging student motivation for creating and learning the fine arts contents, a teacher is expected to focus on meticulously designing and selecting the learning contents, working methods and teaching material used in the learning process. For the learning contents and materials used in fine arts education to have a positive effect on student interest and motivation, they need to follow students’ interests and rely on contemporary art close to them and use information and communication technologies as one of currently dominant ways of student learning, at school and elsewhere. The question of student motivation for fine arts works and learning the fine arts contents is also associated with their autonomy, initiative and cooperation in classes.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBeograd : Institut za pedagoška istraživanjasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200018/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceMotivacija u obrazovanju između teorije i praksesr
dc.subjectmotivacijasr
dc.subjectnastava likovne kulturesr
dc.subjectlikovno stvaralaštvosr
dc.subjectkonstruktivistički pristup učenjusr
dc.subjectmotivationsr
dc.subjectfine arts teachingsr
dc.subjectfine arts creativitysr
dc.subjectconstructivist learning approachsr
dc.subjectteacherssr
dc.subjectnastavnicisr
dc.titlePodsticanje motivacije učenika u nastavi likovne kulturesr
dc.titleEncouraging student motivation in fine arts teachingsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage77
dc.citation.spage76
dc.description.otherKnjiga rezimea, 25. Međunarodna naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksasr
dc.description.otherBook of abstracts / 25th International Scientific Conference "Educational Research and School Practice"
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/1417/Podsticanje_motivacije_ucenika_2020.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record