Show simple item record

Škola kao sociokulturni kontekst postignuća učenika

dc.creatorAvramović, Zoran
dc.creatorLazarević, Emilija
dc.date.accessioned2021-03-17T13:27:04Z
dc.date.available2021-03-17T13:27:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0031-3807
dc.identifier.urihttp://ipir.ipisr.org.rs/handle/123456789/110
dc.description.abstractThis paper is on the connection of students’ achievements in relation to different contextual condition in which certain achievement is fulfilled. So TIMSS 2007 conception includes contextual conditions in this field, and we state different segments of great importance for students, such as school demography, school organization, school aims, resources for support of learning mathematics and science, school social climate, participation of parents etc. Each of these segments of general school context is developed through presence of different variables in contextual questionnaires for principles, Mathematics and Science teachers and students. Research of social and cultural context of social and cultural achievements of students in the Republic of Serbia, done in 2006; generally show that influence of social and state inheritance is not sufficiently adequate for school achievements of students. This is proved by analyzing a group of variables in the field of demography, time, grouping according to abilities, school activities of the principles, evaluation or work of mathematics teachers and Science teachers.en
dc.description.abstractU ovom radu istraživačka pažnja se posvećuje zavisnosti postignuća učenika u odnosu na različite kontekstualne uslove u kojima određeno postignuće biva ostvareno. Tako se u koncepciji istraživanja TIMSS 2007, u kojem se razmatraju kontekstualni uslovi u ovoj oblasti, navode različiti segmenti koji su od značaja za uspeh učenika, kao što su školska demografija, školska organizacija, školski ciljevi, resursi za podršku učenja matematike i nauka, školska socijalna klima, uključenost roditelja i tako dalje. Svaki od ovih segmenata opšteg školskog konteksta razrađen je kroz prisustvo različitih varijabli u kontekstualnim upitnicima za direktore škola, nastavnike matematike i nauka i učenike. Istraživanje socijalnog i kulturnog konteksta postignuća učenika u Republici Srbiji, sprovedeno 2006. godine, generalno pokazuje da uticaj društvenog i državnog nasleđa nije u dovoljnoj meri povoljan za školsko postignuće učenika. To potvrđuju analizirane grupe varijabli iz oblasti demografije, vremena, grupisanja prema sposobnostima, školskih aktivnosti direktora, evaluacije rada nastavnika matematike i prirodnih nauka. .sr
dc.publisherForum pedagoga Srbije i Crne Gore, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourcePedagogija
dc.subjectstudents’ achievementsen
dc.subjectsocio-cultural contexten
dc.subjectRepublic of Serbiaen
dc.subjectpostignuća učenikasr
dc.subjectsociokulturni kontekstsr
dc.subjectRepublika Srbijasr
dc.titleSchool as a socio-cultural context of students’ achievementsen
dc.titleŠkola kao sociokulturni kontekst postignuća učenikasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage47
dc.citation.issue1
dc.citation.other62(1): 37-47
dc.citation.spage37
dc.citation.volume62
dc.identifier.fulltexthttp://ipir.ipisr.org.rs/bitstream/id/6/107.pdf
dc.identifier.rcubconv_8
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record