Show simple item record

Razlike u matematičkom postignuću učenika četvrtog razreda osnovne škole u Srbiji i Sloveniji

dc.creatorKadijević, Đorđe
dc.creatorŽakelj, Amalija
dc.creatorGutvajn, Nikoleta
dc.date.accessioned2021-03-17T13:36:18Z
dc.date.available2021-03-17T13:36:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0547-3330
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/252
dc.description.abstractThis paper presents the findings that are parts of a larger international project studying the achievements in mathematics and science for students in primary and lower secondary education. Specifically, we focused on the study of differences in mathematics achievement for Serbian and Slovenian fourth-graders. The study used a sample of 7,861 fourth-grade students from Serbia (N = 3,736) and Slovenia (N = 4,125). The results showed that Serbian students had higher overall achievement and scored higher in both the number content and the knowing cognitive domains, whereas Slovenian students scored higher on the geometry content and the data content domains, also having a higher balance among achievements for both content and cognitive domains. It was also found that Slovenian students had higher self-confidence in learning mathematics. Because there were no other significant differences between Serbia and Slovenia with respect to two other contextual variables and the correlations among these three contextual variables, the explanations of the achievement differences were based upon the consideration of various aspects of curriculum, teaching practice, and teachers' professional development in Serbia and Slovenia. The paper raises the question of educational implications of these findings and the possible directions of improving the quality of mathematics teaching.en
dc.description.abstractU radu su izloženi nalazi koji predstavljaju deo obimnog međunarodnog projekta proučavanja postignuća učenika osnovnih škola u oblasti matematike i prirodnih nauka (TIMSS 2011). Konkretnije, usmerili smo se na proučavanje razlika u matematičkom postignuću srpskih i slovenačkih učenika četvrtog razreda osnovne škole. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 7,861 učenika četvrtog razreda osnovne škole iz Srbije (N=3,736) i Slovenije (N=4,125). Rezultati istraživanja pokazuju da učenici iz Srbije imaju viši nivo ukupnog postignuća i više skorove u sadržinskom domenu Broj i kognitivnom domenu Znanje, dok učenici iz Slovenije imaju više skorove u sadržinskim domenima Geometrija i Podaci, kao i veći balans između postignuća u sadržinskim i kognitivnim domenima. Takođe, utvrđeno je da slovenački učenici imaju viši nivo samopouzdanja u učenju matematike u odnosu na učenike iz Srbije. S obzirom na to da nisu utvrđene značajnije razlike i korelacije po pitanju drugih kontekstualnih varijabli u Srbiji i Sloveniji, objašnjenje razlika u matematičkom postignuću učenika bazirano je na razmatranju različitih aspekata kurikuluma, nastavne prakse i profesionalnog usavršavanja nastavnika. U radu se postavlja pitanje obrazovnih implikacija dobijenih nalaza i mogućih pravaca unapređivanja kvaliteta nastave matematike.sr
dc.publisherPedagoško društvo Srbije, Beograd i Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47008/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceNastava i vaspitanje
dc.subjectelementary educationen
dc.subjectmathematics achievementen
dc.subjectself-confidence in learning mathematicsen
dc.subjectTIMSS 2011en
dc.subjectnastavasr
dc.subjectmatematičko postignućesr
dc.subjectmatematičko samopouzdanjesr
dc.subjectTIMSS 2011sr
dc.titleExplaining differences for Serbia and Slovenia in mathematics achievement in fourth gradeen
dc.titleRazlike u matematičkom postignuću učenika četvrtog razreda osnovne škole u Srbiji i Slovenijisr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage38
dc.citation.issue1
dc.citation.other64(1): 21-38
dc.citation.spage21
dc.citation.volume64
dc.identifier.doi10.5937/NASVAS1501021K
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/125/249.pdf
dc.identifier.rcubconv_291
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record